Source
Katalog księgozbioru
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Adamczyk-Żylińska Marika
(1)
Adamik Anna (1970- )
(1)
Armstrong Gary
(1)
Blanchard Olivier (1952- )
(1)
Bruzi Hanna
(1)
Dąbrowski Marek A. (1973- )
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Goliszewski Jacek
(1)
Kall Jacek
(1)
Keller Kevin Lane (1956- )
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Kotler Philip (1931- )
(1)
Kur Jerzy
(1)
Matysek-Jędrych Anna
(1)
Miśkiewicz Magdalena
(1)
Mucha Krystian
(1)
Rogowski Waldemar
(1)
Sordyl Marta
(1)
Truskolaski Szymon
(1)
Wajda-Lichy Marta
(1)
Wallusch Jacek
(1)
Wyżnikiewicz Bohdan (1947- )
(1)
Wąsik Dorota
(1)
Wędzki Dariusz (1970- )
(1)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Menedżerowie
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Dyrektorzy finansowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Księgowi
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Studenci
(1)
Subject
Marketing
(2)
Badania naukowe
(1)
Bogactwo
(1)
Controlling
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomika inwestycji
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Klasa średnia
(1)
Makroekonomia
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacja
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Teoria i praktyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Znaki towarowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Brazylia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(7)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Zarządzanie i marketing
(3)
Nauka i badania
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Audience Group
Subject
Genre/Form
1. Organizacja w teoriach – ewolucja w sposobach postrzegania organizacji - Anna Adamik; 2. Organizacja jako obiekt zarządzania – spektrum form i możliwości - Stefan Lachiewicz, Anna Walecka; 3. Organizacja jako obiekt badań – od zbierania danych do analizy wyników - Filip Chybalski, Marek Matejun; 4. Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji - Marek Matejun, Michał Nowicki; 5. Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym - Sylwia Flaszewska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 6. Organizacja w rozwoju – od narodzin do dojrzałości organizacji - Sylwia Flaszewska, Katarzyna Szymańska; 7. Organizacja w procesach zmian – w drodze do elastyczności i innowacyjności - Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 8. Organizacja w ujęciu procesowym – od koordynacji funkcjonalnej do procesowej - Michał Nowicki, Katarzyna Szymańska; 9. Organizacja w środowisku społecznym i przyrodniczym – droga ku odpowiedzialnej organizacji - Anna Adamik, Katarzyna Szymańska; 10. Organizacja w sieciach współpracy – od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej - Anna Adamik, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62588 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62587/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ekonomiczne opisanie świata; 1.1. Stany Zjednoczone ; 1.2. Unia Europejska; 1.3. Chiny; 1.4. Spojrzenie na inne regiony świata; Rozdział 2: Wyprawa do wnętrza książki; 2.1. Łączny produkt; 2.2. Inne główne wskaźniki makroekonomiczne; 2.3. Okres krótki, okres średni i okres długi; 2.4. Wyprawa do wnętrza książki – program; Część główna: Okres krótki. Rozdział 3: Rynek dóbr; 3.1. Składniki PKB; 3.2. Popyt na dobra.; 3.3. Czynniki określające równowagę rynku dóbr; 3.4. Inwestycje równają się oszczędnościom – alternatywny sposób podejścia do równowagi na rynku dóbr; 3.5. Czy rząd jest wszechmocny? Ostrzeżenie; Rozdział 4: Rynki finansowe; 4.1. Popyt na pieniądz; 4.2. Wyznaczanie stopy procentowej, I; 4.3. Wyznaczanie stopy procentowej, II (podrozdział fakultatywny; 4.4. Dwa alternatywne sposoby ujęcia stanu równowagi (podrozdział fakultatywny); Rozdział 5: Rynki finansowe i rynki dóbr: Model IS–LM; 5.1. Rynek dóbr i krzywa IS; 5.2. Rynki finansowe i zależność LM; 5.3. Łączna analiza krzywych IS i LM; 5.4. Wykorzystanie kombinacji różnych rodzajów polityki; 5.5. Jak model IS–LM pasuje do rzeczywistości?; Okres średni. Rozdział 6. Rynek pracy; 6.1. Wycieczka po rynku pracy; 6.2. Zmiany ; 6.3. Ustalanie płac; 6.4. Ustalanie cen; 6.5. Naturalna stopa bezrobocia; 6.6. Dokąd zmierzamy dalej; Rozdział 7: Łączymy wszystkie rynki: Model AD–AS; 7.1. Łączna podaż; 7.2. Łączny popyt; 7.3. Równowaga w okresie krótkim i w okresie średnim; 7.4. Skutki ekspansywnej polityki pieniężnej; 7.5. Zmniejszanie deficytu budżetowego; 7.6. Zmiany cen ropy naftowej; 7.7. Wnioski; Rozdział 8: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa; 8.1. Inflacja, oczekiwana inflacja i bezrobocie; 8.2. Krzywa Phillipsa; 8.3. Podsumowanie i liczne ostrzeżenia; Rozdział 9. Inflacja, aktywność gospodarcza i wzrost nominalnej podaży pieniądza; 9.1. Produkcja, bezrobocie i inflacja; 9.2. Skutki wzrostu podaży pieniądza; 9.3. Dezinflacja; Okres długi. Rozdział 10: Wzrost gospodarczy – podstawowe fakty; 10.1. Mierzenie poziomu życia; 10.2. Wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych po 1950 r.; 10.3. Szersze spojrzenie na zmiany wzrostu gospodarczego w czasie i przestrzeni; 10.4. Wzrost gospodarczy – uwagi wstępne; Rozdział 11. Oszczędności, akumulacja kapitału i produkcja; 11.1. Interakcje między produkcją a kapitałem; 11.2. Konsekwencje różnych wielkości stóp oszczędności; 11.3. Uchwycenie znaczenia rzędu wielkości; 11.4. Kapitał fizyczny a kapitał ludzki; Rozdział 12: Postęp techniczny i wzrost; 12.1. Postęp techniczny i stopa wzrostu; 12.2. Determinanty postępu technicznego; 12.3. Ponownie o faktach dotyczących wzrostu; Rozdział 13: Postęp techniczny: okres krótki, średni i długi; 13.1. Wydajność, produkcja i bezrobocie w krótkim okresie; 13.2. Wydajność i naturalna stopa bezrobocia; 13.3. Postęp techniczny, destrukcja i tworzenie oraz efekty dystrybucyjne; 13.4. Instytucje, postęp techniczny i wzrost; Rozszerzenia. Oczekiwania. Rozdział 14: Oczekiwania: podstawowe narzędzia; 14.1. Nominalne i realne stopy procentowe; 14.2. Nominalne i realne stopy procentowe a model IS–LM; 14.3. Wzrost podaży pieniądza, inflacja oraz nominalne i realne stopy procentowe; 14.4. Oczekiwana bieżąca wartość zdyskontowana; Rozdział 15: Oczekiwania na rynkach finansowych; 15.1. Obligacje – ich ceny i dochodowość; 15.2. Rynek akcji i zmiany cen akcji; 15.3. Bańki spekulacyjne, przejściowa moda i ceny akcji; Rozdział 16. Oczekiwania, konsumpcja i inwestycje; 16.1. Konsumpcja; 16.2. Inwestycje; 16.3. Zmienność konsumpcji i inwestycji; Rozdział 17: Oczekiwania, produkcja i polityka ekonomiczna; 17.1. Oczekiwania a decyzje: podsumowanie; 17.2. Polityka monetarna, oczekiwania i produkcja; 17.3. Redukcja deficytu, oczekiwania i produkcja; Gospodarka otwarta. Rozdział 18. Otwartość rynków dóbr i rynków finansowych; 18.1. Otwartość rynku dóbr; 18.2. Otwartość rynków finansowych; 18.3. Wnioski i wgląd w kolejne rozdziały; Rozdział 19: Rynek dóbr w gospodarce otwartej; 19.1. Relacja IS w gospodarce otwartej; 19.2. Produkcja w stanie równowagi a bilans handlowy; 19.3. Wzrost popytu (krajowego lub zagranicznego); 19.4. Deprecjacja, bilans handlowy i produkcja; 19.5. Analiza dynamiczna: krzywa J; 19.6. Oszczędności, inwestycje i bilans handlowy; Rozdział 20: Produkcja, stopa procentowa i kurs walutowy; 20.1. Równowaga na rynku dóbr; 20.2. Równowaga na rynkach finansowych; 20.3. Połączenie rynków dóbr i rynków finansowych; 20.4. Skutki polityki gospodarczej w gospodarce otwartej; 20.5. Stałe kursy walutowe; Rozdział 21: Systemy walutowe; 21.1. Okres średni; 21.2. Kryzysy walutowe przy stałych kursach walutowych; 21.3. Dynamika kursu walutowego w systemie kursów płynnych; 21.4. Wybór systemu kursowego; Zjawiska patologiczne. Rozdział 22: Depresje i zastoje; 22.1. Dezinflacja, deflacja i pułapka płynności; 22.2. Wielki Kryzys; 22.3. Zastój gospodarki japońskiej; Rozdział 23: Wysoka inflacja; 23.1. Deficyty budżetowe a kreacja pieniądza; 23.2. Inflacja a realna podaż pieniądza; 23.3. Deficyty, renta emisyjna i inflacja; 23.4. W jaki sposób hiperinflacje dobiegają końca?; 23.5. Wnioski; Ponownie o polityce gospodarczej. Rozdział 24: Czy politykom gospodarczym należy narzucić ograniczenia?; 24.1. Niepewność i polityka; 24.2. Oczekiwania i polityka; 24.3. Wielka polityka i polityka makroekonomiczna; Rozdział 25: Polityka monetarna – podsumowanie; 25.1. Optymalna stopa inflacji; 25.2. Projektowanie polityki monetarnej; 25.3. Działania Systemu Rezerwy Federalnej (Fed); Rozdział 26: Polityka fiskalna – podsumowanie; 26.1. Ograniczenie budżetowe państwa; 26.2. Cztery zagadnienia z zakresu polityki fiskalnej; 26.3. Budżet Stanów Zjednoczonych: stan bieżący i perspektywy; Kontrowersje: teoria i fakty. Rozdział 27: Ewolucja makroekonomii; 27.1. Keynes i Wielki Kryzys; 27.2. Synteza neoklasyczna; 27.3. Krytyka oparta na racjonalnych oczekiwaniach; 27.4. Rozwój badań w ostatnich latach; 27.5. Powszechnie podzielane przekonania; Rozdział 28: Globalny kryzys; 28.1. Globalna recesja; 28.2. Czynnik sprawczy: spadek cen domów w Stanach Zjednoczonych; 28.3. Mechanizmy wzmacniające kryzys: dźwignia, złożoność, płynność; 28.4. Od kryzysu finansowego do kryzysu makroekonomicznego; 28.5. Reakcje polityki gospodarczej na kryzys; 28.6. Widoki na przyszłość; Wymiar europejski. Rozdział 29: Europejska integracja gospodarcza i walutowa; 29.1. Dlaczego Europejczycy zawsze byli przeciwni wahaniom kursów walutowych?; 29.2. Historia walutowa Europy od okresu powojennego do dnia dzisiejszego; 29.3. Europejski System Banków Centralnych: struktura i cele; 29.4. Jak w praktyce funkcjonuje EBC?; Rozdział 30: Euro: kraje należące do unii walutowej i pozostające poza nią; 30.1. Czy Europa jest optymalnym obszarem walutowym?; 30.2. Pierwszych dziesięć lat euro (1999–2009); 30.3. Czy kraje spoza strefy euro powinny do niej dołączyć?[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52058 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 52057/XVIII czyt.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60765 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60764/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Zagadnienia początkowe; 1. Marka i zarządzanie marką; 1.1.Wstęp; 1.2. Czym jest marka?; 1.3. Dlaczego marki się liczą?; 1.4. Czy wszystko może mieć markę?; 1.5.Czym są najsilniejsze marki?; 1.6. Wyzwania i możliwości związane z budowaniem świadomości marki; 1.7. Pojęcie kapitału marki; 1.8. Proces strategicznego zarządzania marką; 1.9.Podsumowanie; Część 2 : Określanie i ustanawianie pozycjonowania i wartości marek; 2. Kapitał marki bazujący na konsumencie; 2.1.Kapitał marki bazujący na konsumencie; 2.2. Umacnianie marki – wiedza o marce; 2.3. Źródła kapitału marki; 2.4.Budowanie silnej marki – cztery kroki budowania marki; 2.5.Tworzenie wartości klienta; 3.Pozycjonowanie marki; 3.1.Wstęp; 3.2.Określanie i ustalanie pozycjonowania marki; 3.3.Wskazówki dotyczące pozycjonowania; 3.4.Określanie i ustalanie mantry marki; 3.5.Internal branding ; 3.6.Audyty marki; Część 3 : Planowanie i wdrażanie programów marketingowych marki; 3.1.Wybór elementów marki służących do budowania jej kapitału; 3.2.Kryteria wyboru elementów marki; 3.3.Możliwości i strategie stosowania elementów marki; 4.Jak opracować program marketingowy, aby zbudować kapitał marki; 4.1. Wstęp; 4.3. Nowe spojrzenie na marketing; 4.4. Strategia produktu; 4.5. Strategia cenowa; 4.6. Strategia kanałów sprzedaży; 5.Integracja komunikacji marketingowej w budowaniu kapitału marki; 5.1.Wstęp; 5.2. Nowe otoczenie medialne; 5.3.Omówienie rodzajów komunikacji marketingowej; 5.4.Sprzedaż osobista; 5.5.Opracowanie programów zintegrowanej komunikacji marketingowej; 6.Wykorzystywanie wtórnych skojarzeń z marką jako sposób budowania kapitału marki; 6.1.Wstęp; 6.2.Określenie procesu wspomagania; 6.3.Firma; 6.4.Kraj pochodzenia i inne obszary geograficzne; 6.5. Kanały dystrybucji 306Co-branding (łączenie marek); 6.6.Licencjonowanie;7.Wsparcie znanych osób; 7.1.Wydarzenia sportowe, kulturalne i inne; 7.2.Źródła postronne; Część 4: Mierzenie i interpretowanie wyników marki; 4.Opracowywanie systemów mierzenia kapitału marki i zarządzania kapitałem marki; 4.1.Wstęp; 4.2.Nowa odpowiedzialność; 4.3.Łańcuch wartości marki; 4.4.Projektowanie badań śledzących markę; 4.5.Tworzenie systemu zarządzania kapitałem marki; 5. Pomiar źródeł kapitału marki.; 5.1.Jak wczuć się w sposób myślenia klienta; 5.2.Wstęp; 5.3.Jakościowe techniki badań; 5.4. Ilościowe techniki badań; 5.5. Kompleksowe modele kapitału marki bazującego na konsumencie; 6. Pomiary rezultatów kapitału marki. 6.1.Jak szacować wyniki rynkowe; 6.1. Wstęp; 6.2. Metody komparatywne; 6.3.Metody holistyczne; Część 5: Rozwój i utrzymanie kapitału marki; 6.Tworzenie i wprowadzanie strategii budowania świadomości marki; 6.1.Wstęp; 6.2.Architektura marki; 6.3.Hierarchia marki; 6.4. Kreowanie strategii budowania świadomości marki; 6.5.Wykorzystanie marketingu społecznie zaangażowanego w budowaniu kapitału marki;. 6.6.Wprowadzanie i nazywanie nowych produktów i rozszerzeń marki; 6.7. Nowe produkty i rozszerzenia marki; 6.8.Zalety rozszerzeń; 6.9.Wady rozszerzenia marki; 6.10.Zrozumienie, w jaki sposób klienci oceniają rozszerzenie marki; 6.11.Ocena możliwości rozszerzenia; 6.12.Wskazówki do rozszerzenia oparte na badaniach 7.Zarządzanie marką na przestrzeni czasu; 7.1.Wstęp; 7.2.Umacnianie marki; 7.3.Rewitalizacja marki; 7.4. Dostosowanie do portfela marek; 8. Zarządzanie marką ponad granicami geograficznymi i segmentami rynku; 8.1.Wstęp; 8.2.Regionalne segmenty rynku; 8.3.Pozostałe segmenty demograficzne i kulturowe; 8.4.Przesłanki do rozpoczęcia ekspansji na rynkach międzynarodowych; 8.5.Zalety globalnych programów marketingowych; 8.6. Wady globalnych programów marketingowych; 8.7.Standaryzacja kontra dostosowanie do potrzeb klienta; 8.8.Strategia marki globalnej; 8.9.Budowanie kapitału marki globalnej bazującego na konsumencie; Część 6 : Podsumowanie; 6.Wnioski końcowe; 6.1.Wstęp; 6.2.Wskazówki dotyczące strategicznego zarządzania marką; 6.3.Co tworzy silną markę?; 6.4.Szczególne zastosowania; 6.5.Przyszłe priorytety marki; 6.6.Podsumowanie; 6.7.Pytania do dyskusji; 6.8. Przypisy; 6.9.Żródła niektórych danych aktualizacyjnych. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56566 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56499/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Waldemar Rogowski. - Wydanie 3 zmienione i rozszerzone. - [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. - 670 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku efektywności inwestycji; 1.1. Pojęcie oraz podstawowe cechy inwestycji; 1.2. Rodzaje inwestycji; 1.3. Realizacja inwestycji w formie project finance; 1.4. Etapy procesu budżetowania inwestycji; 1.5. Rachunek efektywności inwestycji; 1.6. Struktura i koszt kapitału; Rozdział 2: Bezwzględny rachunek efektywności inwestycji – ocena opłacalności; 2.1. Metody bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji- klasyfikacja; 2.2. Metody proste bezwzględnej opłacalności inwestycji; 2.3. Dyskontowe metody bezwzględnej oceny opłacalności; 2.4. Uwzględnienie reinwestycji w metodach bezwzględnej oceny opłacalności; 2.5. Uwzględnienie inflacji w metodach bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji; 2.6. Porównanie metod bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji; 2.7. Praktyka stosowania metod oceny opłacalności inwestycji w różnych krajach; Rozdział 3: Bezwzględny rachunek efektywności inwestycji – metody analizy ryzyka; 3.1. Analiza ryzyka inwestycji; 3.2. Pośrednie metody analizy ryzyka inwestycji; 3.3. Bezpośrednie metody analizy ryzyka inwestycji; Rozdział 4: Względny rachunek efektywności inwestycji – ocena opłacalności; 4.1. Względna ocena opłacalności inwestycji; 4.2. Metody oceny opłacalności wykorzystywane we względnej ocenie opłacalności inwestycji; 4.3. Ocena opłacalności inwestycji o różnej wartości i różnym rozłożeniu w czasie przepływów pieniężnych netto – sytuacja pierwsza; 4.4. Ocena opłacalności inwestycji o różnej wartości nakładów inwestycyjnych – sytuacja druga; 4.5. Ocena opłacalności inwestycji o różnej długości ekonomicznego cyklu życia – sytuacja trzecia; 4.6. Metody względnej oceny opłacalności inwestycji o różnej długości ekonomicznego cyklu życia i różnej wartości nakładów inwestycyjnych – sytuacja czwarta; 4.7. Podsumowanie metod względnej oceny opłacalności inwestycji; Rozdział 5: Względny rachunek efektywności inwestycji – uwzględnienie ryzyka; 5.1. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnej wartości i różnym rozłożeniu w czasie przepływów pieniężnych netto; 5.2. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnej wartości nakładów inwestycyjnych; 5.3. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnym ekonomicznym cyklu życia; 5.4. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnym ekonomicznym cyklu życia i różnej wartości nakładów inwestycyjnych; Rozdział 6: Rachunek efektywności inwestycji – współczesne wyzwania; 6.1. Rachunek efektywności inwestycji zagranicznych; 6.2. Społeczny rachunek efektywności inwestycji (SERI); 6.3. Wielokryterialna analiza atrakcyjności inwestycji. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59789 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59788/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65254 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65253/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Istota procesu zarządzania- Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 1.1. Tożsamość nauk o zarządzaniu; 1.2. Pojęcie i cechy procesu zarządzania; 1.3. Funkcje i płaszczyzny zarządzania; 1.4. Pytania i polecenia; 1.5. Ćwiczenie w formie dyskusji: Kodeks dobrych zasad zarządzania; 2. Organizacja i jej miejsce w otoczeniu- Anna Adamik, Marek Matejun; 2.1. Istota i cechy organizacji; 2.2. Typy organizacji w teorii i praktyce gospodarczej; 2.3. Otoczenie organizacji; 2.4. Pytania i polecenia; 2.5. Ćwiczenie w formie studium przypadku: Analiza form organizacji; 3. Ewolucja nauk o zarządzaniu- Stefan Lachiewicz, Marek Matejun; 3.1. Klasyczne teorie zarządzania; 3.2. Podejścia integrujące dorobek klasyczny - kierunek systemowy i sytuacyjny; 3.3. Wybrane współczesne koncepcje zarządzania; 3.4. Pytania i polecenia; 3.5. Ćwiczenie w formie testu wiedzy; 4. Role i kompetencje menedżerskie- Stefan Lachiewicz, Anna Walecka; 4.1. Cechy i formy pracy kierowników we współczesnych organizacjach; 4.2. Role i zadania kierownicze; 4.3. Kompetencje kadry kierowniczej; 4.4. Pytania i polecenia; 4.5. Ćwiczenie w formie gry i testu samooceny: Odgrywanie ról i ocena predyspozycji kierowniczych; 5. Planowanie w organizacji- Katarzyna Szymańska; 5.1. Istota i funkcje planowania w organizacji; 5.2. Etapy i zasady planowania; 5.3. Rodzaje planów w organizacji; 5.4. Pytania i polecenia; 5.5. Ćwiczenie w formie studium przypadku: Błędy w procesie planowania; 6. Strategia przedsiębiorstwa - Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 6.1. Pojęcie, poziomy i rodzaje strategii; 6.2. Podstawy analizy strategicznej; 6.3. Opracowywanie i realizacja strategii; 6.4. Pytania i polecenia; 6.5. Ćwiczenie w formie studium przypadku: Analiza SWOT; 7. Podejmowanie decyzji Anna Adamik, Michał Nowicki; 7.1. Istota procesu decyzyjnego; 7.2. Rodzaje decyzji; 7.3. Techniki podejmowania decyzji; 7.4. Pytania i polecenia; 7.5. Ćwiczenie w formie mapy myśli: Podejmij właściwą decyzję; 8. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa- Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 8.1. Pojęcie, elementy i funkcje struktury organizacyjnej; 8.2. Zasady budowy i cechy struktur organizacyjnych; 8.3. Czynniki strukturotwórcze; 8.4. Pytania i polecenia; 8.5. Ćwiczenie w formie projektu: Budowanie struktury organizacyjnej; 9. Typy struktur organizacyjnych- Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 9.1. Kryteria różnicowania struktur organizacyjnych; 9.2. Klasyczne struktury organizacyjne; 9.3. Podstawowe i nowoczesne struktury organizacyjne; 9.4. Pytania i polecenia; 9.5. Ćwiczenie w formie studium przypadku: Ocena struktury organizacyjnej firmy Morning Star Company; 10. Podstawy motywowania pracowników- Anna Walecka; 10.1. Istota motywacji i motywowania pracowników; 10.2. Teorie motywacji i motywowania; 10.3. Proces motywowania pracowników i jego elementy; 10.4. Pytania i polecenia; 10.5. Ćwiczenie w formie testu samooceny: Ocena motywacji do osiągnięć; 11. Metody i narzędzia motywowania personelu - Anna Adamik, Michał Nowicki; 11.1. Metody motywowania pracowników; 11.2. Materialne narzędzia motywowania; 11.3. Niematerialne narzędzia motywowania; 11.4. Pytania i polecenia; 11.5. Ćwiczenie w formie projektu: Projektowanie systemu kafeteryjnego; 12. Przywództwo i style kierowania- Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; 12.1. Źródła władzy i zasady jej sprawowania; 12.2. Przywództwo i cechy przywódców; 12.3. Style kierowania i sytuacyjne modele przywództwa; 12.4. Pytania i polecenia; 12.5. Ćwiczenie w formie gry: Przywództwo i praca w zespole; 13. Kontrola w organizacji- Sylwia Flaszewska, Katarzyna Szymańska; 13.1. Istota i funkcje kontroli w organizacji; 13.2. Rodzaje i fazy kontroli; 13.3. Efektywność i skuteczność kontroli; 13.4. Pytania i polecenia; 13.5. Ćwiczenie w formie posteru: Zasady i metody kontroli; 14. Komunikacja w zarządzaniu- Anna Walecka; 14.1. Istota i modele procesu komunikowania się; 14.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna; 14.3. Komunikacja wewnętrzna organizacji; 14.4. Pytania i polecenia; 14.5. Ćwiczenie w formie scenki: Percepcja i bariery w procesie komunikacji; 15. Kulturowy kontekst zarządzania- Katarzyna Szymańska; 15.1. Pojęcie, składniki i funkcje kultury organizacyjnej; 15.2. Rodzaje kultury organizacyjnej; 15.3. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną; 15.4. Pytania i polecenia; 15.5. Ćwiczenie w formie dyskusji: Analiza kultury organizacyjnej różnych typów organizacji; 16. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu- Anna Adamik, Michał Nowicki; 16.1. Etyka w procesach zarządzania; 16.2. Podstawy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu; 16.3. Narzędzia realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 16.4. Pytania i polecenia; 16.5. Ćwiczenie w formie dyskusji: Świadomość i rozpoznawalność kampanii z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56559 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56495/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Definicja marketingu i procesu marketingowego; Rozdział 1: Marketing: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta; 1. Co to jest marketing?; 2.Definicja marketingu; 3. Proces marketingowy; 3. Zrozumienie rynku i potrzeb klientów; 4. Potrzeby klientów, pragnienia i popyt; 5. Oferta rynkowa: produkty (usługi) i doznania; 6.Wartość i satysfakcja klienta; 7. Wymiana i relacje; 8. Rynki; 9. Projektowanie strategii marketingowej zorientowanej na klienta; 10. Wybór klientów, którym będziemy służyć; 11. Wybór propozycji wartości; 12. Ukierunkowanie firmy na rynek (orientacje zarządzania marketingowego); 13, Przygotowanie zintegrowanego planu i programu marketingowego; 14. Budowanie relacji z klientem; 15. Zarządzanie relacjami z klientem; 16. Zmieniający się charakter relacji z klientem; 17. Zarządzanie relacjami partnerskimi; 18. Pozyskiwanie wartości od klienta; 19. Tworzenie lojalności i utrzymanie klientów; 20. Rosnący udział w budżecie klienta; 21. Budowanie kapitału klientów; 22. Zmieniający się krajobraz marketingu; 23. Niepewne otoczenie gospodarcze; 24. Epoka informacji cyfrowej; 25. Przyśpieszająca globalizacja; 26. Marketing zrównoważony: potrzeba bardziej etycznych i odpowiedzialnych społecznie działań; 27. Wzrost znaczenia marketingu nienastawionego na zysk (not-for -profit); 28. Czym więc jest marketing?; Rozdział 2: Strategia firmy i strategia marketingowa: partnerstwo w celu budowania relacji z klientem; 1. Planowanie strategiczne firmy: zdefiniowanie roli marketingu; 2. Określenie misji zorientowanej na rynek; 3. Określenie celów firmy; 4. Tworzenie portfela produkcji; 5. Planowanie marketingowe: partnerstwo w celu budowania relacji z klientem; 6. Partnerstwo z innymi działami tej samej firmy; 7. Partnerstwo z podmiotami systemu marketingowego; 8.Strategia marketingowa i marketing mix; 9. Strategia marketingowa zorientowana na klienta; 10. Tworzenie zintegrowanego marketingu mix; 10. Zarządzanie działaniami marketingowymi; 11. Analiza marketingowa; 13. Planowanie marketingowe;14. Wdrażanie marketingu; 15. Organizacja działu marketingu; 16. Kontrola marketingowa; 17. Mierzenie zwrotu z inwestycji marketingowych i zarządzanie nim; Część 2 : Zrozumieć rynek i konsumentów; Rozdział 3 : Analiza otoczenia marketingowego; 1.Mikrootoczenie firmy; 2. Firma; 3. Dostawcy; 4. Pośrednicy marketingowi; 5. Konkurenci; 6. Interesariusze; 7. Klienci; 8.Makrootoczenie firmy; 9.Otoczenie demograficzne; 10. Otoczenie ekonomiczne; 11. Środowisko przyrodniczo-naturalne; 12. Otoczenie technologiczne; 13. Otoczenie polityczne i społeczne; 14. Otoczenie kulturowe; 15. Reagowanie na otoczenie marketingowe; Rozdział 4 : Zarządzanie informacją marketingową w celu zrozumienia klientów; 1.Informacja marketingowa i wiedza o klientach; 2. Szacowanie potrzeb w zakresie informacji marketingowej; 3. Opracowywanie informacji marketingowej; 4. Dane wewnętrzne; 5. Wywiad marketingowy; 6. Badania marketingowe; 7. Definiowanie problemu i celów badawczych; 8. Opracowanie planu badań; 9. Zbieranie danych wtórnych; 10. Zbieranie danych pierwotnych; 11. Wdrożenie planu badań; 12. Interpretacja wyników i sprawozdanie; 13. Analiza i zastosowania informacji marketingowej; 14. Zarządzanie relacjami z klientem (customer relationship management - CRM); 15. Dystrybucja i zastosowanie informacji marketingowej; 16. Inne kwestie związane z informacją marketingową; 17. Badania marketingowe w małych firmach i organizacjach non profit; 18. Międzynarodowe badania marketingowe; 19. Polityka społeczna i etyka w badaniach marketingowych; Rozdział 5: Zrozumienie zachowań klienta indywidualnego i nabywcy instytucjonalnego; 1. Rynki konsumenta i zachowanie zakupowe nabywcy indywidualnego; 2. Model zachowania nabywcy indywidualnego; 3. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy indywidualnego; 4. Proces podejmowania decyzji przez nabywcę; 5. Proces podejmowania decyzji przez nabywcę w wypadku nowych produktów; 6. Rynki biznesowe i zachowanie zakupowe nabywcy instytucjonalnego; 7. Rynki biznesowe; 8. Zachowanie nabywcy instytucjonalnego; Część 3 : Tworzenie strategii marketingowej i zestawu działań marketingowych zorientowanych na klienta; Rozdział 6 : strategia marketingowa zorientowana na klienta: tworzenie wartości dla klientów docelowych; 1. Segmentacja rynku; 2. Segmentacja rynków konsumenta; 3. Segmentacja rynku przedsiębiorstw; 4. Segmentacja rynków międzynarodowych; 5. Wymogi skutecznej segmentacji; 6. Wybór rynków docelowych (targeting); 7. Ocena segmentów rynku; 8. Wybór docelowych segmentów rynku; 9. Społecznie odpowiedzialny marketing ukierunkowany; 10. Różnicowanie i pozycjonowanie; 11. Mapy percepcji; 12. Wybór strategii różnicowania i pozycjonowania; 13. Komunikowanie i zyskiwanie wybranej pozycji; Rozdział 7 : produkty (usługi) i marki: budowanie wartości dla klienta; 1. Czym jest produkt?; 2. Produkty (usługi) i doświadczenia; 3. Poziomy produktów (usług); 4. Klasyfikacja produktów (usług); 5. Decyzje dotyczące produktów (usług); 6. Decyzje dotyczące pojedynczych produktów (usług); 7. Decyzje dotyczące linii produktów; 8. Decyzje dotyczące asortymentu produktów; 9.Marketing usług; 10. Istota i cechy charakterystyczne usług; 11. Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych; 12. Strategia marki: budowanie silnej marki; 13. Wartość marki; 14. Budowanie silnej marki; Rozdział 8 : Opracowywanie nowych produktów i zarządzanie cyklem życia produktu; 1. Strategia rozwoju nowych produktów; 2. Proces opracowywania nowych produktów; 3. Poszukiwanie pomysłu; 3. Ocena i selekcja pomysłów; 4. Opracowywanie i testowanie koncepcji produktu; 5. Opracowywanie strategii marketingowej; 6. Analiza biznesowa; 7. Opracowywanie produktu; 8. Testy rynkowe; 9. Komercjalizacja; 10. Zarządzanie procesem opracowywania nowych produktów; 11. Opracowywanie nowych produktów skoncentrowane na kliencie; 12. Zespołowe opracowywanie nowych produktów; 13. Systematyczne opracowywanie nowych produktów; 14. Strategie cyklu życia produktu; 15. Faza wprowadzenia; 16. Faza wzrostu; 17. Faza dojrzałości; 18. Faza spadku; 19. Dodatkowe kwestie związane z produktami (usługami); 20. Decyzje dotyczące produktów a odpowiedzialność społeczna Międzynarodowy marketing produktów (usług); Rozdział 9 : Strategia cenowa: zrozumienie i pozyskiwanie wartości od klienta; 1. Czym jest cena?; 2. Najważniejsze strategie cenowe; 3. Ustalanie cen oparte na wartości dla klienta; 4. Ustalanie cen oparte na kosztach; 5. Ustalanie cen oparte na porównaniu z cenami konkurentów; 6. Inne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na decyzję o cenie; 7. Całościowa strategia marketingowa, cele oraz marketing mix; 8. Uwarunkowania organizacyjne; 9. Rynek i popyt; 10. Gospodarka; 11. Inne czynniki zewnętrzne; 12. Ustalanie cen nowych produktów; 13. Cenowa strategia zbierania śmietanki z rynku; 14. Cenowa strategia penetracji rynku; 15. Ustalanie cen asortymentu produktów; 16. Ustalanie cen linii produktów; 17. Ustalanie cen produktów opcjonalnych; 18. Ustalanie cen niezbędnych produktów uzupełniających; 19. Ustalanie cen produktów ubocznych; 20. Ustalanie cen zestawów produktów; 21. Dostosowywanie cen; 22. Ustalanie cen oparte na rabatach; 23. Ustalanie cen w zależności od segmentu; 24. Ustalanie cen z uwzględnieniem aspektów psychologicznych; 25. Ustalanie cen promocyjnych; 26. Ustalanie cen z uwzględnieniem aspektów geograficznych; 27. Dynamiczne ustalanie cen; 28. Ustalanie cen pod kątem rynków międzynarodowych; 29. Zmiany cen; 30. Inicjowanie zmian cen; 31. Reagowanie na zmiany cen; 32. Regulacje prawne dotyczące ustalania cen; 33. Ustalanie cen w ramach jednego szczebla kanału; 34. Ustalanie cen wykraczające poza jeden szczebel kanału; Rozdział 10 : Kanały marketingowe: dostarczanie wartości klientowi; 1. Łańcuchy dostaw oraz sieć dostarczania wartości; 2. Istota i znaczenie kanałów dystrybucji; 3. W jaki sposób uczestnicy kanału dystrybucji wnoszą wartość dodaną; 4. Liczba szczebli w kanale dystrybucji; 5. Działanie i organizacja kanału dystrybucji; 6. Działanie kanałów dystrybucji; 7. Kanały dystrybucji zintegrowane pionowo; 8. Kanały dystrybucji zintegrowane poziomo; 9. Wielokanałowe systemy dystrybucji; 10. Zmiany w organizacji kanału; 11. Decyzje dotyczące struktury kanału dystrybucji; 12. Analiza potrzeb konsumentów; 13. Określenie celów kanału dystrybucji; 14. Dobranie rodzaju kanałów dystrybucji; 15. Ocena podstawowych wariantów struktury kanału; 16. Projektowanie międzynarodowych kanałów dystrybucji; 17. Decyzje dotyczące zarządzania kanałem dystrybucji; 18. Wybór uczestników kanału dystrybucji; 19. Zarządzanie uczestnikami kanału dystrybucji i motywowanie ich; 20. Ocena uczestników kanału dystrybucji; 21; Zagadnienia prawne związane z dystrybucją; 22. Logistyka marketingu oraz zarządzanie łańcuchem dostaw; 23. Istota i znaczenie logistyki marketingu; 24. Cele systemu logistyki; 25. Najważniejsze funkcje logistyki; 26. Zintegrowane zarządzanie logistyką; Rozdział 11 : Handel detaliczny i hurtowy; 1. Handel detaliczny; 2. Rodzaje detalistów; 3. Decyzje marketingowe w handlu detalicznym; 4. Trendy w handlu detalicznym; 5. Handel hurtowy; 6. Rodzaje hurtowników; 7. Decyzje marketingowe w handlu hurtowym; 8. Trendy w handlu hurtowym; Rozdział 12 : Komunikowanie wartości klientowi: reklama i public relations; 1. Promotion mix; 2. Zintegrowana komunikacja marketingowa; 3. Nowe środowisko komunikacji marketingowej; 4. Zmiana modelu komunikacji marketingowej; 5. Potrzeba zintegrowanej komunikacji marketingowej; 6. Kształtowanie całościowego promotion mix; 7. Charakterystyka poszczególnych narzędzi promocyjnych; 8. Strategie promotion mix; 9. Reklama; 10. Ustalanie celów reklamy; 11. Ustalanie budżetu reklamy; 12. Tworzenie strategii reklamy; 13. Ocena skuteczności reklamy oraz zwrotu z inwestycji w reklamę; 14. Pozostałe uwagi dotyczące reklamy; 15. Public relations; 16. Rola i wpływ public relations; 16. Główne narzędzia public relations; Rozdział 13 : Sprzedaż osobista i promocja sprzedaży; 1. Sprzedaż osobista; 2. Istota sprzedaży osobistej; 3. Rola działu sprzedaży; 4. Zarządzanie działem sprzedaży; 5. Opracowanie strategii i struktury działu sprzedaży; 6. Rekrutacja i wybór sprzedawców (przedstawicieli handlowych); 7. Szkolenie sprzedawców; 8. Wynagradzanie sprzedawców; 9. Nadzorowanie i motywowanie sprzedawców; 10. Ocena pracy sprzedawców i wyników działu sprzedaży; 11. Proces sprzedaży osobistej; 12. Etapy procesu sprzedaży; 13. Sprzedaż osobista i zarządzanie relacjami z klientem; 14. Promocja sprzedaży; 15. Dynamiczny rozwój promocji sprzedaży; 16. Cele promocji sprzedaży; 16. Główne narzędzia promocji sprzedaży; 17. Tworzenie programu promocji sprzedaży; Rozdział 14 : Marketing bezpośredni i e-marketing: budowanie bezpośrednich relacji z klientem; 1. Nowy model marketingu bezpośredniego; 2. Rozwój marketingu bezpośredniego i związane z nim korzyści; 3. Korzyści dla kupujących; 4. Korzyści dla sprzedających; 5. Bazy danych klientów a marketing bezpośredni; 6. Formy marketingu bezpośredniego; 7. Marketing pocztowy; 8. Marketing katalogowy; 9. Telemarketing; 10. Bezpośredni marketing telewizyjny; 11. Sprzedaż zautomatyzowana; 12. Nowe technologie cyfrowe w marketingu bezpośrednim; 13. E-marketing; 14. Marketing a Internet; 15. Domeny e-marketingu; 16. Tworzenie obecności marketingowej w Internecie; 17. Szanse i wyzwania e-marketingu; 18. Kwestie prawne i etyczne w marketingu bezpośrednim; 19. Irytacja, nieuczciwość, oszustwa; 20. Naruszenie prywatności klientów; 21. Potrzeba działania; Część 4 : Rozszerzenie marketingu; Rozdział 15 : Rynek globalny; 1. Współczesny marketing globalny; 2. Obserwacja i analiza globalnego otoczenia marketingowego; 3. Międzynarodowy system handlu; 4. Otoczenie gospodarcze; 5. Otoczenie polityczno-prawne; 6. Otoczenie kulturowe; 7. Decyzja dotycząca tego, czy warto globalizować działalność; 8. Decyzja dotycząca tego, na które międzynarodowe rynki wejść; 9. Decyzja dotycząca sposobu wejścia na rynek; 10. Eksport; 11. Joint venture; 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne; 13. Decyzja dotycząca globalnego programu marketingowego; 14. Produkt; 15. Promocja; 16. Cena; 17. Kanały dystrybucji; 18. Decyzja dotycząca organizacji marketingu globalnego; Rozdział 16 : Marketing zrównoważony: społeczna odpowiedzialność i etyka biznesu; 1. Marketing zrównoważony; 2. Społeczna krytyka marketingu; 3. Wpływ marketingu na indywidualnych klientów; 3. Wpływ marketingu na całą społeczność; 4. Wpływ marketingu na inne firmy; 5. Działania konsumentów wspierające marketing zrównoważony; 6. Ruch ochrony praw konsumenta (konsumeryzm); 7. Ruch ochrony środowiska; 8. Regulacje prawne dotyczące marketingu; 9. Działania przedsiębiorstw wspierające marketing zrównoważony; 10. Zasady marketingu zrównoważonego; 11. Etyka marketingu; 12. Przedsiębiorstwo zrównoważone; Dodatek 1 : Plan marketingowy; 2. Plan marketingowy: wprowadzenie; 3. Cele i zawartość planu marketingowego; 4. Rola badań marketingowych; 5. Rola relacji; 6. Od planu marketingowego do działania marketingowego; 7. Przykładowy plan marketingowy dla firmy Sonic; 8. Streszczenie przeznaczone dla zarządu; 9. Opis bieżącej sytuacji marketingowej; 10. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT); 11. Cele i problemy; 12. Strategia marketingowa; 13. Programy działań; 14. Budżet; 15. Kontrola; 16. Narzędzia pomocne w opracowywaniu planu marketingowego; Dodatek 2 : Marketing w liczbach; 1. Ustalanie ceny, próg rentowności i analiza marży; 2. Ustalanie ceny; 3. Ustalanie ceny na podstawie kosztów; 4. Ustalanie ceny na podstawie czynników zewnętrznych; 5. Analiza progu rentowności i marży; 6. Ustalanie progu rentowności dla docelowego poziomu zysków; 7. Marketing w liczbach - zestaw ćwiczeń nr 1; 8. Szacowanie popytu, budżet marketingowy, pomiar wyników działań marketingowych; 9. Potencjał rynku i szacunki sprzedaży; 10. Rachunek zysków i strat oraz budżet marketingowy; 11. Pomiar skuteczności działań marketingowych; 12. Wskaźniki analityczne; 13. Weryfikacja opłacalności działalności marketingowej; 14. Marketing w liczbach - zestaw ćwiczeń nr 2; 15. Analiza finansowa taktyk marketingowych; 16. Zwiększenie wydatków na reklamę; 17. Poszerzenie sieci dystrybucji; 18. Obniżka ceny; 19. Poszerzenie linii produktu; 19. Marketing w liczbach - zestaw ćwiczeń nr 3[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56509/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64504 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64503/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego wedlug polskiego prawa bilansowego / Dariusz Wędzki. - Wydanie 3 zmienione. - [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste - GAB Media, 2019. - 651 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Rozdział 1: Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Przegląd wskaźników finansowych, płynności finansowej i wypłacalności długoterminowej oraz ich systemów; 2.1. Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 2.2. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej; 2.3. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników wypłacalności długoterminowej; Rozdział 3: Przegląd wskaźników finansowych sprawności zarządzania i rentowności oraz ich systemów; 3.1. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników sprawności zarządzania; 3.2. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników rentowności; Rozdział 4: Zasady i metody oceny wskaźników finansowych; 4.1. Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura; 4.2. sposoby porównywania wskaźników finansowych; 4.3. Metody tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 62932, 62931, 60740 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60739/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again