Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(26)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia - Magazyn
(26)
Author
Walińska Ewa
(4)
Waśniewski Tadeusz
(3)
Gajdka Jerzy
(2)
Helin Andre
(2)
Leszczyński Zbigniew
(2)
Sawicki Kazimierz
(2)
Urbanek Piotr
(2)
Wnuk Tomasz
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Bailey Georgette
(1)
Ellis John
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołaszewski Przemysław
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Jajuga Teresa
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Nowak Marek
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Smith Malcolm
(1)
Sobańska Irena
(1)
Stolarek Jadwiga
(1)
Wild Ken
(1)
Williams David
(1)
Wojtania Tomasz
(1)
Zarzecki Dariusz
(1)
Zorde Kristof
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(19)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Przedsiębiorstwo
(14)
Finanse
(12)
Rachunkowość
(8)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Koszty
(3)
Rachunkowość przemysłowa
(2)
Budżet
(1)
Controlling
(1)
Kapitał
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Zarządzanie
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ogólne zsady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości; Cz. 2: Pozycje rachunków i strat; Cz. 3: Składniki bilansu; Cz. 4: Szczególne obszary sprawozdań finansowych; Cz. 5: Przykład skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR-ów; Cz. 6: Analiza porównawcza międzynarodowych standardów rachunkowosci z amerykańskimi standardami rachunkowości US GAAP; Wykaz międzynarodowych standardów rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9354/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Formy powiązań kapitałowych podmiotów gospodarczych i ich ujęcie w rachunkowości; 1. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych ; 2. Odwzorowanie powiązań kapitałowych podmiotów; 3. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych; Rozdział 2: Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych a wartość firmy; 4. Pojęcie i istota wartości firmy; 5. Pomiar wartości firmy; 6. Rozliczenie i wykazywanie wartości firmy w rachunkowości; 7. Praktyczne rozwiązania w zakresie wartości firmy w rachunkowości; Rozdział 3: Teoretyczne podstawy sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako forma sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 9. Koncepcja konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych w teorii rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych w Polsce na tle rozwiązań światowych - analiza porównawcza;10. Koncepcja grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości; 11. Zakres ujawnień w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 12. Podstawowe zasady i procedury konsolidacyjne w regulacjach rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 715 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 714/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. A. Jarugowa, [etal.], Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów; 2. I. Sobańska, Analiza zmienności kosztów; 3. A. Jarugowa, I. Sobańska, Analiza punktu krytycznego przy produkcji jedno-i wieloasortymentowej; 4. A. Jarugowa, R. Sochacka, A. Szychta, Koszty postulowane w kontroli działalności; 5. A. Jarugowa, I. Sobańska, Modele rachunku kosztów a wyniki finansowy; 6. A. Jarugowa, [etal.], Problemowe rachunki kosztów dla potrzeb decyzji operacyjnych i specjalnych; 7. J. Marcinkowski, Analiza wyniku finansowego.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 211 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Controlling / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk. - Wyd.2 popr. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2000. - 620 s. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-29-9
Rozdział 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 3. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; 4. Rachunek kosztów standarowych w budżetowaniu i kontroli; 5. Rachunek kosztów działań-ABC; 6. Organizacja i informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6347 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6346/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Informacje finansowe w podmiocie gospodarczym; Rozdział 2: System rejestracji zjawisk gospodarczych; Rozdział 3: Międzynarodowa standaryzacja rachunkowości; Rozdział 4: Majątek trwały; Rozdział 5: Zapasy; Rozdział 6: Środki pieniężne i rozrachunki; Rozdział 7: Przychody, koszty uzyskania przychodów i podatki; Rozdział 8: Kapitały podmiotów gospodarczych; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Sprawozdawczość i interpretacja danych; Rozdział 11: Konsolidacja sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16056/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 86543-48-5
Cz.1: Czynniki wywierające wpływ na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych; 1. Funkcja celu przedsiębiorstwa a rola sprawozdawczości finansowej; 2. Metody i zasady rachunkowości oraz ich wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych; Cz. 2: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu ogólnej analizy sprawozdań finansowych oraz ograniczenia tej metody;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 704, 703, 702, 701 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 700/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Decyzje inwestycyjne; 2. Wartość projektu; 3. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności; 4. Przyrostowy strumień gotówki; 5. Koszt kapitału; 6. Struktura kapitału; 7. Leasing; 8. Inflacja; 9. Racjonowanie kapitału - CAPITOL RATIONING;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 713, 712, 711, 710 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 709/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek kosztów. T. 1 / red. Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - [2],IV, 358 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ogólne zagadnienia rachunku kosztów; Rozdział 2: Obliczanie i grupowanie kosztów według rodzaju; Rozdział 3: Międzyokresowe, podmiotowe i przedmiotowe rozliczanie kosztów; Rozdział 4: Rachunek kalkulacyjny; Rozdział 5: Rachunek kosztów podmiotów gospodarczych różnych branż; Rozdział 6: Koszty w rachunku Ex Ante;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 741, 739, 737, 735 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 733/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek kosztów. T. 2 / red. Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - S.[2],V,[1],[359]-675 s. : rys.,wykr. ; 24 cm.
Rozdział 7: Rachunek kosztów postulowanych; Rozdział 8: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 9: Rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji; Rozdział 10: Rachunek kosztów w warunkach inflacji; Rozdział 11: Inne koncepcje i modele rachunku kosztów w aspekcje zarządzania; Rozdział 12: Sprawozdania o kosztach; Rozdział 13: Badania kontrolne i analityczne kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 742, 740, 738, 736 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 734/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-91-4
Rozdział 1. Wprowadzenie; Rozdział 2. Pojawiające się problemy; Rozdział 3. Strategiczna rachunkowość zarządcza; Rozdział 4. Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie; Rozdział 5. Kompleksowe zarządzanie jakością; Rozdział 6. Zarządzanie w celu zwiększenia wartości; Rozdział 7. Wskaźniki niefinansowe; Rozdział 8. Modelowanie finansowe; Rozdział 9. Pięć wymiarów rachunkowości zarządczej; Rozdział 10. Przyszłe kierunki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9284, 9283 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9282/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota finansów przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Retrospektywna ocena stanu gospodarki finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych; Rozdział 4: Wycena papierów wartościowych i koszty pozyskiwania kapitałów Rozdział 5: Metody wyceny przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 7: Metody obliczania efektywności przedsięwzięć rozwojowych; Rozdział 8: Biznes plan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 9: Franchising - bezinwestycyjny sposób rozwoju firmy; Rozdział 10: Leasing- bezinwestycyjna forma rozwoju firmy; Rozdział 11: Factoring; Rozdział 12: Forfaiting; Rozdział 13: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym; Rozdział 14: Rozliczenia wekslowe; Rozdział 15: Rozliczenia czekowe; Rozdział 16: Opodatkowanie przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 722, 721, 720, 719 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 718/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-72-8
1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jako integralny element sprawozdawczości finansowej; 2. Podstawowe zasady sporządzania - zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; 3. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych oraz wykorzystanie ich w analizach wskaźnikowych; 4. Analiza informacji zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych- analiza przypadków; 5. Przepływy pieniężne w ujęciu historycznym - sporządzanie, interpretacja i analiza - wybrany przykład praktyczny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6352, 6351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6350/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; Rozdział 2: Majątek, Kapitał, Wynik- zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na bilans; Rozdział 3: Konto-podstawy ewidencji księgowej; Rozdział 4: Fundamentalne zasady rachunkowości; Rozdział 5: Koszty i przychody-definicje i klasyfikacje; Rozdział 6: Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości-Ustawa o rachunkowości; Rozdział 7: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Rachunek zysków i strat; Rozdział 8: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Bilans; Rozdział 9: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 10: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 11: Kalkulacje kosztów; Rozdział 12: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych wpływ na wynik finansowy; Rozdział 13: Próg rentowności i jego analiza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12808 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12807/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-24-8
Cz.1: Istota rachunkowości zarządczej; Rozdział 1: Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny; Cz.2: Rachunek kosztów jako wyobrędniony system rachunkowości zarządczej; Rozdział 2: Istota i klasyfikacja kosztów; Rozdział 3: Modele rachunku kosztów; Rozdział 4: Istota i metody kalkulacji kosztów; Cz.3: Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkookresowe, ocena dokonań jednostki; Rozdział 5: Wybrane elementy analizy koszt - wolumen - zysk; Rozdział 6: Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników - rachunkowośc odpowiedzialności; Cz.4: Planowanie i kontrola kosztów i wyników; Rozdział 7: Budżetowanie kosztów; Rozdział 8: Monitoring- analiza i interpretacja odchyleń; Cz.5: Decyzje długookresowe; Rozdział 9: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 10: Planowanie finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6324 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6323/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podmiot, zadania, metody oraz wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Podstawowe materiały źródłowe analizy finansowej oraz ich wartość poznawcza; Rozdział 3: Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Analiza efektywności gospodarowania - rentowności; Rozdział 5: Ocena wpływu kapitału oraz dźwigni finansowej na poziom rentowności; Rozdział 6: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę aktywów i pasywów bilansu; Rozdział 7: Analiza sytuacji kapitałowo- majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie poziomym; Rozdział 8: Analiza przepływów finansowych - przepływy kapitałowe ( funds flow ) i pieniężne ( cash flow ); Rozdział 9: Analiza zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstw; Rozdział 10: Podstawowe metody i kierunki analizy papierów wartościowych; Rozdział 11: Sposoby oceny efektywności podejmowanych inwestucji oraz główne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Wybrane uogólnienia końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 732, 731, 730, 729 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 728/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86543-79-5
Cz. A: Ogólne podstawy rachunkowości; Rozdział 1: Wiadomości wstępne; Rozdział 2: Środki gospodarcze i źródła pochodzenia środków oraz zasady ujmowania ich w bilansie; Rozdział 3: Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu oraz charakterystyka i układ graficzny konta; Rozdział 4: Zasady funkcjonowania kont bilansowych i sporządzania bilansu końcowego; Rozdział 5: Zasady funkcjonowania kont wynikowych oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 6: Istota i zadania księgowości syntetycznej i analitycznej oraz wiadomości uzupełniajace w księgach rachunkowych; Cz. B: Zadania; Rozdział 7: Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; Rozdział 8: Odzwierciedlenie aktywów i pasywów w bilansie oraz wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu; Rozdział 9: Operacje bilansowe i zasady ich księgowania na kontach; Rozdział 10: Operacje wynikowe i ich odzwierciedlenia na kontach; Rozdział 11: Podzielność i łączenia konta oraz poprawianie błędów księgowych; Cz. C: Rozwiązania zadań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12795 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12794/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę pasywów bilansu; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowo- majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie poziomym; Rozdział 5: Kierunki sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Analiza rentowności w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Ocena wpływu struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności; Rozdział 8: Ustalenie i analiza rachunków przepływów finansowych; Rozdział 9: Sposoby oceny efektywności podejmowanych inwestycji; Rozdział 10: Analiza finansowa w ocenie symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością firmy; Rozdział 11: Całościowa ocena kondycji finansowej przedsięborstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 708, 707, 706 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 705/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy rachunkowości; Rozdział 2: Budżet samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Rachunkowość budżetowa; Rozdział 4: Rachunkowość jednostek wykonujących budżet; Rozdział 5: Rachunkowość podatków i opłat; Rozdział 6: Sprawozdawczość budżetowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9305, 9304 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9303/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-32-9
Rozdział 1: Przegląd podstawowych koncepcji wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstw; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych; Rozdział 3: Przegląd głównych modeli wyceny opartych na zdyskontowanym dochodzie ekonomicznym; Rozdział 4: Koszt kapitału a wartość przdsiębiorstwa; Rozdział 5: Wykorzystanie metod dochodowych w praktyce wyceny przedsiębiorstw; Rozdział 6: Kierunki doskonalenia dochodowych metod wyceny; Rozdział 7: Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw; Rozdział 8: Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6349 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6348/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again