Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Author
Jethon Zbigniew
(2)
Bell J. N. B
(1)
Boczoń Władysław
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dobrzański Grzegorz (1963- )
(1)
Gałuszka Agnieszka
(1)
Grzybowski Andrzej
(1)
Jędrzejowski Jacek
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Koroniak Henryk
(1)
Manahan Stanley E
(1)
Migaszewski Zdzisław M
(1)
Rup Kazimierz
(1)
Treshow Michael
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Degradacja środowiska
(5)
Higiena
(2)
Medycyna
(2)
Biochemia
(1)
Chemia
(1)
Gazy
(1)
Mechanika płynów
(1)
Modele matematyczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Powietrze
(1)
Przemysł chemiczny
(1)
Pył
(1)
Rośliny
(1)
Toksykologia
(1)
Zagrozenia środowiska
(1)
Środowisko
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ludzkość i przyroda - spojrzenie ogólne; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i problemy użytkowania i ochrony środowiska; Rozdział 2: Krótka historia użytkowania środowiska; Rozdział 3: Zmiany stanu środowiska w świecie i w Polsce; Rozdział 4: Istota i cechy współczesnego kryzysu ekologicznego; Cz. 3: Problemy środowiskowe; Rozdział 5: Globalne ocieplenie; Rozdział 6: Niszczenie ozonosfery; Rozdział 7: Zagrożenie różnorodności gatunkowej; Rozdział 8: Degradacja gleb; Rozdział 9: Zagrożenia lasów; Rozdział 10: Niedobory i zanieczyszczenia wód; Rozdział 11 : Zdrowotne skutki degradacji środowiska; Cz. 3: Przyczyny degradacji środowiska; Rozdział 12: Zmiany demograficzne; Rozdział 13: Przyczyny kulturowe, naukowe i techniczne degradacji środowiska; Rozdział 14: Przyczyny ekonomiczne degradacji środowiska; Rozdział 15: Globalizacja a środowisko; Cz. 4: Działalność na rzecz ochrony środowiska; Rozdział 16: Motywy i koncepcje ochrony środowiska; Rozdział 17: Trwały i zrównoważony rozwój; Rozdział 18: Ekologiczne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 19: Polityka a ochrona środowiska; Rozdział 20: Prawne i organizacyjne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 21: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; Rozdział 22: Instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 23: Technika w ochronie środowiska; Rozdział 24: Ochrona środowiska w życiu codziennym; Cz. 5: Humanistyczne aspekty ochrony środowiska; v 25: Społeczny wymiar ochrony środowiska; Rozdział 26: Filozoficzne zagadnienia ochrony środowiska; Rozdział 27: Etyka ekologiczna; Rozdział 28: Religijne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 29: Ochrona środowiska w kulturze i sztuce; Rozdział 30: Edukacja ekologiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32754, 32753 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32752/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Produkcja nawozów sztucznych; Rozdział 1: Nawozy sztuczne- znaczenie i produkcja; Rozdział 2: Ogólny przegląd metod produkcji saletry amonowej; Rozdział 3: Technologia produkcji saletry amonowej o wysokim stężeniu; Rozdział 4: Charakterystyka zakładu jako źródła emisji zanieczyszczeń; Rozdział 5: Oddziaływanie zanieczyszczeń emitowanych z wytwórni saletry na środowisko; Rozdział 6: Możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń z wytwórni saletry; Rozdział 7: Zastosowanie mocznika oraz dane o jego zużyciu i wielkości produkcji; Rozdział 8: Historia produkcji mocznika; Rozdział 9: Technologie produkcji mocznika; Rozdział 10: Produkcja nawozów fosforowych; Rozdział 11: Oczyszczanie gazów odlotowych ze związków fluoru; Rozdział 12: Bilans materiałowy procesów wytwarzania superfosforu pylistego i granulowanego; Cz.2: Produkcja półfabrykatów chemicznych; Rozdział 13: Produkcja amoniaku; Rozdział 14: Produkcja kwasu azotowego; Rozdział 15: Wydobycie i produkcja siarki; Rozdział 16: Technologie produkcji siarki stosowane w Kopalni i Zakładach Przemysłu Siarkowego ,,Siarkopol'' w Tarnobrzegu; Rozdział 17: Bilans materiałowo-energetyczny produkcji siarki; Rozdział 18: Charakterystyka procesu produkcji siarki jako źródła zanieczyszczeń;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2038 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Chemia i chemia organiczna; 2. Chemia środowiska; 3. Biochemia; 4. Procesy metaboliczne; 5. Środowiskowe procesy biologiczne i ekotoksykologia; 6. Toksykologia; 7. Chemia toksykologiczna; 8. Genetyczne aspekty toksykologii; 9. Reakcja organizmu na substancje toksyczne; 10. Pierwiastki toksyczne; 11.Toksyczne związki nieorganiczne; 12. Związki metaloorganiczne i metaloidoorganiczne; 13. Toksyczne związki organiczne i węglowodory; 14. Związki organiczne zawierające tlen; 15. Organiczne związki Azotu; 16. Halogenki organiczne; 17. Związki siarkoorganiczne; 18. Związki fosforoorganiczne; 19. Toksyczne związki pochodzenia naturalnego; 20. Analiza ksenobityków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23619, 23618 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23617/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia- systematyzacja problematyki; Rozdział 2: Pojecie zdrowia i jego cena; Rozdział 3: Promocja zdrowia; Rozdział 4: Środowisko bytowania; Rozdział 5: Wpływ transportu na środowisko i zdrowie człowieka; Rozdział 6: Schorzenia środowiskowe; Rozdział 7: Bioklimatologia i biometerologia; Rozdział 8: Podstawy higieny i zachowania zdrowia człowieka w klimacie tropikalnym; Rozdział 9: Żywność, żywienie, odżywianie; Rozdział 10: Rola wyżywienia w profilaktyce i leczeniu; Rozdział 11: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia człowieka; Rozdział 12: Higiena okresu wzrastania i dojrzewania; Rozdział 13: Wybrane zagadnienia działąń prewencyjnych w opiece nad dzieckiem zdrowym i chorym; Rozdział 14: Higiena wieku podeszłego; Rozdział 15: Środowisko pracy; Rozdział 16: Ergonomia a bezpieczeństwo pracy; Rozdział 17: Współczesne zagrożenia zdrowia człowieka przez patogeny bilogiczne; Rozdział 18: Ochrona zdrowia osób w specyficznych warunkach bytowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7301, 7300, 7299, 7298 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7297/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia-systematyzacja problematyki; 2. Pojecie zdrowia i jego ocena; 3. promocja zdrowia; 4. Środowisko bytowania; 5. Schorzenia środowiskowe; 6. Bioklimatologia i biometeorologia; 7. Podstawy higieny i zachowania zdrowia człowieka w klimacie tropikalnym; 8. Żywność, żywienie, odżywianie 9. Higiena psychiczna-wybrane zagadnienia; 10. Higiena okresu wzrastania i dojrzewania; 11. Higiena wieku podeszłego; 12. Ogólne zasady oceny zagrożenia w miejscu pracy; 13. Środowisko pracy; 14. Wybrane zagadnienia hidieny i epidemiologii szpitalnej; 15. Higiena morska; 16. Higiena lotnicza; 17. Higiena sportowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11627 (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawowe równania mechaniki płynów; 2. Zanieczyszczenia jezior i stawów; 3. Ruch zanieczyszczeń w wodach rzek i kanałów otwartych; 4. Przepływy zanieczyszczeń w gruncie; 5. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26793, 26792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26791/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rys historyczny; Rozdział 2: Emisje, dyspersje i transformacje atmosferyczne; Rozdział 3: Depozycja zanieczyszczeń i i przyswajanie ich przez rosliny; Rozdział 4: Wpływ utleniaczy na poziomachL biochemicznym, komórkowym i fizjologicznym ze szczególnym odniesieniem do ozonu; Rozdział 5: Wpływ utleniaczy na poziomie organizmu i zbiorowiska roślinnego; Rozdział 6: Tlenki azotu: stare problemy i nowe wyzwania; Rozdział 7: Wpływ dwutlenku siarki; Rozdział 8: Wpływ fluorków; Rozdział 9: Wpływ lotnych związków organicznych; Rozdział 10: Wpływ zanieczyszczeń pyłowych; Rozdział 11: Skutki wzrostu depozycji azotu; Rozdział 12: Wpływ kwaśnej depozycji mokrej; Rozdział 13: Wpływ mieszanin zanieczyszczeń; Rozdział 14: Degradacja lasów a zanieczyszczenie powietrza: ocena stanu zdrowotnego lasów Europy, płn-wsch. części USA i płd.-wsch. Kanady; Rozdział 15: Wpływ depozycji kwaśnej na ekosystemy wodne; Rozdział 16: Efekty oddziaływań na mszaki i porosty; Rozdział 17: Modyfikujący wpływ warunków środowiskowych na reakcje roślin; Rozdział 18: Interakcje między substancją zanieczyszczającą a stresem abiotycznym; Rozdział 19: Wpływ substancji zanieczyszczających pochodzenia atmosferycznego na stres biotyczny; Rozdział 20: Efekty zanieczyszczeń powietrza w krajach rozwijających się; Rozdział 21: Wytyczne dotyczące jakości powietrza i ich rola w polityce kontroli zanieczyszczeń; Rozdział 22: Zanieczyszczenia powietrza a zmiana klimatu; Rozdział 23: Wnioski i wskazówki na przyszłość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31988 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31987/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again