Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(21)
Forma i typ
Książki
(21)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(22)
dostępne
(19)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Autor
Antkiewicz Sławomir
(1)
Barletta Marti
(1)
Buliński Leszek (1961- )
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Dawidowicz Dawid
(1)
Golnau Wiesław (1965- )
(1)
Harasim Janina
(1)
Janik Wiesław
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Karski Jerzy Bohdan
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kowalczyk Jerzy (1932- )
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Kłos Monika
(1)
Litwin Joanna
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Paździor Maria
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rogowski Andrzej
(1)
Sitkiewicz Karolina
(1)
Sokół Aneta
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wierzbicka Ewa (1952- )
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(15)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(21)
Język
polski
(17)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Przedsiębiorstwo
(3)
Rachunkowość
(3)
Instrumenty finansowe
(2)
Inwestycje
(2)
Organizacja
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Zarządzanie
(2)
Analiza finansowa
(1)
Banki
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze inwestycyjne
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestowanie w dobra różne
(1)
Inwestowanie w nieruchomości
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał o zwiększonym ryzyku
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Koszty
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kryzysy giełdowe
(1)
Kultura masowa
(1)
Kurs akcji
(1)
Marketing
(1)
Organizacja i zarządzanie
(1)
Osłona (finanse)
(1)
Outsourcing
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Służba zdrowia niepubliczna
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Zakłady opieki zdrowotnej prywatne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ludźmi
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Temat: czas
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
21 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Część 1: Po co kierować marketing do kobiet; Rozdział 1: Siła portfela; 2: Różnice, które robią różnicę; Część 2: Model marketingowy GenderTrends dlaczego i w jaki sposób kobiety podejmują różne decyzje o wyborze marki; Rozdział 3: Model marketingowy GenderTrends: Widok z lotu ptaka; Rozdział 4: Gwiazda kultury płci; Rozdział 5: Koło i kompas: Reakcja na przekazy marketingowe; Rozdział 6: Spiralna ścieżka: Jak kobiety podejmują decyzje o zakupie; Część 3: Praktyczne zastosowania: strategie i taktyka; Rozdział 7: Na miejsca: Ocena rynku; Rozdział 8: Gotowi: Planowanie strategii i taktyki; Rozdział 9: Start! Komunikacja która łączy; Rozdział 10: Twarzą w twarz: Sprzedaż i obsługa; Rozdział 11: Uwagi dla dyrektora generalnego. [AW]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37483/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Polityczno-historyczne podstawy ochrony zdrowia; Rozdział 2: Opieka zdrowotna - bezład czy system?; Rozdział 3: Narodowa ochrona zdrowia-priorytety polityczne; Rozdział4: Sektor niepubliczny opieki zdrowotnej; Rozdział 5: Perspektywa zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej w Polsce; Rozdział6: Zakład Opieki Zdrowotnej-podstawowa jednostka organizacyjna zabezpieczająca potrzeby zdrowotne ludności-ewolucja problematyki; Rozdział 7: Gdańskie realia niepublicznego lecznictwa w latach 2003-2007 - badania własne. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37103 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37102/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Badanie pracy; Rozdział 3: Planowanie zasobów ludzkich; Rozdział 4: Rekrutacja kandydatów do pracy; Rozdział 5: Selekcja kandydatów do pracy; Rozdział 6: Wartościowanie pracy; Rozdział 7: Wynagrodzenia pracowników; Rozdział 8: Okresowe oceny pracownicze; Rozdział 9: Szkolenie pracowników; Rozdział 10: Kariery pracownicze; Rozdział 11: Zwalnianie pracowników. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 60016 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60015/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarządzanie jako proces decyzyjny; Rozdział 2: Koszt jako przedmiot zarządzania; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; Rozdział 4: Kalkulacja kosztów działalności usługowej; Rozdział 5: Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; Rozdział 6: Rachunek progu rentowności; Rozdział 7: Inne modele rachunku kosztów; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów.[JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47016 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47015/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nauka o organizacji / Barbara Kożuch. - Wyd. 2. zm. dodr. - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2013. - 289 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa; Rozdział 2: Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji; Rozdział 3: Organizacja jako przedmiot badań; Rozdział 4: Typologia organizacji; Rozdział 5: Zarządzanie jako podsystem organizacji; Rozdział 6: Tworzenie i przekształcanie organizacji; Rozdział 7: Zmiana a rozwój organizacji; Rozdział 8: Współdziałanie organizacyjne; Rozdział 9: Organizacje w przyszłości. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45373 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45372/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. 1. Systemy i procesy produkcyjne; 1.2. Systemy i procesy wytwórcze; 2. Organizacja produkcji; 2.1. Parametry procesu wytwórczego; 2.2. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji; 2.3. Przebiegi produkcji; 2.4. Zapasy produkcyjne; 2.5. Możliwości produkcyjne; 3. Planowanie i sterowanie produkcją; 3.1. Planowanie produkcją; 3.2. Sterowanie produkcją; 3.3. Podstawowe zasady sterowania przepływem produkcji; 3.4. Metody międzykomórkowe sterowania przepływem produkcji; 3.5. Metody wewnątrzkomórkowe sterowania przepływem produkcji; 3.6. Nowoczesne metody sterowania produkcją; 4. Zarządzanie produkcją; 4.1. Realizacja funkcji zarządzania; 4.2. Metody i techniki organizacji i zarządzania; 4.3. Style kierowania; 4.4. Informacje w zarządzaniu; 5. Ocena produktywności; 5.1. Pojęcie produktywności; 5.2. Wskaźniki produktywności; 5.3. Czynniki poprawy produktywności. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1296/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1296/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1 : Geneza makdonaldyzacji; 1.1. Kontekst społeczny. Pojęcie makdonaldyzacji odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie; 1.2. Idea racjonalizacji; 1.3. Przegląd definicji; 1.4. Pojęcia pokrewne; 1.5. Obecność w polskojęzycznej debacie; Rozdział 2 : Treść makdonaldyzacji; 2.1. Warunki rozwoju zjawiska makdonaldyzacji; 2.2. Zasady organizacji barów szybkiej obsługi; 2.2.1. Sprawność; 2.2.2. Wymiemość; 2.2.3. Przewidywalność; 2.2.4. Sterowność; 2.3. Ekstrapolacja zasad organizacji barów szybkiej obsługi na inne dziedziny życia; 2.3.1. Skala zjawiska; 2.3.2. Warunki ekspansji; 2.3.3. Prognozy na przyszłość; Rozdział 3 : Głos z tłumu; 3.1. Funkcja oceniająca; 3.1.1. Ocena ekonomiczna; 3.1.2. Ocena pozaekonomiczna; 3.2. Funkcja ekspresyjna, emotywna; 3.2.1. Pozytywna: zachwyt, radość z udziału w globalnej wiosce; 3.2.2. Negatywna: sprzeciw, złość, strach wobec groźby utraty tożsamości; 3.3. Funkcja preskryptywna; 3.3.1. Wzór do naśladowania; 3.3.2. Apel o zmianę kierunków rozwoju.[K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50487 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50486/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35773 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35772/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ogólne informacje z zakresu rachunkowości; Rozdział 2: Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania; Rozdział 3: Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu; Rozdział 4: Zasady funkcjonowania kont księgowych; Rozdział 5: Zasady prowadzenia rachunkowości; Rozdział 6: Koszty i przychody działalności gospodarczej; Rozdział 7: Wynik finansowy; Rozdział 8: Sprawozdawczość finansowa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17982 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17981/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43235, 43234 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43233/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Giełda papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii: Agnieszka Piekarzewska; Rozdział 2: Euronext: Jacek Truszkowski; Rozdział 3: Giełda instrumentów pochodnych Eurex: Dariusz Zawadka; Rozdział 4: Giełda papierów wartościowych w Niemczech: Piotr Nowicki; Rozdział 5: Giełda papierów wartościowych w Hiszpanii: Marta Nowak; Rozdział 6: Giełda papierów wartościowych w Szwajcarii: Krzysztof Cesarz; Rozdział 7: OMX Group: Monika Bobrowicz; Rozdział 8: Giełda papierów wartościowych we Włoszech: Jerzy Kaźmierczyk; Rozdział 9: Giełda papierów wartościowych w Norwegii: Agnieszka Kaszkowiak, Monika Majewska, Mateusz Matołka, Aleksandra Szal; Rozdział 10: Giełda papierów wartościowych w Grecji: Łukasz Chabros; Rozdział 11: Giełda papierów wartościowych w Austrii: Krzysztof Cesarz; Rozdział 12: Giełda papierów wartościowych w Irlandii: Edyta Kordalewska; Rozdział 13: Giełda papierów wartościowych w Polsce Urszula Ziarko-Siwek; Rozdział 14: Giełda papierów wartościowych w Luksemburgu: Małgorzata Góra; Rozdział 15: Giełda papierów wartościowych na Węgrzech: Hanna Morawska; Rozdział 16: Giełda papierów wartościowych w Chorwacji: Maciej Kurek; Rozdział 17: Giełda papierów wartościowych w Rumunii: Marek Gerczyński; Rozdział 18: Giełda papierów wartościowych w Słowenii: Maciej Wiśniewski; Rozdział 19: Giełda papierów wartościowych w Słowacji: Agnieszka Bienkiewicz, Anna Molus; Rozdział 20: Giełda papierów wartościowych w Bułgarii: Marek Gerczyński. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37389 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37388/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Sektor bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 2: Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 3: Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce; Rozdział 4: Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych; Rozdział 5: Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 6: Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17948 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17947 /XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego; Rozdział 2: Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego; Rozdział 4: Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i eoropejskiej; Rozdział 5: Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej; Rozdział 6: Podsumowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19589, 19588, 19587 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17969/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1008/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1008/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-332/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-332/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33542, 33541 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33540/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-641/6, P-641/5, P-641/4, P-641/3, P-641/2 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-641/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-726/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-726/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33548 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33547/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33571 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33570 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33569/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej