Form of Work
Książki
(86)
Status
only on-site
(84)
available
(74)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(75)
Czytelnia - Magazyn
(43)
Czytelnia - Wolny dostęp
(39)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Brodecki Zdzisław
(3)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(3)
Kosikowski Cezary
(3)
Wierzbowski Marek
(3)
Banasiński Cezary
(2)
Barcz Jan
(2)
Bieniek Gerard
(2)
Borodo Andrzej
(2)
Chojna-Duch Elżbieta
(2)
Ereciński Tadeusz
(2)
Godlewski Rafał
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Hołyst Brunon
(2)
Kisilowska Helena
(2)
Niewiadomski Zygmunt
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Sylwestrzak Andrzej
(2)
Woś Tadeusz
(2)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antonowicz Lech
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Bator Andrzej
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bierzanek Remigiusz
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Błasiak-Barnuś Dorota
(1)
Cholewa-Klimek Magdalena
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Cybula Piotr
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Dziczek Roman
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gromnicka Ewa
(1)
Gródecka Magdalena
(1)
Góral Lesław
(1)
Góralczyk Wojciech
(1)
Górka Maciej
(1)
Hauser Roman
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Karlikowska Maria
(1)
Kenig Maria Magdalena
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Lang Jacek Marian
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Majchrzycka-Guzowska Alina
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Manowska Małgorzata
(1)
Marek Andrzej
(1)
Masternak Marian
(1)
Misiąg Wojciech (1951- )
(1)
Mojak Jan (1956- )
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Okoń Zbigniew
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Olszak Marcin
(1)
Paszkowska Joanna
(1)
Pazdan Maksymilian
(1)
Pessel Ryszard
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Promińska Urszula
(1)
Pułło Andrzej (1944- )
(1)
Radziszewski Edward (1923- )
(1)
Romańska Marta
(1)
Romer Maria Teresa
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Stefańska Agnieszka
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Sutor Julian
(1)
Symonides Janusz
(1)
Tchorek Joanna
(1)
Traple Elżbieta
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Edward (1930-1998)
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Vall Michał du
(1)
Waltoś Stanisław
(1)
Wierzbowski Błażej Franciszek (1946- )
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Witczak Hanna
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(86)
Country
Poland
(86)
Language
Polish
(86)
Subject
Nieruchomości
(9)
Prawo
(8)
Prawo gospodarcze
(6)
Prawo administracyjne
(5)
Postępowanie administracyjne
(4)
Postępowanie cywilne
(4)
Budżety terenowe
(3)
Finanse publiczne
(3)
Kodeks
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Banki
(2)
Doktryna prawna
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Idee polityczne
(2)
Ideologia
(2)
Kryminalistyka
(2)
Państwo
(2)
Państwo i prawo
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Socjologia przestępstwa
(2)
Środowisko
(2)
Administracja
(1)
Archiwa elektroniczne
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cła
(1)
Cło
(1)
Dyplomacja
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Internet
(1)
Koncesje
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty sądowe
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leksykon
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Negocjacje
(1)
Opieka i kuratela
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek rolny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Postępowanie celne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo budowlane
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe prywatne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procesy sądowe
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama
(1)
Retoryka
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozprawy akademickie
(1)
Skarb państwa
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Traktaty rzymskie (1957)
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Genre/Form
Podreczniki akademickie
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
86 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-7334-557-4
Rozdział 1: Seminarium w szkole wyższej; Rozdział 2: Praca dyplomowa. Uwagi ogólne; Rozdział 3: Temat i plan pracy dyplomowej; Rozdział 4: Opracowywanie potrzebnych materiałów; Rozdział 5: Pisanie pracy; Rozdział 6: Prace redakcyjne; Rozdział 7: Ocena pracy i egzamin dyplomowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25690, 25689, 25688, 25687, 25686, 25685, 25684, 25683, 25682 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25681/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo budowlane : przepisy i komentarz / Edward Radziszewski. - Wyd. 2, stan prawny na 28 marca 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. - 741, [1] s ; 22 cm.
Część 1: Prawo budowlane; 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - prawo budowlane (jedn. Tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 2007, poz. 2016 z póź. Zm.); Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego; Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych; Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych; Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych; Rozdział 7: Katastrofa budowlana; Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; Rozdział 9: Przepisy karne; Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie; Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane; 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianach niektórych innych ustaw; Część 2: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg wraz ze związanym z nim orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - jako źródło wykładni przepisów dotyczących budownictwa; Część 3: Szczegółowe regulacje prawne dotyczące budownictwa; A. Niektóre przepisy wykonawcze oraz przepisy związkowe; B. Wykaz aktów wykonawczych na podstawie ustawy - prawo budowlane; C. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych stosowanych w budownictwie, wydanych poza regulacjami prawa budowlanego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30459/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi / Przedm. Maria Teresa Romer. - Wyd. 6, stan prawny na 23 maja 2007 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 451, [2] s. ; 22 cm.
ISBN: : 978-83-7334-753-3
1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnienie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienia roszczeń; 15. Grupowa organizacja pracy; 16. Przepisy końcowe; 17. Przepisy wykonanwcze;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27213, 27212, 27211, 27210, 27209, 27208, 27207, 27206, 27205 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27204/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i określenia oraz założenia ustawy; Rozdział 2: Charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej; Rozdział 3: Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 4: Zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 5: Dokonywanie przez cudzoziemców czynności prawnych dotyczących udziałów lub akcji w spółkach handlowych; Rozdział 6: Skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 7: Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jako prawo obcych; Rozdział 8: dostosowanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32119/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elektroniczna księga wieczysta / Agnieszka Stefańska. - Wyd. 2 , dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 168, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Rozdział 1: Migracja ksiąg wieczystych; Rozdział 2: Zasady przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (wybrane zagadnienia); Rozdział 3: Prowadzenie elektronicznej księgi wieczystej; Rozdział 4: Odpisy elektronicznych ksiąg wieczystych; Rozdział 5: Wnioski o założenie i wpis w księdze wieczystej -reguły wypełniania formularzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30224 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30223/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rolne / Red. Andrzej Stelmachowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - 528 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i przedmiot prawa rolnego; Rozdział 2: Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; Rozdział 3: Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; Rozdział 4: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej; Rozdział 5: Tytułu prawne władania ziemia rolniczą; Rozdział 6: Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie kodeksu cywilnego; Rozdział 7: Formy prawne zmiany generacji Inter Vivos w rolnictwie; Rozdział 8: Dziedziczenie gospodarstw rolnych; Rozdział 9; Dzierżawa gruntów rolnych; Rozdział 10: Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; Rozdział 11: Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej skarbu państwa; Rozdział 12: Rejestry publiczne; Rozdział 13: Planowanie przestrzenne; Rozdział 14: Ochrona gruntów rolnych; Rozdział 15: Scalanie i wymiana gruntów; Rozdział 16; Formy prawne organizacji producentów rolnych; Rozdział 17: Status zawodowy rolnika i reprezentacja rolnicza interesów zawodowych; Rozdział 18: Hodowla roślin i nasiennictwo; Rozdział 19: Ochrona roślin; Rozdział 20: Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; Rozdział 21: Rybactwo śródlądowe; Rozdział 22: Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej; Rozdział 23: Rynki krajowe; Rozdział 24: Kontraktacja; Rozdział 24: Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Rozdział 25: Obciążenia podatkowe rolnictwa; Rozdział 26: Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; Rozdział 27: Prawo żywnościowe; Rozdział 28: Prawo leśne; Rozdział 29: Prawo łowieckie; Rozdział 30: Melioracje wodne;Rozdział 31: Zaopatrzenie wsi w wodę; Rozdział 32: Koncepcje rozwojowe rolnictwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23770 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23769/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 4, stan prawny na 23 września 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 610, [6] s. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-259/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-259/1/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16707 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot historii doktryn politycznych i prawnych; Rozdział 2: Myśl polityczna starożytnej Grecji okresu klasycznego; Rozdział 3: Idealizm Platona; Rozdział 4: Realizm Arystotelesa; Rozdział 5: Myśl polityczna czasów Helleńskich; Rozdział 6: Doktryny polityczno-prawne starożytnego Rzymu; Rozdział 7: Myśl polityczno-prawna wczesnego chrześcijaństwa; Rozdział 8: Myśl polityczna Świętego Augustyna; Rozdział 9: Święty Tomasz z Akwinu i rozwój myśli średniowiecznej; Rozdział 10: Koniec średniowiecza; Rozdział 11: Renesans w myśli politycznej; Rozdział 12: Doktryny polityczno-prawne XVII wieku; Rozdział 13: Doktryny polityczno-prawne wieku oświecenia; Rozdział 14: Szkoła historyczna; Rozdział 15: Idealizm Niemiecki; Rozdział 16: Liberalizm; Rozdział 17: Socjalizm utopijny; Rozdział 18: Doktryna anarchizmu; Rozdział 19: Rozwój polskiej myśli politycznej w XIX wieku; Rozdział 20: Pozytywizm prawniczy; Rozdział 21: Darwinizm społeczno-polityczny; Rozdział 22: Szkoła rasowo-antropologiczna; Rozdział 23: Doktryna marksizmu-leninizmu; Rozdział 24: Reformizm i rewizjonizm; Rozdział 25: Liberalizm polityczny końca XIX wieku; Rozdział 26: Katolicka doktryna społeczna przełomu XIX i XX wieku; Rozdział 27: Doktryna socjaldemokracji na początku XX wieku; Rozdział 28: Syndykalizm i kooperatywizm; Rozdział 29: Szkoła psychologiczna w prawie; Rozdział 30: Doktryna solidaryzmu; Rozdział 31: Doktryna funkcjonalizmu; Rozdział 32: Normatywizm; Rozdział 33: Socjologia polityki Maxa Webera; Rozdział 34: Doktryna państwa faszystowskiego; Rozdział 35: Społeczno-polityczna myśl kościoła w drugiej połowie XX wieku; Rozdział 36: Doktryna ,,Państwa dobrobytu''; Rozdział 37: Doktryna neoliberalizmu; Rozdział 38: Nowe społeczeństwo przemysłowe; Rozdział 39: Demokratyczne państwo prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13675 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13674/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot historii doktryn politycznych i prawnych; Rozdział 2: Myśl polityczna starożytnej Grecji okresu klasycznego; Rozdział 3: Idealizm Platona; Rozdział 4: Realizm Arystotelesa; Rozdział 5: Myśl polityczna czasów Helleńskich; Rozdział 6: Doktryny polityczno-prawne starożytnego Rzymu; Rozdział 7: Myśl polityczno-prawna wczesnego chrześcijaństwa; Rozdział 8: Myśl polityczna Świętego Augustyna; Rozdział 9: Święty Tomasz z Akwinu i rozwój myśli średniowiecznej; Rozdział 10: Koniec średniowiecza; Rozdział 11: Renesans w myśli politycznej; Rozdział 12: Doktryny polityczno-prawne XVII wieku; Rozdział 13: Doktryny polityczno-prawne wieku oświecenia; Rozdział 14: Szkoła historyczna; Rozdział 15: Idealizm Niemiecki; Rozdział 16: Liberalizm; Rozdział 17: Socjalizm utopijny; Rozdział 18: Doktryna anarchizmu; Rozdział 19: Rozwój polskiej myśli politycznej w XIX wieku; Rozdział 20: Pozytywizm prawniczy; Rozdział 21: Darwinizm społeczno-polityczny; Rozdział 22: Szkoła rasowo-antropologiczna; Rozdział 23: Doktryna marksizmu-leninizmu; Rozdział 24: Reformizm i rewizjonizm; Rozdział 25: Liberalizm polityczny końca XIX wieku; Rozdział 26: Katolicka doktryna społeczna przełomu XIX i XX wieku; Rozdział 27: Doktryna socjaldemokracji na początku XX wieku; Rozdział 28: Syndykalizm i kooperatywizm; Rozdział 29: Szkoła psychologiczna w prawie; Rozdział 30: Doktryna solidaryzmu; Rozdział 31: Doktryna funkcjonalizmu; Rozdział 32: Normatywizm; Rozdział 33: Socjologia polityki Maxa Webera; Rozdział 34: Doktryna państwa faszystowskiego; Rozdział 35: Społeczno-polityczna myśl kościoła w drugiej połowie XX wieku; Rozdział 36: Doktryna ,,Państwa dobrobytu''; Rozdział 37: Doktryna neoliberalizmu; Rozdział 38: Nowe społeczeństwo przemysłowe; Rozdział 39: Demokratyczne państwo prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30614 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30613/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7334-715-1
Cz. 1: Produktowe i treściowe ograniczenia reklamy i promocji; Rozdział 1: Wyroby tytoniowe; Rozdział 2: Produkty lecznicze i wyroby medyczne; Rozdział 3: Usługi instytucji finansowyh; Rozdział 4: Inne ograniczenia reklamy wynikajace z implementacji prawa wspólnotowego; Rozdział 5: Napoje alkoholowe; Rozdział 6: Gry i zakłady wzajemne; Rozdział 7: Wolne zawody; Cz. 2: Reklama i promocja w środkach masowego przekazu; Rozdział 8: Reklama radiowa i telewizyjna; Rozdział 9: Reklama prasowa; Rozdział 10: Reklama z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych; Cz. 3: Prawne ramy prowadzenia promocji; Rozdział 11: Programy lojalnościowe, konkursy i sprzedaż premiowa; Rozdział 12: Loterie promocyjne; Rozdział 13: Ochrona danych osobowych w marketingu; Rozdział 14: Dane objęte tajemnicą zawodową w działalności propmocyjnej; Cz. 4: Reklama i promocja w prawie konkurencji; Rozdział 15: Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji; Rozdział 16: Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności; Rozdział 17: Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy i promocji; Rozdział 18: Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczajacych konkurencję; Cz. 5: Dobra osobiste i prawa własności intelektualnej w reklamie; Rozdział 19: Dobra osobiste w reklamie; Rozdział 20: Reklama a prawo autorskie; Rozdział 21: Reklama a prawo znaków towarowych; Cz. 6: Międzynarodowe aspekty prawa reklamy; Rozdział 22: Reklama a wolności traktatowe; Rozdział 23: Prawo właściwe dla reklamy o zasięgu międzynarodowym;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26138/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wyd. 6, stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - 580 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Administarcja i prawo administracyjne; Rozdział 2; Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3; Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 4: Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; Rozdział 6: Podziały terytorilane państwa; Rozdział 7: Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Administarcja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; Rozdział 9: Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Kontrola administracji publicznej; Rozdział 11: Postępowanie administracyjne; Rozdział 12: Administarcja finansów i skarb państwa; Rozdział 13: Gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i łączność; Rozdział 14: Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; Rozdział 15: Administarcja spraw wewnętrznych; Rozdział 16; Administarcja obrony narodowej; Rozdział 17: Administracja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 18: Administracja spraw zagranicznych; Rozdział 19: Administracja zdrowiam pracy i zabezpieczenia społecznego; Rozdział 20: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 21: Oświata i szkolnictwo wyższe; Rozdział 22: Kultura fizyczna i turystyka; Rozdział 23: Administracja publiczna, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27338, 27337, 27336, 27335 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27334/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wydanie 4, stan prawny na 31 marca 2002 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. - 438 stron ; 24 cm.
ISBN: : 83-7334-099-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59096/D (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka nieruchomościami / Błażej Franciszek Wierzbowski. - Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. - 287, [1] s ; 21 cm.
(Podstawy Prawa)
Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami; Rozdział 3: Planowanie i urządzanie przestrzeni; Rozdział 4: Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi; Rozdział 5: Przeniesienie własności nieruchomości; Rozdział 6: Prawo wywłaszczeniowe; Rozdział 7: Podatki i inne daniny publiczne; Rozdział 8: Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30478, 30477, 30476, 30475 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30474/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 7 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 600 s. ; 24 cm.
1. Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego; 2. Organizacja administracji w Polsce; 3. Funkcjonowanie administracji; 4. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27487, 27486, 27485, 27484 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27483/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7334-403-9
Dział 1: Cywilnoprawne sposoby wygaśnięcia użytkowania wieczystego; Rozdział 1: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego wskutek upływu czasu; Rozdział 2: Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego; Rozdział 3: Nabycie własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1 u.g.n.; Rozdział 4: Wykonanie przez gminę ustawowego prawa pierwokupu; Rozdział 5: Zrzeczenie się wieczystego użytkowania; Dział 2: Administracyjnoprawne sposoby ustania użytkowania wieczystego; Rozdział 1: Wywłaszczenie prawa użytkowania wieczystego; Rozdział 2: Przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23074 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23073/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie sądowo-administracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska. - Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2007 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 329 s. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Wiadomości wstępne i pojęcia ogólne; Rozdział 1: Pojęcia: "prawo do sądu" i jego realizacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "sądowa kontrola administracji", kontrola sądowoadministracyjna"; Rozdział 2: Pojęcia "postępowanie sadowoadministracyjne" i jego przedmiot -sprawa sądowoadministracyjna; Rozdział 3: Funkcje postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 4: Źródła prawa procesowego sądowoadministracyjnego -prawna regulacja postępowania sądowoadministracyjnego; Dział 2: Ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych; Rozdział 5: Organy wymiaru sprawiedliwości RP i podział zadań pomiędzy nimi; Rozdział 6: Sądy administracyjne w systemie organów państwa; Rozdział 7: Organizacja sądów administracyjnych; Rozdział 8: Organy sądów administracyjnych ich kompetencje; Rozdział 9: Sędziowie sądów administracyjnych; Dział 3: Przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 10: Podmioty działań kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 11: Regulacja kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 12: Skarga i wniosek do sądu administracyjnego -ich funkcje i charakter prawny; Rozdział 13: Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne; Rozdział 14: Inne kategorie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne; Rozdział 15: Rozstrzyganie sporów o właściwość sporów kompetencyjnych; Rozdział 16: Działania wyłączone spod kontroli sądów administracyjnych; Dział 4: Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia; Rozdział 17: Dopuszczalność zaskarżenia; Rozdział 18: Przesłanki dopuszczalności skargi w szerszym i węższym znaczeniu; Rozdział 19: Przesłanki dopuszczalności wniosku o wszczęciu postępowania; Dział 5: Zasady postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 20: Pojęcia i klasyfikacja zasad postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 21: Zasady wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 22: Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi; Dział 6: Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; A: Sąd i referendarze; Rozdział 23: Organizacja i skład sądu; Rozdział 24: Właściwość sądów w sprawach sądowoadministracyjnych; Rozdział 25: Referendarze sądowi; B: Strony i uczestnicy postępowania; Rozdział 26: Pojęcia stron i uczestników postępowania; Rozdział 27: Zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 28: Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 29: Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 30: Następstwo procesowe i inne zmiany podmiotowe w postępowaniu; Rozdział 31: Pełnomocnictwo procesowe; C: Prokurator, rzecznik praw obywatelskich i organizacje społeczne; Rozdział 32: Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 33: Udział Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 34: Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 7: Czynności procesowe; Rozdział 35: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych; Rozdział 36: Pisma procesowe; Rozdział 37: Doręczenia; Rozdział 38: Terminy; Dział 8: Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Rozdział 39: Wniesienie skargi -wniosku; Rozdział 40: Skutki zaskarżenia; Rozdział 41: Wstępny etap postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 42: Posiedzenia sądowe; Rozdział 43: Postępowanie mediacyjne; Rozdział 44: Postępowanie uproszczone; Rozdział 45: Rozprawa; Rozdział 46: Zawieszenie i umorzenie postępowania; Rozdział 47: Postępowanie dowodowe; Rozdział 48: Wszczęcie i przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji; Dział 9: Mechanizm rozpoznania skargi przez sąd administracyjny; Rozdział 49: Mechanizm postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 50: Zakres kontroli -zakres rozpoznania (kognicji) -zakres orzekania sądu administracyjnego; Rozdział 51: Elementy kształtujące zakres rozpoznania skargi; Rozdział 52: Rola podstaw zaskarżenia w określeniu granic rozpoznania skargi; Rozdział 53: Granice przedmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 54: Granice podmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 55: Nowe fakty i dowody w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 10: Mechanizm orzekania przez sąd administracyjny; Rozdział 56: Pojęcie orzekania i czynniki determinujące jego zakres; Rozdział 57: Przedmiotowe granice i podstawowe zasady orzekania w.s.a.; Rozdział 58: Niezwiązanie sądu wnioskami skarżącego co do sposobu pozbawienia mocy wiążącej zaskarżonego aktu lub czynności; Rozdział 59: Zakaz reformotionis in Pius w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 11: Orzeczenia sądowe; Rozdział 60: Zagadnienia ogólne; Rozdział 61: Rodzaj e wyrobów sądu administracyjnego; Rozdział 62: Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń; Rozdział 63: Uprawnienia sygnalizacyjne i dyscyplinujące sądu wobec organów administracji publicznej; Dział 12: Zaskarżanie orzeczeń sądowych; Rozdział 64: Ogólne uwagi o środkach zaskarżenia; Rozdział 65: Skarga kasacyjna; Rozdział 66: Zażalenie; Rozdział 67: Wznowienie postępowania; Dział 13: Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 68: Środek nadzoru judykacyjnego z art. 172 p.s.a.; Rozdział 69: Postępowanie w sprawie unieważnienia orzeczenia sądu administracyjnego; Dział 14: Działalność uchwałodawcza naczelnego sądu administracyjnego; Rozdział 70: Uchwały wyjaśniające przepisy prawne; Rozdział 71: Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne w konkretnej sprawie; Dział 15: Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 72: Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądu administracyjnego; Rozdział 73: Funkcje orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 74: Oddziaływanie orzeczenia sądu na zakończone postępowanie przed organem administracji publicznej; Rozdział 75: Związanie orzeczeniem sądu w ponownym postępowaniu w sprawie; Rozdział 76: Prawomocność jako efekt oddziaływania wyroku sądu oddalającego skargę; Dział 16: Koszty postępowania; Rozdział 77: Pojęcie i rodzaje kosztów postępowania; Rozdział 78: Zwolnienie od kosztów sądowych; Rozdział 79: Zasady odpowiedzialności za koszty postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27908 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27907/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88296-21-3
Rozdział 1: Społeczeństwo; Rozdział 2: Państwo; Rozdział 3: Organizacja aparatu państwowego; Rozdział 4: Państwo a organizacje samorządowe; Rozdział 5: Państwo a partie polityczne i inne organizacje społeczne; Rozdział 6: Ustój państwa; Rozdział 7: Demokracja i jej formy; Rozdział 8: ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 9: Organy wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 10: Podział terytorilany Państwa i administracja; Rozdział 11: Kontrola administracji publicznej; Rozdział 12: Elementy prawoznawstwa; Rozdział 13: Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe; Rozdział 14: Doktryny polityczne; Rozdział 15: Wiedza o gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13673 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13672/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule Umowne w Obrocie Gospodarczym)
Rozdział 1: Ogólne założenia i pojęcia reżimu odnoszącego sie do umów konsumenckich; Rozdział 2: Klauzule dotyczące ogólnych obowiązków informacyjnych; Rozdział 3: Klauzula dotycząca obowiązków w zakresie potwierdzenia okreslonych informacji; Rozdział 4: Klauzule dotyczące przedmiotu sprzedaży i ceny; Rozdział 5: Klauzule dotyczące wydania i dostarczania towaru oraz przejścia ryzyka jego utraty i zniszczenia; Rozdział 6: Klauzule dotyczące dodatkowych praw i obowiązków stron umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Klauzule określające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową; Rozdział 8: Klauzule dotyczace realizacji uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową; Rozdział 9: Klauzule dotyczące gwarancji; Rozdział 10: Klauzule dotyczące właściwości sądu w sporach z konsumentami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24024 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24023/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again