Source
Katalog księgozbioru
(5)
Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Adamski Jakub (polityka zdrowotna)
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bełdyga Tomasz
(1)
Biok Justyna
(1)
Korybski Andrzej
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Leszczyński Leszek (1952- )
(1)
Marek Andrzej (1940- )
(1)
Urban Krzysztof (prawo medyczne)
(1)
Warmińska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Budżety gminne
(1)
Ceny leków
(1)
Farmacja
(1)
Leki refundowane
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatek od wartości dodanej
(1)
Podatki lokalne
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Teoria i stosowanie
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze Lex)
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Poziomy odpłatności i marże refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych; Rozdział 3: Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grupy limitowych oraz kryteria podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu; Rozdział 4: Komisja Ekonomiczna; Rozdział 5: Tryb podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; Rozdział 6: Apteki i osoby uprawnione; Rozdział 7: Kary administracyjne; Rozdział 8: Przepisy karne; Rozdział 9: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57824/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Wyd. 2. - Warszawa, Kraków : Lex a Wolters Kluwer Business, 2007. - 1398 s. ; 25 cm.
Rozdział 1: Dział pierwszy; Rozdział 2: Zakres opodatkowania; Rozdział 3: Podatnicy i płatnicy; Rozdział 4: Obowiązek podatkowy; Rozdział 5: Miejsce świadczenia; Rozdział 6: Podstawa opodatkowania; Rozdział 7: Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów; Rozdział 8: Wysokość opodatkowania; Rozdział 9: Odliczenie zwrotu podatku; odliczanie częściowe; Rozdział 10: rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku; Rozdział 11: Dokumentacja; Rozdział 12: Procedury szczególne; Rozdział 13: Zmiany w przepisach obowiązujacych, przepisy przejściowe i końcowe;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25203/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT w gminach / Justyna Biok [et al.] ; red. nauk. Tomasz Bełdyga. - Stan prawny na 1 marca 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - 191, [5] s. ; 21 cm.
(Vademecum Doradcy Podatkowego)
Rozdział 1: Gmina jako podatnik VAT – aspekty podmiotowe; Rozdział 2 : Działalność prowadzona przez gminy; Rozdział З : Odliczenie VAT w gminie; Cześć B : Rozdział 4: Gospodarka nieruchomościami ; Rozdział 5: Działalność w zakresie oświaty i wychowania; Rozdział 6 : Działalność kulturalna; Rozdział 7: Działalność sportowo-rekreacyjna; Rozdział 8 : Inwestycje w gminie. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46338 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46337/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59997 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59996/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny / Andrzej Marek. - Warszawa, Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. - 665, [1] s. ; 25 cm.
Część: Ogólna: Rozdział 1: Zasady odpowiedzialności karnej; Rozdział2: Formy popełnienia przestępstwa; Rozdział 3: Wyłączenie odpowiedzialności karnej; Rozdział 4: Kary; Rozdział 5: Środki karne; Rozdział 6: Zasady wymiaru kary i środków karnych; Rozdział 7: Powrót do przestępstwa; Rozdział 8: Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; Rozdział 9: Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych; Rozdział 10: Środki zabezpieczające; Rozdział 11: Przedawnienie; Rozdział 12: Zatarcie skazania; Rozdział 13: Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą; Rozdział 14: Objaśnienie wyrażeń ustawowych; Rozdział 15: Stosunek do ustaw szczególnych; Część: Szczególna: Rozdział 16: Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; Rozdział 17: Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 18: Przestępstwa przeciwko obronności; Rozdział 19: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; Rozdział 20: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; Rozdział 21: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; Rozdział 22: Przestępstwa przeciwko środowisku; Rozdział 23: Przestępstwa przeciwko wolności; Rozdział 24: przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania; Rozdział 25: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; Rozdział 26: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; Rozdział 27: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; Rozdział 28: Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Rozdział 29: Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; Rozdział 30: Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; Rozdział 31: Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum; Rozdział 32: Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; Rozdział 33: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; Rozdział 34: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; Rozdział 35: Przestępstwa przeciwko mieniu; Rozdział 36: Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; Rozdział 37: Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Część Wojskowa; Rozdział 38: Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy; Rozdział 39: Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej; Rozdział 40: Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej; Rozdział 41: Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi; Rozdział 42: Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym; Rozdział 43: Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby; Rozdział 44: Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu; Komentarz do ustawy przepisy wprowadzające Kodeks Karny; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Przepisy karne; Rozdział 3: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 4: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25128/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again