Source
Katalog księgozbioru
(30)
Form of Work
Książki
(30)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(28)
available
(10)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Dyzmann-Sroka Agnieszka
(2)
Kurkiewicz Jolanta
(2)
Piotrowski Tomasz (radioterapeuta)
(2)
Pruska Krystyna
(2)
Wątroba Janusz
(2)
Arcisz Maria
(1)
Bartosińska Dorota
(1)
Borsuk Kazimierz
(1)
Domański Czesław
(1)
Domański Czesław (1943- )
(1)
Ferguson George Andrew
(1)
Flügge Wilhelm
(1)
Gajek Lesław
(1)
Gołata Elżbieta
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jakubowski Jacek (1954- )
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Kilańska Dorota
(1)
Kramer Józefa
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Maj Jerzy (1933- )
(1)
Mikrut Adam
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Osiewalski Jacek
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Pociecha Maria
(1)
Stanisz Andrzej
(1)
Takane Yoshio
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Wieczorkowska Grażyna
(1)
Wierzbiński Jerzy
(1)
Wywiał Janusz
(1)
Zaczyński Władysław P
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(26)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Statystyka
(16)
Statystyka matematyczna
(7)
Data mining
(3)
Statystyka gospodarcza
(3)
Badania naukowe
(2)
Badania stanu zdrowia
(2)
Dobre praktyki
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Edukacja zdrowotna
(2)
Epidemiologia
(2)
Interpretacja danych statystyczna
(2)
Nauki społeczne
(2)
Organizacje podtrzymania zdrowia
(2)
Pedagogika
(2)
Prewencja pierwotna
(2)
Profilaktyka zdrowotna
(2)
Programy zdrowotne
(2)
Programy zdrowotne narodowe
(2)
Programy zdrowych społeczeństw
(2)
Projektowanie badań naukowych
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Statistica (informat.)
(2)
Zapewnienie jakości
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Analiza danych
(1)
Badania biomedyczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biometria
(1)
Demografia
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Gospodarka
(1)
Informatyka medyczna
(1)
Jakość produktu
(1)
Kody
(1)
Medycyna
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Metody statysatyczne
(1)
Metody statystyczne
(1)
Modele ekonometryczne
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Oprogramowanie
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Powłoki (bud.)
(1)
Prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychometria
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Spożycie
(1)
Sprężystość
(1)
Symulacja
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Matematyka
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Nauka i badania
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Statystyczny opis struktury zjawisk społeczno - gospodarczych; 3. Statystyczny opis dynamiki zjawisk społeczno- gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13922 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13921/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ocena dokładności prognoz; 2. Wybrane metody estymacji trendu; 3. Podstawowe własności wybranych predyktorów; 4. Weryfikacja hipotez o nieobciążoności predykcji; 5. Dodatek - Rozkłady zależnych form kwadratowych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3668/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Probabalistyczne podstawy wnioskowania statystycznego; Rozdział 2: Analiza jakości danych statystycznych; Rozdział 3: Statystyki i ich rozkłady; Rozdział 4: Estymacja nieparametryczna; Rozdział 5: Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych; Rozdział 6: Metody bayesowskie; Rozdział 7: Metody biostrapowe; Rozdział 8: Metody wnioskowania dla procesów stochastycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 6623 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6622/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Praktice ; 89)
Genre/Form
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37916 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Subject
Rozdział 1: Opis rozkładu empirycznego jednej zmiennej; Rozdział 2: Podstawowe charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych; Rozdział 3: Analiza współzależności zjawisk;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8312/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rodzaje badań. Specyfika pomiaru w naukach społecznych; 2. Odpowiedzi na pytania jako podstawowe dane w naukach społecznych; 3. Rozkład zmiennej w próbie i w populacji. Miary tendencji centralnej i rozproszenia; 4. Testowanie hipotez statystycznych. Rozkład statystyki; 5. Test t Studenta. Przedział ufności; 6. Jednoczynnikowa analiza wariancji; 7. Dwuczynnikowa analiza wariancji; 8. Testowanie związku między zmiennymi ilościowymi: analiza regresji i współczynnik korelacji liniowej; 9. Test x2 dla zmiennych nominalnych; 10. Budowanie indeksów złożonych. Zastosowanie analizy czynnikowej; 11. Wybór metody analizy. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-1119/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1119/1/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42167 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 847)
1. Michał Major, Paweł Ulman, Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce. Analiza statystyczna; 2. Barbara Podolec, Agnieszka Wałęga, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych; 3. Marcin Salamaga, Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej; 4. Paweł Ulman, Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko. Analiza porównawcza; 5. Agnieszka Wałęga, Wyposażenie pracowniczych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania a kształtowanie się dochodów; 6. Michał Major, Maciej Major, Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu; 7. Janusz Niezgoda, Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wiadomości wprowadzające; 2. Opisowa analiza danych; 3. Eksploracyjna analiza danych; 4. Modele w analizie danych; 5. analiza danych historycznych; 6. Analiza danych jakościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14510/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8740/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 740)
1. Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw; 2. Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze wzgledu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwi w Polsce w 2003 roku; 3. Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce; 4. Wpływ procesu starzenia się ludności na zmiany zachodzace na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 1998- 2004; 5. Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce; 6. Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji; 7. Zagadnienia porządkowania podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej; 8. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych; 9. Możliwości zastosowania modelu jednokierunkowej sieci neuronowej do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji w świetle ujęć w literaturze przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 790)
1.Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych; 2.Analiza dynamiki i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003; 3.Wykorzystanie metod składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych; 4.Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych; 5.Zakres i intensywność ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2003roku; 6.Prognozowanie natężenia strumienia dokumentacji na poziomie urzędu gminy; 7.Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu; 8.Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu; 9.Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej; Rozdział 2: Podstawy statystyki małych obszarów; Rozdział 3: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku indywidualnego losowania nieograniczonego; Rozdział 4: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku losowania warstwowego; Rozdział 5: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku losowania dwustopniowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19501 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19500/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40931 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 128)
1. Elżbieta Gołata, Profesor Stanisław Wierzchosławski- człowiek wielkiej prawości i wielkiego serca; 2. Jan Paradysz, Ocena dobroci estymacji dla małych obszarów; 3. Elżbieta Gołata, Aktywność ekonomiczna ludności w NSP 2011 a zasoby rejestrów administracyjnych; 4. Marcin Szymkowiak, Testowanie własności estymatorów kalibracyjnych dla małych obszarów na podstawie danych z NSP 2002; 5. Grażyna Dehnel, Próba wykorzystania zmodyfikowanego estymatora GREG w NSP 2002; 6. Tomasz Klimanek, Estymacja pośrednia charakterystyk gospodarstw rolnych na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku; 7. Wojciech Roszka, Metody łączenia baz danych na potrzeby spisu; 8. Grażyna Dehnel, Elżbieta Gołata, Możliwości i ograniczenia estymacji pośredniej w badaniach podmiotów gospodarczych; 9. Kazimierz Kruszka, Zasilanie informacyjne na potrzeby statystyki miast; 10. Marzena Książkiewicz, Nowa Księga Wieczysta źródłem szybkiego dostępu do informacji o nieruchomościach; 11. Bogusław Guzik, Michał Purczyński, O możliwości wykorzystania statystyki popytu konsumpcyjnego do szacowania przychodów z podatków pośrednich; 12. Aleksandra Witkowska, Zastosowanie regresji pełzającej do konstrukcji mnożników zysku w przedsiębiorstwie; 13. Marek Witkowski, Prosta metoda prognozowania rentowności sprzedaży w firmie. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólne problemy kontroli jakości; 2. Systemy kontroli jakości w toku produkcji; 3. Procedury kontrolne Shewharta; 4. Sekwencyjne procedury kontrolne. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1275/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką / Maria Pociecha. - Kraków : Albis, 2002. - 208 s. : il. (w tym kolor.), mapy kolor. ; 24 cm.
1. Istota badań statystycznych; 2. Obszar badań statystycznych w turystyce; 3. Sposoby gromadzenia danych; 4. Cherakterystyki liczbowe rozkładu badanej cechy; 5. Podstawowe metody analizy współzależności zjawisk; 6. Metody analizy dynamiki zjawisk; 7. wybrane elementy rachunku prawdopodobienstwa; 8. Estymacja; 9. Weryfikacja hipotez statystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23937, 23936, 23935, 23934 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23933/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Biostatystyka / Redaktor Andrzej Stanisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - 410 stron : rysunki, wykresy ; 24 cm.
1. Przystępujemy do analizy statystycznej; 2. Charakteryzacja obserwowanej lub badanej grupy. Charakterystyki podstawowe: miary położenia, miary rozproszenia; 3. ABC weryfikacji hipotez; 4. Test sprawdzający typ rozkładu cechy mierzalnej, test chi-kwadrat (x2)5. Testy parametryczne; 6. Test nieparametryczne; 7. Ocena różnic średnich między wieloma populacjami i analiza danych uwzględniających zmiany w czasie; 8. Badanie zależności między dwiema cechami niemierzalnymi. Tabele wielodzielcze. Test niezależności chi-kwadrat (x2); 9. Estymacja i estymatory; 10. Korelacja; 11. Regresja liniowa; 12. Zaawansowane metody statystyczne; 13. Dodatek 1 - zasoby statystyczne w Internecie; 14. Dodatek 2 - elementy rachunku prawdopodobieństwa; 15. Dodatek 3 - sposoby doboru próby i obliczanie jej liczebności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30012, 30011, 30010, 30009 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30008/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 304 [2] s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przestrzeń probabilistyczna; Rozdział 2: Zmienna losowa; Rozdział 3: Wektory losowe; Rozdział 4: Przestrzeń statystyczna. Podstawowe zadania statystyki; Rozdział 5: Estymacja funkcji regresji; Rozdział 6: Procesy stochastyczne; Rozdział 7: Zadania estymacji dla procesów stochastycznych; Rozdział 8: Wybrane modele stochastyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14686 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14685/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Konsumpcja w gospodarce rynkowej / Józefa Kramer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 318 [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
Subject
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11959/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again