Source
Katalog księgozbioru
(55)
Form of Work
Książki
(55)
Status
only on-site
(55)
available
(45)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(48)
Czytelnia - Magazyn
(35)
Czytelnia - Wolny dostęp
(18)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Gliniecka Jolanta
(2)
Hernik Józef
(2)
Szczotka Jerzy
(2)
Szmyd Jan
(2)
Albińska Ewa
(1)
Banaszczuk-Bąk Agata
(1)
Białas Tomasz
(1)
Białecki Klemens Paweł (1929- )
(1)
Boryczka Bożena
(1)
Brooks Katharine
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Czapiewski Mirosław
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Golat Rafał
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Gregor Bogdan
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Haliżak Edward
(1)
Jachnis Anna
(1)
Jarczewska-Romaniuk Aleksandra
(1)
Jedynak Stanisław
(1)
Jurkowska Anna Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(1)
Kamiński Leszek
(1)
Kojkoł Jerzy
(1)
Korporowicz Łukasz
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Kufel Jan
(1)
Kukiełka Jacek
(1)
Kuś Artur
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Masiota Jacek
(1)
Mogilski Władysław
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Mroziewicz Krzysztof
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowak Hubert (prawo)
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Orlicki Marcin
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Podgórski Ryszard Adam
(1)
Podgórski Ryszard Adam (1957- )
(1)
Poniewierka Dariusz
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Przewalska Katarzyna
(1)
Przybojewski Jacek
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Stanowicka-Traczyk Agnieszka
(1)
Stawiszyński Marcin
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szalkiewicz Wojciech Krzysztof
(1)
Szpunar Adam
(1)
Szumlicz Tadeusz (1945- )
(1)
Terelak Jan F
(1)
Turant Witold
(1)
Wiąckowski Stanisław Kazimierz
(1)
Wójtowicz Wanda
(1)
Zarzycki Marian
(1)
Łazowski Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(52)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(54)
Language
Polish
(53)
Subject
Samorząd terytorialny
(4)
Unia Europejska
(4)
Banki
(3)
Budżety terenowe
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Marketing
(2)
Prawo
(2)
Socjologia
(2)
Ubezpieczenia gospodarcze
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Banki internetowe
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżet gminy
(1)
Dobra niematerialne
(1)
Ekologia
(1)
Ekologia krajobrazu
(1)
Ekologia organizmów
(1)
Eksport
(1)
Filozofia
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Gospodarka miejska
(1)
Gwarancje ubezpieczeniowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informatyka
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kandydaci w wyborach
(1)
Karty płatnicze
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty sądowe
(1)
Koszty transakcyjne
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Krajobraz
(1)
Kredyty
(1)
Leksykon
(1)
Majątek
(1)
Marketing polityczny
(1)
Małe grupy
(1)
Metodologia
(1)
Miasta
(1)
Mikrosocjologia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Modyfikatory stresu
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nieruchomości
(1)
Nisza ekologiczna
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opłata skarbowa
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty rejestracyjne
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo bankowe
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Public relations
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Rozgraniczenie nieruchomości
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Spółki
(1)
Spółki jawne
(1)
Strategie organizacji
(1)
Stres
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wychowanie
(1)
Własność
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Źródła stresu
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Psychologia
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wykaz skrótów; 2. Biegły w postępowaniu o zamówienie publiczne; 3. Cena; 4. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty; 5. Formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy; 6. Interes prawny; 7. Kierownik zamawiającego; 8. Kryteria oceny ofert; 9. Odrzucenie oferty; 10. Oferta; 11. Ogłoszenie o zamówieniu; 12. Omyłka; 13. Opis przedmiotu zamówienia; 14. Oświadczenie o spełnieniu warunków; 15. Pełnomocnictwo; 16. Podwykonawstwo; 17. Podział zamówienia na części; 18. Procedury w Pzp w zależności od wartości zamówienia; 19. Rażąco niska ocena; 20. Roboty zamienne; 21. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 22. Stawka VAT; 23. Środki ochrony prawnej; 24. Tajemnica przedsiębiorstwa; 25. Tryby udzielania zamówienia; 26. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 27. Unieważnienie postępowania ; 28. Uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów; 29. Wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy; 30. Wadium; 31. Wartość zamówienia; 32. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, 33. Wykluczenie wykonawcy; 34. Wykonawca; 35. Zamówienia sektorowe; 36. Zamówienia publiczne; 37. Zasada jawności; 38. Zasada pisemności i języka polskiego; 39. Zasada uczciwej konkurencji; 40. Indeks rzeczowy; 41. Indeks chronologiczny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57927 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i istota polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 2: Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 3: Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 4: Realizacja polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 5: Implementacja prawa wspólnotowego na przykładzie wybranych państw; Rozdział 6: Skutki i perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29580 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29579/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-547/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-547/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-390/3, P-390/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-390/1/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1:Nauki społeczne jako system twierdzeń, hipotez, teorii naukowych; Rozdział 2: Stosunek nauk społecznych do innych dyscyplin naukowych; Rozdział 3: Nauka jako wiedza o rzeczywistości; Rozdział 4: Rozumienie pojęcia "metodologia"; Rozdział 5: Problemy naukowe; Rozdział 6: Hipotezy naukowe; Rozdział 7: Fakty w naukach społecznych; Rozdział 8: Struktura procesu badawczego w socjologii; Rozdział 9: Techniki badawcze; Rozdział 10: Narzędzia badawcze; Rozdział 11: Opracowanie i systematyzowanie materiałów badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30281, 30280 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30279/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot ochrony prawnoautorskiej; Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego; Rozdział 3: Treść prawa autorskiego; Rozdział 4: Dozwolony użytek chronionych utworów; Rozdział 5: Wykonywanie autorskich praw majątkowych; Rozdział 6: Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, korespondencji i źródeł informacji; Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące niektórych utworów; Rozdział 8: Ochrona praw autorskich; Rozdział 9: Prawa pokrewne; Rozdział 10: Konwencje międzynarodowe; Rozdział 11: Inne porozumienia i traktaty międzynarodowe; Rozdział 12: Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29109, 28792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28791/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Wprowadzenie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; 4. Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia; 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny; 6. Wprowadzenie do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowych funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych; 7. Wprowadzenie do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 8. wprowadzenie do ustawy o nadzorze ubezpieczeniowych i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczeniowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13217, 13147 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13146/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zasady prawa konstytucyjnego; Rozdział 2: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 3: Konstytucyjne ujęcie źródeł prawa; Rozdział 4: Organy władzy ustawodawczej; Rozdział 5: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 6: Rada Ministrów; Rozdział 7: Sądy; Rozdział 8: Trybunał konstytucyjny; Rozdział 9: Trybunał Stanu; Rozdział 10: Organy kontroli Państwowej i ochrony prawa; Rozdział 11: Narodowy Bank Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25887, 25886, 25885, 13151 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13150/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / Red. Eugeniusz Ruśkowski, Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. - Bydgoszcz, Białystok : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. - 370 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 2: Władza i finanse lokalne w Republice Białoruś; Rozdział 3: Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej; Rozdział 4: Władza i finanse lokalne w republice Litewskiej; Rozdział 5: Władza i finanse lokalne w republice Federalnej Niemiec; Rozdział 6: Władza i finanse lokalne w Federacji Rosyjskiej; Rozdział 7: Włądza i fiannse lokalne w Republice Słowackiej; Rozdział 8: Władza i finanse lokalne na Ukrainie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26688 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26687/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wizerunek miasta jako rezultat oddziaływania strategii tożsamości; 2. Kształtowanie wizerunku miast polskich w świetle badań ankietowanych; 3. Bariery w kształtowaniu wizerunku miasta i pożądane zmiany w instrumentach strategii tożsamości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32264, 32263 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32262/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33855 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33854/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kandydat : jak wygrać wybory / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz. - Wyd. 2 poszerz., uzup. - Olsztyn ; : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. - 317 s. ; 21 cm.
Rozdział 1. Kiedy zacząć kampanię?; Rozdział 2. Kampania wyborcza; Rozdział 3. Przygotowanie kandydata; Rozdział 4. Wystąpienia publiczne; Rozdział 5. Kontakty z prasą- Public i Media Relations; Rozdział 6. Reklama polityczna; Rozdział 7. Sytuacje kryzysowe. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30629 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30628/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej; Rozdział 2: Powstanie spółki jawnej; Rozdział 3: Stosunek spółki jawnej do osób trzecich; Rozdział 4: Stosunki wewnętrzne spółki jawnej; Rozdział 5: Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika; Rozdział 6: Likwidacja spółki jawnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13158/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13162 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Author
Cz.1: Zarys historii psychologii religii; Rozdział 1: Psychologia religii w latach 1882-1925; Rozdział 2: Psychologia religii w latach 1926-1957; Rozdział 3: Psychologia religii w latach 1958-1990; Rozdział 4: Psychologiczne badania nad religijnością w Poslce po 1945 r.; Cz.2: Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne; Rozdział 5: Problem rozwoju psychologii religii; Rozdział 6: Podstawowe kategorie i zagadnienia metodologiczne; Rozdział 7: Wybrane pojęcia i zagadnienia z pogranicza psychologii religii i innych nauk społecznych; Rozdział 8: Światopogląd jako problem badawczy; Rozdział 9: Metody badawcze i problemy warsztatowe [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13141 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13140/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie szkody majątkowej i jej rodzaje; Rozdział 2: Czynniki wpływające na ustalenie odszkodowania; Rozdział 3: Sposoby i cele naprawiania szkody; Rozdział 4: Wynagrodzenie szkody na osobie; Rozdział 5: Zagadnienia szczególne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5232/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; Rozdział1: Modele polityki społecznej - ustalenie kategorii konstrukcyjnych; Rozdział 2: Model antycypacyjny polityki społecznej - uwarunkowania realizacyjne; Rozdział 3: Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne; Rozdział 4: Schemat ideowy metody ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Rozdział 5: Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia - aspekt problemowy i aspekt charakteryzujący; Część 2: Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego; Rozdział 6: Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego - czy w kierunku rozwiązań ubezpieczeniowych; Rozdział 7: O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia; Rozdział 8: O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym; Rozdział 9: O "systemie ubezpieczeń społecznych"; Rozdział 10: O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37709 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37708/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Koncepcje stresu; 2. Charakterystyka źródeł stresu; 3. Reakcje człowieka na stres; 4. Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem; 5. Modyfikatory radzenia sobie ze stresem. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-626/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-626/1/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-387/3, P-387/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-387/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36455 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36454/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again