Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
Branch
Czytelnia Czasopism
(20)
Author
Buchacz Andrzej
(15)
Skowronek Marcin
(2)
Cyran Krzysztof
(1)
Deorowicz Sebastian
(1)
Respondek Jerzy S
(1)
Zieliński Bartłomiej
(1)
Ślusarczyk Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Informatyka
(17)
Algorytmy genetyczne
(1)
Analiza diofantyczna
(1)
Analiza numeryczna
(1)
Genetyka ewolucyjna
(1)
Hipergrafy
(1)
Projektowanie zorientowane obiektowo (informatyka)
(1)
Protokoły sieci komputerowych
(1)
Sieci komputerowe
(1)
Systemy komunikacji bezprzewodowej
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Układy dynamiczne
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
Studia Informatica / red. nacz. Andrzej Buchacz. - Gliwice : Silesian University of Technology Press, 2009. - 89, (5) s. : tab. wykr. il. ; 24 cm.
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 30, no 1 (82))
Temat: Informatyka
1. System przetwarzania strumieniowego: StreamAPAS v5.0; 2. Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości; 3. Molekularne systemy informatyki; 4. Koncepcja metody synchronizacji dla rozproszonych symulacji sieci ze stratami pakietów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 2A (83))
Temat: Informatyka
1. Functional dependencies in XML data; 2. Deferred evaluation of path queries on hierarchical data; 3. The analysis of materialization process effectiveness strategies in AXML-baseddistributed systems; 4. Applying XVCL to building class diagram repository; 5. Data modeling at conceptual level; 6. Application of the invasive weed optimization algorithm for predetermination of the progress of the progress of distributed data merging process; 7. Data replication on mobile devices; 8. Interval possiblity distributions and their use in fuzzy databases; 9. Type-2 fuzzy logic controller for a mobile robot; 10. Application of data stream management system in signal processing task; 11. Conglomeration algebra as a tool for describing ontology processing problems; 12. PIPSDrugs ontology: a practical application of the SIM method; 13. A knowledge base incremental creation using a data base, ontology and expert knowledge; 14. Application of ontology to relational database semantics description in context of natural language queries analysis; 15. The Internet as a knowledge source in Knowledge Views; 16. Global decision taking on the basis of multi-agent system with a hierachical structure and ant algorythm; 17. Clustering collections of XTML documents having different structure types; 18. Analysis of hierarchical clustering algorithms for textual data; 19. Text documents' representation and trieval at databases systems; 20. Representations of text documents in context of SPAM detection in polish with english phrases; 21. Fuzzy weighted averaging of ECG signal using fuzzy partitioning of the signal and Bayesian; 22. A hybrid classifier based on SVM method for cancer classification; 23. Fuzzy Support Vector Machines based on density estimation with Gaussian mixture for multiclass problems; 24. Pattern queries for trajectory data warehouses; 25. Index structures integrated with materialized aggregate list for trajectory data warehouse; 26. Algorithm for precise frontal face detection; 27. Selected issues of rough sets and database integration.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 30, no 2B (84))
Temat: Informatyka
1. Zastosowanie modułu NUnit w testowaniu jednostkowym aplikacji bazodanowych wytworzonych w technologii .NET; 2. Analiza wydajności technologii serwletowej w wybranych zastosowaniach bazodanowych; 3. Miejsce baz danych i baz wiedzy w systemie wspomagania decyzji; 4. Moduły BI w systemach klasy ERP; 5. Wspomaganie organizacji pracy firmy spedycyjnej przez regułowy system ekspertowy; 6. Optymalizacja materiałów kursu on- line na platformie Moodle przez badanie statystyki wpisów logów; 7. Otwarte standardy w integracji systemów informatycznych sektora publicznego; 8. Aspekty praktyczne teorii sterowania zasobami przedsiębiorstwa; 9. Modele danych systemu sterowania przepływem i jakością produkcji; 10. Wykorzystanie standardu FIPA na potrzeby M3- otwartego modelu wymiany wielotowarowej; 11. Implementacja metod do monitoringu nieużywanych obiektów dla serwera Oracle; 12. Dedykowany system monitoringu instalacji bazy danych dla systemu Oracle; 13. EDB- baza danych rozkładów energii potencjalnej białek; 14. Konstrukcja wielowymiarowej bazy danych geologicznych; 15. Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inw3estycyjnych na rynkach walutowych; 16. Zastosowanie środowisk deklaratywnych do wspomagania zarządzania projektami; 17. Cyfrowa tożsamość w Internecie na bazie otwartego protokołu OpenID; 18. Wymagania dla strumieniwych systemów monitorujących ruch na serwerach WWW; 19. Implementacja strumieniowego systemu monitorującego ruch na serwerze WWW; 20. Wpływ przyjętego modelu wersjonowania danych na efektywność relacyjnej bazy danych; 21. Boczne wstrzykiwanie kodu SQL; 22. Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego; 23. Implementacja algorytmów użytkownika w środowisku Business Intelligence SQL Server 2008; 24. Język WML a bazy danych; 25. Mechanizmy Oracle Flashback w Oracle 11g; 26. Migracja schematów baz danych z zastosowaniem warstwy transportowej XML; 27. System przetwarzania i analizy danych procesowych z wykorzytaniem baz danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 3A (85))
Temat: Informatyka
1. Aproksymacja sygnału na podstawie schematu liftingu; 2. Adaptacyjne algorytmy jadrowe w predykcji szeregów czasowych; 3. Wizualizacja danych XML; 3. Zastosowanie narzędzi do zaciemniania kodu bajtowego w procesie optymalizacji pamięciowej; 4. Detekcja krawędzi w cyfrowych obrazach monochromatycznych - przegląd rozwiązań; 5. Porównanie efektywności dostępu do baz danych w wybranych mechanizmach opartych na maszynie wirtualnej Javy; 6. zaciemnianie kodu bajtowego aplikacji dla maszyny wirtualnej KVM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 31, no 1(88))
Temat: Informatyka
1. Przemysław Skurowski, Analiza możliwości wykorzystania liniowych przekształceń geometrycznych w kompresji sekwencji wizyjnych; 2. Dariusz Caban, Optymalne konstrukcje języka C w programach dla 8-bitowych mikrosterowników PIC; 3. Piotr Gaj, Błażej Kwiecień, Sprawność użyteczna transakcji cyklicznych w Profinet IO; 4. Stefan Węgrzyn, Molekularne systemy informatyki; 5. Jacek Widuch, Rozwiązanie problemu wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych za pomocą zmodyfikowanego algorytmu wyznaczania K najkrótszych ścieżek; 6. Ewa Lach, Jacek Lach, Hierarchie brył ograniczających w wykrywaniu kolizji; 7. Ewa Lach, Katarzyna Wadas, Ocena animacji szkieletowych postaci wirtualnych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 31, no 2A (89))
Temat: Informatyka
1. Szymon Chojnacki, Mieczysław Kłopotek, Rodzina przyrostowych klasyfikatorów wieloetykietowych dla rekomendacji otagowań w sieciach społecznych; 2. Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak, Łukasz Krupczak, Identyfikacja wpływowych jednostek w blogosferze; 3. Katarzyna Harężlak, Michał Kozielski, Metody analizy sieci kryminalnych; 4. Krzysztof Goczyła, Piotr Piotrowski, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka, Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy; 5. Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka, Ideologiczny i praktyczny model metaontologii; 6. Krzysztof Goczyła, Piotr Piotrowski, Zastosowanie widoków na bazę wiedzy; 7. Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka, Wnioskowanie z różnych źródeł osobników w systemie RKaSeA; 8. Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka, Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA; 9. Marcin Skulimowski, Ontologia mechaniki kwantowej, jej ewolucja i perspektywy wykorzystania; 10. Jan Wicijowski, Bartosz Ziółko, Analiza skupień i redukcja wymiarowości w hierarchicznym modelu korpusowym języka; 11. Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski, Tomasz Jach, Wybór algorytmu grupowania a efektywność wyszukiwania dokumentów; 12. Tomasz Kapłon, Graficzna interpretacja znaczenia tekstu; 13. Alicja Wakulicz-Deja, Małgorzata Przybyła-Kasperek, Wieloagentowy system decyzyjny - porównanie metod; 14. Agnieszka Nowak-Brzezińska, Agnieszka Wakulicz - Deja, Wybór miary podobieństwa a efektywność grupowania reguł w złożonych bazach wiedzy; 15. Grzegorz Dec, Bartosz Jędrzejec, Wojciech Rząsa, Kolorowana sieć Petriego jako model systemu podejmowania decyzji kredytowej; 16. Tomasz Żurek, Wiedza i wnioskowanie w prawniczym systemie eksperckim; 17. Beata Zielosko, Algorytm zachłanny dla konstruowania częściowych reguł asocjacyjnych; 18. Krzysztof Czajkowski, Reguły decyzyjne i bazy danych w klasyfikacji stron internetowych; 19. Łukasz Mosiej, Wykrywanie niespójności danych w rozproszonych systemach transakcyjnych z wykorzystaniem reguł asocjacyjnych (algorytm a Priori); 20. Dominika Wieczorek, Bożena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek, Język zapytań dla molekularnych struktur białkowych; 21. Małgorzata Plechawska, Zastosowanie mieszanin gaussowskich oraz proteomicznych baz danych w analizie widm masowych - architektura systemu informatycznego kompleksowego przetwarzania danych spektrometrycznych; 22. Damian Zapart, Tomasz Waller, Magdalena Tkacz, Analiza wydajności metod dostępu do danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych w zależności od sposobu i ich przechowywania; 23. Jakub Murawski, Dominik Spinczyk, Akwizycja i analiza danych dla celów biopsji z wykorzystaniem obrazów fotodynamicznych; 24. Michał Kawulok, Bogdan Smołka, Koloryzacja obrazów za pomocą rywalizujących ścieżek propagacji oraz mieszania chrominancji; 25. Tomasz Gąciarz, Krzysztof Czajkowski, Klasyfikacja zdjęć w multimedialnych bazach danych; 26. Alina Momot, Filtracja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem bayerowskiego ważonego uśredniania; 27. Dominik Niewiadomy, Rafał Kubiak, Adam Pelikant, Automatyczne znakowanie danych audio na platformie serwera baz danychOracle; 28. Tomasz Potempa, Wspomaganie automatycznego rozpoznawania sygnałów dźwiękowych z wykorzystaniem multimedialnej bazy danych; 29. Daniel Kostrzewa, Henryk Josiński, Metody przeszukiwania przestrzeni planów realizacji zapytań za pomocą algorytmu IWO; 30. Tomasz Piłka, Metody przeprowadzania normalizacji danych XML; 31. Lech Tuzinkiewicz, Katarzyna Tubielewicz, Metoda odwrotnej transformacji baz danych; 32. Marcin Brudny, Katarzyna Harężlak, Porównywanie i synchronizacja schematów baz danych; 33. Łukasz Jajeśnica, Adam Piórkowski, Wydajność złączeń i zagnieżdżeń dla schematów znormalizowanych i zdenormalizowanych; 34. Krzysztof Myszkorowski, Zależności funkcyjne między atrybutami rozmytymi poziomu drugiego z interwałową funkcją przynależności; 35. Przemysław Kudłacik, Struktura bazy wiedzy w bibliotece FUZZLIB; 36. Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Adam Pelikant, Przetwarzanie zapytań w metajęzyku naturalnym za pomocą algorytmów rozmytych; 37. Marek Miłek, Bożena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek, Hurtownia danych rozmytych : podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty użycia; 38. Marek Miłek, Bożena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek, Architektura systemu i praktyczne aspekty implementacji hurtowni danych rozmytych; 39. Marcin Gorawski, Rafał Wardas, Równoważący obciążenia system ETL, bazujący na maszynie uczącej; 40. Michał Widera, Sprzętowe wspomaganie przetwarzania danych w strumieniowym systemie zarządzania danymi; 41. Marcin Mulka, Zastosowanie strumieniowych baz danych w systemie czasu rzeczywistego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 31, no 2B(90))
Temat: Informatyka
1. Aleksandra Werner, Wydajność przetwarzania zapytań w środowisku sfederowanego systemu IBM DB2; 2. Krzysztof Czajkowski, Jakub Paździorko, Bazy danych w pamięci operacyjnej w środowisku Oracle; 3. Łukasz Wyciślik, Łukasz Warchał, Oracle Entreprise Manager Grid Control jako rozszerzalne środowisko do zarządzania rozproszoną infrastrukturą programowo - sprzętową, na przykładzie implementacji modułu do monitorowania wyników audytu bezpieczeństwa; 4. Paweł Buchwald, Zastosowanie wybranych mechanizmów transformacji danych na potrzeby symulacyjne na przykładzie SQL Server; 5. Małgorzata Bach, Adam Duszeńko, Aleksandra Werner, Koncepcja pamięciowych baz danych oraz weryfikacja podstawowych założeń tych struktur; 6. Dariusz Rafał Augustyn, Rozszerzenia modułu testów jednostkowych dla wielowarstwowych aplikacji zbudowanych na bazie szablonu PureMVC i technologii Adobe® FlexTM; 7. Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska, Kontrola jakości wewnętrznej i kwalifikacje zespołu projektowego a jakość systemu bazy danych; 8. Paulina Brzozowska, Miłosz Góralczyk, Łukasz Jesionek, Marcin Karpiński, System obiektowy = obiektowa baza danych + obiektowa aplikacja; 9. Katarzyna Harężlak, Bezpieczeństwo mobilnych baz danych; 10. Roman Seredyński, Michał Momot, Alina Momot, System do projektowania protokołów sieci bezprzewodowych oraz symulacji ich działania; 11. Wojciech Ambrozik, Romuald Błaszczyk, Problematyka bezpieczeństwa w wybranych technikach kryptograficznych; 12. Mateusz Wibing, Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą sieci Petriego i programowania dynamicznego; 13. Mariusz Kaleta, Wykorzystanie modelu M3 w implementacji wieloagentowej platformy wymiany wielkotowarowej w środowisku AIMMS; 14. Zbigniew Buchalski, Wykorzystanie systemu ekspertowego do informatycznego wsparcia procesu doradczo - decyzyjnego; 15. Paweł Sitek, Jarosław Wikarek, Koncepcja systemu do wspomagania decyzji zarządzania centrum dystrybucyjnym; 16. Mirosław Zaborowski, Parametry systemów, czynności i zasobów w szkieletowym systemie sterowania procesami przedsiębiorstwa; 17. Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Piotr Parzych, Możliwości pokonania ograniczeń rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi GIS; 18. Grzegorz Zwoliński, Mobilny rejestrator tekstur dla obiektów urbanistycznych pracujący w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej; 19. Krzysztof Herok, Henryk Josiński, Interaktywny przewodnik po szlakach turystycznych; 20. Dariusz Rafał Augustyn, Łukasz Warchał, Udostępnianie zdalnych usług obliczeń statystycznych z użyciem wielowarstwowego systemu ServeR; 21. Jan Jagielski, Piotr Wnęk, Język naturalny w systemach baz danych; 22. Anna Piwowarczyk-Cybula, Adam Piórkowski, Wykorzystanie przeszukiwania pełnotekstowego w konstrukcji aplikacji o architekturze cienkiego klienta; 23. Anna Kotulla, Analiza zasobów internetowych na podstawie struktury połączeń; 24. Radosław Zatoka, Wykorzystanie dokumentowych baz danych w aplikacjach internetowych; 25. Paweł Drzymała, System kart przedmiotów w ramach programu ECTS na Politechnice Łódzkiej; 26. Danuta Zakrzewska, Zastosowanie technik eksploracji danych do budowania grup studenckich; 27. Monika Chuchro, Adam Piórkowski, Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków; 28. Tomasz Lewandowski, Monika Piróg-Mazur, Wykorzystanie systemu ekspertowego do wspomagania podejmowania decyzji w przemyśle szklarskim; 29. Piotr Cichociński, Ewa Dębińska, Baza danych przestrzennych wspomagająca samorządy lokalne w prowadzeniu polityki rozwoju przedsiębiorczości; 30. Marek Valenta, Tomasz Kijas, System wspomagania bezpieczeństwa żeglowania - integracja bazy danych, urządzeń mobilnych i transmisji bezprzewodowej; 31. Alina Momot, Michał Momot, Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo; 32. Jacek Gruber, Adam Walocha, Baza danych w nowoczesnej aplikacji internetowej; 33. Tadeusz Wieczorek, Paweł Świtała, System predykcji dodatków stopowych w procesie stalowniczym; 34. Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, DBMAIL - system poczty elektronicznej o architekturze bazodanowej; 35. Artur Wilczek, Składowanie danych w pamięci flash - studium przypadku; 36. Dariusz Doliwa, Wojciech Horzelski, Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem na zdalnych komputerach; 37. Anna Kotulla, System zarządzania publikacjami naukowymi; 38. Paweł Drzymała, Łukasz Sobczak, Henryk Welfle, Sławomir Wiak, System gromadzenia i analizy danych korporacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence i baz danych. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 31, no 3(91))
Temat: Informatyka
1. Starosolski, Zastosowanie metody zmniejszonej częstości aktualizacji słownika w uniwersalnym algorytmie kompresji LZW; 2. Stefan Węgrzyn, Informatyka wczoraj i dziś; 3. Tomasz Mrozowski, System nadzoru ogrzewania domków letniskowych; 4. Dariusz R. Augustyn, Szymon Kunc, Efektywność programów przeznaczonych do symulacji ciągłych układów dynamicznych, wykorzystujących moduł Parallel Extensions to .Net Framework, uruchamianych na komputerach z procesorami wielordzeniowymi; 5. Dariusz R. Augustyn, Szymon Kunc, Moduł translacji języka MATLAB na C#, wspomagający tworzenie programów symulacji ciągłych układów dynamicznych, działających w środowisku uruchomieniowym .NET; 6. Grzegorz Nowak, Graficzna analiza programów SAS. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 31, no 4A (92))
Temat: Informatyka
1. Damian Ball, Ewa Bielińska, Korpusy wykorzystywane w systemach rozpoznawania mówcy; 2. Dariusz R. Augustyn, Wydajność mechanizmów modułu Parallel Computing Toolbox systemu Matlab w zrównoleglonej realizacji symulacji ruchu układów ciał w polu grawitacyjnym; 3. Jacek Widuch, Zarządzanie pamięcią i blokami wątków w obliczeniach równoległych z użyciem architektury CUDA; 4. Hafed Zghidi, Paweł Prusko, Detekcja twarzy, wybrane techniki i metody; 5. Christian Manger, Tomasz Trejderowski, Jarosław Paduch, Wady i zalety programowania w środowisku programistycznym Framework na przykładzie frameforków : Yii php, gideon.net i innych. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 1A (94))
Temat: Informatyka
1. Ewa Lach, Managing virtual characters behaviour with operations controllers; 2. Michał Sawicki, Badanie szybkości przesyłu danych pomiędzy dwoma węzłami w sieci komputerowej opartej na interfejsach Fast Ethernet, USB 2.0, IEEE-1394A; 3. Dariusz R. Augustyn, Łukasz Warchał, Zastosowanie sieci Bayesa w szacowaniu selektywności zapytań w optymalizatorze zapytań serwera bazy danych Oracle; 4. Przemysław Pardel, Oświetlenie obiektów wirtualnych z wykorzystaniem obrazów o rozszerzonej dynamice (HDR) w środowisku rozszerzonej rzeczywistości; 5. Marcin Szołtysek, Jacek Widuch, Algorytm dewiacyjny dla problemu wyznaczania K najkrótszych ścieżek. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 2A (96))
Temat: Informatyka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 2B (97))
Temat: Informatyka
1. Jacek Jakieła, Paweł Litwin, Marcin Olech, Prototyp platformy symulacji wieloagentowej rozszerzonych przedsiębiorstw; 2. Piotr Bajerski, Tomasz Płuciennik, Specyfikacja danych Inspire dla nazw geograficznych i uwarunkowania efektywności jej implementacji; 3. Tomasz Płuciennik, Generowanie sieci dróg wirtualnego miasta dla testowania systemów typu GIS; 4. Krzysztof Czajkowski, Marek Banach, Automatyczne przepisywanie zapytań z wykorzystaniem widoków zmaterializowanych w optymalizacji operacji w bazach danych; 5. Anna Kotulla, Wyszukiwanie informacji z uwzględnieniem danych dotyczących lokalizacji; 6. Igor Waligóra, Bożena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek, Uniwersalna platforma wieloagentowa UMAP; 7. Krzysztof Czajkowski, Dominik Ziajka, Zaawansowane indeksowanie i wyszukiwanie danych w systemie Oracle; 8. Adam Piórkowski, Artur Krawczyk, Wpływ generalizacji obiektów na optymalizację zapytań w bazach danych przestrzennych; 9. Joanna Klisiewicz, Adam Piórkowski, Stanisław Porzycka, Konstrukcja procesu ETL dla danych przestrzennych; 10. Katarzyna Harężlak, Łukasz Kulisz, Model danych dla systemu agendowego wykorzystującego replikację danych; 11. Marcin Mirończuk, Tadeusz Maciak, Zmodyfikowana analiza FMEA z elementami SFTA w projektowaniu systemu wyszukiwania informacji na temat obiektów hydrotechnicznych w nierelacyjnym, katalogowym rejestrze; 12. Adam Pelikant, Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Dominik Niewiadomy, Algorytm etykietowania analizujący rozmyte zapytania w języku naturalnym; 13. Artur Krawczyk, Próba systematyki zapisu atrybutów i topologii obiektów geometrycznych w systemach informacji geograficznej; 14. Dariusz Bernatowicz, Porównanie wydajności realizacji transakcji w natywnych bazach danych XML; 15. Adam Duszeńko, Aleksandra Werner, Organizacja danych o charakterze topologicznym na bazie modelu relacyjnego; 16. Bożena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek, Recovery Manager - jak dobrze i szybko odtworzyć bazę danych w SZBD Oracle; 17. Krzysztof Miodek, Krzysztof Podlaski, Ścibór Sobieski, Bartosz Zieliński, Pewne spostrzeżenia na temat wpływu optymalizacji na bezpieczeństwo baz danych; 18. Marcin Szumilak, Kamil Żyła, Strategie zarządzania kopiami zapasowymi danych i metody przywracania danych w przypadku awarii współczesnych baz danych MySQL; 19. Zbigniew Buchalski, Rola systemu eksportowego w doborze konfiguracji łodzi żaglowych; 20. Roman Simiński, Tomasz Heflik, System ekspertowy w kontroli lotów - badania symulacyjne; 21. Bartosz Dubel, Paweł Kasprowski, Agregacja danych tekstowych na przykładzie systemu informacji prasowej; 22. Justyna Stasieńko, BI in-memory - nowa generacja narzędzi analitycznych; 23. Antoni Ligęza, Parametryzacja geometrii granic i rzeźby terenu działki ewidencyjnej w systemach GIS; 24. Mariusz Mąsior, Bartosz Ziółko, Dawid Skurzok, Tomasz Jadczyk, Baza danych słownika języka polskiego ze statystykami słów dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy; 25. Paweł Drzymała, Henryk Welfle, Przetwarzanie zapytań rozproszonych w środowisku InfoSphere Federation Server stowarzyszonym z bazami danych Oracle; 26. Jacek M. Łączny, Sebastian Iwaszko, Tworzenie interfejsu użytkownika na podstawie szablonu MiSS Framework; 28. Marcin Chabior, Magdalena Tkacz, Laboratoryjne systemy zarządzania informacją jako użyteczne źródło danych w pozyskiwaniu wiedzy przy użyciu metod eksploracji danych; 29. Artur Opaliński, Rozproszona reprezentacja informacji o zdarzeniach cyklicznych; 30. Dariusz Doliwa, Wojciech Horzelski, Aplikacja wspomagająca zarządzanie adresami IP dla dostawcy Internetu; 31. Piotr Adamczewski, Aplikacje e - biznesu w polskim sektorze MSP - uwarunkowania i rozwój; 32. Bożena Śmiałkowska, Adaptacja hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa; 33. Piotr Pałka, Tomasz Traczyk, Rafał Wilk, Scentralizowane negocjacje multilateralne w handlu wielkotowarowym z wykorzystaniem standardów M3 i eb XML; 34. Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, Zastosowanie mechanizmu CDB do rozwijania aliasów pocztowych; 35. Paweł Jaworski, Audyt sprzętu komputerowego i oprogramowania w firmie z zastosowaniem otwartego oprogramowania Open-AudIT; 36. Monika Piróg-Mazur, Galina Setlak, Budowa bazy danych oraz bazy wiedzy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego w przemyśle szklarskim; 37. Maciej Laskowski, Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych; 38. Paweł Sitek, Jarosław Wikarek, Koncepcja systemu wspomagania decyzji logistycznych; 39. Robert Brzeski, Damian Pytel, Piotr Bajerski, Możliwości przeprowadzenia procesu importu danych z bazy Visual FOXPROdo MSSQL Server; 40. Dariusz R. Augustyn, Łukasz Warchał, Projektowanie i wytwarzanie aplikacji typu RIA na platformę Adobe Flex. Technologie, wzorce, narzędzia; 41. Kacper Pabjańczyk, Adam Pelikant, Implementacja parsera protokołu DICOM, przy użyciu języka T-SQL na platformie SQL Server 2008; 42. Łukasz Wyciślik, Zarządzanie instalacją i aktualizacją zależnych systemów aplikacji w środowiskach korporacyjnych; 43. Kamil Walczak, Katarzyna Harężlak, Mobilny system zarządzania nieruchomościami; 44. Łukasz Pietrzak, Paweł Kasprowski, Automatyzacja testowania wydajności interfejsów bazodanowych; 45. Dariusz R. Augustyn, Łukasz Warchał, Piotr Żeleźnicki, Tworzenie nowoczesnych aplikacji z trójwymiarowym graficznym interfejsem użytkownika, opartym na technologii CUBE; 46. Mirosław Zaborowski, Rodzaje informacji w systemach sterowania procesami przedsiębiorstw; 47. Teresa Podsiadły-Marczykowska, Rafał Zawiślak, Ocena narzędzia do wspomagania interpretacji mammogramów opartego na dziedzinowej ontologii wiedzy. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 3A (98))
Temat: Informatyka
1. Tadeusz Czachórski, Krzysztof Grochla, Adam Józefiok, Porównanie metod analizy efektywności na przykładzie serwera aplikacji w sieci lokalnej; 2. Olga Kiturko, Katarzyna Kołuzajewa, Michał Matałycki, O niektórych wynikach analizy i optymalizacji HM-sieci i ich zastosowaniach; 3. Dariusz Eljasz, Modele kolejkowe w analizie sieci IEEE 802.15.4; 4. Dariusz Kościelnik, Możliwości zastosowania trybu multirate w sieciach standardu IEEE 802.11; 5. Krzysztof Nowicki, Adrian Ostrowski, Wykorzystanie sprzętu komputerowego klasy SOHO do modelowania złożonych rozwiązań sieciowych; 6. Piotr Kandziora, Stanisław Kozielski, Silesian Cloud - koncepcja budowy chmury w modelu IaaS; 7. Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki, Środowisko testowe do badania sieci chmurowych; 8. Ziemowit Nowak, Dawid Smorawski, Pomiary wydajności Internetu - studium przypadku; 9. Anna Zatwarnicka, Krzysztof Zatwarnicki, Pomiary wydajności popularnych serwerów webowych; 10. Zdzisław Onderka, Marek Cichy, Porównanie wydajności komunikacji dla standardów CORBA i DCOM w systemach typu klient-serwer; 11. Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki, Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach wykorzystujących wirtualizację; 12. Sławomir Przyłucki, Wpływ predykcji międzywidokowej na przepływnowość strumieni H264 MVC; 13. Anna Felkner, Adam Kozakiewicz, Czasowa ważność poświadczeń języka RTT+; 14. Teresa Mendyk-Krajewska, Zygmunt Mazur, Problem bezpieczeństwa urządzeń mobilnych; 15. Tomasz Bilski, Analiza ruchu na podstawie wielkości pakietów IP; 16. Krzysztof Lasota, Adam Kozakiewicz, Analiza podobieństw złośliwych nazw domenowych; 17. Damian Rusinek, Bogdan Księżopolski, Zbigniew Kotulski, Wpływ czynników komunikacyjnych na usługę dostępności w bezprzewodowych sieciach sensorycznych czasu rzeczywistego; 18. Wojciech Wójtowicz, Analiza rozwiązań sieci przemysłowych o otwartym kodzie opartych na technologii Ethernet; 19. Roman Mielcarek, Moduł programowy sieci przemysłowej K:K.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 3B (99))
Temat: Informatyka
1. Mirosław Błocho; Zbigniew J. Czech, Ulepszony algorytm minimalizacji liczby tras dla problemu trasowania pojazdów z oknami czasowymi; 2. Jan Sadolewski, Zbigniew Świder, Specyfikacja i weryfikacja prostych programów sterowania logicznego z wykorzystaniem Frama C; 3. Artur Siążnik, Bożena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek, Eksploracja danych genetycznych bazy GenBank z wykorzystaniem usług sieciowych; 4. Miłosz Góralczyk, Jarosław Koszela, Architektura obiektowej bazy danych MUTDOD; 5. Marcin Karpiński, Jarosław Koszela, Obiektowo orientowane rozproszenie w MUTDOD; 6. Jarosław Koszela, Środowisko wykonawcze rozproszonej obiektowej bazy danych; 7. Aleksandra Bieńkowska, Badanie symulacyjne protokołu zatwierdzania transakcji mobilnych; 8. Jerzy Martyna, Uczenie maszynowe dla identyfikacji zmian DNA do diagnozowania choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 4A (100))
Temat: Informatyka
1. Jacek Lach, Przegląd algorytmów szyfrujących dla systemów o ograniczonych zasobach; 2. Katarzyna Stąpor, Uczenie maszynowe w rozpoznawaniu klasy ufałdowania białka; 3. Kamil Lebek, Jakub Stępień, Przegląd technik animacji opartych symulacji fizycznej; 4. Jacek Widuch, Rozwiązanie problemu wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych z zastosowaniem metody skalaryzacji; 5. Jacek Widuch, Algorytmy optymalizacji tras przejazdu pojazdów; 6. Krzysztof Dobosz, Piotr Brzoza, Przemysław Szmal, Działalność Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w dziedzinie technologii asystujących; 7. Bolesław Pochopień, Henryk Małysiak, Krzysztof Tokarz, Od Zespołu Teorii Automatów Cyfrowych do Zakładu Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych; 8. Nina Suszczańska, Przemysław Szmal, Inżynieria języka dla systemu Thetos. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 1B (95))
Mathematical Notations; Acronyms and Abbreviations; Rozdział 1: Introduction; Cz. 1: Methods; Rozdział 2: Artificial Intelligence; Rozdział 3: Population Genetics Models; Cz. 1: Applications in evolutionary genetics; Rozdział 4: Theory of Neutral Evolution; Rozdział 5: Human Evolution; Rozdział 6: Early Life; Rozdział 7: Going Beyond. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 4B (93))
Temat: Informatyka
Rozdział 1: Pojęcia wstępne; 1. Definicje; 2. Model obliczeniowy; 3. Obliczenia ogólnego przeznaczenia na procesorach graficznych; Cz. I. Podciągi rosnące; Rozdział 2: Najdłuższy podciąg rosnący; Rozdział 3: Minimalny i maksymalny najdłuższy podciąg rosnący; Rozdział 4: Najdłuższy podciąg rosnący o zadanym pochyleniu; Rozdział 5: Najdłuższy cykliczny podciąg rosnący; Rozdział 6: Najdłuższy podciąg rosnący w przesuwającym się oknie; Cz. II. Wspólne podciągi; Rozdział 7: Najdłuższy wspólny podciąg; Rozdział 8: Najdłuższy wspólny podciąg niezmienniczy względem transpozycji; Rozdział 9: Najdłuższy ukierunkowany wspólny podciąg; Rozdział 10: Najdłuższy scalony wspólny podciąg. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 4C (102))
1. Wprowadzenie; 2. Analiza numeryczna wybranej klasy równań diofantycznych; 3. Zastosowanie algorytmów rozwiązywania równań diofantycznych w badaniach zbiorów osiągalnych wybranych układów dynamicznych; 4. Efektywny algorytm numeryczny obliczania pewnej klasy funkcji symetrycznych; 5. Algorytm odwracania pewnej klasy macierzy o specjalnej postaci; 6. Zastosowanie algorytmów obliczania wielomianów symetrycznych oraz odwracania macierzy specjalnych w analizie własności układów dynamicznych dowolnego rzędu; 7. Numeryczne wyznaczanie zbiorów osiągalnych wybranej klasy układów dynamicznych; 8. Podsumowanie rozprawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Informatica : quarterly, ISSN 0208-7286 ; vol. 32, no 4B (101))
I. Wprowadzenie; 1. Proces projektowy; 2. Wizualizacja w projektowaniu; 3. Wewnętrzna reprezentacja obiektów wizualnych; 4. Reprezentacja wiedzy projektowej; 5. Cel i układ pracy; II. Diagramowy język wizualny; 1. Języki wizualne; 2. Języki wizualne w projektowaniu; 3. Diagramowy język projektowania; III. Hierarchiczne hipergrafy w projektowaniu; 1. Atrybutowane hierarchiczne hipergrafy rozmieszczenia; 2. Realizacja hierarchicznych hipergrafów rozmieszczenia; IV. Operacje na hierarchicznych hipergrafach; 1. Operacja rozwinięcia hiperkrawędzi hipergrafu; 2. Operacja usunięcia zawartości hiperkrawędzi; 3. Operacja konkatenacji hipergrafów; 4. Operacja usunięcia podgrafu hipergrafu; V. Hierarchiczne gramatyki hipergrafowe; 1. Bezkontekstowe hierarchiczne gramatyki hipergrafowe; 2. Programowane hierarchiczne gramatyki hipergrafowe; VI. Wnioskowanie z hipergrafowej reprezentacji diagramów; 1. Syntaktyka formuł logicznych opisujących diagramy projektowe; 2. Semantyka formuł logicznych opisujących diagramy projektowe; 3. Logiczny model wnioskowania z wykorzystaniem hipergrafów; VII. Agenci w projektowaniu; 1. System agentów projektowych; 2. Reprezentacja wiedzy w systemie wieloagentowym; 3. Język hipergrafowy generowany przez agentów projektowych; 4. Semantyczny model wieloagentowego systemu projektowego wykorzystującego gramatyki hipergrafowe; 5. Kreatywne projektowanie z wykorzystaniem inteligentnych agentów projektowych; VIII. Systemy wspomagające projektowanie; 1. System projektowy wspomagający wnioskowanie; 2. Wieloagentowy system projektowy. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 049/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again