Form of Work
Książki
(42)
Status
only on-site
(42)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(13)
Author
Markowski Tadeusz
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Dach Zofia
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Dybała Anna
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Fic Maria
(1)
Gdula Kazimierz
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Handschke Jerzy (1948-2013)
(1)
Heffner Krystian
(1)
Januszek Henryk
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Kall Jacek
(1)
Karski Jerzy Bohdan
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kotlińska Janina (1970- )
(1)
Kucharczyk Jacek (1962- )
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Lisiecki Marek (1950- )
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Michna Waldemar
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Ostant Witold
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Raczkowska-Lipińska Mirosława
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rosicki Remigiusz
(1)
Seremak-Bulge Jadwiga
(1)
Sikora Krzysztof
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Szafran Joanna
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Turała Maciej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(34)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(40)
Subject
Unia Europejska
(13)
Polska
(7)
Regionalizacja ekonomiczna
(5)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Polityka rolna
(3)
Pomoc gospodarcza europejska
(3)
Rolnictwo
(3)
Rozwój terenów wiejskich
(3)
Samorząd lokalny
(3)
Fundusze strukturalne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Konkurencyjność (ekonomia)
(2)
Koszt i poziom życia
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek pracy
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Zasoby ludzkie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bałtycki, region
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Denek, Emilia (1936- )
(1)
Dochody rolnicze
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Eksport
(1)
Energetyka
(1)
Europa
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Klasyfikacja
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Młodzi pracownicy
(1)
Negocjacje akcesyjne Polski
(1)
Niemcy
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Polityka zatrudnienia
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Porównania międzynarodowe
(1)
Pracownicy zagraniczni polscy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo rolne
(1)
Produkty mleczne
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Statystyka ubezpieczeniowa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Subwencje
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Szkoły polskie
(1)
Teoria prognozowania
(1)
Transport kolejowy
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenie
(1)
Ukraina
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zboża
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zróżnicowanie regionalne
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18936/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 701)
1. Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy środkowowschodniej; 2. Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej; 3. Ocena stanu dostosowania Polski do włączenie się do Unii Gospodarczej i Walutowej; 4. Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; 5. Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Wybrane aspekty; 6. Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem; 7. Polski lobbing w Unii Europejskiej; 8. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Bezpieczeństwo w wymiarze konceptualnym i teoretycznym; 2. Zapotrzebowanie na energię i surowce w świecie – bilans energetyczny; 3. Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; 4. Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie Polski. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45339 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45338/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944. Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych ISSN 0208-7944 ; nr 695)
1. Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle roszczenia Unii Europejskiej; 2. Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy; 3. Handel wewnętrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992 - 2002; 4.Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej; 5. Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Rozdział 2: Przygotowanie Polski do unijnej polityki regionalnej; Rozdział 3: Wdrażanie unijnej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 4: Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37420 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37419/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa zbóż; 2. Zmiany krajowej podaży zbóż i ich przetworów; 3. Zmiany w handlu zagranicznym zbożami i ich przetworami; 4. Zmiany podmiotowej struktury produkcji zbóż; 5. Rozwój systemu rynkowego; 6. Transmisja cen na rynku zbóż w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 90)
1. System dochodów budżetowych Unii Europejskiej i kierunki jego reformy; 2. Funkcje i zasady podatkowe - wybrane problemy; 3. Zarządzanie ryzykiem państwowego długu publicznego; 4. Kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach europejskich; 5. Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego; 6. Typy jednostek samorządu lokalnego w Hiszpanii; 7. Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego; 8. Metody budżetowania a praces racjonalizacji finansów publicznych; 9. Wybór metody finansowania usług świadczonych przez szpital z punktu widzenia racjonalizacji finasowania publicznego; 10. Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych; 11. Źródła niesprawności w sektorze publicznym - próba systematyki i wartościowania; 12. Dyscyplina budżetowa warunkiem skutecznej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej; 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wojewodztwie wielkopolskim oraz podstawy ich wsparcia finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - margines swobody dla decyzji narodowych; 2. Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskij w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: 1. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskich; 2. Mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 3. Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 4. Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; 5. Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski Unią Europejską; 6. Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; 7. Europejski Fundusz Społeczny. 8. Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Część 2; 9. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 10. Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; 11. Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERReg III; 13. Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; 14. Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; 15. Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie; Część 3: 16. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; 17. Z doświadczeń konsultanta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33189, 33188, 23881, 23880 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23879/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 726)
1. Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; 2. Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej; 3. Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001; 4. Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach; 5. Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy; 6. Analiza zależności ekstremalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35484 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35483/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 129)
1. Tomasz Parteka, Wstęp; 2. Jacek Szlachta, Strategiczne programowanie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego; 3. Radomir Matczak, Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego z perspektywy polskiego regionu; 4. Tomasz G. Grosse, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: nowy typ regionalizacji, europeizacji i geopolityki; 5. Tomasz Parteka, Region Morza Bałtyckiego - lokomotywą Europy?; 6. Jacek Zaucha, Polska przestrzeń bałtycka w "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju"; 7. Feliks Pankau, Jakub Pietruszewski, Bałtyckie wyzwania rozwoju metropolii polskich na przykładzie Trójmiasta; 8. Lech Michalski, System transportowy Regionu Morza Bałtyckiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej; 9. Wiktor Szydarowski, Koncepcja zielonych korytarzy transportowych i ich zastosowanie w specyficznych warunkach rozwoju transportu w Europie Bałtyckiej; 10. Jarosław Czochański, Regionalny system informacji i monitoringu przestrzeni w różnych skalach odniesienia - od Regionu Morza Bałtyckiego do Pomorskiego; 11. Mariusz Kistowski, Jakość środowiska Bałtyku - szansa czy zagrożenie dla współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego?; 12. Tadeusz Palmowski, Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Charakterystyka banku danych empirycznych; Rozdział 3: Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności; Rozdział 4: Taksonomiczna anliza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 5: Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach poziomu życia ludności; Rozdział 6: Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych; Rozdział 7: Budowa ścieżek rozowju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19592, 19591 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19590/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again