Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(55)
Forma i typ
Książki
(55)
Dostępność
tylko na miejscu
(55)
dostępne
(44)
wypożyczone
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(48)
Czytelnia - Magazyn
(35)
Czytelnia - Wolny dostęp
(18)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Autor
Gliniecka Jolanta
(2)
Hernik Józef
(2)
Szczotka Jerzy
(2)
Szmyd Jan
(2)
Albińska Ewa
(1)
Banaszczuk-Bąk Agata
(1)
Białas Tomasz
(1)
Białecki Klemens Paweł (1929- )
(1)
Boryczka Bożena
(1)
Brooks Katharine
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Czapiewski Mirosław
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Golat Rafał
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Gregor Bogdan
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Haliżak Edward
(1)
Jachnis Anna
(1)
Jarczewska-Romaniuk Aleksandra
(1)
Jedynak Stanisław
(1)
Jurkowska Anna Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(1)
Kamiński Leszek
(1)
Kojkoł Jerzy
(1)
Korporowicz Łukasz
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Kufel Jan
(1)
Kukiełka Jacek
(1)
Kuś Artur
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Masiota Jacek
(1)
Mogilski Władysław
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Mroziewicz Krzysztof
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowak Hubert (prawo)
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Orlicki Marcin
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Podgórski Ryszard Adam
(1)
Podgórski Ryszard Adam (1957- )
(1)
Poniewierka Dariusz
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Przewalska Katarzyna
(1)
Przybojewski Jacek
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Stanowicka-Traczyk Agnieszka
(1)
Stawiszyński Marcin
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szalkiewicz Wojciech Krzysztof
(1)
Szpunar Adam
(1)
Szumlicz Tadeusz (1945- )
(1)
Terelak Jan F
(1)
Turant Witold
(1)
Wiąckowski Stanisław Kazimierz
(1)
Wójtowicz Wanda
(1)
Zarzycki Marian
(1)
Łazowski Adam
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(52)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(54)
Język
polski
(53)
Temat
Samorząd terytorialny
(4)
Unia Europejska
(4)
Banki
(3)
Budżety terenowe
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Marketing
(2)
Prawo
(2)
Socjologia
(2)
Ubezpieczenia gospodarcze
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Banki internetowe
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżet gminy
(1)
Dobra niematerialne
(1)
Ekologia
(1)
Ekologia krajobrazu
(1)
Ekologia organizmów
(1)
Eksport
(1)
Filozofia
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Gospodarka miejska
(1)
Gwarancje ubezpieczeniowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informatyka
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kandydaci w wyborach
(1)
Karty płatnicze
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty sądowe
(1)
Koszty transakcyjne
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Krajobraz
(1)
Kredyty
(1)
Leksykon
(1)
Majątek
(1)
Marketing polityczny
(1)
Małe grupy
(1)
Metodologia
(1)
Miasta
(1)
Mikrosocjologia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Modyfikatory stresu
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nieruchomości
(1)
Nisza ekologiczna
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opłata skarbowa
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty rejestracyjne
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo bankowe
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Public relations
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Rozgraniczenie nieruchomości
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Spółki
(1)
Spółki jawne
(1)
Strategie organizacji
(1)
Stres
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wychowanie
(1)
Własność
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Źródła stresu
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(1)
55 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wykaz skrótów; 2. Biegły w postępowaniu o zamówienie publiczne; 3. Cena; 4. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty; 5. Formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy; 6. Interes prawny; 7. Kierownik zamawiającego; 8. Kryteria oceny ofert; 9. Odrzucenie oferty; 10. Oferta; 11. Ogłoszenie o zamówieniu; 12. Omyłka; 13. Opis przedmiotu zamówienia; 14. Oświadczenie o spełnieniu warunków; 15. Pełnomocnictwo; 16. Podwykonawstwo; 17. Podział zamówienia na części; 18. Procedury w Pzp w zależności od wartości zamówienia; 19. Rażąco niska ocena; 20. Roboty zamienne; 21. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 22. Stawka VAT; 23. Środki ochrony prawnej; 24. Tajemnica przedsiębiorstwa; 25. Tryby udzielania zamówienia; 26. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 27. Unieważnienie postępowania ; 28. Uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów; 29. Wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy; 30. Wadium; 31. Wartość zamówienia; 32. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, 33. Wykluczenie wykonawcy; 34. Wykonawca; 35. Zamówienia sektorowe; 36. Zamówienia publiczne; 37. Zasada jawności; 38. Zasada pisemności i języka polskiego; 39. Zasada uczciwej konkurencji; 40. Indeks rzeczowy; 41. Indeks chronologiczny. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57927 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Geneza i istota polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 2: Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 3: Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 4: Realizacja polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 5: Implementacja prawa wspólnotowego na przykładzie wybranych państw; Rozdział 6: Skutki i perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29580 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29579/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-547/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-547/1/XX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-390/3, P-390/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-390/1/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1:Nauki społeczne jako system twierdzeń, hipotez, teorii naukowych; Rozdział 2: Stosunek nauk społecznych do innych dyscyplin naukowych; Rozdział 3: Nauka jako wiedza o rzeczywistości; Rozdział 4: Rozumienie pojęcia "metodologia"; Rozdział 5: Problemy naukowe; Rozdział 6: Hipotezy naukowe; Rozdział 7: Fakty w naukach społecznych; Rozdział 8: Struktura procesu badawczego w socjologii; Rozdział 9: Techniki badawcze; Rozdział 10: Narzędzia badawcze; Rozdział 11: Opracowanie i systematyzowanie materiałów badawczych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30281, 30280 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30279/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przedmiot ochrony prawnoautorskiej; Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego; Rozdział 3: Treść prawa autorskiego; Rozdział 4: Dozwolony użytek chronionych utworów; Rozdział 5: Wykonywanie autorskich praw majątkowych; Rozdział 6: Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, korespondencji i źródeł informacji; Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące niektórych utworów; Rozdział 8: Ochrona praw autorskich; Rozdział 9: Prawa pokrewne; Rozdział 10: Konwencje międzynarodowe; Rozdział 11: Inne porozumienia i traktaty międzynarodowe; Rozdział 12: Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29109, 28792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28791/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wstęp; 2. Wprowadzenie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; 4. Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia; 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny; 6. Wprowadzenie do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowych funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych; 7. Wprowadzenie do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 8. wprowadzenie do ustawy o nadzorze ubezpieczeniowych i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczeniowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13217, 13147 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13146/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zasady prawa konstytucyjnego; Rozdział 2: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 3: Konstytucyjne ujęcie źródeł prawa; Rozdział 4: Organy władzy ustawodawczej; Rozdział 5: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 6: Rada Ministrów; Rozdział 7: Sądy; Rozdział 8: Trybunał konstytucyjny; Rozdział 9: Trybunał Stanu; Rozdział 10: Organy kontroli Państwowej i ochrony prawa; Rozdział 11: Narodowy Bank Polski;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25887, 25886, 25885, 13151 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13150/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / Red. Eugeniusz Ruśkowski, Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. - Bydgoszcz, Białystok : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - 370 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 2: Władza i finanse lokalne w Republice Białoruś; Rozdział 3: Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej; Rozdział 4: Władza i finanse lokalne w republice Litewskiej; Rozdział 5: Władza i finanse lokalne w republice Federalnej Niemiec; Rozdział 6: Władza i finanse lokalne w Federacji Rosyjskiej; Rozdział 7: Włądza i fiannse lokalne w Republice Słowackiej; Rozdział 8: Władza i finanse lokalne na Ukrainie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26688 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26687/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wizerunek miasta jako rezultat oddziaływania strategii tożsamości; 2. Kształtowanie wizerunku miast polskich w świetle badań ankietowanych; 3. Bariery w kształtowaniu wizerunku miasta i pożądane zmiany w instrumentach strategii tożsamości.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32264, 32263 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32262/XXVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33855 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33854/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kandydat : jak wygrać wybory / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz. - Wyd. 2 poszerz., uzup. - Olsztyn ; : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. - 317 s. ; 21 cm.
Rozdział 1. Kiedy zacząć kampanię?; Rozdział 2. Kampania wyborcza; Rozdział 3. Przygotowanie kandydata; Rozdział 4. Wystąpienia publiczne; Rozdział 5. Kontakty z prasą- Public i Media Relations; Rozdział 6. Reklama polityczna; Rozdział 7. Sytuacje kryzysowe. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30629 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30628/XVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej; Rozdział 2: Powstanie spółki jawnej; Rozdział 3: Stosunek spółki jawnej do osób trzecich; Rozdział 4: Stosunki wewnętrzne spółki jawnej; Rozdział 5: Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika; Rozdział 6: Likwidacja spółki jawnej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13158/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13162 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Zarys historii psychologii religii; Rozdział 1: Psychologia religii w latach 1882-1925; Rozdział 2: Psychologia religii w latach 1926-1957; Rozdział 3: Psychologia religii w latach 1958-1990; Rozdział 4: Psychologiczne badania nad religijnością w Poslce po 1945 r.; Cz.2: Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne; Rozdział 5: Problem rozwoju psychologii religii; Rozdział 6: Podstawowe kategorie i zagadnienia metodologiczne; Rozdział 7: Wybrane pojęcia i zagadnienia z pogranicza psychologii religii i innych nauk społecznych; Rozdział 8: Światopogląd jako problem badawczy; Rozdział 9: Metody badawcze i problemy warsztatowe [JS]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13141 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13140/V czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Pojęcie szkody majątkowej i jej rodzaje; Rozdział 2: Czynniki wpływające na ustalenie odszkodowania; Rozdział 3: Sposoby i cele naprawiania szkody; Rozdział 4: Wynagrodzenie szkody na osobie; Rozdział 5: Zagadnienia szczególne;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5232/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; Rozdział1: Modele polityki społecznej - ustalenie kategorii konstrukcyjnych; Rozdział 2: Model antycypacyjny polityki społecznej - uwarunkowania realizacyjne; Rozdział 3: Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne; Rozdział 4: Schemat ideowy metody ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Rozdział 5: Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia - aspekt problemowy i aspekt charakteryzujący; Część 2: Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego; Rozdział 6: Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego - czy w kierunku rozwiązań ubezpieczeniowych; Rozdział 7: O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia; Rozdział 8: O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym; Rozdział 9: O "systemie ubezpieczeń społecznych"; Rozdział 10: O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37709 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37708/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Forma i typ
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
1. Koncepcje stresu; 2. Charakterystyka źródeł stresu; 3. Reakcje człowieka na stres; 4. Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem; 5. Modyfikatory radzenia sobie ze stresem. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-626/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-626/1/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-387/3, P-387/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-387/1/XX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36455 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36454/IX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej