Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(30)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(2)
Borowski Jerzy
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Bąk Henryk
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Czudec Adam
(1)
Dach Zofia
(1)
Dolny Edward
(1)
Dołęgowski Tomasz
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Kaliszuk Ewa
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kochanowicz Jacek
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kucab-Bąk Katarzyna
(1)
Latoszek Ewa (1954- )
(1)
Limański Andrzej
(1)
Lipiński Jan
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Maroda Mirosław
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Michałków Ireneusz
(1)
Mik Cezary
(1)
Mirończuk Krzysztof
(1)
Namyślak Beata
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Prokopiuk Aleksander
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Sobków Czesław
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Stankiewicz Marek J
(1)
Strużycki Marian
(1)
Syrek Mieczysław
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zarębski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(26)
Subject
Unia Europejska
(26)
Polska
(12)
Gospodarka
(7)
Wieś
(4)
Rolnictwo
(3)
Integracja europejska
(2)
Bałtycki, region
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europa Środkow-Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kultura
(1)
Miasta
(1)
Negocjacje
(1)
Negocjacje akcesyjne Polski
(1)
Polityka regionalna
(1)
Porównania międzynarodowe
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
Zarządzanie
(1)
Łukawer, Edward (1920 )
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Genre/Form
Poradniki
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
(Polska w Unii Europejskiej (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne))
Cz.1: Ogólne problemy akcesji; Rozdział 1: Kierunki modernizacji strukturalnej polskiego przemysłu; Rozdział 2; Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski; Cz.2: Handel zagraniczny; Rozdział 3: Wejście do Unii Europejskiej a zmiany w strukturze handlu zagranicznego Polski; Rozdział 4: Wpływ przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej na handel zagraniczny; Cz.3: Kurs walutowy; Rozdział 5: Wpływ członkostwa w strefie euro na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Rozdział 6: teoretyczne aspekty efektu Balassy - Samuelsona; Rozdział 7: Polityka kursowa a wejśie Polski do EMK2; Cz.4: Konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 8: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw; Rozdział 9: Kierunki usprawnień zarządzania w firmach krajowych; Rozdział 10: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozdział 11: Konsekwencje liberalizacji przepływów kapitałowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26300, 26299 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26298/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 701)
1. Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy środkowowschodniej; 2. Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej; 3. Ocena stanu dostosowania Polski do włączenie się do Unii Gospodarczej i Walutowej; 4. Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; 5. Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Wybrane aspekty; 6. Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem; 7. Polski lobbing w Unii Europejskiej; 8. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami w związku z procesami integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Instrumenty konkurowania; Rozdział 3: Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania; Rozdział 4: Ocena składników potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w porównaniu z głównymi konkurentami rynkowymi; Rozdział 5: Relacje między sferami funkcjonalno-zasobowymi a instrumentami konkurowania polskich przedsiębiorstw; Rozdział 6: Modele potencjału konkurencyjności adekwatne dla obecnej sytuacji polskich przedsiębiorstw; Rozdział 7: Zarządzanie potencjałem konkurencyjności z uwzględnieniem warunków i możliwości poskich przedsiębiorstw; Rozdział 8: Determinanty powodzenia działań umacniających potencjał konkurencyjności polskich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10502, 8696 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8695/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19098/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 185)
1. Magdalena Andrałojć, Zmiana poziomu i struktury wynagrodzeń w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; 2. Aldona Andrzejczak, Pozaformalna edukacja ustawiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 3. Waldemar Czternasty, Paweł Mikołajczak, Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, Budżet rolny Polski przed i po akcesji do Unii Europejskiej; 5. Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020; 6. Przemysław Deszczyński, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 7. Sławomir Jankiewicz, Wpływ budowy elektrowni atomowych w Polsce na krajowy rynek energii elektrycznej; 8. Włodzimierz Kaczocha, Demokracja partykularna versus demokracja obywatelska w Polsce; 9. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Model flexicurity - wyzwanie XXI wieku dla polskiego rynku pracy; 10. Joanna Kurach, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty spójności społeczno-gospodarczej regionów; 11. Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec, Jakość rządzenia w Polsce; 12. Marta Radoła, Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób w wieku produkcyjnym; 13. Joanna Ratajczak-Tuchołka, Płeć w reformach zabezpieczenia emerytalnego w Polsce po 1989 roku; 14. Iwona Roeske-Słomka, Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności Polski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 129)
1. Tomasz Parteka, Wstęp; 2. Jacek Szlachta, Strategiczne programowanie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego; 3. Radomir Matczak, Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego z perspektywy polskiego regionu; 4. Tomasz G. Grosse, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: nowy typ regionalizacji, europeizacji i geopolityki; 5. Tomasz Parteka, Region Morza Bałtyckiego - lokomotywą Europy?; 6. Jacek Zaucha, Polska przestrzeń bałtycka w "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju"; 7. Feliks Pankau, Jakub Pietruszewski, Bałtyckie wyzwania rozwoju metropolii polskich na przykładzie Trójmiasta; 8. Lech Michalski, System transportowy Regionu Morza Bałtyckiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej; 9. Wiktor Szydarowski, Koncepcja zielonych korytarzy transportowych i ich zastosowanie w specyficznych warunkach rozwoju transportu w Europie Bałtyckiej; 10. Jarosław Czochański, Regionalny system informacji i monitoringu przestrzeni w różnych skalach odniesienia - od Regionu Morza Bałtyckiego do Pomorskiego; 11. Mariusz Kistowski, Jakość środowiska Bałtyku - szansa czy zagrożenie dla współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego?; 12. Tadeusz Palmowski, Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47439/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43827 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again