Form of Work
Książki
(62)
Status
only on-site
(58)
available
(44)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia - Magazyn
(41)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Haman Jacek
(3)
Jasiński Mikołaj
(3)
Kukuła Karol
(3)
Lissowski Grzegorz
(3)
Luszniewicz Andrzej
(3)
Sobczyk Mieczysław
(3)
Aczel Amir D
(2)
Czerwiński Zbigniew
(2)
Kolupa Michał
(2)
Latusek Wojciech
(2)
Ostasiewicz Stanisława
(2)
Podgórski Jarosław
(2)
Rusnak Zofia
(2)
Siedlecka Urszula
(2)
Walińska Ewa
(2)
Witkowski Marek
(2)
Zeliaś Aleksander
(2)
Babiński Adam
(1)
Bartosińska Dorota
(1)
Bartoszewicz J
(1)
Bałanda Andrzej
(1)
Bożek Rafał
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Domański Czesław
(1)
Drab Michał
(1)
Ferguson George Andrew
(1)
Gajek Lesław
(1)
Goldstein Paweł
(1)
Gwóźdź Marian (nauki techniczne)
(1)
Jakubowski Jacek
(1)
Jażdżewska Iwona
(1)
Jóźwiak Janina
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Koronacki Jacek
(1)
Korzyński Mieczysław
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kot Stanisław Maciej
(1)
Koślacz Piotr
(1)
Kožuh Boris
(1)
Krzysztofiak Mirosław
(1)
Kędelski Mieczysław
(1)
Laudański Ludomir M
(1)
Lipiec-Zajchowska Marianna
(1)
Luszniewicz Andrzej (1930- )
(1)
Machowski Andrzej (nauki techniczne)
(1)
McQuarrie Donald A
(1)
Mielniczuk Jan
(1)
Mikrut Adam
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Nowak Roman
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Ostasiewicz Walenty (1942- )
(1)
Panek Tomasz
(1)
Piłatowska Mariola
(1)
Plebaniak Joanna
(1)
Plucińska Agnieszka
(1)
Pluciński Edmund
(1)
Pociecha Maria
(1)
Pułaska-Turyna Beata
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Snarska Agnieszka
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Starzyńska Wacława
(1)
Szydłowski Henryk
(1)
Słaby Teresa
(1)
Takane Yoshio
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Taylor John R
(1)
Wieczorkowska Grażyna
(1)
Wierzbiński Jerzy
(1)
Wiśniewski Zbigniew
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Zatorska-Goldstein Anna
(1)
Łomnicki Adam
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(44)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(62)
Language
Polish
(55)
Subject
Statystyka
(38)
Statystyka matematyczna
(20)
Rachunek prawdopodobieństwa
(6)
Ekonometria
(5)
Pomiary
(3)
Statistica (informat.)
(3)
Matematyka
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Statystyka gospodarcza
(2)
Statystyka handlu
(2)
Stopa życiowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Badania operacyjne
(1)
Błędy
(1)
Decyzje
(1)
Eksperyment
(1)
Excel
(1)
Fizyka
(1)
Funkcje jednej zmiennej zespolonej
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Klasyfikacja
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Macierze
(1)
Maszyny
(1)
Optymalizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pedagogika
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Procesy stochastyczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychometria
(1)
Rachunek wariacyjny
(1)
Rachunek wyrównawczy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Symulacja
(1)
Turystyka
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(8)
62 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-320-6
1. Wiadomości wprowadzające; 2. Opisowa analiza danych; 3. Eksploracyjna analiza danych; 4. Modele w analizie danych; 5. analiza danych historycznych; 6. Analiza danych jakościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14510/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Statystyka dla fizyków / Roman Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 663 [1]s. : il. ; 24 cm.
Cz.1: Dane; Rozdział 1: Statystyka w fizyce; Cz.2: Język; Rozdział 1: Prawdopodobieństwo i jego rozkład; Rozdział 3: Paramentry zmiennej losowej; Rozdział 4: Momenty i statystyki pozycyjne z próby; Cz. 3: Modele; Rozdział 5: Niektóre rozkłady; Rozdział 6: Metoda Monte Carlo; Cz.4: Wnioski; Rozdział 7: Estymacja parametryczna; Rozdział 8: Weryfikacja hipotez; Rozdział 9: Stopień racjonalnego zaufania; Cz.5: Dodatki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7777 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7776/XXII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
1. Informacje o Excelu; Cz.1: Statystyka opisowa; Rozdział 1: Prezentacja danych statystycznych; Rozdział 2: Miary statystyczne; Cz.2: Wnioskowanie statystyczne; Rozdział 3: Podstawowe pojęcia; Rozdział 4: Przedziały ufności; Rozdział 5: Hipotezy statystyczne; Rozdział 6: Porównywanie dwóch populacji; Rozdział 7: Hipotezy nieparametryczne; Rozdział 8: Analiza wariacji; Rozdział 9: Gdy cecha jest jakościowa lub dyskretna; Cz.3: Współzależność cech; Rozdział 10: Zależność korelacyjna; Rozdział 11: Model regresji liniowej; Rozdział 12: Regresja wielokrotna; Rozdział 13: Testowanie założeń metody najmniejszych kwadratów; Rozdział 14: Prognoza i błąd prognozy; Rozdział 15: Regresja nieliniowa; Rozdział 16: Metody adaptacyjne; Rozdział 17: Sezonowośc w szeregach czasowych; Rozdział 18: Przypadek skorelowanych reszt - autoregresja; Rozdział 19: Heteroskedastyczność reszt; Rozdział 20: Gdy zmienna jest jakościowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24425 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24424/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mierzenie Rozdział 2: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 3: Zmiennne losowe; Rozdział 4: Wektory losowe; Rozdział 5: Wielowymiarowe wektory losowe; Rozdział 6: Niektóre rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 7: Prawa wielkich liczb; Rozdział 8: Statystyczny obraz populacji; Rozdział 9: Interpretacja statystyczna niepewności pomiarowych; Rozdział 10: Testowanie hipotez; Rozdział 11: Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8234/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29864 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29863/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 304 [2] s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przestrzeń probabilistyczna; Rozdział 2: Zmienna losowa; Rozdział 3: Wektory losowe; Rozdział 4: Przestrzeń statystyczna. Podstawowe zadania statystyki; Rozdział 5: Estymacja funkcji regresji; Rozdział 6: Procesy stochastyczne; Rozdział 7: Zadania estymacji dla procesów stochastycznych; Rozdział 8: Wybrane modele stochastyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14686 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14685/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
Rozdział 1: statystyka w analizie stanu wyjściowego; Rozdział 2: Analiza struktury zjawisk; Rozdział 3: analiza współzależności zjawisk; Rozdział 4: Analiza zmienności zjawisk w czasie; Rozdział 5: Case studies;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28820, 28819 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28818/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42164 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jednowymiarowe analizy porównawcze struktur; Rozdział 2: Rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 3: Estymacja parametrów w analizach struktur; Rozdział 4: Weryfikacja hipotez w analizach struktur; Rozdział 5: Wnioskowanie o współzależności zjawisk ekonomicznych; Rozdział 6:Analizy szeregów czasowych; Rozdział 7. Dynamiczne porównania indeksowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10187 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10186/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-273/3, P-273/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-273/1/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Podstawy statystyki; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia statystyki; Rozdział 2: Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne; Rozdział 3: Zapis statystyczny; Rozdział 4: Miary tendencji centralnej; Rozdział 5: Miary zmienności, skośności i kurtozy; Rozdział 6: Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy; Rozdział 7: Krzywa normalna; Rozdział 8: Regresja i korelacja; Rozdział 9: Pobieranie prób i rozkład z próby; Rozdział 10: Oszacowanie i rozkład t; Rozdział 11: Testowanie hipotez - średnie; Rozdział 12: Testowanie hipotez - inne statystyki; Rozdział 13: Analiza liczebności z zastosowaniem ch- kwant; Cz.2: Planowanie eksperymentów; Rozdział 14: Struktura i planowanie eksperymentów; Rozdział 15: Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa; Rozdział 16: Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa; Rozdział 17: Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa; Rozdział 18: Procedury porównań wielokrotnych; Rozdział 19: Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne; Rozdział 20: Analiza kowariancji; Cz.3: statystyka nieparametryczna; Rozdział 21: Statystyka rang; Rozdział 22: Nieparametryczne testy istotności; Cz.4: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa; Rozdział 23: Zagadnienia statystyczne konstruowania testów; Rozdział 24: Błędy pomiaru; Rozdział 25: Przekształcanie wyników - normy; Rozdział 26: Wybrane techniki wielozmiennowe; Rozdział 27: Regresja wielokrotna i analiza wariancji; Rozdział 28: Analiza czynnikowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26398, 26397 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26396/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27630 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27629/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
18. Funkcje zmiennej zespolonej - teoria; 19. Funkcje zmiennej zespolonej - zastosowania; 20. Rachunek wariacyjny; 21. Teoria prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych; 22. Statystyka matamatyczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20247, 20246 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20245/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcia podstawowe; 2. Korelacja i regresja; 3. Testowanie hipotez statystycznych; 4. Badanie istotności wpływu; 5. Plany statyczne zdeterminowane dwupoziomowe; 6. Plany statyczne trójpoziomowe; 7. Metody optymalizacji procesów technologicznych; 8. Optymalizacja wielokryterialna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24795 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24794/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wstępne rozważania o rachunku błędów; Rozdział 2: Jak przedstawiać niepewność pomiarowe i jak z nich korzystać; Rozdział 3: Przenoszenie niepewności; Rozdział 4: Analiza statystyczna niepewności przypadkowych; Rozdział 5: Rozkład normalny; Rozdział 6: Odrzucania danych; Rozdział 7: Średnie ważone; Rozdział 8: Metoda najmniejszych kwadratów; Rozdział 9: Kowariancja i korelacja; Rozdział 10: Rozkład dwumianowy;Rozdział 11: Rozkład Poissona; Rozdział 12: Test x2 zgodności rozkładów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7843 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7842/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej; Rozdział 2: Rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 3: Klasyfikowanie i grupowanie spółek; Rozdział 4: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównanwczej w procesie inwestowania w akcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23461, 23460 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23459/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych; 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych; 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych; 5. Bilans - rachunek majatku i kapitału; 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20263 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20261/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych; 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych; 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych; 5. Bilans - rachunek majatku i kapitału; 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37496, 37495, 32308, 32307, 32306, 32305 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32304/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40922/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Charakterystyka banku danych empirycznych; Rozdział 3: Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności; Rozdział 4: Taksonomiczna anliza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 5: Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach poziomu życia ludności; Rozdział 6: Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych; Rozdział 7: Budowa ścieżek rozowju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19592, 19591 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19590/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again