Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(9)
Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(7)
tylko na miejscu
(7)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Autor
Świderska Gertruda Krystyna
(4)
Świderska Gertruda Krystyna (1942- )
(3)
Więcław Wojciech (1972- )
(2)
Świderska Gertruda Krystyna. (1942- )
(2)
Borowski Szczepan
(1)
Kariozen Michał (1978- )
(1)
Karwowski Mariusz (ekonomia)
(1)
Krysik Małgorzata
(1)
Pielaszek Marcin (1972- )
(1)
Pojedynek Agnieszka
(1)
Więcław Wojciech
(1)
Świderska Małgorzata (nauki ekonomiczne)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(8)
Odbiorca
Biegli rewidenci
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Rachunkowość zarządcza
(4)
Rachunek kosztów
(3)
Controlling
(2)
Finanse
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Kontrola kosztów
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(1)
Rachunkowość
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Teoria
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1. Czym jest rachunkowość? 2. O czym informują sprawozdania finansowe; 3. Bilans księgowy jako źródlło informacji o sytuacji finansowej firmy; 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działaności firmy; 5. Analiza efektywności gospodarowania; 6. Rachunek przepływów pieniężnych; 7. Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowych; 8. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19833, 19832 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19831/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych; Rozdział 3: Rachunek kosztów dla zarządzania; Rozdział 4: Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej; Rozdział 5: Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności; Rozdział 6: Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością klientów; Rozdział 7: Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii; Rozdział 8: Wykorzystanie informacji o kosztach sprzedaży produktów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17132, 17131, 17130, 17129 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17128/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych; Rozdział 10: Budżetowanie kapitałowe; Rozdział 11: Budżety jako instrument zarządzania; Rozdział 12: Kontrola w zarządzaniu; Rozdział 13: Balanced scorecard.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17137, 17136, 17135, 17134 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17133/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji; Rozdział 3: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; Rozdział 5: Należności; Rozdział 6: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; Rozdział 7: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające; Rozdział 8: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; Rozdział 9: Kapitał własny. zestawienie amian w kapitale własnym; Rozdział 10: Rachunek zysków i strat; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Leasing; Rozdział 13: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy podstawowe, zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków; Rozdział 14: Podatek dochodowy w rachunkowości; Rozdział 15: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; Rozdział 16: Sprawozdanie finansowe i jego analiza;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22392, 22391, 22390, 22389, 22388, 22387, 22386, 22385, 22384, 22383, 20503, 20502 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20501/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48236, 48235 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej. - Wydanie 2. zmienione i rozszerzone. - Warszawa : MAC Consulting : Difin, 2017. - 607 stron : ilustracje ; 24 cm.
Cześć 1: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym; Rozdział: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa; Część 2: Rachunek kosztów; Rozdział 2: Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 3: Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych; Rozdział 4: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 5: Nowoczesny rachunek kosztów; Część 3: Rachunkowość zarządcza zorientowana na pomiar i zrozumienie tworzenia wartości dla klienta; Rozdział 6: Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb podejmowania decyzji kształtujących rentowność portfela produktów i klientów; Rozdział 7: Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb optymalizacji kosztów w łańcuchu wartości; Rozdział 8: Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii; Rozdział 9: Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie; Część 4: Rachunkowość zarządcza w procesie pomiaru i komunikowania wyników działalności; Rozdział 10: Balanced scorecard; Rozdział 11: Budżety jako instrumenty zarządzania; Rozdział 12: Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 60759 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60758/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zrozumieć sprawozdanie finansowe / Gertruda Krystyna Świderska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin : MAC Consulting, 2018. - 185 stron : ilustracje ; 23 cm.
1. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym; 2. Jak powstaje sprawozdanie finansowe; 3. Pierwsze podejście do zrozumienia sprawozdania finansowego; 4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy; 5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o finansowych efektach działalności firmy; 6. Jak oceniać efektywność gospodarowania; 7. Jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym; 8. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o „trwałości” firmy; 9. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe; 10. Sprawozdanie z działalności, czyli także informacje niefinansowe; 11. Dlaczego sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 58638, 58637 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58636/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43218, 43217 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych; 1.1. Rachunkowość jako język biznesu;1.2. Wpływ globalizacji gospodarki światowej na harmonizację rachunkowości finansowej; 1.3. Przedmiot i zakres podmiotowy rachunkowości finansowej w Polce w świetle prawa bilansowego; 1.4. Zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej w Polsce w świetle prawa bilansowego; 1.4.1. Polityka rachunkowości; 1.4.2. Księgi rachunkowe, inwentaryzacja oraz ochrona danych i ich zbiorów; 1.5. Sporządzanie i rewizja sprawozdania finansowego; 1.5.1. Tryb sporządzania sprawozdania finansowego; 1.5.2. Znaczenie rewizji finansowej dla zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji; 2.1. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne; 2.2. Podstawowe założenia koncepcyjne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych; 2.2.1. Założenia podstawowe; 2.2.1.1. Kontynuacja działalności [MSSF, 2007, s. 52]; 2.2.1.2. Ujęcie memoriałowe w rachunkowości [MSSF, 2007, s. 52]; 2.2.2. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych; 2.2.2.1. Istotność (przydatność); 2.2.2.2. Wierność odzwierciedlenia rzeczywistości; 2.2.2.3. Wspomagające (dodatkowe) cechy jakościowe; 2.3. Struktura i treść sprawozdania finansowego; 2.4. Bilans; 2.4.1. Akty-wa; 2.4.1.1. Kryteria warunkujące prezentację zasobów majątkowych w bilansie; 2.4.1.2. Struktura aktywów; 2.4.2. Pasywa; 2.5. Rachunek zysków i strat; 2.5.1. Przychody i zyski; 2.5.2. Koszty i straty; 2.5.3. Wynik finansowy; 2.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym; 2.7. Rachunek przepływów pieniężnych; 2.8. Informacja dodatkowa; Rozdział 3: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; 3.1. Podstawowe pojęcia; 3.2. Ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych; 3.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 3.3.1. Wycena wartości początkowej środków trwałych w budowie - zagadnienia podstawowe; 3.3.2. Uwzględnienie w wycenie początkowej kosztów finansowania zewnętrznego – zagadnienia szczegółowe; 3.3.3. Wycena początkowa środków trwałych nabytych w wyniku wymiany; 3.3.4. Wycena prawa wieczystego użytkowania gruntu; 3.3.5. Wycena wartości firmy; 3.3.6. Ulepszenie środków trwałych; 3.3.7. Wycena następująca po począt-kowym ujęciu – aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych; 3.3.8. Amortyzacja składników aktywów trwałych; 3.3.9. Utrata wartości; 3.3.10. Ujęcie w rachunkowości transakcji sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 3.4. Prezentacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 4: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; 4.1. Podstawowe pojęcia; 4.2. Ujmowanie zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach rachunkowych; 4.2.1. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych; 4.2.2. Ujęcie towarów w księgach rachunkowych; 4.2.3. Ujęcie produktów gotowych, półproduktów i produkcji w toku; 4.2.4. Ujęcie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 4.3. Wycena zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 4.3.1. Metody ustalania wartości rozchodu zapasów oraz wyceny ich stanu końcowego; 4.3.2. Aktualizacja wyceny zapasów; 4.4. Prezentacja i ujawnianie zapasów i czynnych rozliczeń międzyo-kresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym; 4.4.1. Prezentacja i ujawnianie zapasów w bilansie i informacji dodatkowej; 4.4.2. Prezentacja i ujawnianie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie i informacji dodatkowej; Rozdział 5: Należności; 5.1. Podstawowe pojęcia; 5.2. Ujmowanie i wycena należności; 5.3. Aktualizacja wartości należności; 5.3.1. Należności podlegające aktualizacji; 5.3.2. Szacowanie wielkości odpisu aktualizującego wartość należności; 5.4. Spisanie należności; 5.5. Odzyskanie spisanej należności; 5.6. Rozwiązanie niewykorzystanej części odpisu aktualizującego wartość należności; 5.7. Odpisy jako instrument polityki rachunkowości; 5.8 Prezentacja należności w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 6: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; 6.1. Podstawowe pojęcia; 6.1.1. Inwestycje; 6.1.2. Instrumenty finansowe; 6.2. Ujmowanie i wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne; 6.2.1. Ujmowanie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne; 6.2.2. Wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według metody ceny nabycia; 6.2.3. Wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według metody wartości godziwej; 6.3. Ogólne zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych (z wyjątkiem aktywów finansowych stanowiących instrumenty zabezpieczające lub zabezpieczane); 6.3.1. Ujmowanie aktywów finansowych; 6.3.2. Ak-tywa finansowe przeznaczone do obrotu; 6.3.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 6.3.4. Aktywa finansowe stanowiące udzielone pożyczki oraz należności własne, nieprzeznaczone do sprzedaży; 6.3.5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 6.4. Udziały i akcje stanowiące aktywa finansowe - ujęcie i wycena w rachunkowości; 6.4.1. Wycena akcji przeznaczonych do obrotu; 6.4.2. Wycena akcji dostępnych do sprzedaży; 6.4.3. Wycena udziałów (akcji), których wartości godziwej nie można oszacować w sposób wiarygodny;6.4.4. Wycena udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych; 6.4.5. Przekwalifikowania; 6.5. Dłużne papiery wartościowe stanowiące aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości; 6.5.1. Wycena dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu; 6.5.2. Wycena dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży; 6.5.3. Wycena dłużnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu wymagalności oraz dłużnych papierów wartościowych, stanowiących wierzytelności własne, nieprzeznaczone do sprzedaży; 6.6. Wierzytelności z tytułu pożyczek stanowiących aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości; 6.7. Prezentacja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych w sprawozdaniu finansowym; 6.7.1. Ujawnianie i prezentacja informacji na temat inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne; 6.7.2. Ujawnianie i prezentacja informacji na temat aktywów finansowych; Rozdział 7: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające; 7.1. Podstawowe pojęcia; 7.2. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych niestanowiących instrumentów zabezpieczających; 7.3. Kontrakty forward na waluty obce; 7.4. Kontrakty futures; 7.4.1. Kontrakt futures na USD; 7.5. Zasady ujmowania i wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych; 7.6. Działania zabezpieczające i ich odzwierciedlenie w rachunkowości; 7.6.1. Instrument zabezpieczający; 7.6.2. Pozycja zabezpieczana; 7.6.3. Rodzaje zabezpieczeń; 7.7. Prezentacja informacji na temat instrumentów finansowych i działań zabezpieczających w sprawoz-daniu finansowym; Rozdział 8: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 8.1. Podstawowe pojęcia; 8.2. Kryteria warunkujące ujęcie zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu finansowym; 8.3. Ujmowa-nie określonych co do kwoty i terminu wymagalności zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych; 8.3.1. Ujmowanie i wyłączanie ujmowania zobowiązań finansowych; 8.3.2. Złożone instrumenty finansowe; 8.3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług; 8.3.4. Zobowiązania wekslowe; 8.3.5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń; 8.3.6. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, Funduszu Pracy i FGŚP; 8.3.7. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych; 8.3.8. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; 8.3.9. Zobowiązania z tytułu podatku VAT; 8.3.10. Fundusze specjalne; 8.4. Ujmowanie rezerw; 8.4.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne; 8.4.2. Pozostałe rezerwy; 8.5. Ujmowanie rozliczeń międzyokresowych; 8.5.1. Ujemna wartość firmy; 8.5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów; 8.5.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMB); 8.5.4. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ujęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 8.6. Wycena zobowiązań i rezerw; 8.6.1. Wycena zobowią-zań; 8.6.2. Wycena rezerw; 8.6.3. Wycena zobowiązań w walutach obcych; 8.7. Prezentacja zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 9: Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 9.1. Podstawowe pojęcia; 9.2. Kapitały (fundusze) podstawowe w różnych jednostkach; 9.2.1. Spółka akcyjna; 9.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 9.2.3. Spółki osobowe; 9.2.4. Spółdzielnia; 9.2.5. Przedsiębiorstwo państwowe; 9.3. Ujmowanie kapitałów (funduszy) własnych w sprawozdaniu finansowym; 9.4. Wycena kapitałów (funduszy) własnych; 9.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 9.5.1. Kapitał podstawowy; 9.5.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy; 9.5.3. Udziały (akcje) własne; 9.5.4. Kapitał zapasowy; 9.5.5. Kapitał z aktualizacji wyceny; 9.5.6. Pozostałe kapitały rezerwowe; 9.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych; 9.5.8. Wynik netto; 9.5.9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a zestawienie zmian w kapitale własnym; 9.6. Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 10: Rachunek zysków i strat; 10.1. Podstawowe pojęcia; 10.2. Uznawanie przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym; 10.2.1. Kryteria i moment uznania przychodów; 10.2.2. Kryteria uznawania kosztów współmiernych do przychodów; 10.3. Uznawanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych; 10.3.1. Przychody z wykonania kontraktu długoterminowego; 10.3.2. Koszty kontraktu długoterminowego; 10.3.3. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy; 10.3.4. Ustalenie przychodów metodą inną niż kosztową; 10.3.5. Koszty poniesione przed zawarciem umowy; 10.3.6. Ewidencja kontraktów długoterminowych; 10.3.7. Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym wykonawcy; 10.3.8. Strata na kontrakcie; 10.3.9. Brak wiarygodnych szacunków stopnia zaawansowania kontraktu; 10.4. Przychody z produktów przeznaczonych do wielokrotnej sprzedaży; 10.5. Prezentacja przychodów i kosztów w przypadku działalności zaniechanej; 10.6. Ujęcie i prezentacja pozycji rachunku zysków i strat; 10.6.1. Wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym; 10.6.2. Metody ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 10.6.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne; 10.6.4. Przychody i koszty finansowe; 10.6.5. Zyski i straty nadzwyczajne; 10.6.6. Rachunek zysków i strat jako część całościowego dochodu (MSR/MSSF); 10.6.7. Rachunek zysków i strat jako część sprawozdania finansowego; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; 11.1. Podstawowe pojęcia; 11.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; 11.3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych; 11.4. Rachunek przepływów pieniężnych jako część sprawozdania finansowego; 11.5. Kierunki zmian w rachunku przepływów pieniężnych w świetle zmienionego standardu MSR 1; Rozdział 12: Leasing; 12.1. Ujmowanie umów leasingowych z punktu widzenia sprawowania kontroli nad przedmiotem leasingu; 12.2. Wycena umów leasingowych – wprowadze-nie; 12.3. Wycena i ewidencja umów leasingu finansowego; 12.3.1. Leasing finansowy u leasingodawcy; 12.3.2. Leasing finansowy u leasingobiorcy; 12.3.3. Leasing finansowy – wartość końcowa; 12.3.4. Ujęcie dodatkowych kosztów związanych z leasingiem finansowym; 12.4. Wycena i ewidencja umów leasingu operacyjnego; 12.4.1. Leasing operacyjny u leasingodawcy; 12.4.2. Leasing operacyjny u leasingobiorcy; 12.4.3. Oferty promocyjne w leasingu operacyjnym; 12.5. Leasing zwrotny; 12.6. Prezentacja leasingu w sprawozdaniu finansowym; 12.7. Kierunki zmian w rachunkowości leasingu w świetle projektu nowego standardu rachunkowości – Leasing; Rozdział 13: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków; 13.1. Aktywa warunkowe; 13.2. Zobowiązania warunkowe; 13.3. Zobowiązania warunkowe a zobowiązania wykazywane w bilansie; 13.4. Zdarzenia po dniu bilansowym; 13.4.1. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w sprawozdaniu finansowym; 13.4.2. Ramy czasowe zdarzeń po dniu bilansowym; 13.5. Błędy; 13.6. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości; 13.7. Zmiany szacunków; 13.8. Prezentacja informacji o zdarzeniach warunkowych, zdarzeniach po dniu bilansowym oraz błędach w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 14: Podatek dochodowy w rachunkowości; 14.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych; 14.2. Bieżący a od-roczony podatek dochodowy. Różnice przejściowe; 14.2.1. Wartość podatkowa aktywów, z których korzyści będą opodatkowane; 14.2.2. Wartość podatkowa aktywów, z których korzyści nie będą opodatkowane; 14.2.3. Wartość podatkowa aktywów o charakterze mieszanym; 14.2.4. War-tość podatkowa pasywów; 14.2.5. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiąza-niach; 14.3. Ujmowanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4.1. Wpływ stawek podatkowych na wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4.2. Wpływ sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań na wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4.3. Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.5. Ujmowanie kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego; 14.6. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny;14.7. Prezenta-cja informacji na temat aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym; 14.8. Podatek dochodowy – różnice pomiędzy regulacjami krajowymi a MSSF; 14.9. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym MIKMAR SA; Rozdział 15: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; 15.1. Połączenia prawne spółek kapitałowych i ich rozliczenie w rachunkowości; 15.1.1. Prawne aspekty połączeń spółek kapitałowych; 15.1.2. Metody rozliczenia połączeń spółek kapitałowych; 15.1.3. Jak zidentyfikować przejmującego?;15.1.4. Ustalenie wartości godziwej aktywów i zobowiązań jednostki przejętej; 15.1.5. Kiedy do rozliczenia połączenia można stosować metodę łączenia udziałów?; 15.1.6. Połączenie wewnątrz grupy kapitałowej; 15.2. Wycena udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych przy użyciu metody praw własności; 15.2.1. Jednostki podporządkowane – definicja; 15.2.2. Metoda praw własności; 15.3. Ujawnianie informacji na temat połączeń i udziałów (akcji) w jednostkach powiązanych; Rozdział 16: Sprawozdanie finansowe i jego analiza; 16.1. Sprawozdanie zarządu z działalności MIKMAR spółki akcyjnej w 20X2 roku; 16.2. Sprawozdanie finansowe spółki MIKMAR SA za rok 20X2; 16.2.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 16.2.2. Bilans (tys. zł); 16.2.3. Rachunek zysków i strat (tys. zł); 16.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (tys. zł); 16.2.5. Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł); 16.2.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia; 16.3. Analiza sprawozdania finansowego; 16.3.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego; 16.3.2. Analiza struktury finansowania; 16.3.3. Płynność finansowa; 16.3.4. Analiza działalności operacyjnej jednostki; 16.3.5. Analiza rentowności przedsiębiorstwa; 16.3.6. Analiza przepływów pieniężnych. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 63048 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63047/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej