Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(14)
Forma i typ
Książki
(14)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
dostępne
(13)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Autor
Janik Wiesław
(8)
Janik Ewa
(1)
Kuczmaszewska Anna
(1)
Miedziak Stanisław
(1)
Paździor Artur
(1)
Sawicka Bogna
(1)
Sosińska-Wit Małgorzata
(1)
Zbroja Andrzej
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Przedsiębiorstwo
(8)
Finanse
(3)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Bankowość
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomika
(1)
Inwestycje
(1)
Koszty
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek finansowy
(1)
Statystyka
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wstęp; 2. Statystyka opisowa; 3. Statystyka matematyczna; 4. Matematyka finansowa; 5. Tablice;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12095, 12094, 12093, 12092 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12091/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedmiot, zadania i metody analizy ekonomicznej; 2. Analiza sprzedaży; 3. Analiza produkcji; 4. Analiza kosztów; 5. Analiza wyniku finansowego; 6. Analiza gospodarki majątkiem rzeczowym i zasobami ludzkimi; 7. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5574 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5573/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca; 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; 3. Kryteria i metody oceny efektywności przedsiębiorczości gospodarczej; 4. Prywatyzacja, restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw; 5. Tworzenie i wykorzystanie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 5578 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5577/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca; 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; 3. Kryteria i metody oceny efektywności przedsiębiorczości gospodarczej; 4. Prywatyzacja, restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw; 5. Tworzenie i wykorzystanie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14217, 14216, 14214 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14213/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Istota rachunkowości zarządczej; 2. Zadania i metody rachunku kosztów; 3. Księgowy rachunek kosztów; 4. Branżowe rachunki kosztów; 5. Decyzyjne rachunki kosztów; 6. Przychody, koszty i ryzyko działalności gospodarczej; 7. Budżetowanie jako narzędzie controllingu operacyjnego; 8. Kontrola wykonania budżetów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12100, 12099, 12098, 12097 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12096/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący; 2. Ogólne założenia rachunkowości finansowej; 3. Sprawozdawczość finansowa; 4. Ogólne zagadnienia rachunku kosztów; 5. Kalkulacja kosztów; 6. Branżowe rachunki kosztów; 7. Koszty jako kryterium wyboru decyzji; 8. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 9.Decyzje produkcyjne i cenowe; 10. Decyzje związane z eksploatacją i odnową środków trwałych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12147, 12146, 12145, 12144 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12143/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Istota rachunkowości zarządczej; 2. Istota i zadania rachunku kosztów; 3. Księgowy rachunek kosztów; 4. Branżowe rachunki kosztów; 5. Decyzyjny rachunek kosztów; 6. Przychody, koszty i ryzyko działalności gospodarczej; 7. Budżetowanie jako narzędzie controlingu operacyjnego; 8. Controling jako metoda zarządzania organizacją;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5528, 5527, 5526, 5525, 5524, 5523, 5522, 5521, 5520 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5519/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Miejsce finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 5. Zarządzanie majątkiem obrotowym; 6. Efektywność decyzji finansowych; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [a]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6056, 6055, 6054, 6053, 6052, 6051, 6050, 6049, 6048, 5576 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5575/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Miejsce finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 5. Zarządzanie majątkiem obrotowym; 6. Efektywność decyzji finansowych; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [a]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7622, 7621, 7620, 7619, 7618, 7617, 7616, 7615, 7614 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7613/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Elementy logiki i teorii zbiorów, funkcje; 2. Elementy algebry; 3. Ciągi i szeregi liczbowe; 4. Elementy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej; 5. Funkcje dwóch i wielu zmiennych; 6. Elementy rachunku całkowego; 7. Wybrane zagadnienia teorii grafów; 8. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; Tablice;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14212, 14211, 14210, 14209 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14208/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Rola pieniądza w gospodarce; 2. System bankowy; 3. Bierne i czynne operacje bankowe; 4. Usługowe operacje bankowe; 5. Wymienialność walut, kursy i ryzyko kursowe; 6. Funkcjonowanie banku komercyjnego; 7. Elementy rachunkowości bankowej; 8. Rynek finansowy i jego podział.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12090, 12089, 12088 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12086/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Określenie przedmiotu i ogólna charakterystyka przedsięwzięcia; 2. Uzasadnienie rynkowe (marketingowe); 3. Kalkulacja nakładów na środki trwałe; 4. Organizacja przedsięwzięcia; 5. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych; 6. Nakłady inwestycyjne; 7. Rachunek zysków i strat; 8. Rachunek przepływów pieniężnych; 9. Zestawienie bilansowe; 10. Rachunek efektywności inwestycji; 11. Kalkulacja ryzyka inwestycyjnego; 12. Podsumowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12157, 12156, 12155, 12154, 12153, 12152, 12151, 12150, 12149 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12148/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarządzanie płynnością fiansową przedsiębiorstwa; 4. Wartość pieniądza w czasie; 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 6. Efektywność leasingu; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa. [a]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6066, 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6057/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Koszty działalności przedsiębiorstwa; 2. Próg rentowności i kształtowanie cen; 3. Gospodarka środkami trwałymi; Księga 1: Wprowadzenie; Księga 2: Definicje i pojęcia; Księga 3: Skłonność do konsumpcji; Księga 4: Skłonność doinwestowania; Księga 5: Płace nominalne i ceny; Księga 6: Uwagi na marginesie ogólne i teorii. 4: Zużycie i amortyzacja środków trwałych; 5. Gospodarka materiałowa; 6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi; 7. Ocena wydajności pracy; 8. Czas pracy i jego wykorzystanie; 9. Odpowiedzi do zadań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12085, 12084, 12083, 12082 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12081/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej