Source
Katalog księgozbioru
(14)
Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Author
Janik Wiesław
(8)
Janik Ewa
(1)
Kuczmaszewska Anna
(1)
Miedziak Stanisław
(1)
Paździor Artur
(1)
Sawicka Bogna
(1)
Sosińska-Wit Małgorzata
(1)
Zbroja Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Przedsiębiorstwo
(8)
Finanse
(3)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Bankowość
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomika
(1)
Inwestycje
(1)
Koszty
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek finansowy
(1)
Statystyka
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Statystyka opisowa; 3. Statystyka matematyczna; 4. Matematyka finansowa; 5. Tablice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12095, 12094, 12093, 12092 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12091/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedmiot, zadania i metody analizy ekonomicznej; 2. Analiza sprzedaży; 3. Analiza produkcji; 4. Analiza kosztów; 5. Analiza wyniku finansowego; 6. Analiza gospodarki majątkiem rzeczowym i zasobami ludzkimi; 7. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5574 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5573/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca; 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; 3. Kryteria i metody oceny efektywności przedsiębiorczości gospodarczej; 4. Prywatyzacja, restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw; 5. Tworzenie i wykorzystanie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 5578 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5577/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca; 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; 3. Kryteria i metody oceny efektywności przedsiębiorczości gospodarczej; 4. Prywatyzacja, restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw; 5. Tworzenie i wykorzystanie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14217, 14216, 14214 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14213/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota rachunkowości zarządczej; 2. Zadania i metody rachunku kosztów; 3. Księgowy rachunek kosztów; 4. Branżowe rachunki kosztów; 5. Decyzyjne rachunki kosztów; 6. Przychody, koszty i ryzyko działalności gospodarczej; 7. Budżetowanie jako narzędzie controllingu operacyjnego; 8. Kontrola wykonania budżetów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12100, 12099, 12098, 12097 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12096/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący; 2. Ogólne założenia rachunkowości finansowej; 3. Sprawozdawczość finansowa; 4. Ogólne zagadnienia rachunku kosztów; 5. Kalkulacja kosztów; 6. Branżowe rachunki kosztów; 7. Koszty jako kryterium wyboru decyzji; 8. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 9.Decyzje produkcyjne i cenowe; 10. Decyzje związane z eksploatacją i odnową środków trwałych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12147, 12146, 12145, 12144 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12143/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota rachunkowości zarządczej; 2. Istota i zadania rachunku kosztów; 3. Księgowy rachunek kosztów; 4. Branżowe rachunki kosztów; 5. Decyzyjny rachunek kosztów; 6. Przychody, koszty i ryzyko działalności gospodarczej; 7. Budżetowanie jako narzędzie controlingu operacyjnego; 8. Controling jako metoda zarządzania organizacją;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5528, 5527, 5526, 5525, 5524, 5523, 5522, 5521, 5520 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5519/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Miejsce finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 5. Zarządzanie majątkiem obrotowym; 6. Efektywność decyzji finansowych; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6056, 6055, 6054, 6053, 6052, 6051, 6050, 6049, 6048, 5576 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5575/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Miejsce finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 5. Zarządzanie majątkiem obrotowym; 6. Efektywność decyzji finansowych; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7622, 7621, 7620, 7619, 7618, 7617, 7616, 7615, 7614 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7613/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Elementy logiki i teorii zbiorów, funkcje; 2. Elementy algebry; 3. Ciągi i szeregi liczbowe; 4. Elementy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej; 5. Funkcje dwóch i wielu zmiennych; 6. Elementy rachunku całkowego; 7. Wybrane zagadnienia teorii grafów; 8. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; Tablice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14212, 14211, 14210, 14209 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14208/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rola pieniądza w gospodarce; 2. System bankowy; 3. Bierne i czynne operacje bankowe; 4. Usługowe operacje bankowe; 5. Wymienialność walut, kursy i ryzyko kursowe; 6. Funkcjonowanie banku komercyjnego; 7. Elementy rachunkowości bankowej; 8. Rynek finansowy i jego podział.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12090, 12089, 12088 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12086/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Subject
1. Określenie przedmiotu i ogólna charakterystyka przedsięwzięcia; 2. Uzasadnienie rynkowe (marketingowe); 3. Kalkulacja nakładów na środki trwałe; 4. Organizacja przedsięwzięcia; 5. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych; 6. Nakłady inwestycyjne; 7. Rachunek zysków i strat; 8. Rachunek przepływów pieniężnych; 9. Zestawienie bilansowe; 10. Rachunek efektywności inwestycji; 11. Kalkulacja ryzyka inwestycyjnego; 12. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12157, 12156, 12155, 12154, 12153, 12152, 12151, 12150, 12149 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12148/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarządzanie płynnością fiansową przedsiębiorstwa; 4. Wartość pieniądza w czasie; 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 6. Efektywność leasingu; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6066, 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6057/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Koszty działalności przedsiębiorstwa; 2. Próg rentowności i kształtowanie cen; 3. Gospodarka środkami trwałymi; Księga 1: Wprowadzenie; Księga 2: Definicje i pojęcia; Księga 3: Skłonność do konsumpcji; Księga 4: Skłonność doinwestowania; Księga 5: Płace nominalne i ceny; Księga 6: Uwagi na marginesie ogólne i teorii. 4: Zużycie i amortyzacja środków trwałych; 5. Gospodarka materiałowa; 6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi; 7. Ocena wydajności pracy; 8. Czas pracy i jego wykorzystanie; 9. Odpowiedzi do zadań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12085, 12084, 12083, 12082 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12081/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again