Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(34)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(24)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(5)
Author
Żmigrodzki Marek
(5)
Dolnicki Bogdan
(3)
Zoll Andrzej
(3)
Jeżyńska Beata
(2)
Lipiński Aleksander
(2)
Mikołajczyk Piotr
(2)
Oleszko Aleksander
(2)
Pastuszko Radosław
(2)
Skrzydło Wiesław
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Buchała Kazimierz
(1)
Chmaj Marek
(1)
Gajda Małgorzata
(1)
Gostyński Zbigniew
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jończyk Jan
(1)
Kaczmarek Janusz
(1)
Kaszubski Remigiusz W
(1)
Kawecka-Pysz Joanna
(1)
Kowalik-Bańczyk Krystyna
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Matan Andrzej
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Michalak Arkadiusz
(1)
Mynarski Stefan
(1)
Olszewski Edward
(1)
Pieniążek Antoni (1940- )
(1)
Pieńkos Jerzy
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Stefaniuk Małgorzata (1964- )
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Tarnawska Katarzyna
(1)
Łaszczyca Grzegorz
(1)
Łoś-Nowak Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Prawo
(8)
Encyklopedia
(5)
Politologia
(5)
Polityka
(5)
Prawo karne
(5)
Kodeks
(4)
Samorząd terytorialny
(3)
Marketing
(2)
Nauki polityczne
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Środowisko
(2)
Banki
(1)
Bazy danych
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lobbing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nieruchomośći
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pisma
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek
(1)
Socjologia prawa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żywność
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9552 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9551 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Bariery myślenia o ochronie środowiska; Rozdział 2: Rola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej o ochronie środowiska; Rozdział 3: Rola ubezpieczeń rzeczowych w ochronie środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9884 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9883/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa : zagadnienia cywilnoprawne / Arkadiusz Michalak. - Stan prawny na 14 marca 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 340, [1] s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Ekonomiczne znaczenie i źródła ochrony prawnej tajemnicy; Rozdział 2: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w aspekcie prawnoporównawczym; Rozdział 3: Pojęcie i rodzaje tajemnicy przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Charakter prawny tajemnicy przedsiębiorstwa i podmiotowe aspekty ochrony; Rozdział 5: Modele ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Zbieg przepisów, norm i roszczeń dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i kolizja praw podmiotowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23948 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23947/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Proces i procedura badań; Rozdział 2: Dobór próby do badań; Rozdział 3: Określenie liczebności próby; Rozdział 4: Błędy losowe i nielosowe; Rozdział 5: Pomiar danych empirycznych; Rozdział 6: Analiza niezależności; Rozdział 7: Analiza zależności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20403, 20402, 20401, 20400, 20399, 20398, 20397, 20396, 20395, 20394, 5517, 5516, 5515, 5514, 5513, 5512, 5511, 5510 (18 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5508/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7333-148-4
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki socjologicznej; Rozdział 2: Prekursorzy socjologii prawa; Rozdział 3: Miejsce socjologii prawa w naukach prawnych; Rozdział 4: Socjologia prawa na świecie i w Polsce; Rozdział 5: Metody badań socjologiczno-prawnych; Rozdział 6: Społeczne działanie prawa; Rozdział 7: Świadomość prawna; Rozdział 8: Postawy wobec norm społecznych; Rozdział 9: Polityka prawa, tworzenie i stosowanie prawa; Rozdział 10: Funkcje prawa i jego prestiż;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23793, 23792 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23791/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7333-357-6
Rozdział 1: Społecznośc państw a prawo międzynarodowe; Rozdział 2; Podstawowe zasady prawa międzynarodowego; Rozdział 3; Elementy składowe porządku międzynarodowego; Rozdział 4; Źródła prawa międzynarodowego; Rozdział 5: Kodyfikacja prawa międzynarodowego; Rozdział 6: Historia prawa międzynarodowego i rozwój jego nauki; Rozdział 7: Państwo; Rozdział 8: Ludność państwa; Rozdział 9: Władza najwyższa państwa a prawo międzynarodowe; Rozdział 10: Umowy międzynarodowe; Rozdział 11: Prawo dyplomatyczne i konsularne; Rozdział 12: Organizacje międzynarodowe; Rozdział 13: Międzynarodowe prawo morza; Rozdział 14: Międzynarodowe prawo rzeczne; Rozdział 15: Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; Rozdział 16; Międzynarodowe prawo ochrony środowiska; Rozdział 17: Regulowanie sporów międzyrodowych; Rozdział 18: Prawo przeciwwojenne; Rozdział 19: Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27279, 27278 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27277/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9549 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86393-92-0 ; 9788375260618 - 5. wyd
Rozdział 1: Rzeczpospolita; Rozdział 2: Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Sejm i Senat; Rozdział 5: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 6: Rada Ministrów i administracja rządowa; Rozdział 7: Samorząd terytorialny; Rozdział 8: Sądy i trybunały; Rozdział 9: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Rozdział 10: Finanse publiczne; Rozdział 11: Stany nadzwyczajne; Rozdział 12: Zmiana Konstytucji; Rozdział 13: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 180, 179, 178 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 177/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7333-237-5
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Prezydent i administracja rządowa; Rozdział 3:Podział terytorialny; Rozdział 4: Samorząd terytorialny; Rozdział 5: Kontrola administracji; Rozdział 6: Urzędnicy i służba cywilna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11909 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11908/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9548 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Bazy danych ; Prawo
Instytut: IS
Cz. 1: Zakres przedmiotowy ochrony; 1: Przedmiot ochrony; Cz.2: Autorskoprawna ochrona baz danych; 1: Przedmiot ochrony w przepisach prawa autorskiego; 2: Twórczy charakter baz danych; 3: Bazy danych w orzecznictwie sądów zagranicznych; 4: Podmiot prawa autorskiego do bazy danych; 5: Autorskie prawa majątkowe; 6: Autorskie prawa osobiste twórców bazy danych; Cz. 3: Ochrona sui generis baz danych; 1: Sui generis ochrona baz danych; 2: Wprowadzenie ochrony producenta bazy danych; 3: Przedmiot ochrony prawa producenta bazy danych; 4: Podmiot uprawniony z tytułu prawa do bazy danych; 5: Treść prawa producenta bazy danych; 6: Czas trwania prawa producenta bazy danych; Cz.4: Ochrona baz danych na gruncie przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji; 1: Ochrona baz danych w prawie o zwalczaniu; Cz.5: Aneks; 1: Amerykańskie projekty ustaw o ochronie baz danych; 2: Ochrona baz danych w projekcie światowej organizacji własności intelektualnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9580 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9579/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5179/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5174/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5175/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11910/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
Rozdział 1: Definicja i charakterystyka handlu elektronicznego; Rozdział 2: Techniki regulacji handlu elektronicznego; Rozdział 3: Podmmioty zmierzające do regulacji handlu elektronicznego na forum międzynarodowym i wspólnotowym; Rozdział 4: Przedmiot regulacji-prawo prywatne; Rozdział 5: Przedmiot regulacji-prawo publiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24018 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24017/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Wymogi informacyjne ciążące na profesjonaliście; Rozdział 3: Zgodność z umową; Rozdział 4: Uprawnienia kupującego; Rozdział 5: Gwarancja; Rozdział 6: Zagadnienia uzupełniające;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23946 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23945/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda; Światowy rynek sztuki; Cywilnoprawne aspekty obrotu skradzionymi dobrami kultury; Ochrona podwodnych obiektów archeologicznych; Ochrona dziedzictwa archelogicznego; Przestępczość przeciwko zabytkom (współpraca organów ścigania z instytucjami kultury i służbą ochrony zabytków w jej zwalczaniu); Czy obowiązujące przepisy są sprawnym narzędziem ścigania przestępstw nielegalnego wywozu i przywozu zabytków; Ochrona stanowisk archeologicznych województwa pomorskiego; Techniczno-kryminalistyczne badania dzieł sztuki; Prawnokarne i kryminalistyczne aspekty przestępstw popełnianych na stanowiskach archeologicznych; Rola Straży Granicznej RP w przeciwdziałaniu przemytowi zabytków w kontekście swobody przepływu towarów; Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24136, 24135, 24134, 24133 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24132/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Komentarze - Zakamycze)
Cz.1:Wprowadzenie: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; Rozdział 1: Definicje i zasady ogólne; Rozdział 2: Reguły dotyczące zamówień publicznych; Rozdział 3: Przepisy ogólne; Rozdział 4: Zakres obowiązywania; Rozdział 5: Przepisy dotyczące zamówień publicznych na usługi; Rozdział 6: Zasady szczególne dotyczące specyfikacji i dokumentów zamówienia; Rozdział 7: Procedury; Rozdział 8: Reguły dotyczące ogłaszania i przejrzystości; Rozdział 9: Przeprowadzenie procedury; Cz.2: Reguły dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 10: Zasady dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 11: Zasady dotyczące zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, będącymi instytucjami zamawiającymi; Rozdział 12: Zasady mające zastosowanie do zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, którzy nie są instytucjami zamawiającymi; Cz.3:Reguły dotyczące konkursów; Rozdział 13: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe; Rozdział 14: Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Rozdział 15: Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów; Rozdział 16: Podstawowe terminy; Rozdział 17: Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą; Rozdział 18: Ogólne zasady; Cz. 4: Zasady stosowane do zamówień; Rozdział 19: Postanowienia ogólne; Rozdział 20: Progi i przepisy dotyczące wykluczania; Rozdział 21: Zasady stosowane do zamówień na usługi; Rozdział 22: Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień; Rozdział 23: Procedury udzielania zamówień; Rozdział 24: Zasady publikacji i przejrzystości; Rozdział 25: Zasady komunikacji i przekazywania informacji; Cz. 5: Reguły dotyczące konkursów na usługi; Cz.6: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe; Rozdział 26: Dyrektywa rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane; Rozdział 27: Dyrektywa rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnaszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji; Rozdział 28: Środki odwoławcze na poziomie krajowym; Rozdział 29: Atestacja; Rozdział 30: Mechanizm korygujący; Rozdział 31: Procedura pojednawcza; Rozdział 32: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25083 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25082/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again