Source
Katalog księgozbioru
(29)
Status
only on-site
(28)
available
(25)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Author
Jakubowski Wojciech
(2)
Szatur-Jaworska Barbara
(2)
Wojtaszczyk Konstanty A
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Zieliński Jarosław (1971-2012)
(2)
Anioł Włodzimierz
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Dzięgielewska Małgorzata
(1)
Iwanowska Aleksandra (1954- )
(1)
Kozioł Waldemar (1955- )
(1)
Księżopolski Mirosław (1952- )
(1)
Kukułka Józef
(1)
Leś Ewa
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Motyka Krzysztof (1956- )
(1)
Męcina Jacek
(1)
Olszewski Michał
(1)
Pietraś Marek
(1)
Rekłajtis Elżbieta (1936- )
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Sowiński Sławomir (1963- ). Redakcja
(1)
Stec Roman
(1)
Sułek Mirosław
(1)
Szewior Krzysztof
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Twardowski Jan (1915-2006)
(1)
Wiśniewski Rafał (1977- ; socjolog)
(1)
Wiśniewski Rafał (socjolog ; 1977- )
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam (1952- )
(1)
Zdanowski Jerzy (1949- )
(1)
Ziółkowski Jacek
(1)
Łotocki Łukasz
(1)
Żołędowski Cezary (1958- )
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(27)
29 results Filter
Book
In basket
Subject
ISBN: : 978-83-7545-013-2
Rozdział 1: Stanisław Bieeń: Pozycja geopolityczna Polski; Rozdział 2: Marek Madej: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 3: Edward Haliżak: Polska w gospodarce światowej; Rozdział 4: Grażyna Michałowska: Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych; Rozdział 5: Justyna Zając: Polska w stosunkach sąsiedzkich; Rozdział 6: Stanisław Parzymies: Polska w zjednoczonej Europie; Rozdział 7: Aleksandra Jarczewska-Romaniuk: Polska w stosunkach transatlantyckich; Rozdział 8: Marcin F. Gawrycki: Polska na arenie pozaeuropejskiej; Rozdział 9: Jacek Kosiarski: Stosunek Polski do przestrzegania prawa międzynarodowego; Rozdział 10: Maciej Raś: Rola Polski w organizacjach międzynarodowych; Rozdział 11: Agnieszka Bieńczyk-Missala: Polska w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka; Rozdział 12: Szymon Kardaś: Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34631, 34630 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34629/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-561/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-561/1/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88766-74-0
Rozdział 1: Charakter wspólnotowej polityki społecznej; Rozdział 2: Dorobek i perspektywy wspólnotowej polityki społecznej; Rozdział 3: Europeizacja polskiej polityki społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35539, 26291, 26290 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26289/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88766-68-6
Cz.1: Przedmiot i metoda; Rozdział 1: Przedmiot badań sosjologicznych; Rozdział 2: Metodologia badań społecznych; Cz. 2: Rozwój myśli socjologicznej; Rozdział 3: Przednaukowa myśl społeczna; Rozdział 4: Wielkie syntezy socjologiczne; Rozdział 5: Kontynuacje i pogranicza badań socjologicznych; Cz. 3: Wspólnoty i kultury; Rozdział 6: Wspólnotowe formy życia zbiorowego; Rozdział 7: Kultura jako system zbiorowych wyobrażeń; Rozdział 8: Międzypokoleniowa transmisja kultury( procesy socjalizacji); Cz. 4: Instytucje i organizacje; Rozdział 9: Instytucje społeczne; Rozdział 10: Organizacje jako zinstytucjonalizowane systemy; Cz. 5: Dynamika życia społecznego; Rozdział 11: Gry społeczne; Rozdział 12: Zmiany społeczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15340, 15339, 15338, 10430, 10429 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10428/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65399 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65398/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-059-0
Część 1 : Perspektywy rozwoju polityki społecznej w Polsce i świecie-współczesnym; 1. Włodzimierz Anioł : Kapitalizm globalny na zakręcie – ułomności rynku i życie na kredyt; 2. Mirosław Księżopolski : Kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku – szanse i zagrożenia dla polityki społecznej ; 3. Jolanta Supińska : Polskie drogi do trwałego i wielowymiarowego rozwoju; 4. Julian Auleytner : Scenariusze polityki społecznej w okresie kryzysu; 5. Ryszard Szarfenberg : Czy i kiedy kryzys gospodarczy i wzrost nierówności dochodów są dobre dla ubogich?; 6. Danuta Możdżeńska-Mrozek : Kola Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu regionalnych kryzysów społecznych; Część 2 : Projekcje i Remedia; Małgorzata Szylko-Skoczny : Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego; 2. Grażyna Spytek-Bandurska : Zwolnienia grupowe w okresie kryzysu gospodarczego; 3. Jacek Męcina : Rola dialogu społecznego w ograniczaniu ekonomicznych i społecznych skutków kryzysu; Tomasz Niedziński : Wpływ kryzysu na warunki pracy w Polsce; 5. Maciej Duszczyk : Pogłębianie nierówności. Grupy społecznie zagrożone a kryzys gospodarczy; 6. Paweł Hut : Uwarunkowania procesów ludnościowych; 7. Cezary Żołędowski : Migracje zarobkowe w czasie kryzysu; 8. Grażyna Magnuszew ska-Otulak : Kryzys zdrowotny czy kryzys ochrony zdrowia?; 9. Justyna Godlewska : Edukacja w czasie kryzysu; 10. Tomasz Mering : Programy antykryzysowe w krajach Unii Europejskiej; 11. Aleksandra Zubrzycka -Czarnecka : Programy działań antykryzysowych we Francji; 12. Jadwiga Nadolska : Programy działań antykryzysowych w Niemczech; 13. Bartosz Pieliński : Od kryzysu do kryzysu. Przypadek Federalnego Narodowego Stowarzyszenia Hipotecznego; Część 3 : Miscellanea : 1. Barbara Rysz-Kowalczyk : Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne – odpowiedź polityki społecznej; 2. Gertruda Uścińska : Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania; 3. Maciej Zawistowski : Otwarte Fundusze Emerytalne a światowy kryzys finansowy; 4. Beata Samoraj- Charitonow : Pracownicy spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego; 5. Maria Theiss – Governance i instytucje dialogu obywatelskiego – remedium na kryzys czy dowód kryzysu w polityce społecznej?; 6. Ewa Leś : Organizacje not for profit i spółdzielczość wobec zjawisk kryzysowych w Polsce; Mariola Kordas-Surowiec : Rodzina w kryzysie. Prewencja i interwencja kryzysowa; i. Emilia Jaroszewska : Autodestrukcyjne zachowania jednostek a kryzys gospodarczy; 9. Łukasz Szewczyk : Miasta i habitat w kryzysie.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39096, 39095 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39094/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88766-78-3
Rozdział 1: Geneza; pojęcie i istota stosunków międzynarodowych; Rozdział 2: Nauka o stosunkach międzynarodowych; Rozdział 3: Czynniki rozwoju i zmienności stosunków; Rozdział 4: Etapy rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych; Rozdział 5: Uczestnicy stosónków międzynarodowych; Rozdział 6: Zasady i normy stosunków międzynarodowych; Rozdział 7: Tworzenie oraz funkcjonowanie instytucji międzynarodowych; Rozdział 8: Podstawy zjawisk i procesów; Rozdział 10: Tożsamość jednostek i zbiorowości; Rozdział 11: Kwestia międzynarodowej wymiany dóbr materialnych i duchowych; Rozdział 12: Kwestia praw człowieka w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 13: Kwestia ładu międzynarodowego; Rozdział 14: Patologie międzynarodowe i ich przezwyciężanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16735, 16734, 15786 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15785/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88766-62-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-568/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-568/1/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-109-2
1. "Obcość" w literaturze przedmiotu; 2. Mechanizmy społeczne związane z "obcością"; 3. "Obcość" w wymiarze etniczno-narodowym; 4. Propozycja paradygmatu "obcości etnicznej". [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1129/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1129/1/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-89964-56-2
Rozdział 1: Doświadczenia i dorobek dialogu społecznego w Polsce; Rozdział 2: Podstawy prawne i instytucjonalne dialogu społecznego w Polsce; Rozdział 3: Instytucje dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Relacja pracodawca - pracownicy na szczeblu zakładu pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz prawa europejskiego; Rozdział 5: Etapy prac nad projektem polskiej ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26260, 26259 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26258/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-434-5
1. Socjologia administracji w procesie instytucjonalizacji; 2. Urzędnicy w badaniach opinii publicznej – rzecz o prestiżu, uczciwości i rzetelności zawodowej; 3. Obywatelski monitoring rozpraw sądowych – doświadczenia polskie i zagraniczne; 4. Kadra urzędnicza a źródła dysfunkcji i patologii (wybrane zagadnienia); 5. Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji; 6. Społeczny aspekt zamówień publicznych; 7. Oświatowe zadania państwa w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; 8. O niektórych możliwych inspiracjach teoretycznych dla socjologii administracji; 9. Kultura organizacyjna starostw powiatowych a model idealnej biurokracji Maxa Webera; 10. Instytucjonalizacja subdyscypliny socjologicznej. Studium instytucjonalizacji socjologii bezpieczeństwa; 11. Postawy wobec administracji publicznej we Wrocławiu w świetle badań własnych; 12. Zadnienia dydaktyczne socjologii administracji; 13. Relacje samorządu lokalnego z otoczeniem zewnętrznym. Przypadek trzeciego sektora; 14. Administracyjnoprawne aspekty mediacji na przykładzie art. 47 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie; 15. W sprawie tak zwanego „podejścia socjologicznego” w polskich naukach administracyjnych; 16. Konflikt w sferze administracji publicznej. Dysfunkcje ról urzędniczych w postępowaniu wywłaszczeniowym; 17. ,Klienci” administracji publicznej; 18. Wpływ społeczeństwa na niektóre przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, podlegające obowiązkowi uzyskania koncesji; 19. Dysfunkcjonalność instytucji czy weberowski typ idealny? Administracja samorządowa w kontekście badań społecznych i danych statystycznych; 20. Paradoksy New Public Managemen. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44771 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44770/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-89964-10-4
1. Region jako przedmiot polityki regionalnej; 2. Pojęcie, geneza, ewolucja europejskiej polityki regionalnej; 3. Instrumenty polityki spójności UE; 4. Polska w polityce strukturalnej Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27191 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27190/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-647-9
Część 1: Pojmowanie bezpieczeństwa i jego zagrożenia; 1. Marek Pietraś: Pojmowanie bezpieczeństwa, jego zakresy i koncepcje zapewniania; 2. Jakub Olchowski: Zagrożenia; Część 2: Wymiary bezpieczeństwa Polski; 1. Agata Włodkowska-Bagan: Wymiary polityczny i militarny bezpieczeństwa Polski; 2. Adriana Łukaszewicz: Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa Polski; 3. Tomasz Młynarski: Wymiar energetyczny bezpieczeństwa Polski; 4. Miron Lakomy: Wymiar informacyjny i telekomunikacyjny bezpieczeństwa Polski; 5. Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz: Wymiar społeczny bezpieczeństwa Polski; 6. Agata Wiktoria Ziętek: Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski; 7. Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus, Dominik Kobus: Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski; Część 3: Działania na rzecz bezpieczeństwa Polski; 1. Bartosz Bojarczyk: Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego; 2. Stanisław Koziej: System bezpieczeństwa narodowego Polski; 3. Krzysztof Cebul, Radosław Zenderowski: Współpraca międzynarodowa Polski na rzecz bezpieczeństwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49782 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49781/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44182 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89964-98-8
1. Litwa, łotwa i Estonia w procesie "zrastania się" Europy; 2. Rumunia: trudna droga do akcesyjnego sukcesu; 3. Republika Turcji; 4. Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w procesie jednoczącej się Europy; 5. Ukraina: między determinacją a niekonsekwencją; 6. Federacja Rosyjka a proces zrastania się Europy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27622, 27621 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27620/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-299-0
Rozdział 1: Status naukowy i wybrane współczesne źródła etyki; 1. Etyka jako nauka i praktyka - Piotr Burgoński; 2. Prawa człowieka jako źródła norm etycznych we współczesnym świecie - Izabela Malinowska; 3. Aksjologiczny wymiar Unii Europejskiej - Monika Trojanowska-Strzęboszewska; Rozdział 2: Etyka w różnych sferach życia publicznego; 1. Etyka i prawo - Izabela Malinowska; 2. Etyka w administracji i życiu zawodowym - Jolanta Itrich-Drabarek; 3. Etyka w życiu gospodarczym - Aniela Dylus; 4. Etyka w polityce - Sławomir Sowiński; 5. Zasady etyczne w dokumentach polskich partii politycznych - Anna Materska-Sosnowska; 6. Sumienie „strażnika demokracji”. O standardach etycznych w mediach - Marcin Zaborski; 7. Etyka w nauce. Kontekst nauk społecznych - Ewa Maria Marciniak; 8. Problemy etyczne w sporcie - Maciej Petruczenko; Rozdział 3: Etyka w praktyce współczesnego życia publicznego; 1. Etyka jako „siła bezsilnych”. Wybrane świadectwa i świadkowie skuteczności wartości moralnych w życiu publicznym i politycznym XX w. - Andrzej Rudowski; 2. Dysfunkcje etyczne w sferze publicznej - Jolanta Itrich-Drabarek. [JK]
Coraz nowocześniejsze technologie, poszerzające się granice i definicje demokracji, współczesne ruchy społeczne, mobilność społeczna czy globalizująca się gospodarka sprawiają, że przedstawiciele zachodnich społeczeństw - w tym także Polacy - coraz bardziej przywiązani są do swej indywidualnie rozumianej samorealizacji. Z drugiej jednak strony ten nowoczesny, coraz bardziej różnorodny i w jakimś sensie coraz bardziej "samotny" tłum, ciągle skazany jest na współpracę, kooperację, debatę i wspólne podejmowanie trudnych politycznych decyzji. Przeciętny Smith, Blanc czy Kowalski, inaczej niż ich poprzednicy, na swej codziennej drodze spotykają setki nieznanych sobie ludzi, często odmiennych kultur, religii czy tożsamości. I to właśnie z nimi budować musi elementarny społeczny kompromis i elementarne społeczne zaufanie. Oddając do rąk czytelników pracę pt. Etyka w życiu publicznym, można żywić nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do debaty na temat roli i miejsca norm moralnych we współczesnym demokratycznym społeczeństwie, ale posłuży także refleksji na temat kondycji obywatelskiej sfery publicznej, bez której żadna demokracja obejść się nie może. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Sławomir Sowiński].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51741 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51740/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16568 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16567/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-89964-71-6
Rozdział 1: Gerontologia społeczna - charakterystyka dyscypliny, schematy badań; Rozdział 2: Faza starości w cyklu życia człowieka - ogólna charakterystyka; Rozdział 3: Kryzysy w fazie starości; Rozdział 4: Człowiek stary a rodzina; Rozdział 5: Człowiek stary jako konsument; Rozdział 6: Aktywność ekonomiczna człowieka starego; Rozdział 7: Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości; Rozdział 8: Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku zamieszkania i w instytucjach; Rozdział 9: Zbiorowość ludzi starych w polskim społeczeństwie; Rozdział 10: Starzenie się ludności - analiza demograficzna; Rozdział 11: Społeczne skutki starzenia się ludności; Rozdział 12: Ekonomiczne skutki starzenia sie ludności; Rozdział 13: Sieć bezpieczeństwa socjalnego dla ludzi starych w Polsce; Rozdział 14: Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48749, 48748, 21191, 21190, 21189, 21188 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21187/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-705-6
Rozdział 1: Społeczne wartościowanie przemian przez pryzmat satysfakcji i jakości życia; Rozdział 2 : Bezpieczeństwo społeczne w narodowych strategiachbezpieczeństwa; Rozdział 3 : Stan krajowych badań nad bezpieczeństwem społecznym orazzałożenia metodologiczne badań w perspektywie mapy bezpieczeństwaspołecznego; 3.1. Bezpieczeństwo społeczne wśród rodzajów bezpieczeństwa; 3.2. Założenia metodologiczne bezpieczeństwa społecznego jednostkii mapy bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 4: Inicjacja; 4.1. Kobiety rodzące dzieci; 4.2. Dzieci idące do szkoły; 4.3. Wiek osób zawierających związek małżeński; 4.4. Rynek pracy - wejście i zejście; 4.4.1. Wejście na rynek pracy; 4.4.2. Dezaktywizacja zawodowa; 4.5. Płaca minimalna; 4.6. Trwanie życia; 4.6.1. (Nad)umieralność; 4.6.2. Ile lat do przeżycia; 4.7. Pozostawanie dzieci w domu; Rozdział 5: Czas; 5.1. Okres urzeczywistnianej płodności kobiet; 5.2. Okres nauki w systemie formalnym; 5.3. Trwałość związków małżeńskich; 5.4. Czas pracy; 5.5. Od kiedy pracujemy na siebie; 5.6. Życie w zdrowiu; 5.7. Wspólne zamieszkiwanie; Rozdział 6: Ryzyko; 6.1. Dzietność i bezdzietność kobieturodzenia pozamałżeńskie; 6.2. Ilościowy i jakościowy wymiar szkolnictwa; 6.2.1.Uczniowie w świetle skolaryzacji; 6.2.2. Jakość kształcenia; 6.3. Małżeństwa versus rozwody; 6.4. Zatrudnienie o podwyższonym ryzyku; 6.5. Koszty pracy; 6.5.1. Jak wydajnie pracujemy; 6.5.2. Ile kosztuje nasza praca; 6.6. Choroba i leczenie w warunkach ubezpieczenia; 6.6.1. Uwagi wstępne; 6.6.2. Jak długo chorujemy; 6.6.3. Jak długo trwa leczenie "zamknięte"; 6.7. Szansa kupna mieszkania; Rozdział 7: Struktura; 7.1. Jak starzejemy się jako społeczeństwo; 7.2. Grono uczniów w szkołach; 7.3. Struktura gospodarstw domowych; 7 4. Struktura zatrudnienia; 7.4.1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki; 7.4.2. Pozycja na rynku pracy płeć, kapitał ludzki, stopa zwrotu z wykształcenia, wiek, zatrudnialność osób najmłodszych, zatrudnialność osób starszych, niepełnosprawność, rodzina a godzenie obowiązków zawodowych; 7.5. Branżowe wynagrodzenia i świadczenia; 7.5.1. Gdzie warto pracować; 7.5.2. Jakie świadczenia warto pobierać; 7.6. Dokuczliwość niektórych schorzeń; 7.7. Zasoby mieszkaniowe; 7.7.1. Pula mieszkań i ich stan techniczny; 7.7.2. Na ilu metrach mieszkamy; Rozdział 8: Status; 8.1. Zróżnicowanie majątkowe; 8.1.1. Ubóstwo i jego wymiary; 8.1.2. Rozwarstwienie zamożności; 8.2. Pochodzenie społeczne uczniów; 8.3. Za co i jak żyją gospodarstwa domowe; 8.3.1. Uwagi wstępne; 8.3.2. Źródła dochodów gospodarstw domowych; Dochód gospodarstw domowych, dochód na osobę w gospodarstwie domowym; 8.3.3. Na co wydają pieniądze gospodarstwa domowe; 8.3.4. Ile mamy i na ile zalegamy; Nasze oszczędności jak wysokie są nasze zobowiązania finansowe; 8.4. Status na rynku pracy; 8.4.1. Bierni zawodowo; 8.4.2. Aktywni zawodowo. Pracujący bezrobotni; 8.5. Dochody i wynagrodzenie; 8.5.1. Dochody ze świadczeń; 8.5.2. Wynagrodzenie za pracę; 8.6. Ile kosztuje nas zdrowie; 8.7. Wydatki mieszkaniowe; Rozdział 9:Klientelizm; 9.1. Pomoc społeczna; 9.1.1. Uwagi wstępne; 9.1.2. Korelaty statusu beneficjenta pomocy społecznej. Praca, wykształcenie, wiek, model rodziny, miejsce zamieszkania, bezdomność; 9.1.3. Środowiskowa pomoc pieniężna; 9.1.4. Dzieci w placówkach; 9.2. Osoby uczące się i otrzymujące pomoc finansową państwa; 9.3. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne; 9.3.1. Świadczenia rodzinne; 9.3.2. Świadczenia opiekuńcze; 9.3.3. Świadczenia alimentacyjne; 9.4. Pobierający zasiłki dla bezrobotnych; 9.5. Otrzymujący świadczenia emerytalno-rentowe; 9.6. Niezdolność do pracy; 9.6.1. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy; 9.6.2. Dostarczane usługi medyczne; Stacjonarna opieka zdrowotna, opieka ambulatoryjna; 9.6.3. Spożycie i sprzedaż leków; 9.6.4. Personel medyczny; 9.7. Wsparcie dla mieszkań; 9.7.1. Dodatki mieszkaniowe; 9.7.2. Kredyty mieszkaniowe; Rozdział 10: Koszt; Jak zamożne i solidarne jest nasze państwo, PKB, dług publiczny, środki unijne, solidaryzm społeczny w grupowej perspektywie; 10.1. Nakłady państwa na opiekę społeczną; 10.2 Nakłady państwa na edukację; 10.3. Koszty świadczeń rodzinnych; 10.4. Wydatki publiczne na ochronę i promocję zatrudnienia; 10.5. Państwowe koszty ubezpieczeń i zaopatrzenia społecznego; 10.6. Nakłady państwa na ochronę zdrowia; 10.6.1. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy; 10.6.2. Wydatki w ramach systemu ochrony zdrowia; 10.7. Wydatki państwa w budownictwie i na cele mieszkaniowe.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56591, 49774 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49773/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-89964-16-3
Rozdział 1: Bezrobocie wyzwaniem dla polityki społecznej-wprowadzenie; Rozdział 2: Bezrobocie Trzeciej Rzeczpospolitej; Rozdział 3: Społeczne konsekwencje bezrobocia w świetle badań empirycznych; Rozdział 4: Ramy instytucjonalno-prawne polityki społecznej w walce z bezrobociem; Rozdział 5: Ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia; Rozdział 6: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym; Rozdział 7: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych; Rozdział 8: Aktywizowanie specyficzne kategorii bezrobotnych; Rozdział 9: Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem; Rozdział 10: Polityka społeczna Unii Europejskiej w obszarze zatrudneinai;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16719 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16718/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again