Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(30)
available
(15)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(16)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Author
Korybski Tomasz
(9)
Mruk Henryk
(3)
Drachal Halina
(2)
Abramowska Barbara Ewa
(1)
Alejziak Wiesław
(1)
Andrzejewski Piotr
(1)
Attwood Tony (1952- )
(1)
Becker Deborah R. (1955- )
(1)
Bond Gary R
(1)
Buckup Sebastian
(1)
Budzinowski Roman
(1)
Ciupa Arkadiusz
(1)
Drake Robert E. (1949- )
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Duffy Kate (1953- )
(1)
Dębski Maciej
(1)
Dębski Maciej (1977- )
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Grandin Temple (1947- )
(1)
Haccou Ronald
(1)
Hamond Ben van
(1)
Huzar Zbigniew
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Kobryski Tomasz
(1)
Kobusiewicz Barbara
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Krasiński Zdzisław
(1)
Michalska Anna (socjolog)
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Parmenter Trevor R. (1934- )
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Stenka Rafał
(1)
Szeremeta Ryszard
(1)
Wapiennik-Kuczbajska Ewa
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(30)
Subject
Zatrudnienie wspomagane
(4)
Bezdomność
(3)
Praca
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Marketing
(2)
Niepełnosprawni intelektualnie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Streetworking
(2)
Turystyka
(2)
Uzdrowiska
(2)
Zarządzanie
(2)
Astrologia
(1)
Banki
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Geodezja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Groby
(1)
Informatyka
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kazimierz Jagiellończyk
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Konsumenci
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Logika
(1)
Magia
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mikrobiologia
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pawlak, Wiktor (1914-)
(1)
Polska
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Równość (prawo)
(1)
Siła robocza
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Unia Europejska
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władysław Warneńczyk
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie niepełnosprawnego
(1)
Znaki towarowe
(1)
kraje Unii Europejskiej
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
32 results Filter
Book
In basket
(Trener pracy)
ISBN: : 978-83-934642-8-9
Rozdział 1: Założenia EUSE; Rozdział 2: Rekomendacje. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57941/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trener pracy)
ISBN: : 978-83-934642-3-4
Część 1: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną; 1. Identyfikowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2. zdolność do nauki i pracy; Część 2: Warianty zatrudnienia;1. Dzienne ośrodki zajęć; 2. zakłady pracy chronionej; 3. zatrudnienie wspomagane; 4. zatrudnienie dostosowane do potrzeb ( customized Employment – CE); 5. samozatrudnienie, mikroprzedsiębiorstwa; 6. Firmy społeczne; 7. Program ekonomii społecznej ( Community Economic Development – CED); 8. Warianty zatrudnienia – podsumowanie; Część 3: Rozwój inicjatyw w zakresie zatrudnienia wspomaganego; 1. Kraje o wysokim dochodzie; 2. Kraje o średnim dochodzie; 3. Kraje o niskim dochodzie – przykłady z Afryki; 4. Co sprawia, że zatrudnienie włączające jest skuteczne?; Część 4: Krok naprzód; 1. Wskaówki odnośnie do rozwoju polityki. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57944/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Biografia naukowa prof. dra hab. Wiktora Pawlaka; 2. Kwoty na produkcję skrobi ziemniaczanej - wybrane zagadnienia; 3. Podstawowe cechy współczesnej administracji rolnictwa; 4. Ochrona zdrowia publicznego w świetle postanowień TWE dotyczących handlu rolnego; 5. Zrzeszanie się rolników w związkach zawodowych w świetle międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych; 6. Wokół produktów rolnych jako podstawowej kategorii pojęciowej prawa rolnego; 7. Problem rodzinnego prawa pierwokupu w ustawodawstwie szwajcarskim i polskim; 8. Prawna organizacja rynku cukru w świetle proponowanej zmiany Wspólnej Polityki Rolnej; 9. Rolnicza własność zespolona; 10. Wdrażanie sieci Natura 2000 w Polsce - aspekty prawne; 11. Z rozważań nad pojęciem wypadku przy pracy rolniczej; 12. Z problematyki prawnej ochrony trwałości dzierżawy gruntów rolnych; 13. Geneza i funkcje rolniczych dopłat bezpośrednich w ustawodawstwie wspólnotowym; 14. Analiza wariantów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko i dokumentacji finansowo - ekonomicznej (studium wykonalności) projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej; 15. Prawo socjalne a przemiany strukturalne w rolnictwie; 16. Niektóre aspekty ochrony środowiska przy eksploatacji kopalin;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16670, 16669 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16668/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88544-28-4
1. Warunki funkcjonowania systemów bankowych Unii Europejskiej; 2. Europejski Bank Centralny; 3. Przegląd systemów w wybranych krajach UE; 4. Charakterystyka wybranych obszarów i form bankowości w UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16646, 16645 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16644/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy informatyki / Zbigniew Huzar. - Poznań : Forum Naukowe; Wrocław: Passat - Paweł Pietrzyk, 2004. - 160 [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Instytut: IS
ISBN: : 83-88544-08-X
Rozdział 1: Czym jest informatyka? Rozdział 2: Algorytm, komputer, język programowaia; Rozdział 3: Podstawowe informacje o komputerze osobistym; Rozdział 4: System plików; Rozdział 5: Interfejs komunikacyjny; Rozdział 6: Sieci komputerowe; Rozdział 7: Podstawowe zasady pracy w sieci komputerowej; Rozdział 8: Bazy danych; Rozdział 9: Zastosowanie informatyki w gospodarce; Rozdział 10: Przedsięwziecia informatyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16652, 16651 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16650/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Forum Naukowe; Wrocław: Passat - Paweł Pietrzyk, 2001. - 137 s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88544-41-1
Rozdział 1: Od prehistorii do współczesności; Rozdział 2: Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina naukowa; Rozdział 3: Zarządzanie; Rozdział 4: Organizacja jako konstrukcja dla zarządzania; Rozdział 5: Planowanie i proces kontroli; Rozdział 6: Organizacja nieformalna; Rozdział 7: Motywacja; Rozdział 8: Style kierowania; Rozdział 9: Komunikacja w organizacji; Rozdział 10: Decydowanie; Rozdział 11: Rozwój organizacji i zarządzania zmianami; Rozdział 12: Konflikt w organizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16667, 16666 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16665/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki wpływające na konkurencyjność regionów turystycznych - analiza zasobów; Część 2; Sposoby zwiększania konkurencyjności regionów i mierzenie efektów wzrostu konkurencyjności (możliwości generowania ruchu turystycznego oraz przyciągania inwestorów); Część 3: Przedsiębiorczość firm i samorządów jako podstawa konkurencyjności. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 34656 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34655/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: : 978-83-61053-08-8 (Wydaw. Forum Naukowe)
Rozdział 1: Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych: Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec; Rozdział 2: Polityka makroekonomiczna wobec bezrobocia równowagi i nierównowagi: Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak; Rozdział 3: Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992-2003: Beata Woźniak; Rozdział 4: Polityka zatrudniania a polityka rynku pracy- aspekty teoretyczne i realizacyjne: Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska; Rozdział 5: Kształtowanie się jednolitego rynku pracy Unii Europejskiej oraz wyjazdy zarobkowe Polaków: Magdalena Knapińska; Rozdział 6: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy - wielkość i struktura zatrudnienia: Arletta Strużyna; Rozdział 7: Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy: Wacław Jarmołowicz; Barbara Kalinowska; Rozdział 8: Menedżerowie na polskim i wielkopolskim rynku pracy - studium socjoekonomiczne: Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński; Rozdział 9: Działanie bankowego rynku pracy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: Adam Baszyński; Rozdział 10: Wybrane instytucje rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej: Katarzyna Cieślińska, Anna Stawna- Dudniczek. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34189, 34188, 33654 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33653/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Źródła finansowania i inwestycji przedsiebiorstwa; 2. Analiza finansowa i podatki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27619, 27618 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27617/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Informacja i komunikowanie się warunkami promocji; Rozdział 2: Elementy strategii zbytu; Rozdział 3: Cena w turystyce; Rozdział 4: Instrumenty samodzielnej działalności promocyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16676, 16675 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16674/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88544-95-0
1. Geneza i trwanie uzdrowisk; 2. Kto przede wszystkim korzysta z uzdrowisk; 3. Szczegółowe dane o kuracjuszach; 4. Bogactwo produktów uzdrowiskowych; 5. Produkty naturalne w uzdrowiskach; 6. Substancja mieszkalna decyduje o samopoczuciu 7. Czy warto tworzyć kategorie sanatoriów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16673, 16672 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16671/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: : 978-83-61053-12-5 (Wydaw. Forum Naukowe)
Część 1: Marketing; 1. Henryk Mruk: Ewolucja koncepcji marketingu - od praktyki do teorii; 2. Henryk Mruk: Wartość dla klienta a kształtowanie działań marketingowych; 3. Henryk Mruk: Strategie wojenne w marketingu; 4. Henryk Mruk: Neuromarketing źródłem wyższej skuteczności działań przedsiębiorstwa; 5. Lilianna Nowak: Marketing sensoryczny; 6. Lilianna Nowak: E-marketing; 7. Renata Nestorowicz: Ekomarketing; 8. Zygmunt Waśkowski: Marketing sportowy jako szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw; Część 2: Przedsiębiorstwo; 1. Tomasz Kopczyński: Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi; 2. Tomasz Kopczyński: Znaczenie innowacyjnych koncepcji zarządzania dla funkcjonowania przedsiębiorstw; 3. Henryk Mruk: Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa; 4. Maciej Koczerga: Zasady budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa; 5. Agnieszka Skuza: Podstawowe składniki organizacyjnego uczenia się; 6. Maciej Koczerga: Wartość dodana i zasady jej tworzenia; 7. Magdalena Stefańska: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a cel jego istnienia; Część 3: Komunikacja; 1. Henryk Mruk: Komunikacja marketingowa - kierunki zmian; 2. Henryk Mruk: Pułapki myślowe w podejmowaniu decyzji; 3. Tomasz Wanat: Między rozumem a sercem - rola czynników metapoznawczych; 4. Tomasz Wanat: Marketing a efekt placebo; 5. Aleksandra Kaniewska-Sęba: Ambient media jako nowoczesny instrument komunikacji; 6. Jarosław Mruk: Promocja sprzedaży - wzrost znaczenia; 7. Renata Nestorowicz: Wykorzystanie zasad percepcji w reklamie prasowej; 8. Małgorzata Michalik: Kontrowersje wokół reklamy szokującej; Część 4: Konsumenci; 1. Henryk Mruk: Makrotrendy a zachowania konsumentów; 2. Lilianna Nowak: Transumeryzm i trysumeryzm - nowe segmenty i zachowania konsumenckie; 3. Lilianna Nowak: Gender marketing - koncepcja i zastosowania; 4. Lilianna Nowak: Model marketingowy GenderTrends. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 34506 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34505/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: : 978-83-61053-07-1
Rozdział 1: Istota oraz zakres zarządzania i planowania marketingowego; Rozdział 2: Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ; Rozdział 3: Zachowania nabywców i segmentacja; Rozdział 4: Badania marketingowe; Rozdział 5: Zarządzanie produktami i usługami; Rozdział 6: Planowanie nowego produktu; Rozdział 7: Zarządzanie marką; Rozdział 8: Zarządzanie kanałami dystrybucji; Rozdział 9: Strategie cenowe; Rozdział 10: Komunikacja pośrednia; Rozdział 11: Komunikacja bezpośrednia; Rozdział 12: Zarządzanie personelem; Rozdział 13: Planowanie i wdrażanie strategii marketingowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32539, 32538, 32537, 32536 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32535/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nazwy; 2. Funktory; 3. Zdania; 4. Prawa logiki; 5. Definicje; 6. Zbiory i relacje;7. Normy; 8. Przepisy prawne; 9. Akty normatywne; 10. Wykładnia prawa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16655, 16654 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16653/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Elementy deregulacji rynku pracy; 2. Regulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej; 3. Regulacja rynku pracy w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Niemiec; 4. Układy zbiorowe i zatrudnienie; 5. Elastyczność czasu pracy; 6. Ochrona stosunku pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16649, 16648 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16647/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22781 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-933855-0-8
1. Sławomir Mandes: Przegląd kluczowych tematów badań dotyczących bezdomności w socjologicznej literaturze USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec; 2. Aleksander Pindral: Definicje i typologie bezdomności; 3. Maciej Dębski: Przyczyny bezdomności i powody pozostawania w niej. Typologie i kwestie sporne; 4. Marcin J. Sochocki: Skala i charakter bezdomności w Polsce; 5. Barbara Goryńska-Bittner: Diagnoza skali i charakteru zjawiska bezdomności Polaków poza granicami Polski w Europie; 6. Piotr Olech: Strategie rozwiązywania problemu bezdomności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii i Europie; 7. Piotr Olech: Polityka społeczna w Polsce a perspektywa ustanowienia krajowej i zintegrowanej strategii wobec problemu bezdomności –analiza istniejących planów i programów; 8. Piotr Olech: Zapobieganie bezdomności i integracja ludzi bezdomnych a problemy mieszkaniowe w Polsce. Zarys głównych problemów mieszkaniowych w kontekście bezdomności; 9. Maciej Dębski: Zjawisko bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych; 10. Mirosław Przewoźnik: Diagnoza stanu w zakresie wybranych aspektów systemu prawnego mającego zastosowanie wobec osób bezdomnych; 11. Maciej Dębski: Analiza „systemu” pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Próba krytycznej syntezy; 12. Maciej Dębski: Rekomendacje dla systemu wsparcia osób bezdomnych w Polsce. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57964/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-933855-2-2
Część 1; 1. Wstęp, struktura i adresaci; 2. Historia; 3. Stan obecny; 4. Metoda streetworkingu w kontekście pracy socjalnej- próba definicji; 5. Główne role; 6. Cle i rezultaty płynące z prowadzenia metody; 7. Bezdomność jako problem społeczny; 8. Część 2; 1. Rekrutacja i selekcja kandydatów; 2. Szkolenie i wdrożenie do pracy; 3. Zatrudnienie; 4. Czas pracy; 5. Plan oraz dokumenty pracy; 6. Materialne narzędzia pracy; 7. Obszary pracy. Cele, zadania, dokumenty; 8. Potencjalne zagrożenia; 9. Monitoring, ewaluacja i superwizja- konieczne narzędzia; 10. Budowanie zespołu; 11. Współpraca z innymi podmiotami w gminie. Wady i zalety; 12. Etyczne podstawy; Część 3; 1. Proces wdrażania usługi w ramy lokalnego systemu wsparcia; 2. Algorytmy. Praktyczne przykłady zastosowań; 3. Przykłady dokumenty; 4. Jeden dzień z życia; Część 4: 1. Słownik najważniejszych pojęć. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57947/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-933855-1-5
1. Słownik najważniejszych pojęć; 2. Stanowisko wobec Definicji oraz Typologii Bezdomności; 3. Raport grupy eksperckiej ds. Streetworkingu; 4. Raport grupy eksperckiej ds. Pracy socjalnej; 5. Raport grupy eksperckiej ds. Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej; 6. Raport grupy eksperckiej ds. Partnerstw lokalnych; 7. Raport grupy eksperckiej ds. Zdrowia; 8. Raport grupy eksperckiej ds. Zatrudnienia i edukacji. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57960 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again