Form of Work
Książki
(115)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(112)
available
(91)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(94)
Czytelnia - Magazyn
(66)
Czytelnia - Wolny dostęp
(42)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(4)
Author
Dreliszak Ewa
(4)
Gierusz Barbara
(4)
Kania Dorota
(4)
Dworowska Wioletta
(3)
Kędziora Halina
(3)
Małkowska Danuta
(3)
Rączkowski Bogdan
(3)
Czubakowska Ksenia
(2)
Dudziński Zdzisław
(2)
Gierusz Barbara (1952- )
(2)
Góra Ewa
(2)
Helin Andre
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Kienzler Iwona
(2)
Kowalak Robert
(2)
Leszczyński Zbigniew
(2)
Majsterkiewicz Irena
(2)
Martyniuk Teresa
(2)
Rup Wojciech
(2)
Thiem Piotr
(2)
Turlejska Halina
(2)
Zadernowski Marek R
(2)
Zysnarska Anna
(2)
Antonowicz Alicja
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Augustowska Maria
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Bienias Ilona
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Czapnik Elżbieta
(1)
Dadacz Joanna
(1)
Dreszer-Lichańska Hanna
(1)
Dąbrowska Zofia
(1)
Dębska-Rup Anna
(1)
Gajoch Halina
(1)
Gałach Adam
(1)
Gierusz Jerzy
(1)
Gierusz Jerzy (1952- )
(1)
Golat Rafał
(1)
Grochowska Maria
(1)
Huszcz Zbigniew
(1)
Hyla Jacek
(1)
Idczak Danuta
(1)
Jackiewicz Barbara
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kardas Bartłomiej
(1)
Kienzler Anna
(1)
Klonowska Sylwia
(1)
Kondrat Mariusz
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kotula Marcin
(1)
Koziar Andrzej
(1)
Kołosowski Michał
(1)
Krajewski Mirosław (1955- )
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Lewandowska Lucyna
(1)
Macniak Henryk
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Makowicz Zygmunt
(1)
Makowska Barbara
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Maruchin Wojciech
(1)
Mentelski Paweł
(1)
Michalski Grzegorz (1972- )
(1)
Mills Roger W
(1)
Modzelewski Krzysztof
(1)
Moss Teresa
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Mroczkowska Renata
(1)
Mroczkowski Rafał
(1)
Niemczyk Joanna
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nilidziński Roman (1949- )
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowak Wojciech A
(1)
Oleńska Jolanta
(1)
Pawelska Aleksandra
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Pałgan Ryszard
(1)
Piwowarun Tomasz
(1)
Rydel Maciej
(1)
Sałajczyk Katarzyna
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siewierska Julia
(1)
Sikora Halina
(1)
Sikorska Marta
(1)
Smoliński Dariusz
(1)
Smuga-Małysko Jolanta
(1)
Sputowski Arkadiusz Jerzy
(1)
Suchar Marek
(1)
Szaruga Katarzyna
(1)
Sztuczyńska Hanna
(1)
Szulc Rafał
(1)
Szycha Anna
(1)
Szyszkowski Arkadiusz
(1)
Tkaczyk-Osińska Iwona
(1)
Tomala Grzegorz
(1)
Tomczak Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(100)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(114)
Language
Polish
(106)
Subject
Rachunkowość
(17)
Przedsiębiorstwo
(10)
Finanse
(5)
Fundusze strukturalne UE
(5)
Koszty
(5)
Budżety terenowe
(4)
HACCP
(4)
Księgowość
(4)
Sprawozdania finansowe
(4)
Żywność
(4)
Finanse publiczne
(3)
Język angielski
(3)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(3)
Przedsiębiorstwa
(3)
Rachunkowość podatkowa
(3)
Rachunkowość zarządcza
(3)
Towarzystwa niedochodowe
(3)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(2)
Budownictwo
(2)
Controlling
(2)
Dokumentacja
(2)
Inwentarze handlowe
(2)
Kontrola wewnętrzna
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(2)
Podatek
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Pomoc gospodarcza europejska
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Środki trwałe
(2)
Analiza finansowa
(1)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Bilans księgowy
(1)
Biura
(1)
Budżet zadaniowy
(1)
Budżetowanie
(1)
Decyzje
(1)
Dochody i wydatki
(1)
Dotacja
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomika
(1)
Emerytura
(1)
Ergonomia
(1)
Formularze (prawo)
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
(1)
Gastronomia
(1)
Godziny pracy
(1)
Gospodarka magazynowa - organizacja
(1)
Higiena pracy
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inspekcja Weterynaryjna
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Kapitał początkowy
(1)
Kodeks
(1)
Kompleksowa karta wyników
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konto
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Korespondencja angielska
(1)
Korespondencja niemiecka
(1)
Korespondencja polska
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Ksiega HACCP
(1)
Leasing
(1)
Magazyn - ekonomika
(1)
Magazyny
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing w Internecie
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Oznaczenia geograficzne
(1)
Patenty
(1)
Plan kont
(1)
Podatek od wartości dodanej
(1)
Polityka wydatków publicznych
(1)
Potrzeby pokarmowe
(1)
Praca biurowa-poradnik
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przepływy pieniężne
(1)
Przychody i rozchody
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki
(3)
Poradniki
(3)
Instrukcja
(1)
Korespondencja handlowa
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Tablice i wzory
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Transport i logistyka
(1)
115 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7426-121-8
Rozdział 1: Rachunek przepływów pieniężnych w polskiej sprawozdawczośći finansowej; Rozdział 2: Środki pieniężne w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 3: Założenia do przykładu; Rozdział 4: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-metoda bezpośrednia; Rozdział 5: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-metoda pośrednia; Rozdział 6: Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej; Rozdział 7: Przepływy pieniężne działalności finansowej; Rozdział 8: Uzgodnienie kwot końcowych rachunku przepływów pieniężnych z odpowiednimi wartościami w bilansie; Rozdział 9: Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 10: Kompleksowa prezentacja rozwiązania przykładu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16691 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16690/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43084/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instrukcja kancelaryjna z komentarzem / Piotr Thiem. - Wyd. 2 uaktual. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2003. - 95, [1] s. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7187-826-5
1. Postanowienia ogólne; 2. System kancelaryjny, wykaz akt, kategorie archiwalne; 3. Odbiór przesyłek, otwieranie i sprawdzanie wpływów; 4. Rejestracja i dekretowanie korespondencji; 5. Rejestrowanie spraw i zakładanie teczek akt; 6. Załatwienie sprawi sporządzanie czystopisów; 7. Podpisywanie pism; 8. Wysyłanie korespondencji; 9. Przechowywanie akt; 10. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego; 11. Postępowanie w przypadku reorganizacji lub likwidacji; 12. Nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20093 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20092/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-265-6
1. Postępowania ogólne; 2. System kancelaryjny, wykaz akt, kategorie archiwalne; 3. Klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okresy ochrony; 4. Oznaczanie materiałów klauzulami tajności; 5. Organizacja kancelarii tajnej. Obowiązki kierownika kancelarii; 6. Przygotowanie i ewidencja dzienników, książek i rejestrów; 7. Dekretowanie i udostępnianie dokumentów niejawnych; 8. Wykonywanie dokumentów niejawnych; 9. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą" zastrzeżone"; 10. Zakładanie teczek akt zakończonych, przygotowanie i przekazywanie akt do archiwum; 11. Bezpieczeństwo teleinformatyczne; 12. Przesyłanie i przewożenie materiałów; 13. Postępowanie w sytuacji zagrożeń nadzwyczajnych oraz naruszenia przepisów; 14. Postępowanie z materiałami niejawnymi w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej; 15. Niszczenie dokumentów niejawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20095 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20094/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych / Grzegorz Tomala. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 177 s. ; 24 cm.
1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT; 2. Definicja podatników VAT z uwzględnieniem podmiotów zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych; 3. Prezentacja jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ich roli jako podatnika podatku VAT; 4. Ogólne zagadnienia dotyczące opodatkowania jednostek sektora finansów publicznych; 5. Termin powstania obowiązku podatkowego; 6. Podstawa opodatkowania; 7. Odliczenie podatku naliczonego; 8. Zwrot podatku; 9. Ulga na złe długi; 10. Dokumentacja czynności podlegających opodatkowaniu VAT; 11. Ewidencja dla podatku VAT; 12. Deklaracje dla podatku VAT; 13. Terminy zapłaty podatku; 14. Rejestracja dla podatku VAT.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32348, 32347 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32346/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział 2: Jednoosobowa spółka z o.o.; Rozdział 3: Prawa i obowiązki wspólników; Rozdział 4: Występowanie spółki z ograniczona odpowiedzilanością w obrocie; Rozdział 5: Zarząd; Rozdział 6: Nadzór; Rozdział 7: Zgromadzenie wspólników; Rozdział 8: Zmiana umowy spółki; Rozdział 9: Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział 10: Odpowiedzialność cywilnoprawna; Rozdział 11: Odpowiedzialność karna; Rozdział 12: Przekształcenie podmiotowe spółki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16058 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16057/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7187-914-8
1.Od autora; 2. Co oznacza skrót HACCP; 3. Co mówi prawo; 4. Na czym polega system HACCP; 5. Dlaczego stosujemy system HACCP; 6. Koncepcja i zasady systemu HACCP; 7. Ważne karty z historii systemu HACCP; 8. Co to jest zagrożenie; 9. Co jest niezbędne do wdrożenia systemu HACCP; 10. Etapy wdrażania systemu HACCP; 11. Od czego zacząć; 12. Dalsze działania ,,krok po kroku''; 13. Zalety systemu HACCP i korzyści wynikające z jego wdrożenia; 14. Bariery utrudniające wdrażanie systemu HACCP; 15. Jak utrzymać i ocenić wdrożony w zakładzie system HACCP; 16. Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie; 17. Co dalej - perspektywy systemów zarządzania jakością; 18. Słowniczek stosowanych termionów i definicje związane z systemem HACCP;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 13413 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13412/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-288-5
1. Żywienie zbiorowe; 2. Rola i znaczenie składników odżywczych dla organizmu ludzkiego; 3. Zasady racjonalnego żywienia; 4. Zalecenia przy sporządzaniu podstawowych posiłków; 5. Normy żywienia i zalecane racje pokarmowe; 6. Założenia przy opracowywaniu modelowych racji pokarmowych; 7. Dobór asortymentowy produktów dla ludzi zdrowych; 8. Tabele dotycząceproponowanych dziennych racji pokarmowych dla ludzi zdrowych wyrażonych w produktach; 9. Tabele dotyczące wartości odżywczej proponowanych racji pokarmowych dla ludzi zdrowych; 10. Dobór asortymentowy produktów dla ludzi chorych; 11. Tabele dotyczące dziennych racji pokarmowych wyrażonych w produktach proponowanych dla ludzi chorych; 12. Tabele dotyczące wartości odżywczej proponowanych racji pokarmowych dla ludzi chorych; 13. Metody oceny sposobu żywienia; 14. Żywienie a zdrowie; 15. Dobra Praktyka Higieniczna ( GHP ), Dobra Praktyka Żywienia Zbiorowego ( GCP ) i system HACCP w zakładach zbiorowego żywienia; 16. Słownik terminów; 17. Wykaz ważniejszych polskich i unijnych aktów prawnych w zakresie higieny żywności i żywienia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20689 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20688/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-049-1
1. Podstawy prawne powołania i działania komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych; 2. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w jsfp; 3. Przeprowadzanie - realizacja audytu wewnętrznego; 4. Dokumentowanie prac audytowych; 5. Wzory podstawowych dokumentów audytu wewnętrznego; 6. Załączniki; 7. Akty prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20385 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20384/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Fundusze UE dostepne dla Polski; Rozdział 2: Organizacja systemu wykorzystania środków unijnych; Rozdział 3: Kwalifikowalność projektów i wydatków; Rozdział 4: Dotacje w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Rozdział 5: Przygotowanie jednostki do realizacji projektu; Rozdział 6; Podatki związane z realizacją programów unijnych; Rozdział 7: Sprawozdawczość z realizacji projektów; Rozdział 8: Obszary i technika audytu finansowego realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28750, 28749, 27564, 27563, 27562 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27561/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Klasyfikacja kosztów; 2. Metody szacowania kosztów przyszłych; 3. Rachunek kosztów zmiennych; 4. Analiza zależności "produkcja -koszty -zysk"; 5. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych; 6. Zasady ustalania cen; 7. Pomiar i ocena wykonania zadań finansowych przez ośrodki odpowiedzialności; 8. Ceny transferowe w rozliczeniach; 9. Słownik pojęć; 10. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9341, 9340 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9339/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7426-106-4
Rozdział 1: Sprzedaż konsumencka; Rozdział 2: Zmiany w przejawach obowiązujących i przepis końcowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16060 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16059/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20738 czyt., 20737/XXVI czyt., 20736/XXVI czyt. (3 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wzór arkusza Listy kontrolnej dla arkusza obszaru ,,Procesy przyjęcia i przechowywania''; 2. Wzór arkusza Listy kontrolnej dla obszaru ,,Procesy produkcyjne''; 3. Wzór arkusza Listy kontrolnej dla obszaru ,,Procesy pakowania''; 4. Wzór arkusza Listy kontrolnej dla obszaru ,,Procesy magazynowania wyrobu gotowego'';5. Wzór arkusza Listy kontrolnej dla obszaru ,,Procesy transportu wyrobu gotowego''
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13411 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13410/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zagadnienia wstępne; 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne; 3. Dotacje i dofinansowania; 4. Wydatki z funduszy samorządowych; 5. Pozostałe wydatki; 6. Wydatki na odszkodowania; 7. Wydatki majątkowe; 8. Zamówienia publiczne; 9. Varia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32893 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32892/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13409 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13408/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49177, 49176 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 39021 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-287-7
Cz.1: Ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych; Rozdział 2: Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym; Rozdział 3: Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarki pozabudżetowej; Rozdział 4: Sprawozdawczość; Cz.2: Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych; Rozdział 1: Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych; Rozdział 2: Inwestycje; Rozdział 3: Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4: Długoterminowe aktywa finansowe; Rozdział 5: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 6: Obrót materiałowy i towarowy; Rozdział 7: Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów; Rozdział 8: Wycena i ewidencja produktów pracy; Rozdział 9: Przychody i związane z nimi koszty; Rozdział 10: Ewidencja funduszy; Rozdział 11: Ustalanie wyniku finansowego i zasady jego rozliczania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23995, 23994, 20454, 20453 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20452/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. 1. Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych; 1.2. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym; 1.3. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarki pozabudżetowej; 1.4. Sprawozdawczość; 2. Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych; 2.1. Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych; 2.2. Inwestycje (środki trwałe w budowie); 2.3. Wartości niematerialne i prawne; 2.4. Długoterminowe aktywa finansowe; 2.5. Rachunki i roszczenia; 2.6. Obrót materiałowy i towarowy; 2.7. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów; 2.8. Wycena i ewidencja produktów pracy; 2.9. Przychody i związane z nimi koszty; 2.10. Ewidencja funduszy; 2.11. Ustalanie wyniku finansowego i zasady jego rozliczania. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1027/5, P-1027/4, P-1027/3, P-1027/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1027/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63046 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63045/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again