Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bennett James T. (1942- )
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Kowalczyk Stanisław (1932- )
(1)
Kwarciński Tomasz
(1)
Nadana Katarzyna
(1)
White Stuart Gordon
(1)
Wilk Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
Subject
Sprawiedliwość społeczna
(5)
Egalitaryzm
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Demokracja
(1)
Ekonomia
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Merytokracja
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sen, Amartya Kumar
(1)
Społeczeństwo
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44192 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Wprowadzenie metodologiczne ;1.1. Koncepcja, cel, przedmiot oraz problemy badawcze;1.2. Ujęcie systemowe badań bezpieczeństwa społecznego;1.3. Organizacja badań, metody i techniki badawcze; Rozdział 2. Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa narodowego; 2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa; 2.2. Kategorie bezpieczeństwa narodowego; 2.3. Systemowe składniki bezpieczeństwa; 2.4. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie; 2.4. System bezpieczeństwa narodowego; 2.5. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego; 2.6. Bezpieczeństwo w ujęciu teorii społecznych; Rozdział 3. Wymiary bezpieczeństwa społecznego; 3.1. Wymiar aksjologiczny; 3.2. Podstawowe wartości bezpieczeństwa społecznego; 3.3. Wartościowanie poprzez cele polityki społecznej; 3.4. Sprawiedliwość społeczna jako element bezpieczeństwa społecznego 3.5. Wymiar ontologiczny; 3.6. Bezpieczeństwo społeczne jako kategoria społeczno-ekonomiczna (zarys systematyki); 3.7. Społeczne podstawy bezpieczeństwa państwa; Rozdział 4. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego; 4.1. Elementy kształtujące bezpieczeństwo społeczne; 4.2. Instrumenty bezpieczeństwa społecznego; 4.3. Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego; 4.4. Elementy stabilizacji bezpieczeństwa społecznego; 4.4.1. Instytucje bezpieczeństwa społecznego; 4.4.2. Klasyfikacja podmiotów bezpieczeństwa społecznego; 4.4.3. Programy profilaktyki społecznej; 4.4.4. "Razem Bezpieczniej" jako przykładowy program profilaktyki społecznej; 4.4.5. Bezpieczeństwo społeczne a rozwój lokalny; 4.4.6. Pomoc społeczna; 4.5. Organizacja administracji bezpieczeństwa społecznego; 4.5.1. Administracja pomocy społecznej; 4.5.2. Publiczne służby zatrudnienia; 4.5.3. Administracja obowiązkowego ubezpieczenia społecznego; Rozdział 5. Struktura bezpieczeństwa społecznego; 5.1. Elementy bezpieczeństwa społecznego; 5.2. Zagrożenia bezpieczeństwa; 5.2.1. Zagrożenia społeczne a zagrożenia bezpieczeństwa społecznego; 5.2.2. Kryteria identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego; 5.3. Otoczenie bezpieczeństwa społecznego; 5.5. Zabezpieczenie społeczne; 5.5.1. Technika ubezpieczeniowa; 5.5.2. Technika zaopatrzeniowa; 5.5.3. Technika opiekuńcza; 5.6. Projektowanie bezpieczeństwa społecznego (metoda scenariuszowa); Rozdział 6. Pomiar bezpieczeństwa społecznego; 6.1. Wybrane mierniki rozwoju społecznego; 6.2. Ubóstwo i jego pomiar; 6.3.1. Bezrobocie i jego pomiar; 6.3.2. Przyczyny, skutki i możliwości przeciwdziałania bezrobociu; 6.4.1. Polityka demograficzna; 6.4.2. Migracje; Rozdział 7. Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii konfliktu; 7.1. Klasyczne teorie konfliktów; 7.2. Obszary konfliktów w systemie bezpieczeństwa społecznego; 7.3. Metodologiczne założenia operacjonalizacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego; 7.4. Założenia modelu bezpieczeństwa społecznego w razie wystąpienia konfliktu; 7.5. Model bezpieczeństwa społecznego. [K].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56594/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, ISSN 1898-6439 ; nr 11.)
Cz. 1: Spór o podstawę sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Równość podstawowa jako równość warunków; Rozdział 3: Równość warunków jako konieczny element teorii sprawiedliwości; Rozdział 4: Równość podstawowa jako wyznacznik przestrzeni sprawiedliwości; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 2: Odrzucenie egalitaryzmu pomyślności; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Pomyślność jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń użyteczności; Rozdział 4: Redukcjonistyczna koncepcja człowieka; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 3: Odrzucenie egalitaryzmu zasobów; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Zasoby jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń zasobów; Rozdział 4: Ludzie jako wolne i równe osoby moralne; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 4: Odrzucenie egalitaryzmu praw; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Prawa jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń praw; Rozdział 4: Człowiek jako samoposiadająca się osoba; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 5: Akceptacja egalitaryzmu ludzkich możliwości; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Ludzkie możliwości jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń ludzkich możliwości; Rozdział 4: Człowiek jako indywiduum posiadające prawa; Rozdział 5: Podsumowanie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 079/c (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts - Wydawnictwo Sic!)
1. Żądanie równości; 2. Demokracja; 3. Merytokracja; 4. Egalitaryzm przypadku; 5. Równość i motywacje; 6. Równość i różnica; 7. Przyszłość równości. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34641 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34640/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Etyka a rozwój gospodarczy / Aut. James T. Bennett. - Warszawa : Arwil, 2006. - 181 s. : il. ; 21 cm.
1.Budować na skale; 2. Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje VII i X przykazania Dekalogu; 3. Etyczne podstawy prawa własności i jego nienaruszalności; 4. Etyka rynku pracy; 5. Etyka w okresie transformacji ustrojowej; 6. Koszty funkcjonowania państwa; 7. Podatki niesprawiedliwe i sprawiedliwe; 8. Polska a instytucje przedstawicielskie zachodniej cywilizacji; 9. Demokracja polityczna, religia i gospodarka; 10. Ochrona wolności w ustawodawstwie gospodarczym Polski; 11. Niekompletny postkomunistyczny kapitalizm - perspektywa etyczna; 12. Ekonomia i gospodarka a etyka - koszty nieporozumień i ignorancji; 13. Etyka, korupcja i wolnośc gospodarcza; 14. Podsumowanie; 15. Uwagi końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25952 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25950/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again