Source
Katalog księgozbioru
(49)
Form of Work
Książki
(49)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(47)
available
(38)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(40)
Czytelnia - Magazyn
(26)
Czytelnia - Wolny dostęp
(21)
Author
Hamrol Adam
(5)
Hamrol Adam (1952- )
(3)
Mantura Władysław
(3)
Bugdol Marek (1966- )
(2)
Kachniewska Magdalena
(2)
Myszewski Jan M
(2)
Sikora Tadeusz (1950- )
(2)
Wasilewski Lesław
(2)
Łunarski Jerzy
(2)
Adamczyk Wacław
(1)
Balon Urszula
(1)
Bamford David (1967- )
(1)
Bank John
(1)
Bartoszczuk Paweł
(1)
Batko Roman
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Ciesielska-Maciągowska Dorota
(1)
Dahlgaard Jens J
(1)
Dale Barrie G
(1)
Dykowska Grażyna
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Grzesiak Eliza
(1)
Jaworski Kazimierz Maksymilian
(1)
Jongen Wim M. F
(1)
Kanji Gopal
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Kijowski Jacek
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Kister Agnieszka
(1)
Konarzewska-Gubała Ewa
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kowalczyk Jerzy (1932- )
(1)
Kołożyn-Krajewska Danuta (1954- )
(1)
Kristensen Kai
(1)
Lock Dennis (1929- )
(1)
Luning Pieternelleke Arianne
(1)
Marcelis Wilhelmus Johannes
(1)
Martin William B
(1)
Możdżonek Monika
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Pacana Andrzej
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Schauz Ewa
(1)
Sikora Tadeusz
(1)
Sińczak Jan
(1)
Skotnicka Bożena
(1)
Steinbeck Hans H
(1)
Szczepańska Katarzyna
(1)
Szołtysek Katarzyna
(1)
Teodorowicz Andrzej
(1)
Urban Wiesław
(1)
Wawak Sławomir
(1)
Wiele Anthony van der
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Wyciślik Andrzej
(1)
Wójcik Grażyna Paulina
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zymonik Zofia (1947- )
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Łukaszek-Sołek Aneta
(1)
Śliwa Martyna
(1)
Źródłowski Zdzisław
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(45)
English
(2)
Audience Group
Audytorzy jakości
(1)
Coachowie
(1)
Konsultanci jakości
(1)
Menedżerowie jakości
(1)
Pracownicy przemysłu
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zarządzanie jakością
(41)
Zapewnienie jakości
(12)
Przedsiębiorstwo
(6)
Jakość
(4)
Jakość produktu
(4)
Jakość totalna
(4)
Jakość produktów
(3)
Jakość usług
(3)
Żywność
(3)
Bhp
(2)
Normy ISO 9000
(2)
Obsługa klienta
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Turystyka
(2)
Zarządzanie
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Budownictwo
(1)
GHP/GMP
(1)
Gastronomia
(1)
HACCP
(1)
Hotelarstwo
(1)
Inżynieria systemów
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Koszty jakości
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Metale
(1)
Normalizacja
(1)
Normy
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Personel
(1)
Place budowy
(1)
Podręczniki
(1)
Projekt Six Sigma
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przemysł budowlany
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Samorząd gminny
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Służba zdrowia
(1)
TQM (Total Quality Management)
(1)
Towary
(1)
Usługi
(1)
Wspomaganie informatyczne
(1)
Zachowania w organizacji
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(9)
Podręczniki akademickie
(7)
Podręczniki
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(7)
49 results Filter
Book
In basket
Cz. 1: Podstawowe koncepcje i ich konteksty; Rozdział 1: Wstep do prblematyki zarządzania jakością; Rozdział 2: Ideee W. E. Deminga i ich znaczenie w kształtowaniu japońskiej orientacji na jakość; Rozdział 3: Europejski kontekst zarządzania przez jakość; Cz. 2: Praktykowanie zasad TQM w organizacji; Rozdział 4: Tworzenie kultury jakości w organizacji; Rozdział 5: Orientacja na klienta; Rozdział 6: Ciągłe doskonalenie produktow i procesów; Cz. 3: Narzędzia statystyczne doskonalenia jakości; Rozdział 7: Modele przyczynowo-skutkowe; Rozdział 8: Metody i techniki statystyczne projakościowego sterowania procesami produkcyjno-usługowymi; Rozdział 9: Teoria planowania eksperymentów i jej zastosowanie do optymalizacji jakości; Cz. 4: Rola standardów międzynarodowych; Rozdział 10: Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość; Rozdział 11: Modele TQM skodyfikowane w nagrodach jakości i metoda samooceny diagnostycznej; Cz. 5: Ekonomika jakości; Rozdział 12: Koszty jakości w koncepcji TQM; Rozdział 13: Metodyka prowadzenia rachunku kosztów jakosci; Cz. 6: Wdrażenie TQM: studia przypadków i tendencje; Rozdział 14: Obraz projakościowej orientacji polskich przedsiębiorstw w świetle badań przekrojowych; Rozdział 15: Studia przypadków wdrażania zarządzania przez jakość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14514 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14512/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46317 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46316/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 538 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.
Część 1. Jakość - postrzeganie i ocena; Rozdział 1: Postrzeganie i ocena jakości; 1.1. Postrzeganie jakości; 1.1.1. Definicja jakości; 1.1.2. Jakość w cyklu życia produktu; 1.2. Cechy jakościowe produktów i procesów; 3. Ocena jakości; 1.3.1. Badanie, pomiar i wyznaczanie stanu cech jakościowych; 1.3.2. Ocena jakości proce-sów produkcji oraz dostarczania usług; 1.3.3. Ocena jakości produktów finalnych; Część 2: Inżynieria jakości w cyklu życia produktu; Rozdział 2: Projektowanie produktów oraz przygotowanie procesów wykonania; 2.1. Projektowanie projakościowe; 2.1.1. Opracowanie planu projektu i zapewnienie warunków; 2.1.2. Roz-poznanie potrzeb i oczekiwań oraz możliwości ich spełnienia; 2.1.3. Identyfikacja ryzyka niespełniania zało-żeń projektowych; 2.1.4. Innowacyjność i ciągle doskonalenie produktów; 2.1.5. Ekonomiczny poziom jako-ści projektowej; 2.2. Zapewnienie jakości procesów wykonania produktów; 2.2.1. Badanie zdolności jako-ściowej maszyn i procesów; 2.2.2. Projektowanie granic tolerancji; 2.2.3. Zapewnienie zdolności jakościowej; 2.2.4. Tworzenie projakościowego środowiska pracy; 2.2.5. Standaryzacja pracy; 2.2.6. Uodpornianie proce-sów na błędy; 2.2.7. Kwalifikacja dostawców; Rozdział 3: Wykonanie produktów; 3.1. Kontrola jakości; 3.1.1. Kontrola w cyklu życia produktu; 3.1.2. Sposoby, zakres i cel kontroli; 3.1.3. Systemy pomiarowe; 3.1.4. Kontrola stuprocentowa i kontrola wyrywkowa; 3.1.5. Skuteczność i koszty kontroli; 3.1.6. Planowanie kontroli; 3.2. Sterowanie jakością; 3.2.1. Obwody sterowania jakością; 3.2.2. Statystyczne sterowanie proce-sem; 3.2.3. Utrzymywanie sprawności i dostępności maszyn; 3.2.4. Utrzymywanie porządku i przestrzeganie standardów; 3.2.5. Komunikacja i wizualizacja; 3.2.6. Kontrola dostaw; Rozdział 4: Utrzymanie jakości w procesach dystrybucji i użytkowania; 4.1. Zapewnienie jakości w procesach dystrybucji; 4.2. Zapewnienie prawa klienta do jakości; 4.3. Użytkowanie — ocena niezawodności wyrobów; Część 3. Zarządzanie jako-ścią; Rozdział 5: Zasady i strategie zarządzania jakością; 5.1. Cele i funkcje zarządzania jakością; 5.1.1. Pod-stawowe pojęcia z zakresu zarządzania; 5.1.2. Zarządzanie jakością; 5.2. Zasady zarządzania jakością; 5.2.1. Orientacja na klienta; 5.2.2. Przywództwo; 5.2.3. Zaangażowanie ludzi; 5.2.4. Podejście procesowe; 5.2.5. Ciągłe doskonalenie; 5.2.6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów; 5.2.7. Zarządzanie relacjami; 5.3. Koncepcje i strategie zarządzania jakością; 5.3.1. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością; 5.3.2. TQM - powszechne zaangażowanie; 5.3.3. Six Sigma - dążenie do doskonałości; 5.3.4. Znormalizowane sys-temy zarządzania jakością; 5.3.5. Lean Manufacturing, Kaizen i inne koncepcje wspierające zarządzanie jakością; 5.3.6. Synergia różnych strategii - Lean Six Sigma; 5.4. Ekonomiczne aspekty zarządza-nia jakością; 5.4.1. Koszty jakości; 5.4.2. Modele kosztów jakości; 5.4.3. Rachunek kosztów jakości; Rozdział 6: Normalizacja w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem; 6.1. Normy i wymagania wyzna-czające standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem; 6.2. Normalizacja systemów za-rządzania jakością; 6.2.1. Zarządzanie jakością - normy serii ISO 9000; 6.2.2. Zarządzanie jakością w motory-zacji — norma IATF 16949; 6.3. Zarządzanie bezpieczeństwem; 6.3.1. Bezpieczeństwo informacji – ISO/ICE 27000; 6.3.2. Bezpieczeństwo żywności – ISO 22000 i HACCP; 6.3.3. Bezpieczeństwo wyrobów — znak CE; 6.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy – PN-N 18001; 6.4. Zarządzanie środowiskowe – ISO 14001; 6.5. Ogólne zasady projektowania i wprowadzania znormalizowanych systemów zarządzania; 6.5.1. Etapy projektowania; 6.5.2. Deklaracja kierownictwa; 6.5.3. Prace przygotowawcze; 6.5.4. Projektowanie systemów; 6.5.5. Integracja systemów; 6.6. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania i certyfikacja; 6.6.1. Audyt; 6.6.2. Przegląd systemu; 6.6.3. Certyfikacja znormalizowanych systemów zarządzania; Część 4. Instrumenty inżynierii i zarządzania jakością; Rozdział 7: Narzędzia rozwiązywania problemów i doskonale-nia; 7.1. Wizualizacja; 7.1.1. Schemat blokowy; 7.1.2. Diagram SIPOC; 7.1.3. Sieć działań; 7.1.4. Mapa pro-cesu - mapa przepływu wartości; 7.1.5. Diagram spaghetii - wykres sznurkowy; 7.1.6. Arkusz kontrolny; 7.2. Grupowanie i identyfikacja relacji; 7.2.1. Burza mózgów; 7.2.2. Diagram Ishikawy i diagram podobieństwa; 7.2.3. Diagram relacji; 7.2.4. Diagram macierzowy; 7.2.5. Diagram systematyki; 7.2.6. Schemat 5-Why; 7.3. Wyznaczanie ważności; 7.3.1. Diagram Pareta; 7.3.2. Metoda ABCD; 7.3.3. Macierzowa analiza danych; Rozdział 8: Narzędzia i metody projakościowego planowania i projektowania; 8.1. Badania potrzeb, oczeki-wań i satysfakcji klientów; 8.1.1. Metodyka badań; 8.1.2. Indeks satysfakcji klientów - CSI8.2. QFD – „dom jakości”; 8.3. Identyfikacja i analiza ryzyka — FMEA; 8.4. Planowanie eksperymentów; 8.4.1. Znaczenie eksperymentowania w inżynierii jakości; 8.4.2. Zmiana jednego czynnika; 8.4.3. Porównywanie procesów (wyrobów); 8.4.4. Systematyczna zamiana poziomu czynników; 8.4.5. Eksperyment czynnikowy — dwupo-ziomowy; 8.4.6. Plany Taguchiego; Rozdział 9: Narzędzia i metody kontroli oraz sterowania jakością; 9.1. Wskaźniki zdolności jakościowej; 9.2. Karty kontrolne; 9.2.1. Zmienność naturalna i specjalna; 9.2.2. Projek-towanie i analiza karty kontrolnej x; 9.2.3. Karty kontrolne liczbowe; 9.2.4. Karty kontrolne alternatywne; 9.2.5. Zasady projektowania kart kontrolnych; 9.3. Statystyczna kontrola odbiorcza; 9.3.1. Ryzyko odbiorcy i dostawcy; 9.3.2. Kontrola odbiorcza alternatywna; 9.3.3. Kontrola odbiorcza liczbowa; 9.4. Badanie przy-datności systemów pomiarowych; 9.4.1. Parametry systemu pomiarowego; 9.4.2. Ocena systemu pomiarowe-go cech mierzalnych— wskaźnik R&R; 9.4.3. Ocena systemu pomiarowego cech niemierzalnych. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56488, 52082, 52081 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46933, 46932, 46272 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46271/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Quality management / Paweł Bartoszczuk. - Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. - 44 strony : ilustracje ; 24 cm.
Form of Work
Genre/Form
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54752 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością; 1. Wprowadzenie; 2. Historia rozwoju kompleksowego zarządzania jakością; 3. Niektóre definicje jakości; 4. Filozofia, zasady i pojęcie TQm; 5. Systemy zarządzania jakością i normalizacji; 6. Europejska Nagroda Jakości; Cz.2: Metody kompleksowego zarządzania jakością; 7. Narzędzia do "podróży w jakośc"; 8. Wybrane narzędzia zarządzania; 9. Pomiary jakości - wprowadzenie; 10. Pomiary zadowolenia klientów; 11. Pomiary zadowolenia pracowników; 12. Punkty sprawdzania jakości i punkty kontroli jakości; 13. Pomiary jakości w pracach rozwojowych; 14. Kosztorysowanie jakości; 15. Benchmarking; Cz.3: Zarządzanie procesami i doskonalenie procesów; 16. Przywództwo, dezagragacja polityki i motywacja w dziedzinach jakości; 17. Proces wdrażania; 18. Kultura jakości i uczenie się; 19. Miliken SA Dania, studium przypadku; Przywództwo, partycypacja i kosztorysowanie jakości; 20. International Service System Sa; studium przypadku: " zwycięska ręka";
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5331 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5330/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość)
Cz. 1: Polityka i pojęcie jakości; Rozdział 1: Pojęcie i cele jakości; Rozdział 2: Kompleksowe zarządzanie jakością; Rozdział 3: Kultura korporacji; Rozdział 4: Benmarketing; Rozdział 5: Klient przede wszystkim: strategia jakości usług; Cz. 2: Koszty i korzyści związane z jakością; Rozdział 6: Koszty związane z jakością; Rozdział 7: Korzysści związane z jakością; Rozdział 8: Budżetowanie jakości; Cz. 3: Przepisy prawne i normy; Rozdział 9: Przepisy prawne; Rozdział 10: Normy krajowe i międzynarodowe; Cz. 4: Organizowanie i administrowanie jakością; Rozdział 11: Programy i organziowanie jakości; Rozdział 12: Dokumentacja i rejestry; Rozdział 13: Podstawowe procedury jakości; Rozdział 14: Certyfikacja zgodności z ISO 9000; Rozdział 15: Audyt i przegląd jakości; Cz. 5: Jakość w projektowaniu i technicznym przygotowaniu produkcji; Rozdział 16: Cele projektowania; Rozdział 17: Kontrola jakości projektu; Rozdział 18: Niezawodność produktu; Rozdział 19: Jakość i niezawodność oprogramowania; Rozdział 20: Analiza wartości; Rozdział 21: Dekompowanie funkcji jakości; Rozdział 22: Kontrola nad zmianami; Cz. 6: Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa; Rozdział 23: Jakość nabywanych materiałów; Rozdział 24: Zarządzanie "ścisle na czas" i rozwój kooperacji; Rozdział 25: Przemieszczania, magazynowanie, pakowanie i dostarczanie; Rozdział 26: Jakość nabywanych usług; Cz. 7: Statystyczna kontrola procesów; Rozdział 27: Wprowadzenie do statystyki pod kątem zastosowań w jakości; Rozdział 28: Zdolność procesu; Rozdział 29: Karty kontrolne: Karty Shewharta; Rozdział 30: Karty kontrolne: karty sum skumulowanych; Cz. 7: Służby jakości w produkcji; Rozdział 31: Inspekcja; Rozdział 32: Próby działania; Rozdział 33: Narzędzia i urządzenia kontrolne; Rozdział 34: Metrologia; Rozdział 35: Zarządzanie produktami niezgodnymi; Rozdział 36: Obsługa; Cz. 9: Partycypacyjne doskonalenie jakości; Rozdział 37: Problemy pospolite i specjalne; Rozdział 38: Doskonałość jakości; nauki dla kierownictwa; Rozdział 39: Metody i tecjniki doskonalenia jakością; Rozdział 40: Szkolenie w dziedzinie jakośći; Rozdział 41: Nauki płynące z doświadczeń: uczenie się na cudzych błędach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23524, 23523 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23522/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
Cz. 1: fundamenty zarządzania jakością; Rozdział 1: Istota jakości; Rozdział 2: Zmienność-wróg jakości; Rozdział 3: Standardy, wzorce jakości; Rozdział 3: Ekonomika jakości; Cz. 2: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 5: Analiza zmienności-badania stanu systemu; Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów jakości; Rozdział 7: QFD-planowanie standardu; Rozdział 8: FMEA-sprawdzanie standardu; Rozdział 9: Analzia Wartości-optymalizacja standardu; Cz. 3: Modele zarządzania jakością; Rozdział 10: Japoński model TQC; Rozdział 11: Amerykański model TQM; Rozdział 12: Normy ISO serii 9000; Rozdział 13: Nagrody jakości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17873, 17872 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17871/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Subject
Cz. 1: fundamenty zarządzania jakością; Rozdział 1: Istota jakości; Rozdział 2: Zmienność-wróg jakości; Rozdział 3: Standardy, wzorce jakości; Rozdział 3: Ekonomika jakości; Cz. 2: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 5: Analiza zmienności-badania stanu systemu; Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów jakości; Rozdział 7: QFD-planowanie standardu; Rozdział 8: FMEA-sprawdzanie standardu; Rozdział 9: Analzia Wartości-optymalizacja standardu; Cz. 3: Modele zarządzania jakością; Rozdział 10: Japoński model TQC; Rozdział 11: Amerykański model TQM; Rozdział 12: Normy ISO serii 9000; Rozdział 13: Nagrody jakości;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-675/2, P-675/1 (2 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)- określenie pozycji wyjściowej; Rozdział 2: Pracownicy i wyznaczenie celów; Rozdział 3: Program "zero błędów"; Rozdział 4: System TQM; Rozdział 5: Koszty; Rozdział 6: Realizacja praktyczna; Rozdział 7: Co nastąpi po TQM;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8942/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59630/XIX/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54750 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46232 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46231/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 483, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Postrzeganie i ocena jakości; Rozdział 2: Koncepcje i zasady zarządzania jakością; Rozdział 3: Systemy zarządzania jakością; Rozdział 4: Narzędzia wspomagające zarzązdanie jakością; Rozdział 5: Metody wspomagające zarządzanie jakością; Rozdział 6: Koszty jakości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20642 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20641/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : PWN, 2007. - 554, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Postrzeganie i ocena jakości; Rozdział 2: Koncepcje i zasady zarządzania jakością; Rozdział 3: Systemy zarządzania jakością; Rozdział 4: Narzędzia wspomagające zarzązdanie jakością; Rozdział 5: Metody wspomagające zarządzanie jakością; Rozdział 6: Koszty jakości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-343/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-343/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych; Rozdział 3: Systemy zarządzania jakoscią; Rozdział 4: Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością; Rozdział 5: Koszty zarządzania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14814/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Orientacja na klienta, 2. Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość, 3. Co mówią autorytety, 4. Obniżanie kosztu jakości, 5. Studium zarządzania przez jakość, 6. Narzędzia i techniki zarządzania przez jakość, 7. Jak uniknąć przesady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5399 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5398/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
TQM : teoria i praktyka / Robert Karaszewski. - Wyd. 2 rozsz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"- Toruń, 2001. - 275 [16] s. ; 24 cm.
1. Jakośc - pojęcie, koszty, planowanie; 2. Zarządzanie przez jakośc (TQM); 3. Wybrane techniki zarządzania przez jakość; 4. TQM w polskich przedsiębiorstwach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8700 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8699/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Geneza zarządzania jakością; 2. Koncepcje zarządzania; 3. Przegląd systemów zarządzania; 4. Branżowe systemy zarządzania; 5. Integracja systemów zarządzania; 6. Nagrody jakości. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47056 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47027/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46983 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46982/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again