Source
Katalog księgozbioru
(22)
Status
available
(19)
only on-site
(19)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(21)
Author
Milewski Stanisław (1956- )
(4)
Kaczorowska-Bray Katarzyna
(3)
Grandin Temple (1947- )
(2)
Jurek Anna (pedagog)
(2)
Knapp Julie
(2)
Myers Jennifer McIlwee
(2)
Turnbull Carolline
(2)
Attwood Tony (1952- )
(1)
Bartczak Ewa
(1)
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Błeszczyński Jacek J. (1963- )
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Filipiak Maja
(1)
Gruszczyńska Katarzyna
(1)
Kalicka-Karpowicz Zuzanna
(1)
Kalka Dorota
(1)
Kamińska Barbara (logopeda)
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Krzykowski Grzegorz
(1)
Kuczkowski Jerzy
(1)
Lillard Paula Polk (1931- )
(1)
Maas Violet F
(1)
Melillo Robert
(1)
Nowicka Marzenna
(1)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sorensen Patricia
(1)
Szatkowska Dorota
(1)
Szurowska Beata
(1)
Sørensen Patricia
(1)
Wiejak Katarzyna
(1)
Zyśk Justyna
(1)
Łuczyński Edward (1947- )
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(20)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44806/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66157/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-047-6
Rozdział 1: Ewolucja podejścia do niepełnosprawności intelektualnej – mowa, język, komunikacja; 1.1. Niepełnosprawność intelektualna – teoria i praktyka w ujęciach heterogenicznych; 1.1.1. Historyczne spojrzenie na problem niepełnosprawności intelektualnej; 1.2. Kliniczne podejście do niepełnosprawności intelektualnej; 1.3. Rozwój komunikacji; mowy i języka osób z niepełnosprawnością intelektualną; 1.4. Mowa jako aspekt różnicujący. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci; Rozdział 2: Jakość komunikowania się ze społeczeństwem osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2.1. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie; 2.2. Komunikacja -istotny aspekt relacji ze społeczeństwem; 2.3. Kompetencje komunikacyjne i językowe osób z niepełnosprawnością intelektualną, a rozwój intelektualny oraz warunki obecności w społeczeństwie; Rozdział 3: Badania nad poziomem kompetencji językowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i w normie; 3.1. Cele i założenia badań własnych; 3.2. Metoda i technika prowadzenia badań; 3.3. Opis badanej próby; 3.4. Badania własne; 3.4.1. Język osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną – używanie części mowy w redagowanych wypowiedziach; 3.4.2. Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w porównaniu z normą rozwojową; 3.4.3. Występowanie specyficznych zaburzeń w zakresie kształtowania się kompetencji warunkujących sytuację społeczną uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 3.4.4. Osiągnięcia w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych grupy badanej i kontrolnej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63909, 63908 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52435/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia)
ISBN: : 978-83-7744-006-3
Rozdział 1: Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i jego ewolucja; Rozdział 2. Wymiary niepełnosprawności intelektualnej; 2.1.Wymiar organiczny; 2.2. Wymiar psychologiczny; 2.3.Wymiar społeczny. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej; Rozdział 3: Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej; 3.1. Podstawowe zasady diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej; 3.2. Kryteria upośledzenia umysłowego; 3.3.Wybrane metody psychologiczne stosowane w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej; 3.4. Diagnoza różnicowa niepełnosprawności intelektualnej; Rozdział 4: Początki opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich edukacja; Rozdział 5: Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie; 5.1.System oświatowo-wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim; 5.2. System oświatowo-wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu głębszym; 5.3.Wybrane metody stosowane w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym; Rozdział 6: Zaburzenia mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich terapia; Rozdział 7: Sytuacja rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie; Rozdział 8: Z zagadnień deontologii zawodu pedagoga specjalnego. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52492, 52434, 52405 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52375/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42556, 42555 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42554/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-021-6
Wstęp; Rozdział 1: Podręcznik jako podstawowa pomoc w realizacji metody nauczania; 1.1. Podręcznik w słownikach i encyklopediach; 1.2. Z historii podręcznika; 1.3. Podręcznik w dydaktyce współczesnej; Rozdział 2: Założenia metodologiczne badań własnych; 2.1. Określenie problemu badawczego; 2.2. Uzasadnienie przyjętej strategii badań; Rozdział 3: Wartości edukacyjne najpopularniejszych metod nauki pisania i czytania; 3.1. Podręcznik Wesoła szkoła jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze fonetycznym, z silną ekspozycją sylaby; 3.2. Podręcznik Ja i moja szkoła jako przykład metody analityczno-syntetycznej o charakterze fonetyczno-graficznym, z wyeksponowaniem relacji głoskowo-literowych; 3.3. Podręcznik Już w szkole jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze fonetycznym, z sylabą jako etapem pośrednim; 3.4. Podręcznik Przygoda z klasą jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze funkcjonalnym; 3.5. Podręcznik „Z Ekoludkiem w szkole” jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze fonetycznym, z sylabą jako etapem pośrednim; Rozdział 4: Źródła trudności uczniów w czytaniu i pisaniu; 4.1. Ograniczenia i trudności wynikające z przyjętych metod; 4.2. Ograniczenia i błędy wynikające z podręczników; Wnioski dotyczące metod; Wnioski dotyczące podręczników; Zakończenie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63888, 63887 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52420/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-022-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46472, 46471 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46470/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: : 978-83-7744-106-0
Część 1. Dziecko zagrożone nieprawidłowościami w rozwoju mowy i języka; Rozdział 1: Jolanta Panasiuk: Neurologiczne uwarunkowania rozwoju mowy; Rozdział 2: Małgorzata Matyja, Iwona Doroniewicz: Neurorozwojowe podstawy rozwoju mowy i terapii logopedycznej; Rozdział 3: Agnieszka Banaszkiewicz: Akwizycja mowy w pierwszych latach życia; Rozdział 4: Bogumiła Stoińska: Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci z grup ryzyka; Rozdział 5: Olga Przybyła: Proce-sy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka; Rozdział 6: Beata Sie-bert, Barbara Kamińska: Wczesne uwarunkowania rozwoju twarzoczaszki i narządu żucia; Rozdział 7: Stanisław Milewski: Logopedyczne aspekty językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi; Rozdział 8: Magdalena Chrzan-Dędkoś: Rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie; Roz-dział 9: Teresa Jadczak-Szumiło: Rozwój mowy dzieci z FASD; Rozdział 10: Jolanta Panasiuk: Spe-cyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej; Rozdział 11: Aneta R. Borkowska, Agnieszka Robak: SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta - ujęcie neuropsychologiczne; Rozdział 12: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski: Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu wzroku; Część 2. Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej; Rozdział 13: Anna Regner: Wczesna interwencja logopedycz-na zapobiegająca zaburzeniom ustno-twarzowym; Rozdział 14: Beata Pusz: Wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dziecka na oddziale neonatologicznym; Rozdział 15: Danuta Pluta-Wojciechowska: Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia; Rozdział 16: Jakub Skrzek: Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okoli-cy orofacjalnej - połykania, gryzienia i żucia; Rozdział 17: Agnieszka Rożek, Dawid Larysz: Wcze-sna interwencja u dzieci z dysfunkcjami powstałymi na tle izolowanych kraniosynostoz; Rozdział 18: Urszula Mirecka: Wczesna interwencja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym; Rozdział 19: Jagoda Cieszyńska- Rożek, Marta Korendo: Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej; Rozdział 20: Anita Lorenc: Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego; Rozdział 21: Jacek J. Błeszyński; Ilona Brzozowska-Misiewicz, Marlena Twardo: Za-rys terapii logopedycznej dzieci z zespołami wad wrodzonych; Rozdział 22: Dorota Podgórska-Jachnik: Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem; Rozdział 23: Halina Pawłowska- Jaroń: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z diagnozą padaczki; Rozdział 24: Kamila Talaśka: Programy Centrum Hanen jako przykład niedyrektywnego podejścia do pracy z dziećmi z zaburzeniami komuinikacji; Rozdział 25: Katarzyna Szady: Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju w nurcie pedagogiki leczniczej Marii Montessori; Rozdział 26: Olga Przybyla, Katarzyna Kasica-Bańkowska: Wychowa-nie słuchowe małego dziecka; Rozdział 27: Anna Walencik-Topiłko: Ćwiczenia słuchowe i ruchowe w terapii małego dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy; Część 3. Dziecko z wyzwaniami rozwojo-wymi - aspekty pracy terapeutycznej; Rozdział 28: Małgorzata Fuchs, Ewa Kulig: Neurorozwojowa diagnostyka i terapia metodą Vojty; Rozdział 29: Małgorzata Matyja: Metoda NDT-Bobath; Roz-dział 30: Ilona Brzozowska -Misiewicz: Koncepcja Rodolfo Castillo Moralesa; Rozdział 31: Joanna Kowalewska, Małgorzata Koczyk: Wpływ neurosensomotorycznej integracji odruchów na kształto-wanie rozwoju psychomotorycznego i kognitywnego u dzieci; Rozdział 32: Daria Jodzis: Integracja sensoryczna we wczesnej interwencji logopedycznej; Część 4. Współpraca terapeuty z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Rozdział 33: Anna Walencik-Topiłko, Agnieszka Banaszkie-wicz: Profilaktyka logopedyczna; Rozdział 34: Agnieszka Banaszkiewicz, Anna Walencik-Topiłko: Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej; Rozdział 35: Urszula Bernatowicz-Łojko, Jacek J. Błeszyński, Anna Studniczek, Marlena Twardo, Aleksandra Wesołow-ska: Karmienie naturalne jako element wsparcia matki/rodziny i rozwoju dziecka - znaczenie banku mleka kobiecego; Rozdział 36: Łucja Bieleninik: Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzy-ka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym; Rozdział 37: Magdalena Chrzan-Dętkoś: Psychologiczne uwarunkowania trudności w rozwoju mowy dziecka - perspektywa psy-chodynamiczna. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52429, 52371 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52352/X czyt. (1 egz.)
Book
Audiobook
CD
In basket
Logopedia artystyczna / redakcja naukowa Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - 659 s. : ilustracje ; 25 cm + 1 płyta audio (CD).
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: : 978-83-7744-084-1
Część 1. Logopedia artystyczna - wprowadzenie do zagadnienia; Rozdział 1: Od oratora do prezydenta – Jolanta Maćkiewicz; Rozdział 2: Wacław Borek: Effatha - mowa i mówienie w księgach Starego i Nowego Testamentu; Rozdział 3: Barbara Kamińska: Od retoryki do logopedii artystycznej; Rozdział 4: Mirosław Michalik: Sprawności językowe w ujęciu lingwistyki edukacyjnej a wybrane problemy logopedii artystycznej; Część 2. Język, wymowa i prozodia - aspekty normatywne, opisowe, kierunki zmian; Rozdział 5: Katarzyna Kłosińska: Zwyczaje językowe Polaków po przełomie 1989 roku; Rozdział 6: Barbara Kamińska: O polskiej normie ortograficznej; Rozdział 7: Anita Lorenc: Transkrypcja wymowy w normie i w przypadkach jej zaburzeń. Próba ujednolicenia i obiektywizacji; Rozdział 8: Magdalena Osowicka-Kondratowicz: Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny; Rozdział 9: Anita Lorenc: Kryteria diagnostyczne normy wymawianiowej; Rozdział 10: Stanisław Milewski, Barbara Kamińska: Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny w aspekcie normatywnym; Rozdział 11: Marta Wysocka: Prozodia mowy - problemy opisu; Część 3. Mowa i głos w normie i patologii - walory i ocena; Rozdział 12: Jolanta Panasiuk: Mózgowe uwarunkowania procesu mówienia; Rozdział 13: Jerzy Kuczkowski: Anatomiczno - fizjologiczne podstawy głosu; Rozdział 14: Anna Walencik-Topiłko: Emisja głosu mówionego i śpiewanego. Oddech w mowie i śpiewie; Rozdział 15: Joanna Cieszyńska: Zaburzenia głosu u osób śpiewających; Rozdział 16: Ewa Binkuńska: Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem; Rozdział 17: Barbara Sambor, Monika Jakowczuk: Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń fonacji u osób zawodowo posługujących się głosem; Rozdział 18: Ewa Binkuńksa: Głos w kreowaniu wizerunku osób posługujących się nim zawodowo; Część 4. Wystąpienia publiczne z perspektywy teorii i praktyki; Rozdział 19: Aneta Załazińska: Podstawy autoprezentacji; Rozdział 20: Paweł Nowak: Retoryka polityczna - poprawność i skuteczność; Rozdział 21: Paweł Nowak: Komunikacja prawnicza - aspekty językowe; Rozdział 22: Marek Kochan: Retoryka biznesu - między wiarygodnością a zrozumiałością; Rozdział 23: Wiesław Przyczyna: Kształcenie językowe w seminariach duchownych w Polsce; Rozdział 24: Leszek Szewczyk: Opieka logopedyczna w seminariach duchownych; Rozdział 25: Barbara Sambor: Skaza dykcyjna czy wada wymowy? Logopedyczne badanie młodych adeptów sztuki aktorskiej; Rozdział 26: Ewa Wojnarowska: Logopeda w szkole teatralnej; Rozdział 27: Mieczysława Walczak-Deleżyńska, Jacek Deleżyński: Praca nad techniką i wyrazistością mowy studentów Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu; Rozdział 28: Maria Bończykowa: Praca logopedyczna z dziennikarzami; Rozdział 29: Głos i jego rola w mediach elektronicznych; Rozdział 30: Bogumiła Toczyńska: Skarbczyk rytmów. Wiersz metryczny w logopedii artystycznej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63884, 63883 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52357/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-061-2
Rozdział 1. Czy szkoła rzeczywiście uczy czytać?; Rozdział 2. Pisać czy przepisywać na zajęciach szkolnych; Rozdział 3. Mówić czy zaniemówić – skutki komunikacji w klasie szkolnej; Rozdział 4. Analfabetyzm matematyczny – nieuświadomiony obszar niekompetencji uczniów; Rozdział 5. Problemy z problemami na lekcjach matematyki ; Rozdział 6. Przeliczać czy myśleć na matematyce; Rozdział 7. Integracja treści – między naiwnością pedagogiczną a urzędniczym posłuszeństwem. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48766 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48765/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65046 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65045/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 162 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: : 978-83-7744-102-2
Rozdział 1: Język co to takiego?; 1.1. Język jako mowa i jako praktyczna wiedza o nim; 1.2. Do czego służy nam język?; 1.3. Jak i kiedy powstał ludzki język?; Rozdział 2: Znaczenie w języku; 2.1. Co to są znaki i jak znaczą?; 2.2. Swoistość znaczenia znaków językowych; 2.3. Polisemia, czyli jeden wyraz -wiele znaczeń; 2.4. Związki między wyrazami w systemie językowym; Rozdział 3: Między dźwiękiem a sensem; 3.1. Głoski i fonemy; 3.2. Samogłoski języka polskiego; 3.3. Fonemy spółgłoskowe polszczyzny; 3.4. Jednostki dźwiękowe języka a ich realizacja praktyce; 3.5. Semy, czyli „ znaczeniowe fonemy”; Rozdział 4: Wyraz jako struktura morfologiczna; 4.1. Morfemy – cząstki konstrukcyjne wyrazu; 4.2. Występowanie tego samego morfemu w różnych postaciach; 4.3. O pożytkach z alternacji i kłopotach z nimi; Rozdział 5: Jak się tworzy wyrazy z morfemów?; 5.1. Wyrazy przejrzyste i nieprzejrzyste strukturalnie; 5.2. Co to jest formacja słowotwórcza i jak jest zbudowana; 5.3. Sposoby tworzenia wyrazów; 5.4. Jakie funkcje tworzą formanty słowotwórcze; 5.5. Kategorie i typy słowotwórcze rzeczownika; 5.6. Jak powstają derywaty w ramach różnych części mowy?; 5.7. System słowotwórczy i jego przydatność; Rozdział 6: Po co mamy fleksję w języku?; 6.1. Swoistość funkcjonalna morfemów fleksyjnych; 6.2. Przypadek i liczba jako przykłady kategorii fleksyjnych rzeczownika; 6.3. Budowa fleksyjna wyrazu; 6.4. Właściwości fleksyjne przymiotnika; 6.5. Formy fleksyjne zaimka; 6.6. Warianty gramatyczne liczebników; 6.7. Deklinacja, czyli odmiana przez przypadki; 6.8. Cechy fleksyjne czasownika; 6.9. Dlaczego koniugacja jest tak rozbudowana?; Rozdział 7: Struktura składniowa języka; 7.1. Jak powstają jednostki informacyjne w mowie?; 7.2. Zdanie i inne typy wypowiedzeń; 7.3. Składniki syntaktyczne – minimalne cząstki wypowiedzenia; 7.4. Jakie związki składników powstają w wypowiedzeniu?; 7.5. Co to jest akomodacja składniowa?; 7.6. Właściwości akomodacyjne różnych części mowy; 7.7. Według jakich wzorów budujemy zdania proste?; 7.8. Wypowiedzenia złożone i ich rodzaje; Rozdział 8: Tekst – jednostka komunikacji językowej; 8.1. Jakimi jednostkami językowymi się porozumiewamy?; 8.2. Koherencja, czyli spójność semantyczna tekstu; 8.3. Formalne środki do wiązania wypowiedzeń w tekście; 8.4. Różne gatunki wypowiedzi w komunikacji językowej; 8.5. Co to jest dyskurs?; 8.6. Zaburzenia w tworzeniu i odbiorze tekstu; Rozdział 9: Zakończenie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63955, 63954, 63953 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52351/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65149 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65148/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52350, 52040 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 52039/X czyt.
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: : 978-83-7744-017-9
Część 1. Historia logopedii; Rozdział 1: Stanisław Milewski - Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim; Rozdział 2: Danuta Emiluta- Rozya - Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Rozdział 3: Ewa Hartman, Urszula Bartosiewicz - Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska; Część 2: Teoria logopedii; Rozdział 4: Stanisław Grabias - O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania; 4.1. Przedmiot logopedii. Trudności w ustlaniu jego zakresu; 4.2. Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach mowy; 4.3. Profilaktyka logopedyczna; 4.4. Zaburzenia mowy; 4.5. Procedury prognostyczne a typologia zaburzeń mowy; 4.6. Diagnozowanie logopedyczne; 4.7. Diagnozowanie czynności poznawczych; 4.8. Diagnozowanie przekazu. Realizacja intencji; 4.9. Deskrypcja i interpretacja w diagnozowaniu logopedycznym; 4.10. Terapia; Rozdział 5: Maria Kielar-Turska - Sprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne; 5.1. Funkcje zarządzające a sprawności językowe i komunikacyjne; 5.2. Sprawności językowe i komunikacyjne a rozumienie fałszywych przekonań; 5.3. Sprawności komunikacyjne a aktywność twórcza; 5.4. Pozycja społeczna w grupie rówieśniczej a sprawności komunikacyjne; 5.5. Podsumowanie; Rozdział 6: Edward Łuczyński - Gramatyka a logopedia; 6.21. Relacje między gramatyką a logopedią; 6.2. Zakres pojęcia „gramatyka” w językoznawstwie; 6.3. Termin „logopedia” w teorii logopedycznej; 6.4. Proponowane rozumienie terminu „logopedia”; 6.5. Obszary logopedii ściśle powiązane z gramatyką; 6.6. Podsumowanie; Rozdział 7: Danuta Pluta-Wojciechowska - Patofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”?; 7.1.Wprowadzenie; 7.2. W logopedii warto spotkać się nie tylko z krajobrazem, a także z jego systemową mapą; 7.3. Czy antynomia zawarta w tytule rozdziału jest uzasadniona?; 7.4. O przedmiocie patofonetyki; 7.5. O badaniu zakłóceń dźwięków mowy; 7.6. Poszukiwania charakterystycznych cech dyslalii; 7.7. Metody i środki kształcenia; 7.8. Przykład analizy systemu fonetycznego mowy rozszczepowej; 7.9. Podsumowanie; Rozdział 8: Barbara Kamińska - Logopedia artstyczna i jej miejsce w kształceniu logopedów; 8.1. Wprowadzenie; 8.2. Przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii artystycznej; 8.3. - Miejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów; 8.4. Specyfikacja pracy w zakresie logopedii artystycznej; 8.5. Podsumowanie; Część 3. Język dziecka w normie i patologii; Rozdział 9: Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska - Latecka - Rodzic a skuteczność terapii logopedycznej dziecka; 9.1. Wprowadzenie; 9.2 Założenia metodologiczne badań dotyczących czynników oddziaływań ze strony rodzica; 9.3. Czynniki różnicujące skuteczność terapii logopedycznej ze strony rodziców- statystyki opisowe; 9.4. Czynniki różnicujące skuteczność terapii logopedycznej ze strony rodziców – analiza statystyczna; 9.5. Hierarchia czynników zależnych od rodziców; 9.6. Rola rodzica w terapii logopedycznej dziecka z dyslalią; 9.7. Podsumowanie; Rozdział 10: Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray - SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy -implikacja dla praktyki logopedycznej; 10.1. Wprowadzenie; 10.2. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego -SLI; 10.3. SLI a psycholingwistyczne teorie przetwarzania procesów mowy; 10.4. SLI – wskazówki dotyczące diagnozy i terapii; Rozdział 11: Joanna Gruba - Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym - analiza badań; 11.1. Wprowadzenie; 11.2. Modele lateralizacji; 11.3. Rozwój lateralizacji; 11.4. Słuch fonemowy; 11.5. Metodologia badań własnych; 11.6. Przebieg badań, metody i narzędzia badawcze; 11.7. Charakterystyka badanej grupy; 11.8. Analiza zależności pomiędzy modelem lateralizacji a słuchem fonemowym ; 11.9. Podsumowanie; Rozdział 12: Ewa Binkuńska - Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich; Rozdział 13: Alina Maciejewska - Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach; 13.1. Wprowadzenie; 13.2. Definiowanie wyrazu/ pojęcia „dom” w wypowiedziach dzieci przedszkolnych; 13.3. Definiowanie wyrazu/ pojęcia „dom” przez uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu; 13.4. Definiowanie wyrazu/ pojęcia „dom” przez studentów z uszkodzonym słuchem; 13.5. Profilowanie znaczenia wyrazu/pojęcia „dom” - podsumowanie; Rozdział 14: Marta Wysocka- Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci 5-7 letnich; 14.1. Wprowadzenie; 14.2. Percepcja intonacji; 14.3. Percepcja struktur melodycznych; 14.4. Percepcja melodii w śpiewie; 14.5. Akcent w zdaniu i akcent w muzyce; 14.6. Prozodia emocjonalna; 14.7. Podsumowanie; Rozdział 15: Anna Walencik -Topiłko - Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej. Wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów; 15.1. Wprowadzenie; 15.2. Przykładowe ćwiczenia słuchowe i ich zastosowanie; Rozdział 16: Małgorzata Rocławska- Daniluk - Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej; 16.1. Edukacja dwujęzyczna w Polsce; 16.2. Cele edukacji dwujęzycznej; 16.3. Wybrane problemy przedszkolnej edukacji dwujęzycznej; 16.4. Podsumowanie; Rozdział 17: Dariusz Okrzesik, Joanna Pióro, Barbara Makarczuk - Logopedyczne badania przesiewowe sześciolatków; 17.1. Wprowadzenie; 17.2. Założenia badań; 17.3. Podstawowe wyniki badań sześciolatków; 17.4. Wyniki badań; 17.5. Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie na bazie programu „ Równy Start” z wykorzystaniem wyników badań logopedycznych; Rozdział 18: Róża Sobocińska - Dobór metody w terapii osób jąkających się; 18.1. Wybór metody terapii ; 18.2. Metody; 18.3. Rozpoczynanie wypowiedzi; 18.4. Rola rodziny w terapii osób jąkających się; 18.5. Sytuacja terapeutyczna osób jąkających się w odniesieniu do ich wieku – (Elżbieta Haponiuk, Róża Sobocińska, Halina Waszczuk); Rozdział 19: Anna Kołaczkowska – Logopeda w ogrodzie kultury; Rozdział 20: Jolanta Panasiuk - Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją; 20.1. Afazjologia jako zjawisko interdyscyplinarne; 20.2. Początki afazjologii; 20.3. Afazja a różne koncepcje działania mózgu; 20.4. Afazja w warunkach medycznych; 20.5. Afazja w psychologii; 20.6. Afazja w neurolingwistyce; 20.7. Afazja w lingwistyce; 20.8. Afazja w praktyce logopedycznej; 20.9. Problemy metodologiczne w badaniach nad afazją; Rozdział 21: Aneta Domagała - Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne; 21.1. Wprowadzenie; 21.2. Przypadek 1; 21.3. Przypadek 2; 21.4. Podsumowanie ; Rozdział 22: Urszula Mirecka - Ocena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii; 22.1. Wprowadzenie; 22.2. Skala dyzartrii w ocenie zaburzeń suprasegmentalnych; 22.3. Wskazania do terapii. Kierunki badań; Rozdział 23: Elżbieta M. Milczankiewicz - Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych; 23.1. Wprowadzenie; 23.2. Procesy rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych w toku zamierzonej aktywności zabawowej a nabywanie doświadczeń w zakresie poznawania siebie i swiata u dzieci z diagnozą PUM; 23.3. Omówienie wyników i próba nakreślenia wniosków; Rozdział 24: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa Czaplewska - Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka; 24.1. Wprowadzenie; 24.2. Noworodek przedwcześnie urodzony – definicja; 24.3. Wczesna interwencja logopedyczna; 24.4. Wyniki badań; 24.5. Stan zdrowia dzieci; 24.6. Podsumowanie; Rozdział 25: Mirosław Michalik - Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym; 25.1. Wprowadzenie; 25.2. Między przetwarzaniem mysli a komunikowaniem znaczeń; 25.3. Empiryczna weryfiakcja teoretycznych założeń; 25.4. Wnioski praktyczne; Rozdział 26: Izabela Olejniczak- Pachulska, Katarzyna Urbańska - Powodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe; 26.1. Wprowadzenie; 26.2. Systemowe wsparcie dla osób z afzją; 26.3. korzysci wynikające z podejścia systemowego; 26.4. Podsumowanie; Rodział 27: Ewa Bartczak, Jan Kochanowski - Afazja wzgórzowa. Opis przypadku; 27.1. Wprowadzenie; 27.2. Materiały i metody; 27.3. Wyniki; 27.4. Podsumowanie; Część 5. Zaburzenia czytania i pisania; Rozdział 28: Jagoda Cieszyńska - Zaburzenia linearności - podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu; 28.1. Lineralność-podstawowy wymiar języka; 28.2. Jatrogenne techniki w nauczaniu czytania; 28.3 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania; Rozdział 29: Maria Przybysz-Piwko - Aspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej; 29.1. Wprowadzenie; 29.2. Fonemy i grafemy-elementarne jednostki systemu językowego; 29.3. Struktura systemu językowego a błędy w pisaniu; 29.4. Błędy w przetwarzaniu ciągu fonicznego i graficzno-ortograficznego; 29.5. Interferencja mowy i pisma czyli postaci graficzno-ortograficznych i fonicznych wyrazów podczas czynności pisania; 29.6. Trudności w przetwarzaniu informacji językowej zawartej w strukturach językowych; 29.7. Podsumowanie; Rozdział 30: Aneta Domagała, Urszula Mirecka - Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat; 30.1 Wprowadzenie; 30.2 Badania; 30.3. Podsumowanie; Rozdział 31: Marta Korenko - Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci; 31.1. Wprowadzenie; 31.2. Trudności w przetwarzaniu fonologicznym czy percepcją wzrokową?; 31.3. Błędy pradygmatyczne i syntagmatyczne- próba dotarcia do przyczyn; 31.4. Opracowanie programu terapii; Rozdział 32: Alicja Giermakowska - Kształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania; 32.1.Wprowadzenie; 32.2. Praca z dzieckiem w rozwijaniu kompetencji morfologicznej; 32.3. Podsumowanie; Rozdział 33: Małgorzata Wizjan, Barbara Ostapiuk - Niepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku; 33.1. Wprowadzenie; 33.2. Opis przypadku; 33.3. Podsumowanie; Część 6. Surdologopedia; Rozdział 34: Ewa Muzyka-Furtak - Terapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym; 34.1. Wprowadzenie; 34.2. Sprawność społeczna; 34.3. Sprawność sytuacyjna; 34.4. Sprawność pragmatyczna; Rozdział 35: Zdzisława Orłowska-Popek - Trudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć; 35.1. Emocje w ujęciu językoznawczym; 35.2. Świat uczuć dziecka niesłyszącego; 35.3. Charakterystyka badanej grupy; 35.4. Ekspresja werbalna; 35.5. Przykłady językowego wyrażania emocji przez uczniów niesłyszących; 35.6. Podsumowanie; Rozdział 36: Helena Liwo - (Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii; 36.1. Wprowadzenie; 36.2. Wada słuchu jako deficyt komunikacyjny; 36.3. Surdologopedia: kontekst racjonalności i metodologii; 36.4. Implant ślimakowy jako perspektywa (nie)słyszącego; 36.5. wnioski z badan własnych; 36.6. W kierunku zmian- nowe implikacje dla surdologopedii; Część 7: Komputer w logopedii; Rozdział 37: Katarzyna Szady - Wykorzystanie autorskich programów multimedialnych w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych; Rozdział 38: Joanna Jatkowska, Piotr Kaszubowski - Logopedia w internecie; 38.1. Wprowadzenie; 38.2. Cele programu; 38.3. Zadania programu; 38.4. Treści kształcenia; 38.5. Grupa docelowa programu; 38.6. Podstawowa jednostka lekcyjna, czyli e-logo-lekcja; 38.7. Przewidywane efekty działań programu; 38.8. Podsumowanie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63882, 63881 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52358/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: : 978-83-7744-129-9
Część 1. Stosowanie programu terapii; Rozdział 1: Wprowadzenie do programu terapii SAZ; Rozdział 2: Przewodnik po programie terapii; Rozdział 3: Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ; Rozdział 4: Program terapii SAZ – jak stosować AZ; Rozdział 5: Strategie nauczania; Rozdział 6: Gromadzenie i zapisywanie danych; Rozdział 7: Sporządzanie wykresów; Rozdział 8: Tworzenie środowiska SAZ; Część 2. Programy szczegółowe; Rozdział 9: Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi; Rozdział 10: Umiejętności związane z naśladowaniem; Rozdział 11: Umiejętności wzrokowo-przestrzenne; Rozdział 12: Umiejętności językowe związane z mową bierną; Rozdział 13: Umiejętności językowe związane z mową czynną; Rozdział 14: Umiejętności szkolne; Rozdział 15: Umiejętności społeczne/związane z zabawą; Rozdział 16: Umiejętności związane z samoobsługą. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63875, 52474 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52388/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: : 978-83-7744-130-5
Część 1. Stosowanie programu terapii; Rozdział 1: Wprowadzenie do programu terapii SAZ; Rozdział 2: Przewodnik po programie terapii; Rozdział 3: Program terapii SAZ -pojęcie AZ; Rozdział 4: Program terapii SAZ -jak stosować AZ; Rozdział 5: Strategie nauczania; Rozdział 6: Gromadzenie i zapisywanie danych; Rozdział 7: Sporządzanie wykresów; Rozdział 8: Tworzenie środowiska SAZ; Część 2. Programy szczegółowe; Rozdział 9: Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi; 1. Prawidłowa pozycja podczas rodzinnego posiłku; 2. Prawidłowa pozycja podczas zajęć szkolnych; 3. Podtrzymanie kontaktu wzrokowego; Rozdział 10: Umiejętności związane z naśladowaniem; 1. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki małej; 2. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki małej z wykorzystaniem przedmiotów; 3. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki dużej; 4. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki dużej z wykorzystywaniem przedmiotów; 5. Naśladowanie: lustro, szybkość, intensywność, kolejność; 6. Naśladowanie czynności niby (bez użycia przedmiotów); Rozdział 11: Umiejętności wzrokowym – przestrzenne; 1. Układanie według serii lub kolejności; 2. Budowanie z klocków; 3. Układanie według wzoru; 4. Dopasowywanie budowli z klocków do obrazków przedstawiających budowle z klocków; 5. Dopasowywanie podobnych przedmiotów; 6. Dopasowywanie wielkich liter do małych; 7. Dopasowywanie małych liter do wielkich; 8. Labirynty; 9. Puzzle (układanka z ramką i klasyczne); 10. Sortowanie przedmiotów ze względu na cechy; 11. Sortowanie obrazków ze względu na cechy; 12. Sortowanie przedmiotów ze względu na funkcje; 13. Sortowanie obrazków ze względu na funkcje; 14. Co nie pasuje?; Rozdział 12: Umiejętności językowe związane z mową bierną ; 1. Rozróżnianie dzwięków; 2. Dokonywanie wyborów; 3. Czasowniki czasu przeszłego; 4. Nieregularne formy czasowników czasu przeszłego; 5. Liczba mnoga; 6. Nieregularne formy liczby mnogiej; 7. Zimki (on/ona); 8. Zimki (jego/jej); 9. Zimki (ja/ty); 9. Zimki (mój, moja, moje/ twój, twoja ,twoje); 10. Zimki (ich/nasz); 11. Zimki (my/oni); 12. Mowa bierna polecenia wydawane w grupie; 13. Mowa bierna: polecenia (dwuetapowe); 14. Mowa bierna: nazwy cech; 15. Mowa bierna: nazwy kategorii; 16. Mowa bierna: nazwy zawodów; 17. Mowa bierna: nazwy emocji; 18. Mowa bierna: nazwy funkcji części ciała; 19. Mowa bierna: nazwy funkcji przedmiotów; 20. Mowa bierna: nazwy płci; 21. Mowa bierna: nazwy pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach; Rozdział 13: Umiejętności językowe związane z mową czynną; 1. Odpowiadanie na proste pytania „Co”?; 2. Odpowiadanie na proste pytania „Kiedy?”; 3. Odpowiadanie na proste pytania „Gdzie?”; 4. . Odpowiadanie na proste pytania „Gdzie?” dotyczące klasy; 5. Odpowiadanie na proste pytania „Który”?; 6. Odpowiadanie na proste pytania „Kto”?;. Odpowiadanie na proste pytania o rozstrzygnięcie (tak/nie); 7. Odpowiadanie na pytania społeczne; 8. Opisywanie obrazków; 9. Rozróżnianie dźwięków; 10. Rozbudowane zdanie (orzeczenie-dopełnienie); 11. Rozbudowane zdanie (podmiot-orzeczenie); 12. Rozbudowane zdanie (podmiot-orzeczenie- dopełnienie); 13. . Rozbudowane zdanie (podmiot- właściciel); 14. Rozbudowane wyrażenia rozpoczynające zdanie; 15. Wyrażanie niezadowolenia; 16. Mowa czynna: nazwy cech; 17. Mowa czynna: nazwy kategorii; 18. Mowa czynna: nazwy zawodów; 19. Mowa czynna: nazwy emocji; 20. Mowa czynna: nazwy funkcji części ciała; 21. Mowa czynna: nazwy funkcji przedmiotów; 22. Mowa czynna: nazwy płci; 23. Mowa czynna: nazwy pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach; 24. Reakcje intrawerbalne: kończenie utartych wyrażeń; 25. Dobre maniery; 26. Czasowniki czasu przeszłego; 27. Liczba mnoga; 28. Nieregularne formy liczby mnogiej; 29. Zaimki(on/ona); 30. Zimki (jego/jej); 31. Zaimki (ja/ty); 32. Zaimki (mój, moja moje/twój, twoja, twoje); 33. zaimki (ich/nasz); 34. Zimki (my/oni); 35. Wydawanie prostych poleceń innym; 36. Odwzajemnianie informacji; 37. Proszenie o potrzebne lub brakujące materiały; 38.Wyrażanie prostych próśb za pomocą pytań; 39. Wyrażanie prostych próśb za pomocą zdań; 39. Imitacja werbalna: wyrażenia; Rozdział 14: Umiejętności szkolne; 1. Łączenie kropek; 2. Wycinanie; 3. Mowa czynna: nazwy kształtów; 4. Mowa czynna: nazywa głosek; 5. Mowa czynna: nazwy pieniędzy; 6. Mowa czynna: nazwy przeciwieństw; 7. Składanie papieru; 8. Związek między częścią a całością; 9. Malowanie; 10. Klejenie; 11. Pojęcia ilościowe; 12. Mowa bierna: nazwy kształtów; 13. Mowa bierna: nazwy głosek; 14. Mowa bierna: nazwy pieniędzy; 15. Mowa bierna: nazwy przeciwieństw; 16. Czytanie: łączenie głosek z obrazkami; 17. Czytanie: łączenie wyrazów z obrazkami; 18. Rymowanie; 19. Czas trwania zadania; Rozdział 15: Umiejętności społeczne/ związane z zabawą; 1. Kaczka, kaczka, gęś; 2. Samodzielna zabawa planowa; 3. Uczestnictwo w złożonych piosenkach i zabawach ruchowych; 4. Plac zabaw: drabina; 5. Plac zabaw: karuzela; 6. Plac zabaw: drabinki; 7. plac zabaw: zjeżdżalnia; 8. Plac zabaw: huśtawka; 9. Plac zabaw: huśtawka/równoważnia; 10. Plac zabaw: tunel; 11. Zabawa tematyczna: przyjęcie urodzinowe; 12. Zabawa tematyczna: detektyw; 13. Zabawa tematyczna: lekarz; 14. Zabawa tematyczna: kuchnia; 15. Zabawa tematyczna: mamusia i tatuś; 16. Zabawa tematyczna: szkoła; 17. Zabawa tematyczna: (bez rekwizytów); 18. Zabawa tematyczna: te same role – tancerze; 19. Zabawa tematyczna: te same role – piraci; 20. Zabawa tematyczna: te same role – księżniczki; 21. Zabawa tematyczna: te same role – kierowcy samochodów wyścigowych; 22. Zabawa tematyczna: te same role – maszyniści pociągu; 23. Pływanie: poziom 1; 24. Zabawa symboliczna; 25. Przejmowanie kolejności; Rozdział 16: Umiejętności związane z samoobsługą i inne zachowania przystosowawcze; 1. Nakładanie pomadki do ust; 2. Zapinanie i odpinanie guzików; 3. Czyszczenie uszu; 4. Ubieranie się i rozbieranie: zakładanie zdejmowanie rękawiczek; 5. Ubieranie się i rozbieranie: zakładanie zdejmowanie stroju gimnastycznego; 6. Zapinanie i odpinanie zatrzasków; 7. Systematyczne odwrażliwianie: czesanie włosów; 8. Systematyczne odwrażliwianie: mysie zębów; 9. Rozsuwanie suwaka; 10. Czekanie; 11. Chodzenie tyłem; 12. Wycieranie rąk i twarzy; 13. Zasuwanie nierozdzielczego i rozdzielczego suwaka. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63874, 52473 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52386/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-178-7
1. Montssori- wstęp historyczny; 2. Filozofia Montessori; 3. Metody Montessori; 4. Montessori i rodzice; 5. Stosunek Montessori do pisania i czytania; 6. Dlaczego Montessori dziś?.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58644 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58643/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-132-9
Część 1: Poszukiwanie przyczyn; 1. Epidemia autyzmu; 2. Przyczyny autyzmu: geny a środowisko; 3. Co się dzieje w mózgu dziecka z autyzmem; 4. Czynniki ryzyka: co wynika z badań naukowych; Część 2: Poszukiwanie rozwiązań; 5. Jaski masz styl poznawczy?; 6. Pomiar nierównowagi mózgu; 7. Słuchaj swojego ciała: badanie dia-gnostyczne objawów; 8. Tryb życia i reakcja stresowa; 9. Gdy zaburzona zostaje równowaga w układzie odpornościowym ; 10. Jak ograniczyć czynniki ryzyka, czyli plan 10 kroków przed poczę-ciem dziecka; 11. Program Brain Balance dla przyszłych rodziców; Część 3: Wczesne wykrywanie; 12. Poszukiwania wczesnych oznak autyzmu. Co możemy zrobić ?; Uwagi końcowe jak odzyskać prawą półkulę, czyli umysł w pełni ?[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63845 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 52454/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52467 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again