Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Sosnowska Ewa
(3)
Balcerzak Adam P
(1)
Barnier Michel
(1)
Bosak Marek
(1)
Cyparski Stanisław
(1)
Czacharowski Andrzej
(1)
Górecka Dorota
(1)
Habrat Leszek
(1)
Jarosiewicz Małgorzata
(1)
Knaflewska Jadwiga
(1)
Krupa Jan (1955- )
(1)
Kubal Grzegorz
(1)
Lenart Witold
(1)
Masłowski Tomasz (leśnictwo)
(1)
Pająk Jacek (tłumacz)
(1)
Richling Andrzej
(1)
Szpara Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
Subject
Środowisko przyrodnicze
(9)
Przemyśl (Polska ; region)
(3)
Degradacja środowiska
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Ekologia
(1)
Geografia
(1)
Geografia fizyczna
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Kartografia geomorfologiczna
(1)
Kartografia środowiska
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomniki przyrody
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przyroda
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Turystyka
(1)
Wycena środowiska przyrodniczego
(1)
Subject: place
Brzozów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Pogórze Dynowskie
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół średnich
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podróże i turystyka
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38597 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38349 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1524/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Brązowe groty oszczepów z podłużnymi żeberkami na tulei po północnej stronie Karpat; 2. Trzeci sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan.5 w Lipniku, pow. Przeworsk; 3. Analiza antropologiczna materiału kostnego z wybranych grobów z cmentarzyska kultury łużyckiej w Lipniku,stan 5, pow. Przeworsk; 4. Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2000 r. na wielokulturowym stanowisku nr 8 w Radawie, pow. Przeworsk; 5. Wczesnośredniowieczne zabytki pochodzenia wschodniego z wykopalisk w Pełniatyczach, pow. Przeworsk; 6. Pochodzenie przęślika z Pełniatycz w świetle analiz geologicznych; 7. Kolejny nowy kurhan w okolicach Cieszacina Wielkiego ( w pobliżu Jarosławia ); 8. Nowe odkrycia kurhanów oraz wapiennika na Pogórzu Strzyżowskim; 9. Zabytki starożytne z jarosławskich zbiorów prywatnych. Kwerenda z roku 2001; 10. Ceramika kultury pomorskiej ze zbiorów muzeum przemyskiego; 11.Grób szkieletowy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Trójczycach, pow.Przemyśl; 12. Ceramika z okresu rzymskiego ze stanowiska 31 w Zamiechowie, pow. Jarosław; 13. Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworsk; 14. Charakterystyka zespołu kostnego z wczesnośredniowiecznej osady na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworsk; 15. Wstępne sprawozdanie z badań w 1998 r. na stanowisku 15 w Prałkowicach, pow. Przemyśl; 16. Obserwacje archeologiczne odcinka wału grodziska w Przemyślu przy ul. Królowej Jadwigi; 17. rotundy przemyskie. Uzupełniające badania archeologiczne w roku 2000;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 024/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zapominiany biogram Stanisława Orzechowskiego; 2. Grzegorza Czuja z Sambora poemat Censtochova (1568) w nurcie maryjnej tradycji staropolskiej; 3. Stanisław Staszic o Ziemi Przemyskiej i okolicach sąsiadujących z nią; 4. Zapomniana relacja o bliskim Przemyślowi Dobromilu; 5. Twórczość literacka i działalnośc naukowo-patriotyczna Waładysława Łozińskiego; 6. O stylu jęzkowym listów Józefa Blizińskiego; 7. Ustępy z poetów starożytnych w przekładzie rymowanym Stanisława Schneidra, nauczyciela gimnazjum w Przemyślu; 8. Władysław Tarnawski. Pochodzenie, dzieciństwo, młodość; 9. "Likejon" pismo społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu; 10. O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 024/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Jędrzej Suski z rodstwa, prawnik i publicysta przemyski z przełomu XVI i XVII wieku; 2. Mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych wsi przed miejscowymi sądami (przełom XVII i XVIII w.); 3. Powstawanie szlachty ruskiej wobec prób pacyfikacji kraju w 1735 r.; 4. Opieka społeczna w Przemyslu w latach 1918-1939; 5. Losy żurawskich pancernych w latach 1939-1940; 6. 75 rocznica odsłonięcia pomnika lotników amerykańskich we Lwowie; 7. Dokument Witka z Groszewic dla Wojtka i Macka, braci zmarłego Pawła, sołtysa z Łubnian. jeszcze w sprawie objęcia Rusi Czerwonej przez Władysława Opolczyka; 8. Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1658 r.; 9. Akt rozgraniczenia między Rzeczpospolitą a turcją w 1680 roku; 10. "Ab oriente wszystko cicho i spokojnie"; 11. Ślady przeszłości. Czas pokoju; 12. Prasa przemyska wobec problemu narastającego zagrożenia niemieckiego (styczeń-wrzesień 1939, wybrane numery); 13. Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398 - 1998; 14. Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach "Potopu" 1655-1657; 15. Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939; 16. Zrzeszenie " Wolność i Niezawisłowść" Okręg Rzeszów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 024/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe założenia badań fizycznogeograficznych; Rozdział 2: Teledetekcja w badaniach fizycznogeograficznych; Rozdział 3: Badania terenowe; Rozdział 4: Badania laboratoryjne w opracowaniach fizycznogeograficznych; Rozdział 6: Polskie mapy topograficzne w skalach 1: 10 000 1: 25 000 i 1: 50 000; Rozdział 7: Kartowanie rzeźby powierzchni terenu; Rozdział 8: Kartowanie utworów powierzchniowych; Rozdział 9: Kartowanie gleb; Rozdział 10: Kartowanie wód; Rozdział 11: Kartowanie klimatu; Rozdział 12: Kartowanie roślinności; Rozdział 13: Kartowanie użytkowania ziemi; Rozdział 14: Ujęcia syntetyczne-kartowanie systemów przyrodniczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23378, 23377 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23376/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38014 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju nowoczesnego rynku finansowego; Cz. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna; Cz. 3. Polityka emerytalna; Cz. 4. Szara strefa w polskich realiach gospodarczych; Cz. 5. Zastosowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego; Cz. 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy; Cz. 7. Ubezpieczenia komunikacyjne; Cz. 8. Modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej- wyzwania; Cz. 9. Ekonomia a prawo. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30887/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again