Form of Work
Książki
(77)
Publikacje fachowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(76)
available
(51)
Branch
Wypożyczalnia
(51)
Czytelnia - Magazyn
(37)
Czytelnia - Wolny dostęp
(24)
Czytelnia Czasopism
(15)
Author
Walińska Ewa
(6)
Owsiak Stanisław
(5)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(5)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(4)
Gabrusewicz Wiktor
(3)
Helin Andre
(3)
Samelak Janusz
(3)
Tłaczała Agnieszka
(3)
Bek-Gaik Bogusława
(2)
Bielawski Paweł
(2)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(2)
Nowak Edward
(2)
Olchowicz Irena
(2)
Sawicka Joanna (rachunkowość)
(2)
Stronczek Anna
(2)
Surówka-Marszałek Danuta
(2)
Sułkowska Wanda (1951- )
(2)
Sztuczyńska Hanna
(2)
Wasilewska Janina
(2)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Bachorz Anna
(1)
Berczyńska Anna
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Biczysko Justyna
(1)
Biczysko Władysław
(1)
Bienias Ilona
(1)
Bojanowski Witold
(1)
Bojanowski Witold (ekonomia)
(1)
Buk Halina
(1)
Bąk Melania
(1)
Carlberg Conrad George
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Chłapek Katarzyna
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Dobrucka Małgorzata
(1)
Dreliszak Ewa
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Frendzel Maciej
(1)
Gad Jacek
(1)
Gierusz Anna
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gierusz Maciej
(1)
Gmińska Renata
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grygutis Kazimierz
(1)
Głodek Zenon
(1)
Hass-Symotiuk Maria
(1)
Hołda Artur
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Janicka Anna (rachunkowość)
(1)
Jaworski Jacek (ekonomia)
(1)
Jurewicz Anna (rachunkowość)
(1)
Kabalski Przemysław
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Kania Dorota
(1)
Kludacz-Alessandri Magdalena
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kozak Piotr
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kołosowski Michał
(1)
Krajewska Sylwia (ekonomia)
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Maciejewska Jadwiga
(1)
Magdziarz Grzegorz
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Martyniuk Teresa
(1)
Mazuchowska Beata
(1)
Michalak Marcin (rachunkowość)
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Moss Teresa
(1)
Nadolna Bożena
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Samelak Janusz ( -2013)
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siewierska Julia
(1)
Sojak Sławomir (1952- )
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Stępień-Andrzejewska Joanna
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szajkowska Julia
(1)
Szaruga Katarzyna
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
TrockaMałgorzata
(1)
Trzpioła Katarzyna
(1)
Turyna Jan
(1)
Uryga Józef
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Walczak Piotr (prawo)
(1)
Wencel Agnieszka (1971- )
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(74)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(6)
Księgowi
(3)
Szkoły zawodowe
(1)
Subject
Rachunkowość
(51)
Sprawozdania finansowe
(32)
Rachunkowość finansowa
(14)
Finanse
(13)
Przedsiębiorstwo
(12)
Instrumenty finansowe
(8)
Sprawozdawczość finansowa
(8)
Analiza finansowa
(6)
Przedsiębiorstwa
(6)
Koszty
(5)
Wynik finansowy
(5)
Finanse publiczne
(4)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(4)
Rachunkowość międzynarodowa
(4)
Rachunek kosztów
(3)
Rachunkowość porównawcza
(3)
Aukcje
(2)
Badania marketingowe
(2)
Badania rynku
(2)
Controlling
(2)
Kontrola ksiąg rachunkowych
(2)
Lokalizacja handlu
(2)
Prawo bilansowe
(2)
Rachunkowość podatkowa
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Rozliczenia międzybankowe
(2)
Akcje
(1)
Aktywa
(1)
Bankowość islamska
(1)
Bilans księgowy
(1)
Blended learning
(1)
Dochód
(1)
Excel
(1)
Fundusze emerytalne
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Gospodarka towarowo-pieniężna
(1)
Harmonizacja rachunkowości
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Konsolidacja sprawozdań finansowych
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola kosztów
(1)
Kontrola wewnętrzna
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Koszt własny
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Kurs walutowy
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(1)
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
(1)
Modele ekonometryczne
(1)
Outsourcing
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Produktywność
(1)
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rewizja finansowa
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Sprawozdanie finansowe
(1)
Spółki
(1)
Transakcje hedgingowe
(1)
Upadłość
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Subject: time
2001-
(11)
Subject: place
Polska
(9)
Kraje muzułmańskie
(1)
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(3)
Monografia
(3)
Podręcznik
(3)
Podręczniki
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Poradnik
(2)
Podręczniki dla szkół średnich
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Tablice i wzory
(1)
Vademecum
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(10)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Nauka i badania
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
78 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 785)
1. Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej; 2. Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszust; 3. Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym; 4. Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie; 5. Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku; 6. Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie; 7. Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym; 8. Formy nadzoru nad jakością działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Polsce na tle wytycznych Unii Europejskiej; 9. Prognostyczna funkcja rachunkowości; 10. Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce; 11. Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej; 12. Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań Unii Europejskiej; 13. Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48236, 48235 (2 egz.)
Book
In basket
1. Czym jest rachunkowość? 2. O czym informują sprawozdania finansowe; 3. Bilans księgowy jako źródlło informacji o sytuacji finansowej firmy; 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działaności firmy; 5. Analiza efektywności gospodarowania; 6. Rachunek przepływów pieniężnych; 7. Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowych; 8. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19833, 19832 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19831/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56359, 56358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56357/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Jadwiga Maciejewska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. - 298 [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; Rozdział 2: Środki pieniężne i krótkoteminowe papiery wartościowe; Rozdział 3: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 4: Obrót materiałowy; Rozdział 5: Aktywa trawałe; Rozdział 6: Inwentaryzacja składników majątku; Rozdział 7: Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności; Rozdział 8: Kalkulacja kosztów działalności; Rozdział 9: Produkty pracy i ich sprzedaż; Rozdział 10: Obrót towarowy; Rozdział 11: Pozostałe przychody i koszty operacyjne; Rozdział 12: Przychody i koszty finansowe; Rozdział 13: Wyniki nadzwyczajne; Rozdział 14: Ustalanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 15: Kapitały (Fundusze); Rozdział 16: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 17: Ewidencja księgowa działalności podmiotu gospodarczego-przykład ogólny; Wykaz kont syntetycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15688, 15687, 15686, 15685, 15684, 15683, 15682, 15681, 15680, 15679, 15678, 15677, 15676, 15675, 15674, 15673, 15672, 15671, 15670 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15669/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przypływów pieniężnych; Rozdział 6: Informacja dodatkowa; Rozdział 7: Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Przykład sporządzania sprawozdania finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32492, 32491, 32490, 32489 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32488/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Sprawozdania finansowe; 2. Analiza wstępna; 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe; 4. Analiza wskaźnikowa; 5. Modele wielowskaźnikowe; 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych; 7. Analiza kapitału obrotowego; 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22072, 22071, 22070, 22069, 22068, 22067, 22066, 22065, 22064, 22063, 19852, 19851 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19850/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości; 1.1. Obowiązkowe sporządzania sprawozdania finansowego; 1.2. Budowa sprawozdania finansowego i tryb jego sporządzania; 1.3. Znaczenie rewizji finansowej; Rozdział 2: Podatek odroczony; 2.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe; 2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym i podatkowym; 2.3. Ogólna koncepcja podatku odroczonego; Rozdział 3: Inwentaryzacja; 3.1. Inwentaryzacja – cel, terminy, rodzaje; 3.2. Metody inwentaryzacji; 3.3. Wycena spisu z natury; 3.4. Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych; rozdział 4: Zasady wyceny składników majątkowych i kapitałowych; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat; Rozdział 6: Przepływy pieniężne; Rozdział 7: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 8: Informacja dodatkowa; Rozdział 9: Sprawozdanie z działalności. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63042, 63041, 63040, 60853 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60852/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63654 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63653/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-641/6, P-641/5, P-641/4, P-641/3, P-641/2 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-641/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Teoretyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych; Rozdział 1: Istota i rola audyty sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych; Rozdział 3: Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych; Część 2: Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Planowanie i realizacja audytu sprawozdań finansowych; Rozdział 6: Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym; Rozdział 7: Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych; Rozdział 8: Opinia i raport z przeprowadzonego audytu; Rozdział 9: Dokumentacja audytu. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37341 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37340/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zasady organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej; Rozdział 2: Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości; Rozdział 3: Dokumentacja i kontrola operacji gospodarczych; Rozdział 4: Wymogi stawiane księgom rachunkowym prowadzonym przy użyciu komputera; Rozdział 5: Organizacja służb finansowo - księgowych; Rozdział 6: Organizacja inwentaryzacji; Rozdział 7: Organizacja rachunkowości i kontrola wewnętrzna w jednostkach wielozakładowych; Rozdział 8: Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej przy usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych; Rozdział 9: Organizacja prac bilansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26085 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26084/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63618 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63617/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych / pod redakcją Moniki Kaczurak-Kozak, Marka Rotkiewicza, Piotra Walczaka. - 2. wydanie, stan prawny wrzesień 2018. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - 1097 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Vademecum Specjalisty)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56146/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Przychody w działalności przedsiebiorstwa; Rozdział 1: Istota i znaczenie przychodów w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Klasyfikacja przychodów; Rozdział 3: Przychody z podstawowej działalności operacyjnej; Rozdział 4: Inne źródła przychodów; Rozdział 5: Rozliczenia międzyokresowe przychodów; Cz. 2: Koszty działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Istota i znaczenie kosztów; Rozdział 7: Ewidencja kosztów działalności operacyjnej; Rozdział 8: Ewidencja kosztów innej działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Grupowanie i rozliczanie kosztów posrednich; Rozdział 10: zasady ustalania kosztó jednostkowych; Cz. 3: Wynik finansowy przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Istota i znaczenie wyniku finansowego; Rozdział 12: Elementy wyniku finansowego;Rozdział 13: Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 14: Rozliczanie wyniku finansowego; Rozdział 15: Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie finansowe; Wykaz kont systetycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32431, 32430 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32429/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum - Wolters Kluwer Polska)
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Istota rachunkowości; Rozdział 2: Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości; Rozdział 3: Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji; Rozdział 5: Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce; Część 2: Organizacja rachunkowości; Rozdział 6: Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej; Rozdział 7: Organizacja rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego; Rozdział 8: Narzędzia i procedury gwarantujące prawidłowość systemu rachunkowości; Część 3: Wycena aktywów i pasywów oraz pomiar przychodów i kosztów; Rozdział 9: Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów; Rozdział 10: Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji; Rozdział 11: Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego; Część 4: Szczególne zagadnienia wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego; Rozdział 12: Podatek dochodowy odroczony; Rozdział 13: Instrumenty finansowe; Rozdział 14: Kontrakty długoterminowe; Rozdział 15: Łączenie się spółek; Rozdział 16: Ceny transferowe; Rozdział 17: Leasing; Rozdział 18: Rezerwy a rozliczenia międzynarodowe bierne; Część 5: Jednostkowe sprawozdania finansowe -sporządzanie, badania i analiza; Rozdział 19: Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego; Rozdział 20: Podstawowe składniki sprawozdania finansowego -bilans i rachunek zysków i strat; Rozdział 21: Rachunek przypływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki; Rozdział 22: Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego; Rozdział 23: Jednostkowe sprawozdania finansowe -analiza przypadków; Część 5: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych -konsolidowanie sprawozdań finansowych; Rozdział 24: Zagadnienia ogólne; Rozdział 25: Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Rozdział 26: Wyłączenie jednostek z konsolidacji i stosowania metody praw własności; Rozdział 27: Metody konsolidowania danych finansowych; Rozdział 28: Wycena składników aktywów i pasywów jednostek podporządkowanych według koncepcji wartości godziwych; Rozdział 29: Ustalenie i rozliczenie nabytej wartości firmy i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych; Rozdział 30: Zasady stosowania metody pełnej; Rozdział 31: Zasady stosowania metody proporcjonalnej; Rozdział 32: Zasady stosowania metody praw własności; Część 6: Zasady wyceny bilansowej i ustalenia wyniku finansowego -ujęcie sprawozdawcze -analiza przypadków; Rozdział 33: Wprowadzenie; Rozdział 34: Ogólne zasady wyceny i ustalania wyniku finansowego; Rozdział 35: Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozdział 36: Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; Rozdział 37 Inwestycje i instrumenty finansowe; Rozdział 38: Rozrachunki; Rozdział 39: Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; Rozdział 40: Kapitał własny; Rozdział 41: Ustalanie wyniku finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16620/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum - Wolters Kluwer Polska ; T. 1-2)
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Istota rachunkowości; Rozdział 2: Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości; Rozdział 3: Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji; Rozdział 5: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 6: Ustawa o rachunkowości jako fundament polskiego prawa bilansowego;Część 2: Wycena aktywów i pasywów oraz pomiar przychodów i kosztów; Rozdział 7: Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów; Rozdział 8: Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych; Rozdział 9: Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego; Część 3: Szczególne zagadnienia wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego; Rozdział 10:Podatek dochodowy odroczony; Rozdział 11: Instrumenty finansowe; Rozdział 12: Kontrakty długoterminowe; Rozdział 13: Łączenie się spółek; Rozdział 14: Ceny transferowe; Rozdział 15: Leasing; Rozdział 16: Rezerwy a rozliczenia międzyokresowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18675/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum - Wolters Kluwer Polska ; T. 1-2)
Część 4: Jednostkowe sprawozdania finansowe -sporządzanie, badania i ogłoszenia; Rozdział 17: Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego; Rozdział 18: Podstawowe składniki sprawozdania finansowego -bilans i rachunek zysków i strat; Rozdział 19: Rachunek przypływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki; Rozdział 20: Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego; Rozdział 21; Wpływ zasad wyceny bilansowej i ustalenia wyniku finansowego na sprawozdania finansowe -analiza przypadków Rozdział 22: Badania sprawozdań finansowych jako szczególny rodzaj kontroli; Część 5: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 23: Znaczenie analizy finansowej w procesie zarządzania; Rozdział 24: Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw; Rozdział 25: Analiza wstępna i analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego -przykład całościowy; Rozdział 26: Tradycyjne metody analizy rentowności; Rozdział 27: Nowe kryteria oceny rentowności; Rozdział 28: Zastosowanie analizy finansowej w ocenie zagrożenia kontynuacji działania przedsiębiorstwa; Część 6: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych -konsolidowanie sprawozdań finansowych; Rozdział 29: Zagadnienia ogólne; Rozdział 30: Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Rozdział 31: Wyłączenie jednostek z konsolidacji i stosowania metody praw własności; Rozdział 32: Metody konsolidowania danych finansowych jednostek podporządkowanych; Rozdział 33: Wycena składników aktywów i pasywów jednostek podporządkowanych według koncepcji wartości godziwych; Rozdział 34: Ustalenie i rozliczenie nabytej wartości firmy i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych; Rozdział 35: Zasady stosowania metody pełnej; Rozdział 36: Zasady stosowania metody proporcjonalnej; Rozdział 37: Zasady stosowania metody praw własności; Część 7: Ewidencja księgowa; Rozdział 38: Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej; Rozdział 39: Zakładowy plan kont; Rozdział 40: Przykład całościowy -ujęcie ewidencyjne z wykorzystaniem przykładowego planu kont.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18676/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 735)
1. Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego; 2. Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji ( na przykładzie produkcji rolniczej ); 3. Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa; 4. Rachunkowość jako system pomiaru wartości; 5. Dowodowa funkcja rachunkowości; 6. Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy; 7. Rewizja finansowa jako podstawa obiektywizacji wyniku finansowego spółek giełdowych; 8. Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym; 9. Kreatywna księgowość w praktyce; 10. Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu; 11. Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych; 12. Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych ( na przykładzie działania 3.4: ,,Mikroprzedsiębiorstwa'' w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak. - Wydanie I (dodruk). - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 231 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Rozdział 1: Analiza kosztów w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Kontrola kosztów w systemie kontroli zarządczej; Rozdział 3: Zakres analizy i kontroli kosztów przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Źródła informacji na potrzeby kontroli kosztów; Rozdział 5: Minimalizacja kosztów jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Analiza dynamiki kosztów; Rozdział 7: Analiza struktury kosztów; Rozdział 8: Zastosowanie wskaźników w kontroli kosztów; Rozdział 9: Przyczynowe badania kosztów; Rozdział 10: Badanie zależności kosztów od wielkości produkcji; Rozdział 11: Modele ekonometryczne w analizie i kontroli kosztów; Rozdział 12: Ośrodki odpowiedzialności a kontrola kosztów; Rozdział 13: Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontroli kosztów. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62928, 62927, 62926, 60736 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60735/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again