Source
Katalog księgozbioru
(29)
Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(28)
available
(25)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Author
Jakubowski Wojciech
(2)
Szatur-Jaworska Barbara
(2)
Wojtaszczyk Konstanty A
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Zieliński Jarosław (1971-2012)
(2)
Anioł Włodzimierz
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Dzięgielewska Małgorzata
(1)
Iwanowska Aleksandra (1954- )
(1)
Kozioł Waldemar (1955- )
(1)
Księżopolski Mirosław (1952- )
(1)
Kukułka Józef
(1)
Leś Ewa
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Motyka Krzysztof (1956- )
(1)
Męcina Jacek
(1)
Olszewski Michał
(1)
Pietraś Marek
(1)
Rekłajtis Elżbieta (1936- )
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Sowiński Sławomir (1963- ). Redakcja
(1)
Stec Roman
(1)
Sułek Mirosław
(1)
Szewior Krzysztof
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Twardowski Jan (1915-2006)
(1)
Wiśniewski Rafał (1977- ; socjolog)
(1)
Wiśniewski Rafał (socjolog ; 1977- )
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam (1952- )
(1)
Zdanowski Jerzy (1949- )
(1)
Ziółkowski Jacek
(1)
Łotocki Łukasz
(1)
Żołędowski Cezary (1958- )
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(27)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Polityka społeczna
(5)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Nauka
(3)
Unia Europejska
(3)
Dysertacje naukowe
(2)
Nauki polityczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Polska
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Socjologia
(2)
Stosunki międzynarodowe
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Autorytet
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Diagnoza społeczna
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Filozofia polityki
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gerontologia
(1)
Gerontologia społeczna
(1)
Gospodarka
(1)
Jakość życia
(1)
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
(1)
Konflikt etniczny
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Problemy społeczne
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Socjologia prawa
(1)
Sport
(1)
Stosunki rodzinne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia przystosowania
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Afryka
(1)
Azja
(1)
Europa
(1)
Genre/Form
Poradniki
(2)
Literatura religijna polska
(1)
Podręcznik
(1)
Rozmyślania religijne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Socjologia i społeczeµstwo
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Charakter wspólnotowej polityki społecznej; Rozdział 2: Dorobek i perspektywy wspólnotowej polityki społecznej; Rozdział 3: Europeizacja polskiej polityki społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35539, 26291, 26290 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26289/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Rozdział 1: Stanisław Bieeń: Pozycja geopolityczna Polski; Rozdział 2: Marek Madej: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 3: Edward Haliżak: Polska w gospodarce światowej; Rozdział 4: Grażyna Michałowska: Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych; Rozdział 5: Justyna Zając: Polska w stosunkach sąsiedzkich; Rozdział 6: Stanisław Parzymies: Polska w zjednoczonej Europie; Rozdział 7: Aleksandra Jarczewska-Romaniuk: Polska w stosunkach transatlantyckich; Rozdział 8: Marcin F. Gawrycki: Polska na arenie pozaeuropejskiej; Rozdział 9: Jacek Kosiarski: Stosunek Polski do przestrzegania prawa międzynarodowego; Rozdział 10: Maciej Raś: Rola Polski w organizacjach międzynarodowych; Rozdział 11: Agnieszka Bieńczyk-Missala: Polska w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka; Rozdział 12: Szymon Kardaś: Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34631, 34630 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34629/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Przedmiot i metoda; Rozdział 1: Przedmiot badań sosjologicznych; Rozdział 2: Metodologia badań społecznych; Cz. 2: Rozwój myśli socjologicznej; Rozdział 3: Przednaukowa myśl społeczna; Rozdział 4: Wielkie syntezy socjologiczne; Rozdział 5: Kontynuacje i pogranicza badań socjologicznych; Cz. 3: Wspólnoty i kultury; Rozdział 6: Wspólnotowe formy życia zbiorowego; Rozdział 7: Kultura jako system zbiorowych wyobrażeń; Rozdział 8: Międzypokoleniowa transmisja kultury( procesy socjalizacji); Cz. 4: Instytucje i organizacje; Rozdział 9: Instytucje społeczne; Rozdział 10: Organizacje jako zinstytucjonalizowane systemy; Cz. 5: Dynamika życia społecznego; Rozdział 11: Gry społeczne; Rozdział 12: Zmiany społeczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15340, 15339, 15338, 10430, 10429 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10428/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65399 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65398/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Perspektywy rozwoju polityki społecznej w Polsce i świecie-współczesnym; 1. Włodzimierz Anioł : Kapitalizm globalny na zakręcie – ułomności rynku i życie na kredyt; 2. Mirosław Księżopolski : Kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku – szanse i zagrożenia dla polityki społecznej ; 3. Jolanta Supińska : Polskie drogi do trwałego i wielowymiarowego rozwoju; 4. Julian Auleytner : Scenariusze polityki społecznej w okresie kryzysu; 5. Ryszard Szarfenberg : Czy i kiedy kryzys gospodarczy i wzrost nierówności dochodów są dobre dla ubogich?; 6. Danuta Możdżeńska-Mrozek : Kola Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu regionalnych kryzysów społecznych; Część 2 : Projekcje i Remedia; Małgorzata Szylko-Skoczny : Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego; 2. Grażyna Spytek-Bandurska : Zwolnienia grupowe w okresie kryzysu gospodarczego; 3. Jacek Męcina : Rola dialogu społecznego w ograniczaniu ekonomicznych i społecznych skutków kryzysu; Tomasz Niedziński : Wpływ kryzysu na warunki pracy w Polsce; 5. Maciej Duszczyk : Pogłębianie nierówności. Grupy społecznie zagrożone a kryzys gospodarczy; 6. Paweł Hut : Uwarunkowania procesów ludnościowych; 7. Cezary Żołędowski : Migracje zarobkowe w czasie kryzysu; 8. Grażyna Magnuszew ska-Otulak : Kryzys zdrowotny czy kryzys ochrony zdrowia?; 9. Justyna Godlewska : Edukacja w czasie kryzysu; 10. Tomasz Mering : Programy antykryzysowe w krajach Unii Europejskiej; 11. Aleksandra Zubrzycka -Czarnecka : Programy działań antykryzysowych we Francji; 12. Jadwiga Nadolska : Programy działań antykryzysowych w Niemczech; 13. Bartosz Pieliński : Od kryzysu do kryzysu. Przypadek Federalnego Narodowego Stowarzyszenia Hipotecznego; Część 3 : Miscellanea : 1. Barbara Rysz-Kowalczyk : Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne – odpowiedź polityki społecznej; 2. Gertruda Uścińska : Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania; 3. Maciej Zawistowski : Otwarte Fundusze Emerytalne a światowy kryzys finansowy; 4. Beata Samoraj- Charitonow : Pracownicy spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego; 5. Maria Theiss – Governance i instytucje dialogu obywatelskiego – remedium na kryzys czy dowód kryzysu w polityce społecznej?; 6. Ewa Leś : Organizacje not for profit i spółdzielczość wobec zjawisk kryzysowych w Polsce; Mariola Kordas-Surowiec : Rodzina w kryzysie. Prewencja i interwencja kryzysowa; i. Emilia Jaroszewska : Autodestrukcyjne zachowania jednostek a kryzys gospodarczy; 9. Łukasz Szewczyk : Miasta i habitat w kryzysie.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39096, 39095 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39094/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza; pojęcie i istota stosunków międzynarodowych; Rozdział 2: Nauka o stosunkach międzynarodowych; Rozdział 3: Czynniki rozwoju i zmienności stosunków; Rozdział 4: Etapy rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych; Rozdział 5: Uczestnicy stosónków międzynarodowych; Rozdział 6: Zasady i normy stosunków międzynarodowych; Rozdział 7: Tworzenie oraz funkcjonowanie instytucji międzynarodowych; Rozdział 8: Podstawy zjawisk i procesów; Rozdział 10: Tożsamość jednostek i zbiorowości; Rozdział 11: Kwestia międzynarodowej wymiany dóbr materialnych i duchowych; Rozdział 12: Kwestia praw człowieka w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 13: Kwestia ładu międzynarodowego; Rozdział 14: Patologie międzynarodowe i ich przezwyciężanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16735, 16734, 15786 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15785/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-568/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-568/1/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. "Obcość" w literaturze przedmiotu; 2. Mechanizmy społeczne związane z "obcością"; 3. "Obcość" w wymiarze etniczno-narodowym; 4. Propozycja paradygmatu "obcości etnicznej". [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1129/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1129/1/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Doświadczenia i dorobek dialogu społecznego w Polsce; Rozdział 2: Podstawy prawne i instytucjonalne dialogu społecznego w Polsce; Rozdział 3: Instytucje dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Relacja pracodawca - pracownicy na szczeblu zakładu pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz prawa europejskiego; Rozdział 5: Etapy prac nad projektem polskiej ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26260, 26259 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26258/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Socjologia administracji w procesie instytucjonalizacji; 2. Urzędnicy w badaniach opinii publicznej – rzecz o prestiżu, uczciwości i rzetelności zawodowej; 3. Obywatelski monitoring rozpraw sądowych – doświadczenia polskie i zagraniczne; 4. Kadra urzędnicza a źródła dysfunkcji i patologii (wybrane zagadnienia); 5. Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji; 6. Społeczny aspekt zamówień publicznych; 7. Oświatowe zadania państwa w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; 8. O niektórych możliwych inspiracjach teoretycznych dla socjologii administracji; 9. Kultura organizacyjna starostw powiatowych a model idealnej biurokracji Maxa Webera; 10. Instytucjonalizacja subdyscypliny socjologicznej. Studium instytucjonalizacji socjologii bezpieczeństwa; 11. Postawy wobec administracji publicznej we Wrocławiu w świetle badań własnych; 12. Zadnienia dydaktyczne socjologii administracji; 13. Relacje samorządu lokalnego z otoczeniem zewnętrznym. Przypadek trzeciego sektora; 14. Administracyjnoprawne aspekty mediacji na przykładzie art. 47 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie; 15. W sprawie tak zwanego „podejścia socjologicznego” w polskich naukach administracyjnych; 16. Konflikt w sferze administracji publicznej. Dysfunkcje ról urzędniczych w postępowaniu wywłaszczeniowym; 17. ,Klienci” administracji publicznej; 18. Wpływ społeczeństwa na niektóre przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, podlegające obowiązkowi uzyskania koncesji; 19. Dysfunkcjonalność instytucji czy weberowski typ idealny? Administracja samorządowa w kontekście badań społecznych i danych statystycznych; 20. Paradoksy New Public Managemen. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44771 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44770/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Region jako przedmiot polityki regionalnej; 2. Pojęcie, geneza, ewolucja europejskiej polityki regionalnej; 3. Instrumenty polityki spójności UE; 4. Polska w polityce strukturalnej Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27192, 27191 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27190/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Pojmowanie bezpieczeństwa i jego zagrożenia; 1. Marek Pietraś: Pojmowanie bezpieczeństwa, jego zakresy i koncepcje zapewniania; 2. Jakub Olchowski: Zagrożenia; Część 2: Wymiary bezpieczeństwa Polski; 1. Agata Włodkowska-Bagan: Wymiary polityczny i militarny bezpieczeństwa Polski; 2. Adriana Łukaszewicz: Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa Polski; 3. Tomasz Młynarski: Wymiar energetyczny bezpieczeństwa Polski; 4. Miron Lakomy: Wymiar informacyjny i telekomunikacyjny bezpieczeństwa Polski; 5. Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz: Wymiar społeczny bezpieczeństwa Polski; 6. Agata Wiktoria Ziętek: Wymiar kulturowy bezpieczeństwa Polski; 7. Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus, Dominik Kobus: Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski; Część 3: Działania na rzecz bezpieczeństwa Polski; 1. Bartosz Bojarczyk: Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego; 2. Stanisław Koziej: System bezpieczeństwa narodowego Polski; 3. Krzysztof Cebul, Radosław Zenderowski: Współpraca międzynarodowa Polski na rzecz bezpieczeństwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49782 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49781/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44182 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Litwa, łotwa i Estonia w procesie "zrastania się" Europy; 2. Rumunia: trudna droga do akcesyjnego sukcesu; 3. Republika Turcji; 4. Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w procesie jednoczącej się Europy; 5. Ukraina: między determinacją a niekonsekwencją; 6. Federacja Rosyjka a proces zrastania się Europy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27622, 27621 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27620/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Status naukowy i wybrane współczesne źródła etyki; 1. Etyka jako nauka i praktyka - Piotr Burgoński; 2. Prawa człowieka jako źródła norm etycznych we współczesnym świecie - Izabela Malinowska; 3. Aksjologiczny wymiar Unii Europejskiej - Monika Trojanowska-Strzęboszewska; Rozdział 2: Etyka w różnych sferach życia publicznego; 1. Etyka i prawo - Izabela Malinowska; 2. Etyka w administracji i życiu zawodowym - Jolanta Itrich-Drabarek; 3. Etyka w życiu gospodarczym - Aniela Dylus; 4. Etyka w polityce - Sławomir Sowiński; 5. Zasady etyczne w dokumentach polskich partii politycznych - Anna Materska-Sosnowska; 6. Sumienie „strażnika demokracji”. O standardach etycznych w mediach - Marcin Zaborski; 7. Etyka w nauce. Kontekst nauk społecznych - Ewa Maria Marciniak; 8. Problemy etyczne w sporcie - Maciej Petruczenko; Rozdział 3: Etyka w praktyce współczesnego życia publicznego; 1. Etyka jako „siła bezsilnych”. Wybrane świadectwa i świadkowie skuteczności wartości moralnych w życiu publicznym i politycznym XX w. - Andrzej Rudowski; 2. Dysfunkcje etyczne w sferze publicznej - Jolanta Itrich-Drabarek. [JK]
Coraz nowocześniejsze technologie, poszerzające się granice i definicje demokracji, współczesne ruchy społeczne, mobilność społeczna czy globalizująca się gospodarka sprawiają, że przedstawiciele zachodnich społeczeństw - w tym także Polacy - coraz bardziej przywiązani są do swej indywidualnie rozumianej samorealizacji. Z drugiej jednak strony ten nowoczesny, coraz bardziej różnorodny i w jakimś sensie coraz bardziej "samotny" tłum, ciągle skazany jest na współpracę, kooperację, debatę i wspólne podejmowanie trudnych politycznych decyzji. Przeciętny Smith, Blanc czy Kowalski, inaczej niż ich poprzednicy, na swej codziennej drodze spotykają setki nieznanych sobie ludzi, często odmiennych kultur, religii czy tożsamości. I to właśnie z nimi budować musi elementarny społeczny kompromis i elementarne społeczne zaufanie. Oddając do rąk czytelników pracę pt. Etyka w życiu publicznym, można żywić nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do debaty na temat roli i miejsca norm moralnych we współczesnym demokratycznym społeczeństwie, ale posłuży także refleksji na temat kondycji obywatelskiej sfery publicznej, bez której żadna demokracja obejść się nie może. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Sławomir Sowiński].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51741 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51740/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16568 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16567/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-561/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-561/1/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Gerontologia społeczna - charakterystyka dyscypliny, schematy badań; Rozdział 2: Faza starości w cyklu życia człowieka - ogólna charakterystyka; Rozdział 3: Kryzysy w fazie starości; Rozdział 4: Człowiek stary a rodzina; Rozdział 5: Człowiek stary jako konsument; Rozdział 6: Aktywność ekonomiczna człowieka starego; Rozdział 7: Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości; Rozdział 8: Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku zamieszkania i w instytucjach; Rozdział 9: Zbiorowość ludzi starych w polskim społeczeństwie; Rozdział 10: Starzenie się ludności - analiza demograficzna; Rozdział 11: Społeczne skutki starzenia się ludności; Rozdział 12: Ekonomiczne skutki starzenia sie ludności; Rozdział 13: Sieć bezpieczeństwa socjalnego dla ludzi starych w Polsce; Rozdział 14: Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48749, 48748, 21191, 21190, 21189, 21188 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21187/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Społeczne wartościowanie przemian przez pryzmat satysfakcji i jakości życia; Rozdział 2 : Bezpieczeństwo społeczne w narodowych strategiachbezpieczeństwa; Rozdział 3 : Stan krajowych badań nad bezpieczeństwem społecznym orazzałożenia metodologiczne badań w perspektywie mapy bezpieczeństwaspołecznego; 3.1. Bezpieczeństwo społeczne wśród rodzajów bezpieczeństwa; 3.2. Założenia metodologiczne bezpieczeństwa społecznego jednostkii mapy bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 4: Inicjacja; 4.1. Kobiety rodzące dzieci; 4.2. Dzieci idące do szkoły; 4.3. Wiek osób zawierających związek małżeński; 4.4. Rynek pracy - wejście i zejście; 4.4.1. Wejście na rynek pracy; 4.4.2. Dezaktywizacja zawodowa; 4.5. Płaca minimalna; 4.6. Trwanie życia; 4.6.1. (Nad)umieralność; 4.6.2. Ile lat do przeżycia; 4.7. Pozostawanie dzieci w domu; Rozdział 5: Czas; 5.1. Okres urzeczywistnianej płodności kobiet; 5.2. Okres nauki w systemie formalnym; 5.3. Trwałość związków małżeńskich; 5.4. Czas pracy; 5.5. Od kiedy pracujemy na siebie; 5.6. Życie w zdrowiu; 5.7. Wspólne zamieszkiwanie; Rozdział 6: Ryzyko; 6.1. Dzietność i bezdzietność kobieturodzenia pozamałżeńskie; 6.2. Ilościowy i jakościowy wymiar szkolnictwa; 6.2.1.Uczniowie w świetle skolaryzacji; 6.2.2. Jakość kształcenia; 6.3. Małżeństwa versus rozwody; 6.4. Zatrudnienie o podwyższonym ryzyku; 6.5. Koszty pracy; 6.5.1. Jak wydajnie pracujemy; 6.5.2. Ile kosztuje nasza praca; 6.6. Choroba i leczenie w warunkach ubezpieczenia; 6.6.1. Uwagi wstępne; 6.6.2. Jak długo chorujemy; 6.6.3. Jak długo trwa leczenie "zamknięte"; 6.7. Szansa kupna mieszkania; Rozdział 7: Struktura; 7.1. Jak starzejemy się jako społeczeństwo; 7.2. Grono uczniów w szkołach; 7.3. Struktura gospodarstw domowych; 7 4. Struktura zatrudnienia; 7.4.1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki; 7.4.2. Pozycja na rynku pracy płeć, kapitał ludzki, stopa zwrotu z wykształcenia, wiek, zatrudnialność osób najmłodszych, zatrudnialność osób starszych, niepełnosprawność, rodzina a godzenie obowiązków zawodowych; 7.5. Branżowe wynagrodzenia i świadczenia; 7.5.1. Gdzie warto pracować; 7.5.2. Jakie świadczenia warto pobierać; 7.6. Dokuczliwość niektórych schorzeń; 7.7. Zasoby mieszkaniowe; 7.7.1. Pula mieszkań i ich stan techniczny; 7.7.2. Na ilu metrach mieszkamy; Rozdział 8: Status; 8.1. Zróżnicowanie majątkowe; 8.1.1. Ubóstwo i jego wymiary; 8.1.2. Rozwarstwienie zamożności; 8.2. Pochodzenie społeczne uczniów; 8.3. Za co i jak żyją gospodarstwa domowe; 8.3.1. Uwagi wstępne; 8.3.2. Źródła dochodów gospodarstw domowych; Dochód gospodarstw domowych, dochód na osobę w gospodarstwie domowym; 8.3.3. Na co wydają pieniądze gospodarstwa domowe; 8.3.4. Ile mamy i na ile zalegamy; Nasze oszczędności jak wysokie są nasze zobowiązania finansowe; 8.4. Status na rynku pracy; 8.4.1. Bierni zawodowo; 8.4.2. Aktywni zawodowo. Pracujący bezrobotni; 8.5. Dochody i wynagrodzenie; 8.5.1. Dochody ze świadczeń; 8.5.2. Wynagrodzenie za pracę; 8.6. Ile kosztuje nas zdrowie; 8.7. Wydatki mieszkaniowe; Rozdział 9:Klientelizm; 9.1. Pomoc społeczna; 9.1.1. Uwagi wstępne; 9.1.2. Korelaty statusu beneficjenta pomocy społecznej. Praca, wykształcenie, wiek, model rodziny, miejsce zamieszkania, bezdomność; 9.1.3. Środowiskowa pomoc pieniężna; 9.1.4. Dzieci w placówkach; 9.2. Osoby uczące się i otrzymujące pomoc finansową państwa; 9.3. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne; 9.3.1. Świadczenia rodzinne; 9.3.2. Świadczenia opiekuńcze; 9.3.3. Świadczenia alimentacyjne; 9.4. Pobierający zasiłki dla bezrobotnych; 9.5. Otrzymujący świadczenia emerytalno-rentowe; 9.6. Niezdolność do pracy; 9.6.1. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy; 9.6.2. Dostarczane usługi medyczne; Stacjonarna opieka zdrowotna, opieka ambulatoryjna; 9.6.3. Spożycie i sprzedaż leków; 9.6.4. Personel medyczny; 9.7. Wsparcie dla mieszkań; 9.7.1. Dodatki mieszkaniowe; 9.7.2. Kredyty mieszkaniowe; Rozdział 10: Koszt; Jak zamożne i solidarne jest nasze państwo, PKB, dług publiczny, środki unijne, solidaryzm społeczny w grupowej perspektywie; 10.1. Nakłady państwa na opiekę społeczną; 10.2 Nakłady państwa na edukację; 10.3. Koszty świadczeń rodzinnych; 10.4. Wydatki publiczne na ochronę i promocję zatrudnienia; 10.5. Państwowe koszty ubezpieczeń i zaopatrzenia społecznego; 10.6. Nakłady państwa na ochronę zdrowia; 10.6.1. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy; 10.6.2. Wydatki w ramach systemu ochrony zdrowia; 10.7. Wydatki państwa w budownictwie i na cele mieszkaniowe.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49774 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49773/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Bezrobocie wyzwaniem dla polityki społecznej-wprowadzenie; Rozdział 2: Bezrobocie Trzeciej Rzeczpospolitej; Rozdział 3: Społeczne konsekwencje bezrobocia w świetle badań empirycznych; Rozdział 4: Ramy instytucjonalno-prawne polityki społecznej w walce z bezrobociem; Rozdział 5: Ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia; Rozdział 6: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym; Rozdział 7: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych; Rozdział 8: Aktywizowanie specyficzne kategorii bezrobotnych; Rozdział 9: Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem; Rozdział 10: Polityka społeczna Unii Europejskiej w obszarze zatrudneinai;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16719 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16718/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again