Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Cichoń Zofia
(3)
Chechelski Piotr
(1)
Dolatowski Zbigniew J
(1)
Dąbrowska Zofia
(1)
Flaczyk Ewa Maria
(1)
Jackiewicz Barbara
(1)
Korczak Józef
(1)
Kwiatek Krzysztof
(1)
Morkis Grażyna
(1)
Pelzner Urszula
(1)
Sikora Tadeusz
(1)
Stasiak Dariusz M
(1)
Surdej Aleksander (1961- )
(1)
Szponar Lucjan
(1)
Turlejska Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Żywność
(10)
Przemysł rolno-spożywczy
(6)
Kontrola sanitarna
(2)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(2)
System HACCP
(2)
Alergie pokarmowe
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe
(1)
Gospodarka publiczna
(1)
HACCP
(1)
Higiena żywności
(1)
Inspekcja Weterynaryjna
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktów
(1)
Kontrola jakości
(1)
Logistyka
(1)
Ochrona zdrowia
(1)
Opakowania
(1)
Produkty rolno
(1)
Przechowalnictwo żywności
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozporządzenia (prawo administracyjne)
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Znaki handlowe
(1)
Żywność naturalna
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Państwowa Inspekcja Sanitarna; 2. Strategia bezpieczeństwa żywności; 3. Jakość żywności; 4. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP); 5. Dyrektywa Rady 93/43/ EEC w sprawie higieny środków spożyczych; 6. Podstawowe informacje o HACCP; 7. Normalizacja; 8. Dobór materiałów budowlanych i wyposażeniowych; 9. Woda w zakładach branży spożywczej; 10. Czystość i porządek wokół zakładu; 11. Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia; 12. Organizmy geneycznie zmodyfikowane (GMO); 13. substancje dodatkowe dozwolone; 14. napromienienie środków spożywczych; 15. Suplementy diety; 16. Znakowanie środków spożywczych; 16. Wzbogacanie żywności; 17. Nowa żywność; 18. Naturalne wody mineralne i naturalne wody źródlane; 19. Handel obwoźny; 20. handel grzybami i jadalnymi; 21. Przechowywanie próbek artykułow spożywczych; 22. Kontrola wewnętrzna; 24. Transport żywności; 25. Produkcja żywności, obrót żywnością i materiałami kontaktującymi się z żywnością; 26. Obrót artykułami spozywnczymi sprzedawanymi luzem; 27. Kwalifikacje pracowników branży spożywczej w zakresie znajoości zasad higieny; 28. państwowa Inspekcja Sanitarna i organy rolne; 29. Graniczna kontrola żywności; 30. Urzędowa kontrola żywności; 31. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna; 32. Inspekcja Weterynaryjna; 33. Weterynaryjne numery identyfikacyjne; 34. Znakowanie mięsa i etykietowanie mięsa wołowego; 35. Warunki weterynaryjne przy przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych, składowaniu i transporcie przetworów z tego mięsa; 36. Badanie i znakowanie mięsa zwierząt rzeźnych i łownych; 37. Produkty drobiarskie: jaja spożywcze; 38. Bezpośrednia sprzedaż mięsa; 39. Wzory świadectwa zdrowia i handlowego dokumentu identyfikacyjnego przy wprowadzeniu do obrotu artykułów pochodzenia zwierzęcego; 40. Zlewki pokonsumpcyjne; 41. Produkcja, składowanie i transport mięsa mielonego i wyrobów z mięsa surowego; 42. Badanie mięsa i przetworów mięsnych na pozostałości chemiczne, biologiczne i skażenia promieniotwórcze; 43. Zdrowie pracowników branzy żywnościowej; 44. Odzież ochronna dla kontrolujących; 45. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w aspekcie bhp; 46. Książka kontroli sanitarnej; 47. Ustawa o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 48. Ogólne bezpieczeństwo produktu; 49. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej; 50. Terminy składania reklamacji na złą jakość żywności; 51. Sankcje karne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13417, 13416, 11920 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11919/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 851)
1. Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota, Procedura odprawy czasowej towarów; 2. Małgorzata Miśniakiewicz, Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo zdrowotne pieczywa; 3. Joanna Ptasińska, Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego; 4. Maria Krełowska-Kułas, Badanie preferencji konsumenckich mlecznych napojów fermentowanych; 5. Grzegorz Suwała, Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13271/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności; Rozdział 2: Służby urzędowe kontroli żywności w Polsce; Rozdział 3: Jakość w produkcji i przetwórstwie żywności; Rozdział 4: systemy zapewniania jakości w produkcji i przetwórstwie żywności; Rozdział 5: Higiena a GMP; Rozdział 6: Zagrożenia jakości zdrowotnej żywności; Rozdział 7: Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP; Rozdział 8: Dokumentowanie systemu HACCP; Rozdział 9: Uwagi praktyczne przy wdrażaniu systemu HACCP;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28445 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28443/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 705)
1. Udział zbożowych produktów śniadaniowych w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży; 2. Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej; 3. Jakość olejów jadalnych dostarczanych na rynek krajowy przez Zakłady Tłuszczowe " Bielmar" w Bielsku-Białej; 4. Wpływ wybranych czynników na zawartość kwasu mlekowego w biojogurtach naturalnych; 5. Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych; 6. Żywność ekologiczna w świadomości Polaków; 7. Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych; 8. Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych; 9. Alergie pokarmowe; 10. Struktura spożycia wina w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badanie wrażliwości sensorycznej osób przewidzianych do wykonywania analiz; 2. Napoje mleczne fermentowane; 3. Sery; 4. Mąka. kasze, makarony; 5. Pieczywo; 6. Wędliny; 7. Ryby i owoce morza; 8. Ocena towaroznawcza wybranych tłuszczów rożlinnych i zwierzęcych; 9. Nasiona roślin strączkowych; 10. Cukier i miód; 11. Czekolada i wyroby czekoladowane; 12. Mrożone desery; 13. Herbata i kawa; 14. Napoje bezalkoholowe; 15. Napoje spirytusowe; 16. Wina; 17. Owoce południowe i orzechy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19705, 19704 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19703/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 678)
1. Systemy jakości w przemyśle spożywczym; 2. Żywność dietetyczna a zdrowie człowieka; 3. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - regulacje prawne, stan i perspektywy rozwoju po integracji z Unią Europejską; 4. Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej; 5.Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności; 6. Analiza jakości wybranych rodzajów mąki pszennej; 7. Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt; 8. Badanie preferencji konsumenckich żywności wygodnej; 9. Charakterystyka mlecznych napojów fermentacyjnych w Unii Europejskiej oraz w Polsce; 10. Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów; 11. Analiza zawartości substancji niepożądanych w wybranych sokach warzywnych; 12. Badanie i ocena jakości różnych rodzajów masła dostępnego na rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19022/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 675)
1. Opakowanie w świadomości konsumenta; 2. Rola marki w reklamie prasowej; 3. Wymagania prawne oraz obowiązki producentów materiałów opakowaniowych i opakowań; 4. Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych; 5. Techniczne i funkcjonalne aspekty kształtowania jakości usług transportowych; 6. Wpływ infrastruktury lotniczej na działalność usługową polskich portów lotniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan wdrożania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego; 2. Inwestycje w przemyśle spożywczym w latach 2000-2005; 3. Eksport przemysłu spożywczego w latach 2003-2005; 4. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych; 5. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rejestracja i zatwierdzenie zakładów działajacych w sektorze spożywczym; 2. Produkcja pierwotna oraz dostawy bezpośrednie; 3. Wymogi higieny dla wszystkich przedsiebiorstw produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności; 4. Monitorowanie żywności; 5. Graniczne kontrole sanitarne; 6. Przepisy karne i kary pieniężne; 7. Odpowiedzialność przedsiebiorcy za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze; 8. Obowiązki przedsiębiorcy sektora spożywczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32748 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32747/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again