Form of Work
Książki
(45)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(47)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(24)
Czytelnia Czasopism
(12)
Author
Greinert Andrzej
(3)
Marszał Tadeusz
(3)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
(3)
Chmielewski Jan Maciej
(2)
Czornik Małgorzata
(2)
Gehl Jan (1936- )
(2)
Makieła Zbigniew
(2)
Ostrowski Wacław
(2)
Słodczyk Janusz
(2)
Alexander Christopher (1936- )
(1)
Bożekowska Domicella
(1)
Brańka Patrycja (1979- )
(1)
Brol Ryszard
(1)
Bujakiewicz Aleksandra
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Epstein Jason
(1)
Figurska-Dudek Joanna
(1)
Frenkiel Wacław
(1)
Furtak Marcin (architekt)
(1)
Gawryszewska Beata
(1)
Goryński Andrzej
(1)
Ishikawa Sara
(1)
Jacobs Jane (1916-2006)
(1)
Janik Marek
(1)
Jasiński Artur (1956- )
(1)
Jeleński Tomasz
(1)
Jezierska-Thöle Aleksandra
(1)
Kaczanowska Aleksandra
(1)
Kopeć Marcin
(1)
Kostrzewska Małgorzata Natalia
(1)
Kozłowski Leszek
(1)
Królikowski Jeremi
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Kuśnierz Kazimierz
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Lenartowicz J. Krzysztof (1944- )
(1)
Lutrzykowski Alfred (1945- )
(1)
Lynch Kevin (1918-1984)
(1)
Maciejewska Alina
(1)
Maliszewska Karolina
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Mojsak Łukasz
(1)
Musiałkiewicz Robert
(1)
Nalikowski Fabian
(1)
Nogalski Szymon
(1)
Nowakowski Maciej
(1)
Pluta Katarzyna
(1)
Pobłocki Kacper (1980- )
(1)
Preuss Ryszard
(1)
Rembarz Gabriela
(1)
Rutkowski Stanisław
(1)
Skibniewska Halina
(1)
Sobiech-Grabka Katarzyna
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Solarek Krystyna
(1)
Szlachta Jacek (1950- )
(1)
Szponar Adolf
(1)
Tauszyński Krzysztof
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Urbańska Marta A
(1)
Wejchert Kazimierz
(1)
Wójcik Anna
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Łyp Bohdan
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(45)
English
(1)
Subject
Urbanistyka
(45)
Miasta
(17)
Planowanie przestrzenne
(8)
Zagospodarowanie terenu
(6)
Architektura
(5)
Tereny zielone
(4)
Ekorozwój
(2)
Geografia
(2)
Geografia stosowana
(2)
Gospodarka regionalna
(2)
Infrastruktura (ekonomia)
(2)
Komunikacja miejska
(2)
Przestrzenie publiczne
(2)
Przestrzeń
(2)
Zrównoważony rozwój w urbanistyce
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Architektura polska
(1)
Barwa
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Falkowski, Jan
(1)
Fizjografia
(1)
Fotogrametria
(1)
Funkcjonalizm
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Grafika trójwymiarowa
(1)
Inteligentne miasta
(1)
Jakość życia
(1)
Kanalizacja
(1)
Metropolie
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Oelsner, Gustav
(1)
Osadnictwo
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polityka miejska
(1)
Polityka regionalna
(1)
Projektowanie i konstrukcja
(1)
Przestrzeń (architektura)
(1)
Przestrzeń publiczna
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przetwarzanie obrazów
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Scjologia
(1)
Socjologia miasta
(1)
Strefy dla pieszych
(1)
Suburbanizacja
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Tereny rekreacyjne
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś
(1)
Wnetrze urbanistyczne
(1)
Wodociągi
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zieleń miejska
(1)
Światlo
(1)
Życie miejskie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Centralny Okręg Przemysłowy
(1)
Dukla (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla)
(1)
Europa
(1)
Izrael
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(4)
Historia
(1)
47 results Filter
No cover
Book
In basket
( Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 174)
I. Obszary funkcjonalne - ujęcie teoretyczne i metodologiczne; 1. Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu; 2. Obszary funkcjonalne w Polsce - pespektywa europejska; 3. Gospodarka przestrzenna w obszarach miejskich. Analiza zjawisk chaosu przestrzennego; 4. Rozwój ośrodków regionalnych a procesy decentralizacji i dekoncentracji sektora publicznego; 5. Kontrakt, jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi; 6. Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza; 7. Miejskie obszary funkcjonalne na przykładzie Polski, Niemiec i Czech; 8. Region metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych; 9. Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru fiinkcjonalnego na przykładzie Krakowa; 10. Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce; 11. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie narządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych; II. 1. Problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi; 1. Miejskie obszary funkcjonalne - problemy integracji zarządzania; 2. Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych - przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej; 3. Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - podejście terytorialne; 4. Strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych miast na obszarach peryferyjnych polskich regionów; 5. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w obliczu wyzwań stawianych miastom i gminom przyjaznym starzeniu oraz rozwoju srebrnej gospodarki; 6. Konkurencyjność Obszaru Funkcjonalnego Kielc w województwie świętokrzyskim; 7. Kapitał społeczny a wielkość jednostki osadniczej w świetle badań eksperymentalnych; 8. Współpraca w obszarach funkcjonalnych na przykładzie obszaru metropolitalnego Oslo; 9. Dylematy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych z perspektywy partnerstw międzysamorządowych; 10. Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny; 11. Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym; 12. Ocena potencjahi przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa; 13. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w obszarze funkcjonalnym Nowego Sącza; 14. Atrakcyjność inwestycyjna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna; 15. Uwarunkowanie inwestycyjne Obszaru Funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich; III. Problemy planowania przestrzennego w obszarach funkcjonalnych; 1. Fenomen obszaru funkcjonalnego Karpat w makroregionalnej polityce przestrzennej; 2. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej szansą rozwoju miasta Starachowice; 3. Proces utrwalania się kluczowych funkcji Krakowa na przykładzie przemian użytkowania ziemi w centralnej części miasta; 4. Planowanie przestrzenne dla miejskich obszarów funkcjonalnych. Wybrane problemy metodyczne; 5. Praktyki organizacji transportu w przestrzeniach metropolitalnych. Przykład Grenoble; 6. Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych; 7. Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenia budżetowe gmin Miejskich Obszarów Funkcjonalnych; 8. Miejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-u; 9. Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym; 10. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie; 11. Zagospodarowanie przestrzemie a konflikt ekologiczny; IV. Przestrzenne zróżnicowanie czynników rozwoju a potrzeba tworzenia obszarów funkcjonalnych; 1. Obszary wiejskie w woj. małopolskim o najwyższej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych - identyfikacja, czynniki sprawcze; 2. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na potencjał rozwojowy polskich regionów; 3. Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa podkarpackiego w latach 2005-2014; 4. - Przemiany demograficzne na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej; 5. Specjalizacje regionalne w rozwoju polskich województw; 6. Przestrzenne zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury w polskich regionach; 7. Problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33380 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33379/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Politechnika Koszalińska)
1. Wprowadzenie; 2. Stosowane 3D modele miast: definicje, poziomy szczegółowości LoD, standardy; 2. Fotogrametryczne dane źródłowe dla tworzenia modeli przestrzennych miast; 4. Metody przetwarzania wieloźródłowych danych fotogrametrycznych dla generowania elementów modelu 3D miasta; 5. Podsumowanie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57854/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miasto - społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń; 2. Gospodarka miejska; 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej; 4. Zarządzanie miastem; 5. Logistyka miejska- wybrane problemy; 6. Rozwój miasta; 7. Koszty funkcjonowania i rozwoju miasta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19257, 19256 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19255/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Życie między budynkami; 2. Warunki wstępne planowania; 3.Gromadzić czy rozpraszać ?; 4. Przestrzenie do chodzenia, miejsca do zatrzymywania się. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47130 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46939/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33238 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33237/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Planowanie rozwoju miast; 2. Zmiany w uregulowaniach prawnych dotyczących planowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej; 3. Rola opodatkowania ziemi i innych nieruchomości w realizacji polityki miejskiej; 4. Opodatkowanie nieruchomości; 5. Wycena nieruchomości oraz alokacja gruntów; 6. Rozwój rynku nieruchomości w Europie Wschodniej; 7. Prywatyzacja majątku państwowego w świetle prawa niemieckiego. Program restrukturyzacji i rozwoju miast na przykładzie projektu zagospodarowania Johannisthal-Adlershof; 8. Finansowanie instytucji użyteczności publicznej we Francji; 9. Rehabilitacja zaniedbanych dzielnic miejskich w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa City Challange; 10. Wykorzystanie komputerów w zarządzaniu miastami, doświadczenia francuskie; 11. Dlaczego GIS?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3702/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Elementy kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert. - Wyd. 2, repr. - Warszawa : Arkady, 2008. - 279 s. : il., rys. ; 29 cm.
Kompozycja przestrzenna jako problem procesu urbanizacji. Plan a przestrzeń w przeszłości i przyszłości. Wnętrza przestrzenne. Odbiór wnętrz przez obserwatora. Pytanie : dlaczego? Podstawowe dla twórczości urbanisty; Rozdział 1: Widzenie - teorie. Pozorne skracanie się odległości. Pola martwe. Punkty widokowe; Rozdział 2: Człowiek a przestrzeń. Główne elementy struktury przestrzennej oddziałujące na obserwatora : ulice, rejony, pasma graniczne, dominanty, wybitne elementy krajobrazu, punkty węzłowe, znaki szczególne; Rozdział 3 : Piękno w mieście. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej: podłoga, ściany, strop; Rozdział 4: Linie i płaszczyzny kierujące wzrok : płaszczyzny prowadzące, zatrzymujące, wyprowadzające; Rozdział 5: Typy wnętrz. Zwartość wnętrza. Otwarcia. Kąt środkowy; Rozdział 6: Wnętrza sprzężone. Ciągi czasoprzestrzenne. Wykres krzywej wrażeń. Pozorna ruchomość architektury; Rozdział 7 : Światło dzienne. Jasność i cień, oświetlenie nocne; Rozdział 8 : Barwa w kompozycji przestrzennej; Rozdział 9 : Elementy kompozycji zieleni w urbanistyce : trawnik, drzewa, zieleń zwarta, drzewa pojedyncze, formy układów drzew, cokół zielony, kulisty, tło; Rozdział 10: Demograficzne i przestrzenne prognozy urbanizacji. Planowanie jako czynnik kształtowania środowiska człowieka. Konwencje projektowe, kryteria oceny zespołów przestrzennych i urbanistycznych. Rola kompozycji w procesie urbanizacji. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-153/1, P-106/1, 32000, 31999 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31998/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 142)
1. Alina Maciejewska : Wprowadzenie; 2. Jolanta Hibner : Głos Posła do Parlamentu Europejskiego: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju; I. AKTUALNE PROBLEMY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W POLSCE; 1. Bogdan Ney : Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy; 2. Andrzej Hopfer : Gospodarka przestrzenna i kataster na terenach powodziowych; 3. Krzysztof Szamałek : Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin; II. WALORY PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE JAKO CZYNNIK RACJONALNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI; 1. Anita Bernatek : Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu wojewódzkim; 2. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska : Obszary cenne przyrodniczo w woj. mazowieckim; 3. Marian Harasimiuk, Bogusława Baran-Zgłobicka, Dagmara Kociuba : Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni woj. lubelskiego; 4. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Agata Popis : Zabudowa cennych obszarów przyrodniczych w strukturze miasta w wyniku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 5. Alina Maciejewska, Beata Krygielska : Rola i znaczenie przestrzeni biologicznie czynnych (przykład miasta stołecznego Warszawy); 6. Kazimierz Piekut, Bogumiła Pawluśkiewicz : Natura 2000 a gospodarowanie gruntami na terenach rolniczych; 7. Anna Słonecka : Ochrona dolin rzecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju; 8. Antoni Szafranek, Anna Bielska : Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności; III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM, REGIONALNYM I PONADREGIONALNYM; 1. Zbigniew Strzelecki : Rozwój zrównoważony podstawą polityki rozwoju woj. mazowieckiego; 2. Tomasz Zaborowski, Tomasz Ossowicz : Zasady polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego; 3. Anna Zbierska, Czesław Przybyła, Janina Zbierska : Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej na poziomie lokalnym; 4. Paulina Legutko-Kobus : Rozwój zrównoważony w strategiach lokalnych; 5. Maria Puk : Kolizje przestrzenne i konfl ikty społeczne - gra o przestrzeń - rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju; 6. Beata Warczewska, Barbara Mastalska-Cetera : Realizacja celów zrównoważonego rozwoju a konflikty w gospodarce przestrzennej (przykład Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”); 7. Barbara Mastalska-Cetera, Beata Warczewska : Rola planowania przestrzennego w zrównoważonym zagospodarowywaniu przestrzeni Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”; 8. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez : Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast; 9. Beata Raszka, Maria Hełdak : Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego; 10. Jadwiga Szymańska : Analiza ekonomiczna przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju krajów i regionów Unii Europejskiej; 11. Monika Musiał-Malago : Układ miast i dostępność komunikacyjna w systemie osadniczym Polski; IV. PROBLEMATYKA URBANIZACJI W ŚWIETLE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 1. Jan Maciej Chmielewski : Miasto zwarte w świetle zrównoważonego rozwoju; 2. Wojciech Bartoszczuk : Ocena lokalizacji obszarów planistycznych w Warszawie; 3. Małgorzata Denis : Inwestycje na osiedlach mieszkaniowych Warszawy w okresie transformacji ustrojowej w świetle zrównoważonego rozwoju; 4. Małgorzata Denis, Anna Majewska : Suburbanizacja podwarszawska - odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania?; 5. Danuta Kłosek-Kozłowska : Dziedzictwo kulturowe miast wobec strategii zrównoważonego rozwoju; 6. Anna Majewska : Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju; 7. Elżbieta Skórska, Anna Kiepas-Kokot : Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast; V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OBSZARACH WIEJSKICH; 1. Adrianna Kupidura, Anna Bielska, Radosław Rogoziński : Analiza i ocena krajobrazu wizualnego wsi na potrzeby opracowania planów rozwoju obszarów wiejskich; 2. Joanna Jaroszewicz, Anna Bielska, Antoni Szafranek : Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie); 3. Mikołaj Kurbiel, Łukasz Uzarowicz, Alina Maciejewska : Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów”; 4. Waldemar Łupiński : Paproć Duża - wieś o układzie promienistym; 5. Katarzyna Sobolewska-Mikulska : Integracja systemu zagospodarowania przestrzennego z planem rozwoju obszarów wiejskich; 6. Antoni Szafranek, Alina Maciejewska, Joanna Mańkowska, Daniel Piotrowski : Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze w opracowaniach planistycznych okolic jeziora Łąkie; 7. Zuzanna Szuchta, Jakub Taras, Józef Dobija : Realizacja inwestycji drogowej a środowisko przyrodnicze i społeczność gminy Dębe Wielkie; VI. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ SCALENIA GRUNTÓW JAKO ELEMENT W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH; 1. Tomasz Budzyński : Wykorzystanie mapy wartości gruntów w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy; 2. Jarosław Janus : Wstępna ocena efektów prac scaleniowych realizowanych w związku z budową autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów; 3. Marcin Karabin : Problematyka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w aspekcie dokonywania podziałów nieruchomości; 4. Magdalena Karabin : Wzajemne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przykładzie gminy Stare Babice; VII. REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODAROWANIE W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH; 1. Zbigniew Kasztelewicz : Ocena prac rekultywacyjnych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego; 2. Eliza Sochacka-Sutkowska : Rewitalizacja poprzemysłowych nabrzeży Göteborga jako przykład realizacji zintegrowanego planowania rozwoju miast w fazie ich reurbanizacji; 3. Alina Maciejewska, Agnieszka Turek : Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast; VIII. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 1. Mohamed Ahmad : Wykorzystanie odpadów budowlanych w budownictwie jako czynnik zrównoważonego rozwoju; 2. Anna Kiepas-Kokot, Andrzej Łysko, Elżbieta Skórska : Organizacja systemu zbierania i odzysku odpadów biodegradowalnych w miastach; IX. WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SPOŁECZNE W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ; 1. Łukasz Damurski : Internetowe narzędzia partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Polsce; 2. Józef Dobija : Aspekty prawa budowlanego w planowaniu przestrzennym a zrównoważony rozwój; 3. Wioleta Radziszewska : System prawny dotyczący planowania przestrzennego dróg publicznych w Polsce; 4. Marta Smal : Analiza aktów prawnych wydanych przez Unię Europejską i Polskę związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową; 5. Renata Urbańska : Problematyka zalesiania gruntów w ujęciu obowiązujących regulacji prawnych; 6. Dorota Wilkowska-Kołakowska : Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów - problematyka administracyjno-prawna. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 180)
1. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera; 2. Modernizacja i nowa Europa Środkowo-Wschodnia 1918-1939; 3. Tworzenie miejskości po 1990 r. Geneza niemieckiej urbanistyki współczesnych założeń mieszkaniowych; 4. Architektoniczne tożsamości miasta portowego na przykładach Gdańska i Gdyni oraz Altony i Hamburga; 5. Koncepcja urbanistyczna nowoczesnego Poznania w okresie wczesnego modemizmu; 6. Modernizm w niemieckun Szczecinie w dwudziestoleciu międzywojennym i polskim Szczecinie lat powojennych; 7. Osiedla wczesnomodemistyczne, reinterpretacja tradycji oraz architektura i urbanistyka trzeciej drogi jako różne odpowiedzi na problemy miast na początku XX w.; II. GUSTAV OELSNER I ARCHITEKCI MIEJSCY W OKRESIE MODERNIZMU; 1. Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta; 2. W służbie państwu i miastu - działalność architektoniczna Gustava Oelsnera we Wrocławiu w latach 1904-1911; 3. Gustav Oelsner i Hugo Althoff. W poszukiwaniu godnych Warunków zamieszkania w Altonie i Gdańsku; 4. Brick Face of Modemism and Architecture of Gustav Oelsner; 5. Gustav Oelsner - Towards Early Turkish Republican Architecture; 6. Sztuka przekształcania przestrzeni miejskiej - pomiędzy pięknem a funkcjonalnością; 7. The Werkbund Estates 1927-1932 - Actual Perception of Early Modemist Housing; 8. Modemistyczne osiedla warszawskie i wybrane zagadnienia przebudowy śródmieścia w okresie międzywojennym; 9. Warszawska Dzielnica Społeczna - stołeczna polityka mieszkaniowa w nowej odsłonie; 10. Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, "mieście poszukiwaczy złota"; 11. Kształtowanie funkcji mieszkaniowej w strukturze przestrzennej Katowic okresu międzywojennego; 12. The Model Native Yillage: Early Social Housing in Pietermaritzburg, South Africa 1926-1931; 13. Nowe Żerniki. Osiedle europejskiej stolicy kultury Wrocław 2016. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 52943 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50376 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 153)
Cz. 1: Nowe nurty w polityce rozwoju miejskiego i regionalnego; Tadeusz Markowski: Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego : konceptualizacja problemu; Jacek szlachta: Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce; Aleksandra Jewtuchowicz: Kreatywna gospodarka, kreatywne miasto-nowy model rozwoju?; Krystian Heffner: Wykorzystanie pozwiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej; Andrzej Klasik , Jerzy Biniecki: Metropolitalny foresight strategiczny -studium przypadku Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego; Cz. 2: Nowe kierunki badań nad rozwojem regionów i miast; Paweł Churski: Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce-uwarunkowania i konsekwencje; Krzysztof Malik: Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu -doświadczenia opolskiej RIS3; Aleksander Noworól, Bolesław Domański: Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego; Andrzej Miszczuk: Polityka komunalna, jako instrument kształtowania atrakcyjności miasta; anna Karwińska: Miasto przyjazne rodzinie (przykład Niepołomic); Jan Suchacek : Globalisation and Advenecement of Local and Regional Governments : Concurrent or Antagosist Phenomena? ; Cz. 2: Nowe koncepcje w badaniach miejskich i regionalnych; Adam Drobniak : Urban Resilience - nowa perspektywa badawcza rozwoju miasta; Andrzej Raszkowski: Przemysły kreatywne na rzecz rozwoju regionalnego; Beata Namyslak: Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia; Zbigniew Przygodzki : Percepcja znaczenie wiedzy i wartości kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim; Mariusz E. Sokołowicz: Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategii promocji miasta : studium rozpoznawalności logo i hasła "Łódź kreuje"; Justyna Danielewicz: Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Portugalii; Profesor Andrzej Klasik: Wybrane publikacje i projekty badawcze. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222)
1.Wstęp; 2. Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych; 3. Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach metropolitalnych w aspekcie uwarunkowań społecznych; 4. Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast ( na przykładzie komunikacji drogowej ); 5. Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy; 6. Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski; 7. Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głównych polskich metropolii; 8. Uwarunkowania historyczne rozwoju sieci tramwajowych w obszarach metropolitalnych w Polsce; 9. Zróżnicowanie środków transportu wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkół w różnych strefach obszaru metropolitalnego Tokio; 10. Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi ( przykład Strykowa i Tuszyna ); 11. Przeobrażenia infrastruktury handlu detalicznego w Bydgoszczy w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 12: Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego; Rozdział 13: Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej; Rozdział 14: Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych a realizacja polityki ekologicznej; Rozdział 15: Funkcje gospodarki żywnościowej w strukturze obszaru metropolitalnego; Rozdział 16: Funkcje szkolnictwa wyższego w strukturze obszaru metropolitalnego; Rozdział 17: Infrastruktura techniczna a rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17287, 17286, 17285, 17284, 17283, 17282, 17281, 17280, 17279, 17278, 17277, 17276, 17275, 17274, 17273 (15 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17268/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej)
Rozdział 1: Stan badań; Rozdział 2: Okres przedlokacyjny; Rozdział 3: Okres lokacyjny; Rozdział 4: Rozwój przestrzenny miasta w XVIII wieku; Rozdział 5: Przeobrażenia miasta w XIX i XX wieku; Rozdział 6: Zespół zamkowy Tarnowskich w Dzikowie; Rozdział 7: Zespół kościoła p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz klasztoru OO Dominikanów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28251 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28250/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Punkt wyjścia. Wartości i paradygmaty; 2. Historia i tradycja; 3. Przestrzeń i architektura; 4. Krajobraz i jego przemiany; 5. Koncepcje i doktryny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19672, 19671 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19670/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ochrona roślin, wczoraj, dziś, jutro - wykład inauguracyjny roku akademickiego 2004/2005; 2. Ciekawostki roślinne z Mauritiusa; 3. Plac ozdobny w centrum miasta - jego funkcje i kompozycja; projekty konkursowe skweru przed gimnazjum w Nowej Soli; 4. Pozytywne i negatywne strony zadrzewień śródpolnych; 5. Ogród dydaktyczny PWSZ w Sulechowie przy Instytucje Zarządzania i Inżynierii Rolnej; 6. Koncepcja wstępna rekultywacji i zagospodarowania Doliny Gęśnika w Zielonej Górze; 7. Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Kalsku, w województwie lubuskim; 8. Osiedlowe place zabaw dla dzieci - wyzwanie dla planistów, specjalistów kształtowania terenów zieleni i administratorów miast; 9. Warunki wegetacji drzew w mieście na podstawie analizy dendroflory miasta Nowa Sól; 10. Odbudowa zielenią miejskich arterii komunikacyjnych na przykładzie odcinka ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33174/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46873 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46872/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46916 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46915/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again