Form of Work
Książki
(58)
Status
only on-site
(55)
available
(36)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Czytelnia - Wolny dostęp
(21)
Czytelnia Czasopism
(11)
Author
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(5)
Owsiak Stanisław
(5)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(5)
Dreliszak Ewa
(4)
Kania Dorota
(4)
Walińska Ewa
(4)
Samelak Janusz
(3)
Tłaczała Agnieszka
(3)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Nowak Edward
(2)
Olchowicz Irena
(2)
Wędzki Dariusz
(2)
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Bakalarska Barbara
(1)
Bek-Gaik Bogusława
(1)
Berczyńska Anna
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Bojanowski Witold
(1)
Cicha Agnieszka
(1)
Czaja - Cieszyńska Hanna
(1)
Dobrucka Małgorzata
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Gołębiowski Grzegorz (1969- )
(1)
Grygutis Kazimierz
(1)
Gąsiorek Krystyna (ekonomia)
(1)
Głodek Zenon
(1)
Hass-Symotiuk Maria
(1)
Helin Andre
(1)
Hońko Stanisław
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Kludacz-Alessandri Magdalena
(1)
Kozak Piotr
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Krzywda Danuta
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Marzec Józef
(1)
Nadolna Bożena
(1)
Nurowski Henryk
(1)
Samelak Janusz ( -2013)
(1)
Sojak Sławomir (1952- )
(1)
Sokół Aneta
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szczypa Piotr (ekonomia)
(1)
TrockaMałgorzata
(1)
Turyna Jan
(1)
Walińska Ewa Małgorzata
(1)
Więcław Wojciech
(1)
Wędzki Dariusz (1970- )
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(34)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(55)
Subject
Sprawozdania finansowe
(50)
Rachunkowość
(29)
Finanse
(13)
Przedsiębiorstwa
(6)
Przedsiębiorstwo
(4)
Analiza finansowa
(3)
Finanse publiczne
(3)
Rachunkowość międzynarodowa
(3)
Rachunkowość porównawcza
(3)
Analiza wskaźnikowa
(2)
Aukcje
(2)
Badania marketingowe
(2)
Badania rynku
(2)
Bilans księgowy
(2)
Kontrola ksiąg rachunkowych
(2)
Kontrola wewnętrzna
(2)
Lokalizacja handlu
(2)
Rozliczenia międzybankowe
(2)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(2)
Sprawozdanie finansowe
(2)
Aktywa
(1)
Badania sprawozdań
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse samorządowe
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Konsolidacja sprawozdań finansowych
(1)
Kurs walutowy
(1)
Outsourcing
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Produktywność
(1)
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunki eksploatacyjne
(1)
Rachunki strat i zysków
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rachunkowość podatkowa
(1)
Raporty księgowe
(1)
Rewidenci księgowi
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Wynik finansowy
(1)
Wyniki finansowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(6)
Poradnik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla szkół średnich
(1)
Poradniki
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
58 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43089 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43088/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35773 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35772/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-592-1
Rozdział 1: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji; Rozdział 3: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; Rozdział 5: Należności; Rozdział 6: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; Rozdział 7: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające; Rozdział 8: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; Rozdział 9: Kapitał własny. zestawienie amian w kapitale własnym; Rozdział 10: Rachunek zysków i strat; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Leasing; Rozdział 13: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy podstawowe, zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków; Rozdział 14: Podatek dochodowy w rachunkowości; Rozdział 15: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; Rozdział 16: Sprawozdanie finansowe i jego analiza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22392, 22391, 22390, 22389, 22388, 22387, 22386, 22385, 22384, 22383, 20503, 20502 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20501/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości: tworzenie ram koncepcyjnych dla sprawozdawczości finansowych; Rozdział 2: Koncepcje i zasady współczesnej rachunkowości: analiza porównawcza; Rozdział 3: Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego (1): Prezentacja sytuacji majatkowej i kapitałowej podmiotu gospodarczego; Rozdział 4: Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego (2): prezentacja strumieni zasobów i wyniku finansowego podmiotu gospodarczego; Rozdział 5: Zasady wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań; Rozdział 6: Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22407, 22406, 22405, 22404 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22403/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 248)
1. Joanna Błażyńska, Współczesna sprawozdawczość finansowa a paradygmat informacyjno-strategiczny Richarda Mattessicha; 2. Dawid Garstecki, Zasada true and fair view a zjawisko agresywnej księgowości; 3. Artur Jastrzębowski, Wpływ ryzyka gospodarczego na rozwój rachunkowości; 4. Magdalena Kowalczyk, Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; 5. Karolina Kwiecińska, Użyteczność sprawozdania finansowego w erze wiedzy; 6. Łukasz Matuszak, Wycena a współczesne podejścia do celu sprawozdania finansowego - teoria i regulacje; 7. Ewa Różańska, Informacyjna funkcja rachunkowości w działalności projektowej; 8. Janusz Samelak, Funkcja informacyjna sprawozdania z działalności / komentarza zarządu - management commentary; 9. Manuela Skoczek-Spychała, Audyt wewnętrzny a maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa; 10. Marek Wierzbiński, Teoria agencji w teorii rachunkowości. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48338, 48337 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48336/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy: Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 2. Pozyskiwanie danych i informacji finansowych: Adrian Grycuk; Rozdział 3. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw: Agnieszka Tłaczała; Rozdział 4. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego: Agnieszka Tłaczała; Rozdział 5. Analiza przedwstępna (przygotowawcza): Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała; Rozdział 6. Analiza wstępna sprawozdań finansowych: Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 7. Analiza rozszerzonaGrzegorz Gołębiowski; Rozdział 8. Ocena wykreowanej wartości: Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 9. Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej: Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45297 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45296/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 207)
ISBN: : 978-83-7252-562-8
Rozdział 1: Miejsce i rola współczesnej rachunkowości w strukturze finansów; Rozdział 2:Czynniki rozwoju rachunkowości w okresie globalizacji rynków kapitałowych; Rozdział 3: Prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania rewizji finansowej w Polsce; Rozdział 4: Etapu i procedury badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Badanie wpływu rewizji finansowej na proces ujawniania informacji w systemie rachunkowości przedsiębiorstw. [AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37678/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43188 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43187/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7426-083-1
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Etapy sporządzania sprawozdania finansowego; 3. Inwentaryzacja; 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów; 5. Bilans; 6. Rachunek zysków i strat; 7. Zestawienie zmian w kapitale własnym; 8. Rachunek przepływów pieniężnych; 9. Informacja dodatkowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17186, 17185, 16986 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16985/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Sprawozdanie Finansowe od A do Z)
ISBN: : 978-83-7426-551-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43180 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43179/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-259-1
Rozdział 1: Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przepływów pienięźnych' Rozdział 6: Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia cz.I -IV; Rozdział 7: Inwentaryzacja; Rozdział 8: Pozostałe druki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19846 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19845/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-529-8
Rozdział 1: Bilans i jego miejsce w systemie rachunkowości; Rozdział 2: Aktywa trwałe; Rozdział 3: Aktywa obrotowe; Rozdział 4: Kapitały (fundusze) własne; Rozdział 5: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; Rozdział 6: Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiebiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16356, 16355 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16354/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 163)
ISBN: : 978-83-7417-529-6
1. Joanna Błażyńska, Selected problems of recognizing asset impairment according to Polish regulations and IFRS; 2. Marek Cieślak, Usefulness and quality of financial statements in Polish and international regulations; 3. Tomasz Gabrusewicz, The principle of a true and fair presentation in relation to the process of harmonization and standardization of accounting; 4. Piotr Gut, Selected problems of recognition and valuation of tax and social security liabilities from the perspective of the Polish and international accounting regulations; 5. Maria Kiedrowska, Insurance contracts in insurance accounting - selected recognition issues according to Polish regulations and the IFRS; 6. Tomasz Kostrzewa, Bases of accouting and achieving the objective of a financial statement in the light of international standards of public finance sector accouting; 7. Marek Masztalerz, Accounting and capital market - usefulness of financial statements for investors; 8. Remigiusz Napiecek, Concepts of comparability and periodization vs. utility of financial statements; 9. Agnieszka Piechocka-Kałużna, The role of harmonisation of Polish regulatios and IFRS/IAS in guaranteeing the security of a commercial bank and the banking system; 10. Marzena Remlein, Accounting principles and the directions of changes in international financial reporting standards; 11. Ewa Różańska, Selected problems of recognizing intangible assets (R&D) Projects) in accordance with Polish regulations and IFRS; 12. Janusz Samelak, Are uniform global financial reporting standars necessary?; 13. Manuela Skoczek-Spychała, Selected issues of recognizing financial instruments by international standards; 14. Elżbieta Szczepankiewicz, Selected problems of interim fianancial reporting by public traded companies according to Polish regulations and IFRS; 15. Anna Świerczyńska, Fair value measurement problems in Polish, American and international accoutning standards; 16. Irena Ziętowska, Immeasurable intangible assets and international financial reporting standards - selected issues; 17. Beata Zyznarska-Dworczak, The concept of going concern in light of the Polish and international accounting standards - problematic approach. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(PRB Poradnik Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej, ISSN 1897-0583 ; nr 4 (172)/2021)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64429, 64428 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64427/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Przedsiębiorcy)
ISBN: : 978-83-7556-431-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43071, 43069, 43068 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43067/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 816)
1. Bronisław Micherda, Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC; 2. Krzysztof Jonas, Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym; 3. Mariusz Andrzejewski, Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect; 4. Joanna Krasodomska, Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki; 5. Katarzyna Świetla, Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM; 6. Filip Grzegorczyk, Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa; 7. Łukasz Górka, Małgorzata Szulc, Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych; 8. Konrad Grabiński, Wycena we współczesnej sprawozdawczości finansowej; 9. Katarzyna Łuksik, Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji na sytuację finansową przedsiębiorstwa; 10. Konrad Stępień, Alicja Kasperowicz-Stępień, Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005; 11. Konrad Stępień, Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości; 12. Marta Stępień, Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56356 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56355/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 174)
1. Joanna Błażyńska, Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości - terminologia; 2. Marek Cieślak, Problemy edukacji etycznej w rachunkowości; 3. Tomasz Gabrusewicz, Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju; 4. Piotr Gut, Publiczny nadzór nad badaniem sprawozdań finansowych w Polsce na tle rozwiązań amerykańskich i niemieckich; 5. Maria Kiedrowska, Wycena aktywów i zobowiązań zakładów ubezpieczeń w wartości godziwej; 6. Tomasz Kostrzewa, Koncepcja układu zmiennych w modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce; 7. Magdalena Kowalczyk, Koszty według rodzajów i typów działalności w jednostkach sektora finansów publicznych; 8. Remigiusz Napiecek, Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość; 9. Agnieszka Piechocka-Kałużna, Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości banków komercyjnych jako determinanta bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce; 10. Marzena Ramlein; Koncepcja prezentacji całkowitych dochodów w sprawozdaniu finansowym według IASB i FASB; 11. Janusz Samelak; Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?; 12. Manuela Skoczek-Spychała, Uregulowania prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce a dyrektywa 2006/43/WE; 13. Elżbieta Szczepankiewicz, Wybrane problemy kwalifikacji i ujęcia programów komputerowych w księgach rachunkowych według polskich regulacji i MSSF; 14. Anna Świerczyńska, Problem obiektywności rachunkowości; 15. Natalia Zimniewicz, Ujawnianie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w przepisach polskich i w standardach międzynarodowych; 16. Beata Zyznarska-Dworczak, W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzanie kosztami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-23-4
Rozdział 1: Zakres przedsmiotowy sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki; Rozdział 3: Oświadczennie kierownictwa; Rozdział 4: Badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Informacja dodatkowa; A: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; B: Dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 6: Sprawozdanie finansowe Instal-Bud Polska S.A. za 2002 rok; Rozdział 7: Sprawozdanie finansowe spółki niepodlegajacej badaniu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9356/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again