Form of Work
Książki
(27)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(25)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Dydenko Jerzy
(4)
Prystupa Mieczysław
(4)
Hopfer Andrzej
(3)
Rygiel Kazimierz
(3)
Beer-Zwolińska Anna
(2)
Cellmer Radosław
(2)
Cymerman Ryszard
(2)
Cymerman Ryszard (1947- )
(2)
Czaja Józef (1943- )
(2)
Dąbek Dorota
(2)
Hopfer Andrzej (1933- )
(2)
Konowalczuk Jan
(2)
Mączyńska Elżbieta
(2)
Telega Tomasz
(2)
Uhruska Małgorzata
(2)
Źróbek Sabina
(2)
Banaś Marek
(1)
Bartyzel Adam
(1)
Bojar Zygmunt
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Cicharska Magdalena
(1)
Cymerman Krystyna
(1)
Drewicz-Tułodziecka Agnieszka
(1)
Dąbek Paweł (1970- )
(1)
Dąbrowski Janusz (geodeta)
(1)
Fatuła Dariusz
(1)
Filipiak Jerzy (ekonomia)
(1)
Główka Gabriel
(1)
Habdas Magdalena
(1)
Hozer Józef
(1)
Jonak Marcin (ekonomia)
(1)
Kowalska Marzena (budownictwo)
(1)
Kucharska-Stasiak Ewa
(1)
Lech-Turaj Barbara
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Noga Karol (1941- )
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nowakowska Monika
(1)
Paryzch Piotr
(1)
Piasek Zbigniew
(1)
Schilbach Janusz
(1)
Szczawińska Elżbieta (nauki prawne)
(1)
Walczewski Henryk
(1)
Winiarczyk Magdalena
(1)
Wojtowicz-Żygadło Jolanta
(1)
Zawadzka Maria
(1)
Żak Mirosław (1936- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Pracownicy banków
(1)
Prawnicy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Zarządcy nieruchomości
(1)
Subject
Nieruchomości
(24)
Metody wyceny
(6)
Operat szacunkowy
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Rzeczoznawstwo majątkowe
(4)
Wycena nieruchomości
(4)
Wycena
(3)
Kredyt hipoteczny
(2)
Wartość nieruchomości
(2)
Własność nieruchoma
(2)
rynek nieruchomości
(2)
wartość nieruchomości
(2)
Analiza rynku
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Bankowość hipoteczna
(1)
Budownictwo
(1)
Finansowanie nieruchomości
(1)
Gospodarka nieruchomościami
(1)
Hipoteka
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Lasy
(1)
Nieruchomości komercyjne
(1)
Nieruchomości leśne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Poradnik
(1)
Prawo
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Rynek nieruchomości
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zabezpieczenie kredytu
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradniki
(3)
Podręcznik
(2)
Komentarz do ustawy
(1)
Komentarz prawny
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-916304-9-8
1. Wprowadzemie do wydania polskiego; 2. Wprowadzenie; 3. Ogólne pojęcia i zasady wyceny; 4. Kodeks postępowania; 5. Rodzaje składników mienia; 6. Międzynarodowe Standardy Wyceny; 7. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Wyceny; 8. Wskazówki interpretacyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23146, 23145 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23144/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nieruchomości - podstawowe definicje i funkcje; Rozdział 2: Charakterystyka praw do nieruchomości. Prawa rzeczowe, trwały zarząd oraz prawa obligacyjne; Rozdział 3: Wartość nieruchomości - typy, rodzaje, definicje. Usytuowanie w przepisach prawa oraz normach zawodowych w zakresie wyceny; Rozdział 4: Ile jst warta nieruchomość? Metodologia wycen nieruchomości; Rozdział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23174, 23173, 23172, 23171 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23170/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60136, 60135, 60134, 60133 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60132 inf. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
Część 1: Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Zasoby nieruchomości; Rozdział 3: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Przetargi na zbycie nieruchomości; Rozdział 5: Oddawanie w trwały zarząd; Rozdział 6: Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; Rozdział 7: Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; Rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; Dział 3: Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1: Podziały nieruchomości; Rozdział 2: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział 3: Prawo pierwokupu nieruchomości; Rozdział 4: Wywłaszczanie nieruchomości; Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; Rozdział 6: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 7: Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Dział 4: Wycena nieruchomości; Rozdział 1: Określanie wartości nieruchomości; Rozdział 2: Powszechna taksacja nieruchomości; Rozdział 3: Badanie rynku nieruchomości; Dział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1: Rzeczoznawstwo majątkowe; Rozdział 2: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 4: Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; Dział 6: Przepisy karne i o karach pieniężnych; Dział 7: Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Część 2: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny; Rozdział 3: Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów; Rozdział 4: Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego; Rozdział 5: Przepis końcowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57862/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Analiza metod wycen nieruchomości; 2. Przykłady raportów wycen nieruchomości; 3. Aplikacje matematycznego opisu powierzchni topograficznej; 4. Numeryczne obliczanie pojemności zbiorników retencyjnych i kubatur mas ziemnych dużych nasypów; 5. Technika termograficzna do określania stanów termicznych budynków i środowisk; 6. Metody pomiaru infrastruktury podziemnej z zastosowaniem generatorów fal elektromagnetycznych; 7. Krzywe przejściowe; 8. Próbne obciążenia gruntu i pali fundamentowych pod konstrukcje budowlane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31754, 31753 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31752/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Drogi do Biznesu)
Część 1: Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości - istota i podstawy w polskim prawodawstwie; Rozdział 3: Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości w Europie; Rozdział 4: Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości w praktyce; Rozdział 5:Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu; Rozdział 6: Źródła informacji o rynku nieruchomości; Rozdział 7: Przykłady określania propozycji bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; Część 2: Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23192, 23191 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23190/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego)
Rozdział 1: sposoby określania wartości; Rozdział 2: Operat szacunkowy; Rozdział 3: Cele szacowania; Rozdział 4: Uprawnienia do szacowania nieruchomości; Rozdział 5: Uregulowania dotyczące procedur określania wartości; Rozdział 6: Etyka i odpowiedzialność; Rozdział 7: Standardy zawodowe. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37579, 37578 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37577/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Baza Eksperta)
ISBN: : 978-83-7165-790-0
Przykład 1: Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami; Przykład 2: Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej; Przykład 3: Określenie wartości rynkowej nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym – lokalu użytkowe. Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej; Przykład 4: Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami; Przykład 5: Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej w celu określenia wartości rynkowej prawa własności gruntu przed podziałem i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami i metoda korygowania ceny średniej; Przykład 6: Określenia wartości rynkowej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57865/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again