Source
Katalog księgozbioru
(18)
Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Kosakowski Edward
(3)
Krzywda Danuta
(2)
Micherda Bronisław
(2)
Capiga Mirosława
(1)
Ciupek Bożena
(1)
Dudek Józef
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Famulska Teresa
(1)
Harasim Janina
(1)
Kozłowska Hanna
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Messner Zbigniew (1929- )
(1)
Misterska-Dragan Barbara
(1)
Pfaff Józef
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Walasik Artur
(1)
Wieczorek Ireneusz
(1)
Zadora Halina
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Finanse
(3)
Koszty
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość
(2)
Analiza finansowa
(1)
Banki
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Ewidencja księgowa
(1)
Ewidencja wynagrodzeń
(1)
Finanse publiczne
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Inwentarze handlowe
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Leasing
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podręczniki
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze publiczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Płace
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki handlowe
(1)
Wynik finansowy
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: System bankowy w Polsce; Rozdział 2: Instytucje wspomagające system bankowy w Polsce; Rozdział 3: Operacje bankowe; Rozdział 4: Ryzyko działalności banku; Rozdział 5: Zarządzanie finansami banku. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-42/2, P-42/1, 25954 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25953/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podmiotowy i przedmiotowy zakres sektora finansów publicznych; Rozdział 1: Sektor finansów publicznych w Polsce; Rozdział 2: Źródła gromadzenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych; Rozdział 3: Dyscyplina finansów publicznych; Cz.2: Budżet państwa; Rozdział 4: Tryb przygotowania i uchwalania ustawy budżetowej; Rozdział 5: Treść i zawartośc ustawy budżetowej; Rozdział 6: Zasady wykonania budżetu państwa; Rozdział 7: Kasowe wykonanie budżetu państwa; Cz.3: Budżet jednostki samorządu terytorialnego; v 8: Tryb uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Zasady wykonywania i kontroli wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25968, 25967, 25966, 25965 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25964/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Sprawozdawczość finansowa jako źródło badań analitycznych; Rozdział 1: Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej; Rozdział 2: Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych; Rozdział 3: Kierunki rozszerzenia informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwój technologii informatycznych wspomagających ten proces; Część 2: Narzędzia analizy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Istota i podstawowe metody analizy sprawozdania finansowego; Rozdział 5: Wstępna ocena wyników finansowych i położenia finansowego przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Instrumenty oceny rentowności przedsiębiorstw; Rozdział 7: Zakres oceny i instrumentarium badania płynności finansowej; Rozdział 8: Metody analizy sprawności działania; Rozdział 9: Podejście i metody oceny zadłużenia i niezależności finansowej; Część 3: Wybrane zastosowania analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw; Rozdział 10: Prognozowanie i planowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i sprawozdanie pro forma; Rozdział 11: Wartość poznawcza analizy sprawozdań finansowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Analiza symptomów zagrożenia upadłością; Rozdział 13: Analiza sprawozdawczości finansowej w bankowej analizie ryzyka kredytowego; Rozdział 14: Wykorzystanie wskaźników sektorowych w analizie sprawozdawczości finansowej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34465 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34464/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Istota rynku finansowego; Rozdział 2. Instrumenty finansowe w obrocie gospodarczym; Rozdział 3. Instytucje rynku finansowego; Rozdział 4. Obrót papierami wartościowymi na rynku giełdowym. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 30872 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30871/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Organizacja ewidencji księgowej w zakresie wynagrodzeń; 1.1 Pojęcie wynagrodzeń i ich struktura; 1.2. Ogólne wymogi stawiane organizacji wynagrodzeń; 1.3. Wymiar czasu pracy, jego pomiar oraz udokumentowanie efektów pomiaru; 1.4. Dokumentacja księgowa w zakresie wynagrodzeń; 1.5. Wymogi stawiane ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie wynagrodzeń; Rozdział 2. Świadczenia na rzecz pracowników; 2.1. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; 2.2. Rozliczenia z ZUS; 2.3. Inne świadczenia; 2.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Rozdział 3. Księgowanie operacji gospodarczych dotyczących wynagrodzeń; 3.1. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 3.2. Ewidencja księgowa ubezpieczeń spolecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników rozliczanych z ZUS; Rozdział 4. Wykaz schematów; Rozdział 5. Bibliografia; Rozdział 6. Normy prawne. [I].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30817 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30815/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT; Rozdział 2: Podatnicy podatku VAT i ich rejestracja; Rozdział 3: Miejsce świadczenia i moment powstania obowiązku podatkowego; Rozdział 4: Podstawa opodatkowania i wysokość podatku; Rozdział 5: Ewidencja i dokumentacja dla potrzeb VAT; Rozdział 6: Odliczanie i zwroty podatku naliczonego; Rozdział 7: Zasady i tryb rozliczeń podatku VAT z budżetem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26094 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26093/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33396, 33395 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33394/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych; Rozdział 2; Kapitał własny spółek osobowych; Rozdział 3: Kapitał własny spółek kapitałowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26002 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26001/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Rozdział 1: Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta; Rozdział 3: Produkt rewizji sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Aspekty, metody i rodzaje badania; Rozdział 5: Procedury badania zgodności i wiarygodności; Rozdział 6: Etapy badania; Rozdział 7: Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 9: Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym; Rozdział 10: Badanie sprawozdania finansowego; Rozdział 11: Badanie sprawozdań finansowych jednostek powiązanych; Rozdział 12: Inne usługi biegłego rewidenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26164 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26163/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1017/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1017/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Koszty i budowa ich rachunku; Rozdział 2: Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności; Rozdział 3: Rozwój rachunku kosztów i jego wykorzystanie; Rozdział 4: Produkty i ich sprzedaż; Rozdział 5: Rachunek elementó obliczeniowych wyniku; Rozdział 6: Pomiar wyniku finansowego; Rozdział 6: Rozliczanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 8: Zamykanie ksiąg rachunkowych i kierunki interpretacji sprawozdań finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26151, 26150 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26149/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Subject
Rozdział 1: Cele i metody analizy finansowej; Rozdział 2: Modelowe aspekty analizy finansowej i kierunki jej ewolucji; Rozdział 3: Przygotowanie danych analitycznych; Rozdział 4: Ocena wstępna i wskaźnikowa sytuacji jednostki gospodarczej; Rozdział 5: Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27539 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26188/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26024 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26023/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36376/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej; Rozdział 2: Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Charakterystyka obrotu towarowego; Rozdział 4: Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego; Rozdział 5: Wycena materiałów i towarów; Rozdział 6: Ogólna charakterystyka organizacji ewidencji materiałów i towarów; Rozdział 7: Inwentaryzacja materiałó i towarów; Rozdział 8: Ewidencja materiałó; Rozdział 9: Ewidencja towaró;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26157, 26156 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26155/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorstwo jako wartość i przedmiot wyceny; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przegląd metod wyceny przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Przykłady i okoliczności wyceny przedsiębiorstw; 5. Wartość firmy jako konsekwencja nabycia i wyceny przedsiębiorstwa. Zamiast zakończenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29744, 29743, 29742, 26227, 26226 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26225/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Zasady opodatkowania i formy prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 2. Podmioty opodatkowania podatkiem dochodowym; Rozdział 3. Przedmiot opodatkowania; Rozdział 4. Przychody podatkowe z dzałalności gospodarczej; Rozdział 5. Koszty przychodów z działalności gospodarczej; Rozdział 6. Wysokośc podatku i podstawa opodatkowania; Rozdział 7. Pobór podatku, Tryb i Terminy jego rozliczania; Rozdział 8. Odpowiedzi na pytania; Rozdział 9. Wykaz podstawowych Aktów Prawnych. [I]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30773/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej; Rozdział 2. Podmioty podatkowe i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów; Rozdział 3. Przychody podatkowe z działalności gospodarczej; Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów; Rozdział 5. Dochód jako podstawa opodatkowania i wysokość podatku; Rozdział 6. Pobór podatku, Tryb i Terminy jego rozliczania oraz inne obowiązki podatkowe; Rozdział 7. Wykaz podstawowych aktów prawnych. [I]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30774/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again