Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(14)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Wolański Napoleon
(2)
Andrews J. E
(1)
Bajer Konrad
(1)
Boczoń Władysław
(1)
Boeker Egbert
(1)
Chmiel Bogusław
(1)
Duffy Stephen J
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gałuszka Agnieszka
(1)
Grondelle Rienk van
(1)
Głowiak Bohdan
(1)
Izdebski Zbigniew
(1)
Jeż Jan
(1)
Kempa Edward
(1)
Komosińska Krystyna
(1)
Kopystyńska Aleksandra
(1)
Kowalewska Anna
(1)
Kozak Danuta
(1)
Krzymowska-Kostrowicka Alicja
(1)
Kurnatowska Alicja
(1)
Loon Gary W. van
(1)
Migaszewski Zdzisław M
(1)
Niećko Jerzy
(1)
Nowak Lech
(1)
Pollo Iwo
(1)
Szoplik Tomasz
(1)
Wachowski Leszek
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz
(1)
Winnicki Tomasz
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Środowisko człowieka
(14)
Ochrona środowiska
(4)
Ekologia
(3)
Antropologia
(2)
Agrotechnika
(1)
Biologia człowieka
(1)
Budownictwo
(1)
Człowiek
(1)
Edukacja sanitarna
(1)
Fizyka
(1)
Geochemia
(1)
Nauczyciele
(1)
Odpoczynek
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rośliny
(1)
Sozologia
(1)
Surowce
(1)
Turystyka
(1)
Uczniowie
(1)
Zootechnika
(1)
Środowisko szkolne
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do chemii środowiska / J. E. Andrews ; Tł. Iwo Pollo. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - XVIII, 234 s., [2] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm.
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Atmosfera; Rozdział 3: Środowisko lądowe; Rozdział 4: Oceany; Rozdział 5: Zmiany globalne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28267 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28266/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Chemia środowiska; Cz. 1: Atmosfera ziemska; Rozdział 2: Atmosfera ziemska; Rozdział 3: Chemia stratosfery-ozon; Rozdział 4: Chemia troposfery-smog; Rozdział 5: Chemia troposfery-opad atmosferyczny; Rozdział 6: Atmosferyczne aerozole; Rozdział 7: Właściwości chemiczne atmosfery obszarów miejskich i wewnątzr pomieszczeń; Rozdział 8: Chemia klimatu globalnego; Cz. 2: Hydrosfera; Rozdział 10: Rozkład idywiduów chemicznych w ekosystemach wodnych; Rozdział 11: Gazy występujace w wodzie; Rozdział 12: Materia organiczna w wodzie; Rozdział 13: Metale i półmetale w hydrosferze; Rozdział 14: Chemia środowiskowa koloidów i powierzchni; Rozdział 15: Procesy mikrobiologiczne; Rozdział 16: Zanieczyszczenia wody i chemia oczyszczania ścieków; Cz. 3: Środowisko lądowe; Rozdział 17: Środowisko lądowe; Rozdział Włąściwości gleby; Rozdział 19: Chemia odpadów stałych; Rozdział 20: Biocydy organiczne; Rozdział 21: Ziemia w przyszłości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28912 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28911/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Globalne warunki utrzymania równowagi ekologicznej; 2. Czystość środowiska; 3. Inżynierskie podstawy technologii oczyszczania gazów i ścieków oraz utylizacji odpadów; 4. Radioaktywność; 5. Problemy korozji w ochronie środowiska; 6. Planowanie przestrzeni w aspekcie ochrony środowiska; 7. ekonomiczne problemy ochrony środowiska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2045 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Interdyscyplinarne podstawy geochemii środowiska; Rozdział 1: Od klasycznej geochemii do geochemii i analityki środowiska - rys historyczny; Rozdział 2: Geochemia środowiskowa - przegląd problematyki; Rozdział 3: Charakterystyka geochemiczna stref kuli ziemskiej; Rozdział 4: Tektonika płyt - klucz do zrozumienia wielkoskalowego obiegu pierwiastków; Rozdział 5: Smokersy - źródła złóź metali i unikatowych ekosytemów oceanicznych; Rozdział 6: Czynniki geochemiczne i klasyfikacje pierwiastków; Rozdział 7: Środowiska i procesy geochemiczne w litosferze; Rozdział 8: Znaczenie biosfery w obiegu pierwiastków; Rozdział 9: globalne cykle geochemiczne; Rozdział 10: Charakterystyka geochemiczna i toksykologiczna wybranych pierwiastków; Rozdział 11: Wysteępowanie izotopów w środowisku przyrodniczym; Cz.2: Podstawowe trendy metodyczne i badawcze w geochemii środowiska; Rozdział 12: Zarys metodyki badań próbek środowiskowych; Rozdział 13: Statystyczna interpretacja wyników badań środowiskowych przyrodniczego; Rozdział 14: Teledetekcja - nowe wyzwnie dla geochemii środowiska; Rozdział 15: zmiany globalne i ich wpływ na środowisko; Rozdział 16: Rola geochemii środowiska w ochronie geosfery; Rozdział 17: Wykorzystanie roślin w prospekcji geochemicznej oraz rekultywacji i renmediacji biologicznej; Rozdział 18: Wykorzystanie organizmów żywych w wydobyciu metali - biogórnictwo i litogórnictwo; Rozdział 19: Biomonitoring środowiska przyrodniczego; Rozdział 20: Rola geosfery w toksykologii środowiska; Rozdział 21: Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego związkami organicznymi; Rozdział 22: Znaczenie geochemii medycznej w naukach o środowisku przyrodniczym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28192, 28191, 28190, 26811, 26810 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26809/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoretyczne podtsawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami; Rozdział 1: Problemy ekologiczne w teorii ekonomii- ujęcie retrospektywne; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska (ujęcie neoklasyczne); Rozdział 3: Podstawy ekonomicznej analizy problemu zanieczyszczenia i ochrony środowiska w gospodarce rynkowej; Rozdział 4: Internalizacja środowiskowych niekorzyści zewnętrznych- istota i metody; Rozdział 5: Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi; Rozdział 6: Ekonomiczna teoria zachowania przyrody; Rozdział 7: Ochrona i zanieczyszczenia środowiska a wzrost gospodarczy; Rozdział 8: Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego; Cz. 2: Korzystanie z zasobów środowiska w gospodarce rynkowej; Rozdział 9: Podtswowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska; Rozdział 10: Istota i rodzaje regulacji bezpośredniej w sferze zanieczyszczenia i ochrony środowiska; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska; Rozdział 12: Instrumenty regulacji bezpośredniej i ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami; Cz. 3: Globalne problemy ekologiczne oraz ekologiczne aspekty transformacji systemowej; Rozdział 13: Międzynarodowe i globalne uwarunkowania oraz skutki ekologiczne procesów gospodarczych; Rozdział 14: Problemy ekologiczne w procesie transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8242/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14671-0 (t. 1) ; 978-83-01-14671-9 ; 83-01-14672-9 (t. 1-2) ; 978-83-01-14672-6 ; 83-01-14672-9
Cz.1: Przedmiot i zakres ekologii człowieka; Rozdział 1: Czym jest ekologia człowieka; Rozdział 2: Metodologia ekologii człowieka; Cz.2: Biologiczne zmiany przystosowawcze; Rozdział 4: Uwarunkowania i czynniki życia człowieka; Rozdział 5: Adiustacje: Odwracalne dostosowania organizmu; Rozdział 6: Adiustacje: Nieodwracalne dostosowania rozwojowe; Rozdział 7: Przystosowania na poziomie populacji. Adaptacja genetyczna; Cz.3: Zróżnicowanie i geograficzne rozmieszczenie człowieka; Rozdział 8: Stan biologiczny osobnika i populacji ludzkich; Rozdział9: Antropogeografia i fizjologia środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23330, 23329 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23328/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14864-0 (t. 2) ; 978-83-01-14864-5 ; 83-01-14672-9 (t. 1-2) ; 978-83-01-14672-6 ; 83-01-14672-9
Część 1: Powstanie człowieka i społeczno-kulturowe formy jego występowania; 1. Powstanie człowieka, jego ewolucja i zróżnicowanie jako proces przystosowania; 2. Systemy osadnicze. Urbicenozy; 3. Region, osiedle i rodzina jako środowisko życia i rozwoju człowieka; Część 2: Przystosowanie kulturowe; 4. Kulturowe przystosowania do życia w poszczególnych biomach; 5. Cywilizacja jako strategia adaptacyjna; 6. Cywilizacja miejsko-przemysłowa a problemy środowiska; Część 3: Problemy biokulturowe; 7. Ekologia żywienia; 8. Ekologia zdrowia i chorób; 9. Przyszłość. Społeczeństwo postindustrialne. Globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23333, 23332 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23331/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp: istota fizyki środowiska; 2. Podstawy spektroskopii środowiska; 3. Klimat globalny; 4. Energia w służbie człowieka; 5. Transpotr zanieczyszczeń; 6. Hałas; 7. Widma i przykłady spektroskopii środowiska; 8. Społeczne znaczenie fizyki środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7889, 7888, 7887, 7886 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7885/XXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-430/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-430/1/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wiadomości wstępne; 2. Środowisko przyrodnicze w Polsce; 3. Agrotechnika; 4. Produkcja roślinna i zwierzęca;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12821, 12820, 12819, 12818 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12817/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miejsce biogeotechniki w nauce i działalności ludzkiej; 2. Podstawy ekologii; 3. Grunt jako podłoże budowlane; 4. Wizja lokalna w inżynierii lądowej; 5. Fito indykacja geotechniczna; 6. Wpływ drzew na stabilność posadowienia obiektu budowlanego; 7. Wpływ roślin na stateczność skarp i zboczy; 8. Ekologiczne przyczyny awaryjności w problemach geotechnicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31536, 31535 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31534/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Tło ekologiczne nauk medycznych; 3. Badania izolowanych populacji człowieka na Pacyfiku jako modelu chorób neurologicznych o zasięgu globalnym; 4. Środowisko a niektóre zaburzenia psychiczne; 5. Warunki środowiska a rozwój alergii; 6. znaczenie wybranych czynników środowiska w ujawnianiu się alergii pokarmowej u dzieci; 7. Czynniki środowiskowe w chorobach gruczołów dokrewnych; 8. Wpływ czynników środowiskowych na układ krążenia; 9. Badania nad wpływem alkoholu na strukturę i czynność trzustki w przebiegu zapalnych chorób tego narządu; 10. Ekologiczne i socjomedyczne uwarunkowania otyłości; 11. Hałas - ważny szkodliwy czynnik abiotyczny środowiska; 12. Niektóre aspekty ekologiczne grzybic skóry wywołanych przez dermatofity; 13. Ekologiczne uwarunkowania wieloogniskowych zarażeń grzybami, zwłaszcza układu trawiennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16885, 16884 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16883/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ochrona powietrza atmosferycznego; Rozdział 2: Problemy ochrony wód powierzchniowych i gruntowych; Rozdział 3: Ochrona środowiska przed odpadami; Rozdział 4: Zanieczyszczenia gleb i przekształcenia powierzchni Ziemi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14107, 14106 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14105/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Miejsce geoekologii w systemie nauk; Rozdział 2: Przyroda jako przedmiot zainteresowania turystów i rekreantów; Rozdział 3: Oddziaływanie zmiennych środowiska przyrodniczego na organizm człowieka; Rozdział 4: Zachowania turystyczno-rekreacyjne w przyrodzie; Rozdział 5: Środowisko przyrodnicze jako obiekt użytkowania turystyczno-rekreacyjnego; Rozdział 6: Metodologia badań stosowanych w geoekologii turystyki i wypoczynku; Rozdział 7: Przegląd wybranych typów roślinności Polski pod kątem ich znaczenia dla turystyki i rekreacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7856 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7855/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Historia kształcenia pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych w Polsce - Barbara Woynarowska; 2. Wychowanek, uczeń. Rozwój, zdrowie i potrzeby biologiczne w różnych okresach życia; 2.1. Rozwój biologiczny człowieka; 2.2.Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesu uczenia się - Anna Kowalewska; 2.3. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania; 2.4. Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży; 3. Nauczyciel/wychowawcza - ochrona i promocja jego zdrowia - Barbara Woyanowska; 3.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna nauczycieli; 3.2. Obciążanie zawodowe nauczycieli i ich skutki zdrowotne; 3.3. Problemy zdrowotne nauczycieli i zapobieganie im; 3.4. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia nauczycieli; 4. Środowisko i organizacja pracy szkoły - Barbara Woyanowska; 4.1. Środowisko szkoły i jego wymiary; 4.2. Wybrane elementy środowiska fizycznego szkoły; 4.3. Aspekty zdrowotne organizacji pracy i życia szkoły; 4.4. Szkoła promująca zdrowie. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1275/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1275/1/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again