Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(31)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Banasik Tomasz
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bernat Tomasz
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Cotis Jean-Philippe
(1)
Garbicz Marek
(1)
Hellwig Zdzisław
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Kawa Paweł
(1)
Kliber Paweł
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kosztowniak Aneta
(1)
Kozak Zofia
(1)
Król Mieczysław Jan
(1)
Kusińska Alicja (1934- )
(1)
Lewiński Jan (nauki ekonomiczne)
(1)
Lipiński Jan (1918- )
(1)
Lisowska Renata
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
McCloskey Deirdre N. (1942- )
(1)
Mikucki Jacek
(1)
Milo Władysław
(1)
Morawski Witold
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Orłowski Witold M. (1962- )
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Pońsko Paweł
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Ropęga Jarosław
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Sobol Marzena
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szarski Marcin
(1)
Targalski Jan
(1)
Witoń Agnieszka
(1)
Woźniak Marian
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Zieliński Marcin (tłumacz)
(1)
Łapińska-Sobczak Nina
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Wzrost gospodarczy
(29)
Rozwój gospodarczy
(4)
Rozwój społeczny
(4)
Gospodarka
(3)
Polska
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Globalizacja
(2)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(2)
Optymalizacja
(2)
Planowanie gospodarcze
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Rynek finansowy
(2)
Siła robocza
(2)
Spożycie
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Argentyna
(1)
Bezrobocie
(1)
Biurowość
(1)
Burżuazja
(1)
Ceny
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel detaliczny
(1)
Innowacje
(1)
Innowacyjność gospodarki
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kurs walutowy
(1)
Makroekonomia
(1)
Media publiczne
(1)
Media społecznościowe
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Nierówność społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Podział dochodu
(1)
Postęp
(1)
Prawo
(1)
Procesy metropolizacji
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przemiany strukturalne
(1)
Przemiany technologiczne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Stopa życiowa
(1)
Symulacja
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zbieżność (ekonomia)
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Afryka Subsaharyjska
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Polska
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Historia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 758)
1. Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi; 2. Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej; 3. Stabilność finansowa a polityka pieniężna; 4. Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej; 5. Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem; 6. Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002; 7. Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej; 8. Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych- aspekty teoretyczne; 9. Nowe modele wzrostu gospodarczego; 10. Czynniki okreslające rozmiary firm; 11. Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce; 12. Metody krótkookresowej analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66231 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66230/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 103)
1. Słowo wstępne ; I. Problemy polityki gospodarczej i wzrostu gospodarczego ; 1.Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006 ; 2. Stopa redystrybucji PKB w wybranych państwach członkowskich OECD ; 3. Dochody rozporządzalne i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku ; 4. Konkurencyjność polskiej gospodarki ; 5. Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych- przykład Unii Europejskiej ; 6. Wizja reform WPR Unii Europejskiej z perspektywy członkowstwa Polski ; 7. Bariery instytucjonalne w polityce rolnej Polski po 1990 roku ; 8. Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego ; II. Problemy finansów w gospodarce rynkowej ; 1. Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczania długu Skarbu Państwa w Polsce ; 2. Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej ; 3. Wpływ starzenia się społeczeństwa na poziom wydatków emerytalnych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce ; 4. Niezależność banku centralnego a wyborczy cykl koniunkturalny ; 5. Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce ; 6. Wzory zachowań konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce ; 7. Rentowność ubezpieczeń w Polsce w latach 1996-2005.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy rozwoju przestrzennego w końcu XX w.-aspekt teoretyczny; Rozdział 2: Region jako podstawowy element podziału funkcjonalnego kraju; Rozdział 3: Ogólna ocena regionów polski; Rozdział 4: Wybrane dziedziny zróżnicowania regionalnego kraju; Rozdział 5: Dysproporcje wewnątrzregionalne na przykładzie Dolnego Śląska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14503, 14502 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14501/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie. O czym jest ta książka; 2. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego; 3. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym; 4. Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych; 5. Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu; 6. Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25884, 25883 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25882/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Stan badań nad dobrobytem, poziomem i jakością życia ludności; Rozdział 2: Ocena sytuacji gospodarczej i społecznej w krajach Afryki Subsaharyjskiej; Rozdział 3: Metodyka badań poziomu życia ludności; Rozdział 4: Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w krajach Afryki Subsaharyjskiej; Rozdział 5: Identyfikacja determinant poziomu życia społeczeństw w wybranych krajach Afryki Subsaharyjskiej – analiza empiryczna;Rozdział 6: Próba określenia ścieżki wzrostu poziomu życia w krajach o niskim poziomie rozwoju – wnioski badawcze. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62577 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35381 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35380/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Choć współczesność wezbrała przypływem gospodarczym, to nie w gospodarce należy szukać jej przyczyn; 2.To liberalne idee legły u podłoża innowacji; 3.A nowa retoryka wzięła te idee pod swoje skrzydła; 4.Wiele innych potencjalnych wyjaśnień zazwyczaj spala na panewce; 5. Właściwa opowieść wychwala „kapitalizm”; 6.Świat jest obecnie co najmniej szesnaście razy bardziej rozwinięty; 7.Istotne było poszerzenie zakresu możliwości, a nie wzrost „szczęścia” rozumianego jako zasób przyjemności; 8.A biedni zwyciężyli; 9.Zatem twórcze niszczenie można uzasadnić względami utylitarnymi; 10.Brytyjscy ekonomiści nie dostrzegli przypływu; 11.Liczby mówią jednak za siebie; 12.Wysforowanie się Wielkiej Brytanii (i Europy) było chwilowe; 13.A kolejni mogli przeskoczyć etapy rozwoju; 14.To nie zapobiegliwość wywołała przypływ; 15.Fundamentalizm kapitałowy prowadzi na manowce; 16.Nie było żadnej fali chciwości czy protestanckiej etyki; 17.„Niekończąca się” akumulacja nie jest znakiem współczesności; 18. Powodem nie była też akumulacja pierwotna ani grzech wywłaszczenia; 19. Ani akumulacja kapitału ludzkiego (do niedawna); 20. Przypływu nie wywołał też transport czy inne przetasowania wewnętrzne; 21. Ani geografia czy surowce naturalne; 22. Czy nawet węgiel; 23. Przyczyną nie był handel zagraniczny, choć światowe ceny były kontekstem; 24. I wątpliwa jest logika, wedle której to handel zagraniczny był motorem wzrostu; 25. Nawet dynamiczne efekty handlu zagranicznego były niewielkie; 26. Wpływ handlu niewolnikami czy brytyjskiego imperializmu na Europę był ciągle mały; 27. Inne formy wyzysku zewnętrznego i wewnętrznego były równie niezyskowne dla zwykłych Europejczyków; 28. Przyczyną nie był też rozwój komercjalizacji; 29. Ani spór o podział łupów; 30. Eugeniczny materializm niczego nie wyjaśnia; 31. Neodarwinizm błądzi w obliczeniach; 32. A cechy dziedziczne cofają się; 33. Instytucji nie można postrzegać wyłącznie jako ograniczeń tworzących zachęty; 34. Dlatego wyjaśnieniem nie są lepsze instytucje, jak rzekomo te z 1689 roku; 35. Ponadto całkowity brak własności ma się nijak do miejsca i czasu; 36. A chronologia w kwestii własności i zachęt została błędnie oszacowana; 37. Rutyna Maksa U nie przyniosła rezultatów; 38. Przyczyną nie był rozwój nauki; 39. Lecz spleciona z oświeceniem burżuazyjna godność i wolność; 40. To nie była alokacja; 41. To były słowa; 42. Krótko mówiąc, to godność i wolność dla zwykłych ludzi były największymi efektami zewnętrznymi; 43. Ten model da się sformalizować; 44. Tępienie burżuazji niesie krzywdę ubogim; 45. Dlatego w erze burżuazji nie ma podstaw do pesymizmu, jeśli chodzi o stan środowiska naturalnego czy politykę; 46. Lecz pogodnego, choć ostrożnego optymizmu. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58549 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58548/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wzrost gospodarczy a bezrobocie; 1. Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych; 2. Postęp techniczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczych i bezrobocie. Przegląd literatury - wybrane modele; 3. Podatki a wzrost; 4. System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie; 5. Metody wyznaczania naturalnej stopy bezrobocia; 6. Problemy bezrobocia w opinii społecznej - próba wyjaśnienia zjawisk emigracji; Część 2: Tendencje w podziale dochodów w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 1. Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska; 2. Nierówności dochodowe w świetle badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny; 3. Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce; 4. Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku; 5. Rosnące nierówności dochodowe w Polsce po 1990 roku - próba opisu mechanizmów; 6. Własność a nierówności i bezrobocie; 7. Progresja podatkowa jako instrument adaptacyjny obciążeń podatkowych do nierówności dochodowych i jej stymulacyjne funkcje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32527, 32526 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32525/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 716)
1. Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 2. Wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 1980-2002; 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego; 4. Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski; 5. Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju ( na podstawie wyników badań ankietowych); 6. Rola postaw w procesie tworzenia oraz kształtowania relacji firmy z klientami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19102/XI/A czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again