Forma i typ
Książki
(57)
Dostępność
tylko na miejscu
(54)
dostępne
(38)
Placówka
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Czytelnia - Wolny dostęp
(20)
Czytelnia Czasopism
(11)
Autor
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(5)
Owsiak Stanisław
(5)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(5)
Dreliszak Ewa
(4)
Kania Dorota
(4)
Walińska Ewa
(4)
Samelak Janusz
(3)
Tłaczała Agnieszka
(3)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Nowak Edward
(2)
Olchowicz Irena
(2)
Wędzki Dariusz
(2)
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Bakalarska Barbara
(1)
Bek-Gaik Bogusława
(1)
Berczyńska Anna
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Bojanowski Witold
(1)
Cicha Agnieszka
(1)
Czaja - Cieszyńska Hanna
(1)
Dobrucka Małgorzata
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Gołębiowski Grzegorz (1969- )
(1)
Grygutis Kazimierz
(1)
Głodek Zenon
(1)
Hass-Symotiuk Maria
(1)
Helin Andre
(1)
Hońko Stanisław
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Kludacz-Alessandri Magdalena
(1)
Kozak Piotr
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Krzywda Danuta
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Marzec Józef
(1)
Nadolna Bożena
(1)
Nurowski Henryk
(1)
Samelak Janusz ( -2013)
(1)
Sojak Sławomir (1952- )
(1)
Sokół Aneta
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szczypa Piotr (ekonomia)
(1)
TrockaMałgorzata
(1)
Turyna Jan
(1)
Walińska Ewa Małgorzata
(1)
Więcław Wojciech
(1)
Wędzki Dariusz (1970- )
(1)
Śliwa Jan
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(34)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(57)
Język
polski
(54)
Temat
Sprawozdania finansowe
(49)
Rachunkowość
(29)
Finanse
(13)
Przedsiębiorstwa
(6)
Przedsiębiorstwo
(4)
Analiza finansowa
(3)
Rachunkowość międzynarodowa
(3)
Rachunkowość porównawcza
(3)
Analiza wskaźnikowa
(2)
Aukcje
(2)
Badania marketingowe
(2)
Badania rynku
(2)
Bilans księgowy
(2)
Finanse publiczne
(2)
Kontrola ksiąg rachunkowych
(2)
Kontrola wewnętrzna
(2)
Lokalizacja handlu
(2)
Rozliczenia międzybankowe
(2)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(2)
Sprawozdanie finansowe
(2)
Aktywa
(1)
Badania sprawozdań
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse samorządowe
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Konsolidacja sprawozdań finansowych
(1)
Kurs walutowy
(1)
Outsourcing
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Produktywność
(1)
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunki eksploatacyjne
(1)
Rachunki strat i zysków
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rachunkowość podatkowa
(1)
Raporty księgowe
(1)
Rewidenci księgowi
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Wynik finansowy
(1)
Wyniki finansowe
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Podręczniki
(6)
Poradnik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla szkół średnich
(1)
Poradniki
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
57 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35773 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35772/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43089 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43088/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-592-1
Rozdział 1: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji; Rozdział 3: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; Rozdział 5: Należności; Rozdział 6: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; Rozdział 7: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające; Rozdział 8: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; Rozdział 9: Kapitał własny. zestawienie amian w kapitale własnym; Rozdział 10: Rachunek zysków i strat; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Leasing; Rozdział 13: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy podstawowe, zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków; Rozdział 14: Podatek dochodowy w rachunkowości; Rozdział 15: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; Rozdział 16: Sprawozdanie finansowe i jego analiza;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22392, 22391, 22390, 22389, 22388, 22387, 22386, 22385, 22384, 22383, 20503, 20502 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20501/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 248)
1. Joanna Błażyńska, Współczesna sprawozdawczość finansowa a paradygmat informacyjno-strategiczny Richarda Mattessicha; 2. Dawid Garstecki, Zasada true and fair view a zjawisko agresywnej księgowości; 3. Artur Jastrzębowski, Wpływ ryzyka gospodarczego na rozwój rachunkowości; 4. Magdalena Kowalczyk, Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; 5. Karolina Kwiecińska, Użyteczność sprawozdania finansowego w erze wiedzy; 6. Łukasz Matuszak, Wycena a współczesne podejścia do celu sprawozdania finansowego - teoria i regulacje; 7. Ewa Różańska, Informacyjna funkcja rachunkowości w działalności projektowej; 8. Janusz Samelak, Funkcja informacyjna sprawozdania z działalności / komentarza zarządu - management commentary; 9. Manuela Skoczek-Spychała, Audyt wewnętrzny a maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa; 10. Marek Wierzbiński, Teoria agencji w teorii rachunkowości. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości: tworzenie ram koncepcyjnych dla sprawozdawczości finansowych; Rozdział 2: Koncepcje i zasady współczesnej rachunkowości: analiza porównawcza; Rozdział 3: Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego (1): Prezentacja sytuacji majatkowej i kapitałowej podmiotu gospodarczego; Rozdział 4: Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego (2): prezentacja strumieni zasobów i wyniku finansowego podmiotu gospodarczego; Rozdział 5: Zasady wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań; Rozdział 6: Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22407, 22406, 22405, 22404 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22403/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48338, 48337 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48336/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy: Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 2. Pozyskiwanie danych i informacji finansowych: Adrian Grycuk; Rozdział 3. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw: Agnieszka Tłaczała; Rozdział 4. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego: Agnieszka Tłaczała; Rozdział 5. Analiza przedwstępna (przygotowawcza): Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała; Rozdział 6. Analiza wstępna sprawozdań finansowych: Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 7. Analiza rozszerzonaGrzegorz Gołębiowski; Rozdział 8. Ocena wykreowanej wartości: Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 9. Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej: Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45297 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45296/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 207)
ISBN: : 978-83-7252-562-8
Rozdział 1: Miejsce i rola współczesnej rachunkowości w strukturze finansów; Rozdział 2:Czynniki rozwoju rachunkowości w okresie globalizacji rynków kapitałowych; Rozdział 3: Prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania rewizji finansowej w Polsce; Rozdział 4: Etapu i procedury badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Badanie wpływu rewizji finansowej na proces ujawniania informacji w systemie rachunkowości przedsiębiorstw. [AW]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37678/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43188 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43187/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7426-083-1
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Etapy sporządzania sprawozdania finansowego; 3. Inwentaryzacja; 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów; 5. Bilans; 6. Rachunek zysków i strat; 7. Zestawienie zmian w kapitale własnym; 8. Rachunek przepływów pieniężnych; 9. Informacja dodatkowa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17186, 17185, 16986 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16985/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Sprawozdanie Finansowe od A do Z)
ISBN: : 978-83-7426-551-5
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43180 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43179/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-259-1
Rozdział 1: Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przepływów pienięźnych' Rozdział 6: Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia cz.I -IV; Rozdział 7: Inwentaryzacja; Rozdział 8: Pozostałe druki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19846 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19845/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-529-8
Rozdział 1: Bilans i jego miejsce w systemie rachunkowości; Rozdział 2: Aktywa trwałe; Rozdział 3: Aktywa obrotowe; Rozdział 4: Kapitały (fundusze) własne; Rozdział 5: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; Rozdział 6: Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiebiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16356, 16355 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16354/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 163)
ISBN: : 978-83-7417-529-6
1. Joanna Błażyńska, Selected problems of recognizing asset impairment according to Polish regulations and IFRS; 2. Marek Cieślak, Usefulness and quality of financial statements in Polish and international regulations; 3. Tomasz Gabrusewicz, The principle of a true and fair presentation in relation to the process of harmonization and standardization of accounting; 4. Piotr Gut, Selected problems of recognition and valuation of tax and social security liabilities from the perspective of the Polish and international accounting regulations; 5. Maria Kiedrowska, Insurance contracts in insurance accounting - selected recognition issues according to Polish regulations and the IFRS; 6. Tomasz Kostrzewa, Bases of accouting and achieving the objective of a financial statement in the light of international standards of public finance sector accouting; 7. Marek Masztalerz, Accounting and capital market - usefulness of financial statements for investors; 8. Remigiusz Napiecek, Concepts of comparability and periodization vs. utility of financial statements; 9. Agnieszka Piechocka-Kałużna, The role of harmonisation of Polish regulatios and IFRS/IAS in guaranteeing the security of a commercial bank and the banking system; 10. Marzena Remlein, Accounting principles and the directions of changes in international financial reporting standards; 11. Ewa Różańska, Selected problems of recognizing intangible assets (R&D) Projects) in accordance with Polish regulations and IFRS; 12. Janusz Samelak, Are uniform global financial reporting standars necessary?; 13. Manuela Skoczek-Spychała, Selected issues of recognizing financial instruments by international standards; 14. Elżbieta Szczepankiewicz, Selected problems of interim fianancial reporting by public traded companies according to Polish regulations and IFRS; 15. Anna Świerczyńska, Fair value measurement problems in Polish, American and international accoutning standards; 16. Irena Ziętowska, Immeasurable intangible assets and international financial reporting standards - selected issues; 17. Beata Zyznarska-Dworczak, The concept of going concern in light of the Polish and international accounting standards - problematic approach. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
(ABC Przedsiębiorcy)
ISBN: : 978-83-7556-431-0
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43071, 43070, 43069, 43068 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43067/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 816)
1. Bronisław Micherda, Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC; 2. Krzysztof Jonas, Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym; 3. Mariusz Andrzejewski, Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect; 4. Joanna Krasodomska, Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki; 5. Katarzyna Świetla, Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM; 6. Filip Grzegorczyk, Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa; 7. Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych; 8. Konrad Grabiński, Wycena we współczesnej sprawozdawczości finansowej; 9. Katarzyna Łuksik, Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji na sytuację finansową przedsiębiorstwa; 10. Konrad Stępień, Alicja Kasperowicz-Stępień, Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005; 11. Konrad Stępień, Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości; 12. Marta Stępień, Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56356 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56355/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-23-4
Rozdział 1: Zakres przedsmiotowy sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki; Rozdział 3: Oświadczennie kierownictwa; Rozdział 4: Badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Informacja dodatkowa; A: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; B: Dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 6: Sprawozdanie finansowe Instal-Bud Polska S.A. za 2002 rok; Rozdział 7: Sprawozdanie finansowe spółki niepodlegajacej badaniu;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9356/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43208 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 750)
1. Wskaźniki analizy finansowej w świetle w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego; 2. Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych; 3. Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu; 4. Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej; 5. Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej; 6. Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki; 7. Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej; 8. Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku; 9. Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce; 10. Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów; 11. Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej; 12. Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego; 13. XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczosci finansowej; 14. Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej; 15. Rachunek kosztów działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem; 16. Ustalenie cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie metod zysku transakcyjnego; 17. Analiza płynności finansowej w podejściu statycznym i dynamicznym na przykładzie wybranych spółek przemysłu cukierniczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej