Source
Katalog księgozbioru
(22)
Form of Work
Książki
(22)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Audiobooki
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(19)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(21)
Author
Milewski Stanisław (1956- )
(4)
Kaczorowska-Bray Katarzyna
(3)
Grandin Temple (1947- )
(2)
Jurek Anna (pedagog)
(2)
Knapp Julie
(2)
Myers Jennifer McIlwee
(2)
Turnbull Carolline
(2)
Attwood Tony (1952- )
(1)
Bartczak Ewa
(1)
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Błeszczyński Jacek J. (1963- )
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Filipiak Maja
(1)
Gruszczyńska Katarzyna
(1)
Kalicka-Karpowicz Zuzanna
(1)
Kalka Dorota
(1)
Kamińska Barbara (logopeda)
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Krzykowski Grzegorz
(1)
Kuczkowski Jerzy
(1)
Lillard Paula Polk (1931- )
(1)
Maas Violet F
(1)
Melillo Robert
(1)
Nowicka Marzenna
(1)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sorensen Patricia
(1)
Szatkowska Dorota
(1)
Szurowska Beata
(1)
Sørensen Patricia
(1)
Wiejak Katarzyna
(1)
Zyśk Justyna
(1)
Łuczyński Edward (1947- )
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(20)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Psycholodzy
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Dziecko autystyczne
(6)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(5)
Autyzm
(4)
Logopedia
(4)
Wychowanie
(3)
Czytanie
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko z zespołem Aspergera
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Pisanie
(2)
Stosowana analiza zachowania
(2)
Zaburzenia mowy
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Anoreksja
(1)
Bulimia
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dysleksja
(1)
Dysortografia
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Efektywność
(1)
Fonetyka
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Język polski
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Leczenie
(1)
Metoda Montessori
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Poradnictwo
(1)
Psychologia
(1)
Skala Ryzyka Dysleksji
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Opracowanie
(2)
Poradnik
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręcznik do nauczania początkowego
(1)
Poradniki
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Medycyna i zdrowie
(3)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44806/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66157/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewolucja podejścia do niepełnosprawności intelektualnej – mowa, język, komunikacja; 1.1. Niepełnosprawność intelektualna – teoria i praktyka w ujęciach heterogenicznych; 1.1.1. Historyczne spojrzenie na problem niepełnosprawności intelektualnej; 1.2. Kliniczne podejście do niepełnosprawności intelektualnej; 1.3. Rozwój komunikacji; mowy i języka osób z niepełnosprawnością intelektualną; 1.4. Mowa jako aspekt różnicujący. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci; Rozdział 2: Jakość komunikowania się ze społeczeństwem osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2.1. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie; 2.2. Komunikacja -istotny aspekt relacji ze społeczeństwem; 2.3. Kompetencje komunikacyjne i językowe osób z niepełnosprawnością intelektualną, a rozwój intelektualny oraz warunki obecności w społeczeństwie; Rozdział 3: Badania nad poziomem kompetencji językowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i w normie; 3.1. Cele i założenia badań własnych; 3.2. Metoda i technika prowadzenia badań; 3.3. Opis badanej próby; 3.4. Badania własne; 3.4.1. Język osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną – używanie części mowy w redagowanych wypowiedziach; 3.4.2. Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w porównaniu z normą rozwojową; 3.4.3. Występowanie specyficznych zaburzeń w zakresie kształtowania się kompetencji warunkujących sytuację społeczną uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 3.4.4. Osiągnięcia w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych grupy badanej i kontrolnej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63909 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52435/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia)
Rozdział 1: Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i jego ewolucja; Rozdział 2. Wymiary niepełnosprawności intelektualnej; 2.1.Wymiar organiczny; 2.2. Wymiar psychologiczny; 2.3.Wymiar społeczny. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej; Rozdział 3: Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej; 3.1. Podstawowe zasady diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej; 3.2. Kryteria upośledzenia umysłowego; 3.3.Wybrane metody psychologiczne stosowane w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej; 3.4. Diagnoza różnicowa niepełnosprawności intelektualnej; Rozdział 4: Początki opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich edukacja; Rozdział 5: Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie; 5.1.System oświatowo-wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim; 5.2. System oświatowo-wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu głębszym; 5.3.Wybrane metody stosowane w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym; Rozdział 6: Zaburzenia mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich terapia; Rozdział 7: Sytuacja rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie; Rozdział 8: Z zagadnień deontologii zawodu pedagoga specjalnego. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52434, 52405 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52375/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42556, 42555 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42554/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp; Rozdział 1: Podręcznik jako podstawowa pomoc w realizacji metody nauczania; 1.1. Podręcznik w słownikach i encyklopediach; 1.2. Z historii podręcznika; 1.3. Podręcznik w dydaktyce współczesnej; Rozdział 2: Założenia metodologiczne badań własnych; 2.1. Określenie problemu badawczego; 2.2. Uzasadnienie przyjętej strategii badań; Rozdział 3: Wartości edukacyjne najpopularniejszych metod nauki pisania i czytania; 3.1. Podręcznik Wesoła szkoła jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze fonetycznym, z silną ekspozycją sylaby; 3.2. Podręcznik Ja i moja szkoła jako przykład metody analityczno-syntetycznej o charakterze fonetyczno-graficznym, z wyeksponowaniem relacji głoskowo-literowych; 3.3. Podręcznik Już w szkole jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze fonetycznym, z sylabą jako etapem pośrednim; 3.4. Podręcznik Przygoda z klasą jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze funkcjonalnym; 3.5. Podręcznik „Z Ekoludkiem w szkole” jako przykład metody wyrazowej analityczno-syntetycznej o charakterze fonetycznym, z sylabą jako etapem pośrednim; Rozdział 4: Źródła trudności uczniów w czytaniu i pisaniu; 4.1. Ograniczenia i trudności wynikające z przyjętych metod; 4.2. Ograniczenia i błędy wynikające z podręczników; Wnioski dotyczące metod; Wnioski dotyczące podręczników; Zakończenie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63888, 63887 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52420/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46472, 46471 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46470/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
Część 1. Dziecko zagrożone nieprawidłowościami w rozwoju mowy i języka; Rozdział 1: Jolanta Panasiuk: Neurologiczne uwarunkowania rozwoju mowy; Rozdział 2: Małgorzata Matyja, Iwona Doroniewicz: Neurorozwojowe podstawy rozwoju mowy i terapii logopedycznej; Rozdział 3: Agnieszka Banaszkiewicz: Akwizycja mowy w pierwszych latach życia; Rozdział 4: Bogumiła Stoińska: Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci z grup ryzyka; Rozdział 5: Olga Przybyła: Proce-sy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka; Rozdział 6: Beata Sie-bert, Barbara Kamińska: Wczesne uwarunkowania rozwoju twarzoczaszki i narządu żucia; Rozdział 7: Stanisław Milewski: Logopedyczne aspekty językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi; Rozdział 8: Magdalena Chrzan-Dędkoś: Rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie; Roz-dział 9: Teresa Jadczak-Szumiło: Rozwój mowy dzieci z FASD; Rozdział 10: Jolanta Panasiuk: Spe-cyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej; Rozdział 11: Aneta R. Borkowska, Agnieszka Robak: SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta - ujęcie neuropsychologiczne; Rozdział 12: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski: Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu wzroku; Część 2. Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej; Rozdział 13: Anna Regner: Wczesna interwencja logopedycz-na zapobiegająca zaburzeniom ustno-twarzowym; Rozdział 14: Beata Pusz: Wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dziecka na oddziale neonatologicznym; Rozdział 15: Danuta Pluta-Wojciechowska: Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia; Rozdział 16: Jakub Skrzek: Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okoli-cy orofacjalnej - połykania, gryzienia i żucia; Rozdział 17: Agnieszka Rożek, Dawid Larysz: Wcze-sna interwencja u dzieci z dysfunkcjami powstałymi na tle izolowanych kraniosynostoz; Rozdział 18: Urszula Mirecka: Wczesna interwencja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym; Rozdział 19: Jagoda Cieszyńska- Rożek, Marta Korendo: Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej; Rozdział 20: Anita Lorenc: Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego; Rozdział 21: Jacek J. Błeszyński; Ilona Brzozowska-Misiewicz, Marlena Twardo: Za-rys terapii logopedycznej dzieci z zespołami wad wrodzonych; Rozdział 22: Dorota Podgórska-Jachnik: Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem; Rozdział 23: Halina Pawłowska- Jaroń: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z diagnozą padaczki; Rozdział 24: Kamila Talaśka: Programy Centrum Hanen jako przykład niedyrektywnego podejścia do pracy z dziećmi z zaburzeniami komuinikacji; Rozdział 25: Katarzyna Szady: Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju w nurcie pedagogiki leczniczej Marii Montessori; Rozdział 26: Olga Przybyla, Katarzyna Kasica-Bańkowska: Wychowa-nie słuchowe małego dziecka; Rozdział 27: Anna Walencik-Topiłko: Ćwiczenia słuchowe i ruchowe w terapii małego dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy; Część 3. Dziecko z wyzwaniami rozwojo-wymi - aspekty pracy terapeutycznej; Rozdział 28: Małgorzata Fuchs, Ewa Kulig: Neurorozwojowa diagnostyka i terapia metodą Vojty; Rozdział 29: Małgorzata Matyja: Metoda NDT-Bobath; Roz-dział 30: Ilona Brzozowska -Misiewicz: Koncepcja Rodolfo Castillo Moralesa; Rozdział 31: Joanna Kowalewska, Małgorzata Koczyk: Wpływ neurosensomotorycznej integracji odruchów na kształto-wanie rozwoju psychomotorycznego i kognitywnego u dzieci; Rozdział 32: Daria Jodzis: Integracja sensoryczna we wczesnej interwencji logopedycznej; Część 4. Współpraca terapeuty z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Rozdział 33: Anna Walencik-Topiłko, Agnieszka Banaszkie-wicz: Profilaktyka logopedyczna; Rozdział 34: Agnieszka Banaszkiewicz, Anna Walencik-Topiłko: Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej; Rozdział 35: Urszula Bernatowicz-Łojko, Jacek J. Błeszyński, Anna Studniczek, Marlena Twardo, Aleksandra Wesołow-ska: Karmienie naturalne jako element wsparcia matki/rodziny i rozwoju dziecka - znaczenie banku mleka kobiecego; Rozdział 36: Łucja Bieleninik: Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzy-ka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym; Rozdział 37: Magdalena Chrzan-Dętkoś: Psychologiczne uwarunkowania trudności w rozwoju mowy dziecka - perspektywa psy-chodynamiczna. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52429, 52371 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52352/X czyt. (1 egz.)
Book
Audiobook
CD
In basket
Logopedia artystyczna / redakcja naukowa Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - 659 s. : ilustracje ; 25 cm + 1 płyta audio (CD).
(Logopedia XXI Wieku)
Część 1. Logopedia artystyczna - wprowadzenie do zagadnienia; Rozdział 1: Od oratora do prezydenta – Jolanta Maćkiewicz; Rozdział 2: Wacław Borek: Effatha - mowa i mówienie w księgach Starego i Nowego Testamentu; Rozdział 3: Barbara Kamińska: Od retoryki do logopedii artystycznej; Rozdział 4: Mirosław Michalik: Sprawności językowe w ujęciu lingwistyki edukacyjnej a wybrane problemy logopedii artystycznej; Część 2. Język, wymowa i prozodia - aspekty normatywne, opisowe, kierunki zmian; Rozdział 5: Katarzyna Kłosińska: Zwyczaje językowe Polaków po przełomie 1989 roku; Rozdział 6: Barbara Kamińska: O polskiej normie ortograficznej; Rozdział 7: Anita Lorenc: Transkrypcja wymowy w normie i w przypadkach jej zaburzeń. Próba ujednolicenia i obiektywizacji; Rozdział 8: Magdalena Osowicka-Kondratowicz: Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny; Rozdział 9: Anita Lorenc: Kryteria diagnostyczne normy wymawianiowej; Rozdział 10: Stanisław Milewski, Barbara Kamińska: Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny w aspekcie normatywnym; Rozdział 11: Marta Wysocka: Prozodia mowy - problemy opisu; Część 3. Mowa i głos w normie i patologii - walory i ocena; Rozdział 12: Jolanta Panasiuk: Mózgowe uwarunkowania procesu mówienia; Rozdział 13: Jerzy Kuczkowski: Anatomiczno - fizjologiczne podstawy głosu; Rozdział 14: Anna Walencik-Topiłko: Emisja głosu mówionego i śpiewanego. Oddech w mowie i śpiewie; Rozdział 15: Joanna Cieszyńska: Zaburzenia głosu u osób śpiewających; Rozdział 16: Ewa Binkuńska: Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem; Rozdział 17: Barbara Sambor, Monika Jakowczuk: Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń fonacji u osób zawodowo posługujących się głosem; Rozdział 18: Ewa Binkuńksa: Głos w kreowaniu wizerunku osób posługujących się nim zawodowo; Część 4. Wystąpienia publiczne z perspektywy teorii i praktyki; Rozdział 19: Aneta Załazińska: Podstawy autoprezentacji; Rozdział 20: Paweł Nowak: Retoryka polityczna - poprawność i skuteczność; Rozdział 21: Paweł Nowak: Komunikacja prawnicza - aspekty językowe; Rozdział 22: Marek Kochan: Retoryka biznesu - między wiarygodnością a zrozumiałością; Rozdział 23: Wiesław Przyczyna: Kształcenie językowe w seminariach duchownych w Polsce; Rozdział 24: Leszek Szewczyk: Opieka logopedyczna w seminariach duchownych; Rozdział 25: Barbara Sambor: Skaza dykcyjna czy wada wymowy? Logopedyczne badanie młodych adeptów sztuki aktorskiej; Rozdział 26: Ewa Wojnarowska: Logopeda w szkole teatralnej; Rozdział 27: Mieczysława Walczak-Deleżyńska, Jacek Deleżyński: Praca nad techniką i wyrazistością mowy studentów Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu; Rozdział 28: Maria Bończykowa: Praca logopedyczna z dziennikarzami; Rozdział 29: Głos i jego rola w mediach elektronicznych; Rozdział 30: Bogumiła Toczyńska: Skarbczyk rytmów. Wiersz metryczny w logopedii artystycznej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63884, 63883 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52357/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Czy szkoła rzeczywiście uczy czytać?; Rozdział 2. Pisać czy przepisywać na zajęciach szkolnych; Rozdział 3. Mówić czy zaniemówić – skutki komunikacji w klasie szkolnej; Rozdział 4. Analfabetyzm matematyczny – nieuświadomiony obszar niekompetencji uczniów; Rozdział 5. Problemy z problemami na lekcjach matematyki ; Rozdział 6. Przeliczać czy myśleć na matematyce; Rozdział 7. Integracja treści – między naiwnością pedagogiczną a urzędniczym posłuszeństwem. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48766 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48765/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65046 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65045/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 162 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Logopedia XXI Wieku)
Rozdział 1: Język co to takiego?; 1.1. Język jako mowa i jako praktyczna wiedza o nim; 1.2. Do czego służy nam język?; 1.3. Jak i kiedy powstał ludzki język?; Rozdział 2: Znaczenie w języku; 2.1. Co to są znaki i jak znaczą?; 2.2. Swoistość znaczenia znaków językowych; 2.3. Polisemia, czyli jeden wyraz -wiele znaczeń; 2.4. Związki między wyrazami w systemie językowym; Rozdział 3: Między dźwiękiem a sensem; 3.1. Głoski i fonemy; 3.2. Samogłoski języka polskiego; 3.3. Fonemy spółgłoskowe polszczyzny; 3.4. Jednostki dźwiękowe języka a ich realizacja praktyce; 3.5. Semy, czyli „ znaczeniowe fonemy”; Rozdział 4: Wyraz jako struktura morfologiczna; 4.1. Morfemy – cząstki konstrukcyjne wyrazu; 4.2. Występowanie tego samego morfemu w różnych postaciach; 4.3. O pożytkach z alternacji i kłopotach z nimi; Rozdział 5: Jak się tworzy wyrazy z morfemów?; 5.1. Wyrazy przejrzyste i nieprzejrzyste strukturalnie; 5.2. Co to jest formacja słowotwórcza i jak jest zbudowana; 5.3. Sposoby tworzenia wyrazów; 5.4. Jakie funkcje tworzą formanty słowotwórcze; 5.5. Kategorie i typy słowotwórcze rzeczownika; 5.6. Jak powstają derywaty w ramach różnych części mowy?; 5.7. System słowotwórczy i jego przydatność; Rozdział 6: Po co mamy fleksję w języku?; 6.1. Swoistość funkcjonalna morfemów fleksyjnych; 6.2. Przypadek i liczba jako przykłady kategorii fleksyjnych rzeczownika; 6.3. Budowa fleksyjna wyrazu; 6.4. Właściwości fleksyjne przymiotnika; 6.5. Formy fleksyjne zaimka; 6.6. Warianty gramatyczne liczebników; 6.7. Deklinacja, czyli odmiana przez przypadki; 6.8. Cechy fleksyjne czasownika; 6.9. Dlaczego koniugacja jest tak rozbudowana?; Rozdział 7: Struktura składniowa języka; 7.1. Jak powstają jednostki informacyjne w mowie?; 7.2. Zdanie i inne typy wypowiedzeń; 7.3. Składniki syntaktyczne – minimalne cząstki wypowiedzenia; 7.4. Jakie związki składników powstają w wypowiedzeniu?; 7.5. Co to jest akomodacja składniowa?; 7.6. Właściwości akomodacyjne różnych części mowy; 7.7. Według jakich wzorów budujemy zdania proste?; 7.8. Wypowiedzenia złożone i ich rodzaje; Rozdział 8: Tekst – jednostka komunikacji językowej; 8.1. Jakimi jednostkami językowymi się porozumiewamy?; 8.2. Koherencja, czyli spójność semantyczna tekstu; 8.3. Formalne środki do wiązania wypowiedzeń w tekście; 8.4. Różne gatunki wypowiedzi w komunikacji językowej; 8.5. Co to jest dyskurs?; 8.6. Zaburzenia w tworzeniu i odbiorze tekstu; Rozdział 9: Zakończenie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63955, 63954, 63953 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52351/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65149 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65148/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52350, 52040 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 52039/X czyt.
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
Część 1. Historia logopedii; Rozdział 1: Stanisław Milewski - Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim; Rozdział 2: Danuta Emiluta- Rozya - Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Rozdział 3: Ewa Hartman, Urszula Bartosiewicz - Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska; Część 2: Teoria logopedii; Rozdział 4: Stanisław Grabias - O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania; 4.1. Przedmiot logopedii. Trudności w ustlaniu jego zakresu; 4.2. Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach mowy; 4.3. Profilaktyka logopedyczna; 4.4. Zaburzenia mowy; 4.5. Procedury prognostyczne a typologia zaburzeń mowy; 4.6. Diagnozowanie logopedyczne; 4.7. Diagnozowanie czynności poznawczych; 4.8. Diagnozowanie przekazu. Realizacja intencji; 4.9. Deskrypcja i interpretacja w diagnozowaniu logopedycznym; 4.10. Terapia; Rozdział 5: Maria Kielar-Turska - Sprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne; 5.1. Funkcje zarządzające a sprawności językowe i komunikacyjne; 5.2. Sprawności językowe i komunikacyjne a rozumienie fałszywych przekonań; 5.3. Sprawności komunikacyjne a aktywność twórcza; 5.4. Pozycja społeczna w grupie rówieśniczej a sprawności komunikacyjne; 5.5. Podsumowanie; Rozdział 6: Edward Łuczyński - Gramatyka a logopedia; 6.21. Relacje między gramatyką a logopedią; 6.2. Zakres pojęcia „gramatyka” w językoznawstwie; 6.3. Termin „logopedia” w teorii logopedycznej; 6.4. Proponowane rozumienie terminu „logopedia”; 6.5. Obszary logopedii ściśle powiązane z gramatyką; 6.6. Podsumowanie; Rozdział 7: Danuta Pluta-Wojciechowska - Patofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”?; 7.1.Wprowadzenie; 7.2. W logopedii warto spotkać się nie tylko z krajobrazem, a także z jego systemową mapą; 7.3. Czy antynomia zawarta w tytule rozdziału jest uzasadniona?; 7.4. O przedmiocie patofonetyki; 7.5. O badaniu zakłóceń dźwięków mowy; 7.6. Poszukiwania charakterystycznych cech dyslalii; 7.7. Metody i środki kształcenia; 7.8. Przykład analizy systemu fonetycznego mowy rozszczepowej; 7.9. Podsumowanie; Rozdział 8: Barbara Kamińska - Logopedia artstyczna i jej miejsce w kształceniu logopedów; 8.1. Wprowadzenie; 8.2. Przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii artystycznej; 8.3. - Miejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów; 8.4. Specyfikacja pracy w zakresie logopedii artystycznej; 8.5. Podsumowanie; Część 3. Język dziecka w normie i patologii; Rozdział 9: Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska - Latecka - Rodzic a skuteczność terapii logopedycznej dziecka; 9.1. Wprowadzenie; 9.2 Założenia metodologiczne badań dotyczących czynników oddziaływań ze strony rodzica; 9.3. Czynniki różnicujące skuteczność terapii logopedycznej ze strony rodziców- statystyki opisowe; 9.4. Czynniki różnicujące skuteczność terapii logopedycznej ze strony rodziców – analiza statystyczna; 9.5. Hierarchia czynników zależnych od rodziców; 9.6. Rola rodzica w terapii logopedycznej dziecka z dyslalią; 9.7. Podsumowanie; Rozdział 10: Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray - SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy -implikacja dla praktyki logopedycznej; 10.1. Wprowadzenie; 10.2. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego -SLI; 10.3. SLI a psycholingwistyczne teorie przetwarzania procesów mowy; 10.4. SLI – wskazówki dotyczące diagnozy i terapii; Rozdział 11: Joanna Gruba - Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym - analiza badań; 11.1. Wprowadzenie; 11.2. Modele lateralizacji; 11.3. Rozwój lateralizacji; 11.4. Słuch fonemowy; 11.5. Metodologia badań własnych; 11.6. Przebieg badań, metody i narzędzia badawcze; 11.7. Charakterystyka badanej grupy; 11.8. Analiza zależności pomiędzy modelem lateralizacji a słuchem fonemowym ; 11.9. Podsumowanie; Rozdział 12: Ewa Binkuńska - Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich; Rozdział 13: Alina Maciejewska - Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach; 13.1. Wprowadzenie; 13.2. Definiowanie wyrazu/ pojęcia „dom” w wypowiedziach dzieci przedszkolnych; 13.3. Definiowanie wyrazu/ pojęcia „dom” przez uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu; 13.4. Definiowanie wyrazu/ pojęcia „dom” przez studentów z uszkodzonym słuchem; 13.5. Profilowanie znaczenia wyrazu/pojęcia „dom” - podsumowanie; Rozdział 14: Marta Wysocka- Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci 5-7 letnich; 14.1. Wprowadzenie; 14.2. Percepcja intonacji; 14.3. Percepcja struktur melodycznych; 14.4. Percepcja melodii w śpiewie; 14.5. Akcent w zdaniu i akcent w muzyce; 14.6. Prozodia emocjonalna; 14.7. Podsumowanie; Rozdział 15: Anna Walencik -Topiłko - Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej. Wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów; 15.1. Wprowadzenie; 15.2. Przykładowe ćwiczenia słuchowe i ich zastosowanie; Rozdział 16: Małgorzata Rocławska- Daniluk - Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej; 16.1. Edukacja dwujęzyczna w Polsce; 16.2. Cele edukacji dwujęzycznej; 16.3. Wybrane problemy przedszkolnej edukacji dwujęzycznej; 16.4. Podsumowanie; Rozdział 17: Dariusz Okrzesik, Joanna Pióro, Barbara Makarczuk - Logopedyczne badania przesiewowe sześciolatków; 17.1. Wprowadzenie; 17.2. Założenia badań; 17.3. Podstawowe wyniki badań sześciolatków; 17.4. Wyniki badań; 17.5. Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie na bazie programu „ Równy Start” z wykorzystaniem wyników badań logopedycznych; Rozdział 18: Róża Sobocińska - Dobór metody w terapii osób jąkających się; 18.1. Wybór metody terapii ; 18.2. Metody; 18.3. Rozpoczynanie wypowiedzi; 18.4. Rola rodziny w terapii osób jąkających się; 18.5. Sytuacja terapeutyczna osób jąkających się w odniesieniu do ich wieku – (Elżbieta Haponiuk, Róża Sobocińska, Halina Waszczuk); Rozdział 19: Anna Kołaczkowska – Logopeda w ogrodzie kultury; Rozdział 20: Jolanta Panasiuk - Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją; 20.1. Afazjologia jako zjawisko interdyscyplinarne; 20.2. Początki afazjologii; 20.3. Afazja a różne koncepcje działania mózgu; 20.4. Afazja w warunkach medycznych; 20.5. Afazja w psychologii; 20.6. Afazja w neurolingwistyce; 20.7. Afazja w lingwistyce; 20.8. Afazja w praktyce logopedycznej; 20.9. Problemy metodologiczne w badaniach nad afazją; Rozdział 21: Aneta Domagała - Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne; 21.1. Wprowadzenie; 21.2. Przypadek 1; 21.3. Przypadek 2; 21.4. Podsumowanie ; Rozdział 22: Urszula Mirecka - Ocena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii; 22.1. Wprowadzenie; 22.2. Skala dyzartrii w ocenie zaburzeń suprasegmentalnych; 22.3. Wskazania do terapii. Kierunki badań; Rozdział 23: Elżbieta M. Milczankiewicz - Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych; 23.1. Wprowadzenie; 23.2. Procesy rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych w toku zamierzonej aktywności zabawowej a nabywanie doświadczeń w zakresie poznawania siebie i swiata u dzieci z diagnozą PUM; 23.3. Omówienie wyników i próba nakreślenia wniosków; Rozdział 24: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa Czaplewska - Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka; 24.1. Wprowadzenie; 24.2. Noworodek przedwcześnie urodzony – definicja; 24.3. Wczesna interwencja logopedyczna; 24.4. Wyniki badań; 24.5. Stan zdrowia dzieci; 24.6. Podsumowanie; Rozdział 25: Mirosław Michalik - Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym; 25.1. Wprowadzenie; 25.2. Między przetwarzaniem mysli a komunikowaniem znaczeń; 25.3. Empiryczna weryfiakcja teoretycznych założeń; 25.4. Wnioski praktyczne; Rozdział 26: Izabela Olejniczak- Pachulska, Katarzyna Urbańska - Powodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe; 26.1. Wprowadzenie; 26.2. Systemowe wsparcie dla osób z afzją; 26.3. korzysci wynikające z podejścia systemowego; 26.4. Podsumowanie; Rodział 27: Ewa Bartczak, Jan Kochanowski - Afazja wzgórzowa. Opis przypadku; 27.1. Wprowadzenie; 27.2. Materiały i metody; 27.3. Wyniki; 27.4. Podsumowanie; Część 5. Zaburzenia czytania i pisania; Rozdział 28: Jagoda Cieszyńska - Zaburzenia linearności - podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu; 28.1. Lineralność-podstawowy wymiar języka; 28.2. Jatrogenne techniki w nauczaniu czytania; 28.3 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania; Rozdział 29: Maria Przybysz-Piwko - Aspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej; 29.1. Wprowadzenie; 29.2. Fonemy i grafemy-elementarne jednostki systemu językowego; 29.3. Struktura systemu językowego a błędy w pisaniu; 29.4. Błędy w przetwarzaniu ciągu fonicznego i graficzno-ortograficznego; 29.5. Interferencja mowy i pisma czyli postaci graficzno-ortograficznych i fonicznych wyrazów podczas czynności pisania; 29.6. Trudności w przetwarzaniu informacji językowej zawartej w strukturach językowych; 29.7. Podsumowanie; Rozdział 30: Aneta Domagała, Urszula Mirecka - Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat; 30.1 Wprowadzenie; 30.2 Badania; 30.3. Podsumowanie; Rozdział 31: Marta Korenko - Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci; 31.1. Wprowadzenie; 31.2. Trudności w przetwarzaniu fonologicznym czy percepcją wzrokową?; 31.3. Błędy pradygmatyczne i syntagmatyczne- próba dotarcia do przyczyn; 31.4. Opracowanie programu terapii; Rozdział 32: Alicja Giermakowska - Kształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania; 32.1.Wprowadzenie; 32.2. Praca z dzieckiem w rozwijaniu kompetencji morfologicznej; 32.3. Podsumowanie; Rozdział 33: Małgorzata Wizjan, Barbara Ostapiuk - Niepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku; 33.1. Wprowadzenie; 33.2. Opis przypadku; 33.3. Podsumowanie; Część 6. Surdologopedia; Rozdział 34: Ewa Muzyka-Furtak - Terapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym; 34.1. Wprowadzenie; 34.2. Sprawność społeczna; 34.3. Sprawność sytuacyjna; 34.4. Sprawność pragmatyczna; Rozdział 35: Zdzisława Orłowska-Popek - Trudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć; 35.1. Emocje w ujęciu językoznawczym; 35.2. Świat uczuć dziecka niesłyszącego; 35.3. Charakterystyka badanej grupy; 35.4. Ekspresja werbalna; 35.5. Przykłady językowego wyrażania emocji przez uczniów niesłyszących; 35.6. Podsumowanie; Rozdział 36: Helena Liwo - (Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii; 36.1. Wprowadzenie; 36.2. Wada słuchu jako deficyt komunikacyjny; 36.3. Surdologopedia: kontekst racjonalności i metodologii; 36.4. Implant ślimakowy jako perspektywa (nie)słyszącego; 36.5. wnioski z badan własnych; 36.6. W kierunku zmian- nowe implikacje dla surdologopedii; Część 7: Komputer w logopedii; Rozdział 37: Katarzyna Szady - Wykorzystanie autorskich programów multimedialnych w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych; Rozdział 38: Joanna Jatkowska, Piotr Kaszubowski - Logopedia w internecie; 38.1. Wprowadzenie; 38.2. Cele programu; 38.3. Zadania programu; 38.4. Treści kształcenia; 38.5. Grupa docelowa programu; 38.6. Podstawowa jednostka lekcyjna, czyli e-logo-lekcja; 38.7. Przewidywane efekty działań programu; 38.8. Podsumowanie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63882, 63881 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52358/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota zaburzeń odżywiania się; 2. Anoreksja i bulimia - rys historyczny; 3. Anoreksja i bulimia - szkice psychologiczne osób chorych; 4. W poszukiwaniu przyczyn anoreksji i bulimii; 5. Wpływ rodziny na proces powstawania objawów anoreksji; 6.Profilaktyka zaburzeń odżywiania się; 7. Leczenie zaburzeń odżywiania się; 8. Krok po kroku w stronę zdrowia. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52025/VIII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Część 1. Stosowanie programu terapii; Rozdział 1: Wprowadzenie do programu terapii SAZ; Rozdział 2: Przewodnik po programie terapii; Rozdział 3: Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ; Rozdział 4: Program terapii SAZ – jak stosować AZ; Rozdział 5: Strategie nauczania; Rozdział 6: Gromadzenie i zapisywanie danych; Rozdział 7: Sporządzanie wykresów; Rozdział 8: Tworzenie środowiska SAZ; Część 2. Programy szczegółowe; Rozdział 9: Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi; Rozdział 10: Umiejętności związane z naśladowaniem; Rozdział 11: Umiejętności wzrokowo-przestrzenne; Rozdział 12: Umiejętności językowe związane z mową bierną; Rozdział 13: Umiejętności językowe związane z mową czynną; Rozdział 14: Umiejętności szkolne; Rozdział 15: Umiejętności społeczne/związane z zabawą; Rozdział 16: Umiejętności związane z samoobsługą. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63875, 52474 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52388/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Część 1. Stosowanie programu terapii; Rozdział 1: Wprowadzenie do programu terapii SAZ; Rozdział 2: Przewodnik po programie terapii; Rozdział 3: Program terapii SAZ -pojęcie AZ; Rozdział 4: Program terapii SAZ -jak stosować AZ; Rozdział 5: Strategie nauczania; Rozdział 6: Gromadzenie i zapisywanie danych; Rozdział 7: Sporządzanie wykresów; Rozdział 8: Tworzenie środowiska SAZ; Część 2. Programy szczegółowe; Rozdział 9: Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi; 1. Prawidłowa pozycja podczas rodzinnego posiłku; 2. Prawidłowa pozycja podczas zajęć szkolnych; 3. Podtrzymanie kontaktu wzrokowego; Rozdział 10: Umiejętności związane z naśladowaniem; 1. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki małej; 2. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki małej z wykorzystaniem przedmiotów; 3. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki dużej; 4. Naśladowanie złożonych ruchów z zakresu motoryki dużej z wykorzystywaniem przedmiotów; 5. Naśladowanie: lustro, szybkość, intensywność, kolejność; 6. Naśladowanie czynności niby (bez użycia przedmiotów); Rozdział 11: Umiejętności wzrokowym – przestrzenne; 1. Układanie według serii lub kolejności; 2. Budowanie z klocków; 3. Układanie według wzoru; 4. Dopasowywanie budowli z klocków do obrazków przedstawiających budowle z klocków; 5. Dopasowywanie podobnych przedmiotów; 6. Dopasowywanie wielkich liter do małych; 7. Dopasowywanie małych liter do wielkich; 8. Labirynty; 9. Puzzle (układanka z ramką i klasyczne); 10. Sortowanie przedmiotów ze względu na cechy; 11. Sortowanie obrazków ze względu na cechy; 12. Sortowanie przedmiotów ze względu na funkcje; 13. Sortowanie obrazków ze względu na funkcje; 14. Co nie pasuje?; Rozdział 12: Umiejętności językowe związane z mową bierną ; 1. Rozróżnianie dzwięków; 2. Dokonywanie wyborów; 3. Czasowniki czasu przeszłego; 4. Nieregularne formy czasowników czasu przeszłego; 5. Liczba mnoga; 6. Nieregularne formy liczby mnogiej; 7. Zimki (on/ona); 8. Zimki (jego/jej); 9. Zimki (ja/ty); 9. Zimki (mój, moja, moje/ twój, twoja ,twoje); 10. Zimki (ich/nasz); 11. Zimki (my/oni); 12. Mowa bierna polecenia wydawane w grupie; 13. Mowa bierna: polecenia (dwuetapowe); 14. Mowa bierna: nazwy cech; 15. Mowa bierna: nazwy kategorii; 16. Mowa bierna: nazwy zawodów; 17. Mowa bierna: nazwy emocji; 18. Mowa bierna: nazwy funkcji części ciała; 19. Mowa bierna: nazwy funkcji przedmiotów; 20. Mowa bierna: nazwy płci; 21. Mowa bierna: nazwy pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach; Rozdział 13: Umiejętności językowe związane z mową czynną; 1. Odpowiadanie na proste pytania „Co”?; 2. Odpowiadanie na proste pytania „Kiedy?”; 3. Odpowiadanie na proste pytania „Gdzie?”; 4. . Odpowiadanie na proste pytania „Gdzie?” dotyczące klasy; 5. Odpowiadanie na proste pytania „Który”?; 6. Odpowiadanie na proste pytania „Kto”?;. Odpowiadanie na proste pytania o rozstrzygnięcie (tak/nie); 7. Odpowiadanie na pytania społeczne; 8. Opisywanie obrazków; 9. Rozróżnianie dźwięków; 10. Rozbudowane zdanie (orzeczenie-dopełnienie); 11. Rozbudowane zdanie (podmiot-orzeczenie); 12. Rozbudowane zdanie (podmiot-orzeczenie- dopełnienie); 13. . Rozbudowane zdanie (podmiot- właściciel); 14. Rozbudowane wyrażenia rozpoczynające zdanie; 15. Wyrażanie niezadowolenia; 16. Mowa czynna: nazwy cech; 17. Mowa czynna: nazwy kategorii; 18. Mowa czynna: nazwy zawodów; 19. Mowa czynna: nazwy emocji; 20. Mowa czynna: nazwy funkcji części ciała; 21. Mowa czynna: nazwy funkcji przedmiotów; 22. Mowa czynna: nazwy płci; 23. Mowa czynna: nazwy pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach; 24. Reakcje intrawerbalne: kończenie utartych wyrażeń; 25. Dobre maniery; 26. Czasowniki czasu przeszłego; 27. Liczba mnoga; 28. Nieregularne formy liczby mnogiej; 29. Zaimki(on/ona); 30. Zimki (jego/jej); 31. Zaimki (ja/ty); 32. Zaimki (mój, moja moje/twój, twoja, twoje); 33. zaimki (ich/nasz); 34. Zimki (my/oni); 35. Wydawanie prostych poleceń innym; 36. Odwzajemnianie informacji; 37. Proszenie o potrzebne lub brakujące materiały; 38.Wyrażanie prostych próśb za pomocą pytań; 39. Wyrażanie prostych próśb za pomocą zdań; 39. Imitacja werbalna: wyrażenia; Rozdział 14: Umiejętności szkolne; 1. Łączenie kropek; 2. Wycinanie; 3. Mowa czynna: nazwy kształtów; 4. Mowa czynna: nazywa głosek; 5. Mowa czynna: nazwy pieniędzy; 6. Mowa czynna: nazwy przeciwieństw; 7. Składanie papieru; 8. Związek między częścią a całością; 9. Malowanie; 10. Klejenie; 11. Pojęcia ilościowe; 12. Mowa bierna: nazwy kształtów; 13. Mowa bierna: nazwy głosek; 14. Mowa bierna: nazwy pieniędzy; 15. Mowa bierna: nazwy przeciwieństw; 16. Czytanie: łączenie głosek z obrazkami; 17. Czytanie: łączenie wyrazów z obrazkami; 18. Rymowanie; 19. Czas trwania zadania; Rozdział 15: Umiejętności społeczne/ związane z zabawą; 1. Kaczka, kaczka, gęś; 2. Samodzielna zabawa planowa; 3. Uczestnictwo w złożonych piosenkach i zabawach ruchowych; 4. Plac zabaw: drabina; 5. Plac zabaw: karuzela; 6. Plac zabaw: drabinki; 7. plac zabaw: zjeżdżalnia; 8. Plac zabaw: huśtawka; 9. Plac zabaw: huśtawka/równoważnia; 10. Plac zabaw: tunel; 11. Zabawa tematyczna: przyjęcie urodzinowe; 12. Zabawa tematyczna: detektyw; 13. Zabawa tematyczna: lekarz; 14. Zabawa tematyczna: kuchnia; 15. Zabawa tematyczna: mamusia i tatuś; 16. Zabawa tematyczna: szkoła; 17. Zabawa tematyczna: (bez rekwizytów); 18. Zabawa tematyczna: te same role – tancerze; 19. Zabawa tematyczna: te same role – piraci; 20. Zabawa tematyczna: te same role – księżniczki; 21. Zabawa tematyczna: te same role – kierowcy samochodów wyścigowych; 22. Zabawa tematyczna: te same role – maszyniści pociągu; 23. Pływanie: poziom 1; 24. Zabawa symboliczna; 25. Przejmowanie kolejności; Rozdział 16: Umiejętności związane z samoobsługą i inne zachowania przystosowawcze; 1. Nakładanie pomadki do ust; 2. Zapinanie i odpinanie guzików; 3. Czyszczenie uszu; 4. Ubieranie się i rozbieranie: zakładanie zdejmowanie rękawiczek; 5. Ubieranie się i rozbieranie: zakładanie zdejmowanie stroju gimnastycznego; 6. Zapinanie i odpinanie zatrzasków; 7. Systematyczne odwrażliwianie: czesanie włosów; 8. Systematyczne odwrażliwianie: mysie zębów; 9. Rozsuwanie suwaka; 10. Czekanie; 11. Chodzenie tyłem; 12. Wycieranie rąk i twarzy; 13. Zasuwanie nierozdzielczego i rozdzielczego suwaka. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63874, 52473 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52386/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Montssori- wstęp historyczny; 2. Filozofia Montessori; 3. Metody Montessori; 4. Montessori i rodzice; 5. Stosunek Montessori do pisania i czytania; 6. Dlaczego Montessori dziś?.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58644 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58643/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Poszukiwanie przyczyn; 1. Epidemia autyzmu; 2. Przyczyny autyzmu: geny a środowisko; 3. Co się dzieje w mózgu dziecka z autyzmem; 4. Czynniki ryzyka: co wynika z badań naukowych; Część 2: Poszukiwanie rozwiązań; 5. Jaski masz styl poznawczy?; 6. Pomiar nierównowagi mózgu; 7. Słuchaj swojego ciała: badanie dia-gnostyczne objawów; 8. Tryb życia i reakcja stresowa; 9. Gdy zaburzona zostaje równowaga w układzie odpornościowym ; 10. Jak ograniczyć czynniki ryzyka, czyli plan 10 kroków przed poczę-ciem dziecka; 11. Program Brain Balance dla przyszłych rodziców; Część 3: Wczesne wykrywanie; 12. Poszukiwania wczesnych oznak autyzmu. Co możemy zrobić ?; Uwagi końcowe jak odzyskać prawą półkulę, czyli umysł w pełni ?[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63846, 63845 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 52454/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again