Form of Work
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Bardach Juliusz (1914-2010)
(2)
Leśnodorski Bogusław (1914-1985)
(2)
Pietrzak Michał (1929- )
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Kallas Marian
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Sójka-Zielińska Katarzyna
(1)
Wódz Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Prawo
(5)
Budżety terenowe
(1)
Historia prawa
(1)
Historia ustroju
(1)
Konstytucja
(1)
Politologia
(1)
Polityka
(1)
Postępowanie administracyjne-Polska
(1)
Postępowanie sądowe-Polska
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Socjologia
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59097/D (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48792 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88296-02-7
Część 1:Królestwo polskie. Pierwsza Rzeczpospolita; Rozdział 1: Narodziny państwowości na ziemiach polskich; Rozdział 2: Monarchia patrymonialna; Rozdział 3: Monarchia stanowa; Rozdział 4: Prawo sądowe polskiego średniowiecza; Rozdział 5: Rzeczpospolita szlachecka; Rozdział 6: Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej; Rozdział 7: Początki monarchii konstytucyjnej; Część 2:Polska w dobie zaborów; Rozdział 1: Ziemie polskie pod zaborami do uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim (1795-1864); Rozdział 2: Ziemie polskie u schyłku XIX i na początku XX wieku; Rozdział 3: Prawo i sąd pod zaborami; Rozdział 4: Ziemie polskie w latach I wojny światowej (1914-1918); Część 3: Druga rzeczpospolita; Rozdział 1: Odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku; Rozdział 2: Ustrój państwowy; Rozdział 3: Administracja publiczna; Rozdział 4: Skarbowość; Rozdział 5: Organizacja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 6: Unifikacja i kodyfikacja prawa; Rozdział 7: Prawo i postępowanie cywilne; Rozdział 8: Prawo i postępowanie karne; Rozdział 9: Prawo pracy; 10; Charakterystyka II Rzeczypospolitej; Rozdział 11: Polska w okresie II wojny światowej ; Rozdział 12: Polska po zakończeniu II wojny światowej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57917 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88296-15-9 ; 83-7334-556-6 [wyd.4]
Rozdział 1: Teoretycznoprawne zagadnienia stosunków finansowych pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym; Rozdział 2: Ustrój, organizacja i zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Ogólne zagadnienia prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 4: Podatki, opłaty i dochody majątkowe gminy; Rozdział 5: Udziały w podatkach jako dochody samorządów gminnych; Rozdział 6: Subwencja ogólna jako dochód samorządu gminnego oraz wpłaty samorządów gminnych na rzecz zwiększenia subwencji ogólnej; Rozdział 7: Dotacje celowe jako dochody samorządów gminnych; Rozdział 8: Dochody samorządu powiatowego; Rozdział 9: Dochody samorządu województwa; Rozdział 10:Dług publiczny, deficyt budżetowy i przychody budżetowe gmin, powiatów i województw; Rozdział 11: Wydatki jednostek samorządu terytorialnego- zagadnienia prawne; Rozdział 12: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego- pojęcia, zasady, formy organizacyjne; Rozdział 13: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia proceduralne; Rozdział 14: Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego. Dyscyplina finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3816, 3815, 3814, 3813 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3812/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Rozdział 1: Cywilizacja europejska; Rozdział 2: Kierunki integracji i proces konstytucjonalizacji; Rozdział 3: Prawo jako część składowa acquis communautaire; Rozdział 4: Acquis communautaire; Cz. 2: Europejskie prawo ustrojowe; Rozdział 5: Unia Europejska i Unia Walutowa; Rozdział 6: Instytucje wspólnot; Rozdział 7: Rada Europejska; Rozdział 8: Proces decyzyjny; Cz. 3: Tworzenie, stosowanie i przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Rozdział 9: Tworzenie prawa europejskiej integracji; Rozdział 10: Stosowanie prawa europejskiej integracji; Rozdział 11: Przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Cz. 4: Filozofia prawa europejskiej integracji; Rozdział 12: Punkt widzenia integracji; Rozdział 13: Prawa fundamentalne i uniwersalne; Rozdział 14: Strukturalne zasady instytucjonalne; Rozdział 15: Strukturalne zasady ekonomiczne i społeczne; Cz. 5: Prawo europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 16: Ekonomiczny wymiar europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 17: Gospodarka otwartego rynku; Rozdział 18: Wolna konkurencja; Cz. 6: Prawo europejskiej integracji społecznej; Rozdział 19: Europa bez granic wewnętrznych; Rozdział 20: Ochrona człowieka i środowiska; Cz. 7: Zaląźki prawa europejskiego integracji politycznej; Rozdział 21: Początkowe stadium rozwoju zadań pozawspólnotowych; Rozdział 22: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Rozdział 23: Wspólpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; Cz. 8: Państwa stowarzyszone z Unią Europejską; Rozdział 24: Państwa obce; Rozdział 25: Polska na drodze do Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7055, 7054, 7053, 7052 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7051/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo turystyczne / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001. - 399 [1] s. ; 21 cm.
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Zagadnienia terminologiczne; Rozdział 2: Źródła prawa turystycznego; Rozdział 3: Zadania administracji publicznej w dziedzinie turystyki i hotelarstwa; Cz.2: Prawo w biurach podróży; Rozdział 4: Prowadzenie działalności przez biura podróży; Rozdział 5: Umowy zawierane przez biura podróży z klientami; Rozdział 6: Odpowiedzialność odszkodowawcza biur podróży i przewoźników; Cz.3: Prawo w hotelarstwie; Rozdział 7: Prowadzenie działaności hotelarstwie; Rozdział 8: Umowy zawierane przez zakłady hotelaskie z gośćmi hotelowymi oraz z osobami działającymi na ich rzecz; Rozdział 9: Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów hotelarskich i gości hotelowych; Cz. 4: Wybrane zagadnienia prawne turystyki; Rozdział 10: Problemy prawne turystyki poznawczej; Rozdział 11: Problemy prawne turystyki aktywnej; Rozdział 12: Problemy prwne turystyki zagranicznej; Rozdział 13: Szczególne typy umów w tyrystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7098, 7096, 7095 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7094/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kallas. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001. - 164 [4] s. ; 20 cm.
Rozdział 1: Tryb uchwalania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; Rozdział 2: Parlamentarne prace legislacyjne; Rozdział 3: Systematyka ustawy zasadniczej; Rozdział 4: Zasady konstytucyjne. System źródeł prawa; Rozdział 5: Status prawny człowieka i obywatela; Rozdział 6: Sejm i Senat. Zgromadzenie Narodowe; Rozdział 7: Prezydent Rzeczpospolitej; Rozdział 8: Rada Ministrów; Rozdział 9: Władza sądownicza; Rozdział 10: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Rozdział 11: Finanse publiczne; Rozdział 12: Stany nadzwyczajne; Rozdział 13: Zmiana Konstytucji; Rozdział 14: Wejście w życie nowej Konstytucji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7083, 7082 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7081/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe: zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 5 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. - 587 [1] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88296-41-8
Cz. 1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa; Rozdział 2: Źródła prawa handlowego; Rozdział 3: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; Rozdział 4: Charakterystyczne cechy obrotu handlowego; Rozdział 5: Pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim; Cz. 2: Prawo przedsiębiorców; Rozdział 6: Przedsiębiorcy. Charakterystyka ogólna; Rozdział 7: Zagadnienia ogólne prawa spółek; Rozdział 8: Spółki osobowe; Rozdział 9: Spółki kapitałowe; Rozdział 10: Łączenie, podział i przekształcanie spółek; Rozdział 11: Zgrupowanie spółek; Rozdział 12: Niektóre zagadnienia prawa spółek w ujeciu orzecznictwa zapadłego na tle kodeksu handlowego; Rozdział 13: Przedsiębiorstwo państwowe, jego komercjalizacja i prywatyzacja; Rozdział 14: Niektóre inne przedsiebiorstwa i państwowe jednostki organizacyjne; Rozdział 15: Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych; Rozdział 16: Spółdzielnie; Rozdział 17: Rzemiosło oraz inne podmioty prywatnego handlu i usług; Rozdział 18: Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców. Postępowanie układowe; Rozdział 19: Izby gospodarcze; Rozdział 20: Ochrona przedsiębiorstwa (własność przemyslowa); Cz. 2: Czynności handlowe. Rozliczenia. Zabezpieczenia roszczeń. Rozdział 21: Czynności handlowe- ogólna charakterystyka; Rozdział 23: Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym; Rozdział 24: Papiery wartościowe w ujeciu nauki i obowiązujących przepisów; Rozdział 24: Papiery wartościowe i ich funkcje w obrocie handlowym; Rozdział 25: Rynek papierów wartościowych; Rozdział 26: Giełdy towarowe; Rozdział 27: Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7050, 7049, 7048, 7047, 7046, 7045, 7044, 7043, 7042 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7041/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2000. - 406 [2] s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-88296-14-0
Cz. 1: Prawo w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych; Rozdział 1: System i źródła prawa sądowego; Rozdział 2: Historia prawa prywatnego; Rozdział 3: Historia prawa karnego; Rozdział 4: Historia postępowania sądowego; Cz. 2: Prawo w czasach nowożytnych i najnowszych; Rozdział 1: Program kodyfikacji prawa; Rozdział 2: Historia prawa prywatnego; Rozdział 3: Historia prawa karnego; Rozdział 4: Historia postępowania sądowego; Rozdział 5: Historia prawa socjalistycznego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3811/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Od wiedzy społecznej do socjologii; Rozdział 2: Główne nurty rozwojowe socjologii od końca XIX wieku do czsów współczesnych; Rozdział 3: Więź społeczna i kontrola społeczna; Rozdział 4: Małe i wielkie struktury społeczne; Rozdział 5: Narody, wielkie zbiorowości religijne, cywilizacje, globalizacja; Rozdział 6: Dynamika społeczna; Rozdział 7: Kultura; Rozdział 8: Pomiędzy socjologią a psychologią społeczną - pojęcie osobowości społecznej i pojęcie postawy; Rozdział 9: Metody badań socjologicznych; Rozdział 10: Problemy społeczne i patologia społeczna; Rozdział 11: Elementy socjologii polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7722 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7721/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again