Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Nitecki Stanisław
(2)
Dzienis Paweł
(1)
Górski Adam (prawnik)
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Jończyk Jan
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
Subject
Świadczenia społeczne
(5)
Opieka społeczna
(3)
Cło
(1)
Opieka społeczna--prawo--Polska--stan na 2006 r.
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Świadczenia społeczne--Polska--stan na 2006 r.
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40982/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 1 lutego 2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 365, [3] s. ; 21 cm.
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Pojęcie pomocy społecznej; Rozdział 2: Cele, zasady i wartości pomocy społecznej; Rozdział 3: Zakres podmiotowy prawa do pomocy społecznej; Rozdział 4: Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej; Rozdział 5: Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej; Rozdział 6: Organizacja pomocy społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32805 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32804/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawa zabezpieczenia społecznego; Rozdział 2: System ubezpieczeń społecznych; Rozdział 3: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Rozdział 4: Ubezpieczenie chorobowe; Rozdział 5: Ubezpieczenie i zaopatrzenie wypadkowe; Rozdział 6:Uregulowania odrębne; Rozdział 7: Ubezpieczenie zdrowotne; Rozdział 8: Bezrobocie; Rozdział 9: Zasiłki:rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy; Rozdział 10: Pomoc społeczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13471 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13190/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. - Wyd. 2; stan prawny: 1 maja 2010 r. - Wrocław : Gaskor, 2010. - 473 s. ; 24 cm.
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 1. Wyznaczenie zakresu przedmiotowego; 2. Pojęcie pomocy społecznej; 3. Relacje u.p.s. z k.p.a.; 4. Podsumowanie; Rozdział 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 1. Zagadnienia wprowadzające; 1. Zasada praworządności; 2. Zasada prawdy obiektywnej ; 3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu; 4. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa; 5. Zasada informowania; 6. Zasada dwuinstancyjności; 7. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony; 8. Zasada szybkości; 9. Zasada pisemności; 10. Zasada trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej; 11. Podsumowani; Rozdział 3. Podmioty postępowania administracyjnego; 1. Organy prowadzące postępowanie; 2. Właściwość organu; 3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej; 4. Podmioty na prawach strony; 5. Przedstawiciel ustawowy i pełnomocnicy; 6. Podsumowanie; Rozdział 4. Postępowanie przed organem I instancji; 1. Wszczęcie postępowania; 2. Postępowanie dowodowe; 3. Rozstrzygnięcia; 4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w k.p.a.; 5. Związanie organu wydaną decyzją; 6. Podsumowanie; Rozdział 5. Postępowanie odwoławcze; 1. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji; 2. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji; 3. Postępowanie zażaleniowe; 4. Podsumowanie; Rozdział 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Wznowienie postępowania; 3. Stwierdzenie nieważności decyzji ; 4. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej; 5. Inne formy weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej; 6. Podsumowanie; Rozdział 7. Przepisy przejściowe; 1. Wprowadzenie; 2. Przepisy przejściowe w pomocy społecznej; 3. Podsumowanie; Rozdział 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego; 1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Zasady wnoszenia skargi do sądu administracyjnego; 3. Czynności organu administracji po złożeniu skargi do sądu administracyjnego; 4. Obowiązki organu administracji po wydaniu orzeczenia przez sąd; 5. Uprawnienia strony wnoszącej skargę do sądu administracyjnego; 6. Skarga kasacyjna; 7. Podsumowanie. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35121 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35120/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - 2 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 251 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Geneza pomocy społecznej; Rozdział 2: Pomoc społeczna w systemie prawa; Rozdział 3: Pojęcie i cele pomocy społecznej; Rozdział 4: Zasady pomocy społecznej; Rozdział 5: Administrowanie pomocą społeczną; Rozdział 6: Organizacja pomocy społecznej; Rozdział 7: Świadczenia z pomocy społecznej; Rozdział 8: Opieka nad rodziną i dzieckiem; Rozdział 9: Status prawny pracownika socjalnego; Rozdział 10: Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26134 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26133/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Podatkowe obciążenia przedsiębiorstw; Rozdział 1: Pojęcie, konstrukcja, podział i funkcje podatków; Rozdział 2: Podatki dochodowe; Rozdział 3: Zryczałtowane formy opodatkowania; Rozdział 4: Podatki wliczane w ciężar bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa; Cz. 2: Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstwa; Rozdzia 5: Obciążenia związane z kosztami wynagrodzeń; Rozdział 6: Inne niepodatkowe obciążenia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3688/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again