Form of Work
Książki
(68)
Status
only on-site
(65)
available
(53)
Branch
Wypożyczalnia
(53)
Czytelnia - Magazyn
(40)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Czytelnia Czasopism
(9)
Author
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(6)
Romanowska Maria
(4)
Filar Ewa
(3)
Pluta Wiesław
(3)
Skrzypek Jerzy
(3)
Gierszewska Grażyna
(2)
Komorowski Jan
(2)
Pawlak Zbigniew
(2)
Penc Józef
(2)
Stabryła Adam
(2)
Banaszyk Piotr
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Białasiewicz Maria (et al.)
(1)
Budner Waldemar
(1)
Chudak Mariusz
(1)
Czepurko Aleksander
(1)
Drążek Zygmunt
(1)
Dziekoński Michał
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Elkin Paul M
(1)
Ellis John
(1)
Falencikowski Tadeusz
(1)
Fertsch Marek
(1)
Gadomska-Lila Katarzyna
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gorlewski Bartłomiej
(1)
Gorynia Marian (1956- )
(1)
Gospodarek Tadeusz
(1)
Gołembski Marcin
(1)
Gryko Józef
(1)
Gryko Monika
(1)
Haus Ber
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Kenny Graham
(1)
Kluzek Marta
(1)
Korczyński Łukasz
(1)
Kowalczyk Lucyna
(1)
Kozielski Robert
(1)
Krawczyk Stanisław
(1)
Krawczyk Łukasz (ekonomia)
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Lula Paweł
(1)
Meyer Ron (1962- )
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Miller Michael
(1)
Mruk Henryk
(1)
Niemczynowicz Benedykt
(1)
Nolywajka Michał
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Obora Hubert
(1)
Pasternak Kazimierz
(1)
Pierścieniak Agata
(1)
Robert Michel (1941- )
(1)
Rusiński Michał
(1)
Rutkowski Ireneusz Piotr
(1)
Sasin Wiesław
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Sekuła Zofia
(1)
Staniewski Marcin W
(1)
Szara Katarzyna
(1)
Szkodny Katarzyna
(1)
Tarajkowski Jerzy
(1)
Walczak Marian
(1)
West Alan
(1)
Wieloch Maciej
(1)
Wieloński Andrzej
(1)
Williams David
(1)
Wit Bob de (1957- )
(1)
Witczak Hubert
(1)
Więckowski Jerzy
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Wolański Michał
(1)
Wymysłowski Sławomir
(1)
Zadora Halina
(1)
Ćwiklicki Marek
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Łukaszewicz Joanna
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(44)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(68)
Language
Polish
(66)
English
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(47)
Planowanie strategiczne
(31)
Biznesplan
(11)
Przedsiębiorstwa
(7)
Zarządzanie
(7)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(7)
Finanse
(5)
Kadry
(4)
Szefowie przedsiębiorstw
(3)
Geografia gospodarcza
(2)
Marketing
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Menedżerowie
(2)
Planowanie kariery
(2)
Sukces w biznesie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Banki
(1)
Biznes
(1)
Budżet
(1)
Decyzje
(1)
Decyzje finansowe
(1)
Dystrybucja (ekonomia)
(1)
Ekonomika
(1)
Enterprise Resource Planning (system)
(1)
Finanse i planowanie
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Innowacje
(1)
Jakość totalna
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja międzynarodowa
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kredyt
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Nowy produkt
(1)
Ocena ryzyka
(1)
Opakowania
(1)
Organizacja
(1)
Personel
(1)
Planowanie
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie zapotrzebowania materiałowego
(1)
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Polska
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo przemysłowe
(1)
Przemysł
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Siła robocza
(1)
Stocznie
(1)
Systemy informacyjne zarządzania
(1)
Systemy informatyczne zintegrowane
(1)
Towary
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zaopatrzeniem
(1)
Zatrudnienie
(1)
Środki trwałe
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
68 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy; Rozdział 2: Formy i źródła finansowania działalności gospodarczej; Rozdział 3: Metody szacowania ryzyka w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Ekonomiczna Macierz Powiązań Informacyjnych (EMPI); Rozdział 5: Implementacja metody EMPI;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10486, 10485 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10484/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Istota wiedzy w życiu gospodarczym; Rozdział 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą; Rozdział 3. Koncepcja i metoda badawcza; Rozdział 4. Procesy zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach; Rozdział 5. Modele zarządzania zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30908, 30907 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30906/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-279/3, P-279/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-279/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko; 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych;3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego; 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału; 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym; 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego; 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie; 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17929 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17928/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nowoczesna organizacja i jej atrybuty; Rozdział 2: Menedżerowie w nowoczesnej organizacji; Rozdział 3: Umiejętności podejmowania trafnych decyzji; Rozdział 4: Umiejętności tworzenia przyszłości firmy; Rozdział 5: Umiejętności współdziałania z ludźmi; Rozdział 6: Umiejętności doskonalenia kultury, wizerunku i reputacji firmy; Rozdział 7: Samodoskonalenie menedżera i kreowanie kariery;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20476, 20475 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20474/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka organizacji; Rozdział 2: Zasoby nowoczesnej organizacji; Rozdział 3: Intuicja działalności menedżerskiej; Rozdział 4: Proces zarządzania strategicznego; Rozdział 5: Metodologia procesu formułowania i wyboru strategii zarządzania; Rozdział 6: Etyka w zarządzaniu działalnością gospodarczą. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-73/8, P-73/7, P-73/6, P-73/5, P-73/4, P-73/3, P-73/2, P-73/1, 27307, 27306, 27305, 27304, 27303, 16295 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16294/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59704 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59703/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wybrane aspekty podejmowania działalności gospodarczej; 2. Opracowania planistyczne jako akty prawne regulujące przeznaczenie nieruchomości; 3. Aktualne problemy w formułowaniu oraz interpretacji ustaleń urbanistycznych; 4. Rola planowania przestrzennego w stymulowaniu inicjatyw gospodarczych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34229/XVIII (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Schemat ogólny; 1. Wprowadzenie; Cz.2: Ocena kierunków strategicznych; 2. Ocena strategicznych możliwości rozwoju; 3. Podejmowanie działań w celu pomnażania wartości; 4. Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i ich rynkach; Cz.3: Analiza sprawozdań finansowych; 5. Rachunek zysków i strat; 6. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 7. Porównawcza analiza finansowa; Cz.4: Ocena pozycji na rynku papitałowym; 8. Zmiany cen akcji; 9. Krótkoterminowa wycena akcji; 10. Wycena akcji w długim okresie; Cz.5: Schemat ogólny -przegląd; 11. Kilka podsumowujących uwag;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 727, 726, 725, 724 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 723/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 774)
1. Analiza ograniczonego modelu zarządzania strategicznego; 2. Zarządzanie zmiana w procesie implementacji strategii; 3. Struktura procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa; 4. Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; 5. Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw; 6. Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja; 7. Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Analiza strategiczna- zakres i wykorzystanie; Rozdział 2. Analiza makrootoczenia; Rozdział 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego; Rozdział 4. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Rozdział 5. Analiza SWOT. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10371 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3689/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 351 [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
Rozdział 1. Analiza strategiczna- zakres i wykorzystanie; Rozdział 2. Analiza makrootoczenia; Rozdział 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego; Rozdział 4. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Rozdział 5. Analiza SWOT. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15828, 15827, 15826, 15825, 15824, 15823, 15822, 15821, 15820, 15819, 15818, 15817, 15816, 15815, 15814, 15813, 15812, 15811, 15810, 15809, 15028, 15027 (22 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15026/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 107)
1. Wyznaczanie progów rentowności (BEP i BEPV) produkcji wieloasortymentowej w warunkach ograniczeń popytowych metodami graficznymi (geometrycznymi); 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ujęciu modeli procesu innowacyjnego; 3. Zmienność znaku sprzężenia zwrotnego w różnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa; 4. Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990- 2006. Próba oceny. 5. Wykorzystanie ratingu w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw w dobie globalizacji; 6. Polityka wspierania klastrów w Polsce; 7. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a społeczna nauka Kościoła; 8. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w kontekście stabilności cen; 9. Oczekiwania płacowe pracowników firm wielkopolskich. Wyniki badań ankietowych; 10. Rozwój funduszy inwestycyjnych w gospodarce polskiej; 11. Wybrane aspekty liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce w świetle regulacji prawnych; 12. Partnerstwo publiczno- prywatne na przykładzie budowy autostrady A2. Analiza PERT.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawy budżetowania kapitałów; 2. Szacowanie przepływów pieniężnych netto; 3. Finansowanie inwestycji rzeczowych; 4. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; 5. Okres życia projektu; 6. Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; 7. Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; 8. Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5830 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5829/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Produkt; Rozdział 1: Produkt - element marketingu; Rozdział 2: Produkty konsumpcyjne; Rozdział 3: Produkty przemysłowe; Cz.2: Marka i opakowanie; Rozdział 4: Dobra marka podstawą sukcesu; Rozdział 5: Opakowanie produktu - chroni, informuje czy promuje? Cz.3: Zarządzanie produktem; Rozdział 6: Cykl życia produktu; Rozdział 7: Strategia marketingowe typu produkt - rynek; Rozdział 8: Jak analizować konkurencyjność produktów? Rozdział 9: Zarządzanie produktem to także wybór strategii; Rozdział 10: Strategie nowego produktu; Rozdział 11: Jak zarządzać produktami w firmie? Rozdział 12: Słownik użytecznych terminów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20509/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Koncepcja dopasowania organizacyjnego w literaturze przedmiotu; Rozdział 2: Integracja strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w procesie dopasowania organizacyjnego; Rozdział 3: Metodyka badania dopasowania organizacyjnego; Rozdział 4: Wpływ dopasowania organizacyjnego na sprawność działania przedsiębiorstw – weryfikacja empiryczna. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47082/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Historia Caterpillar; 2. Długowieczność: papierek lakmusowy udanej strategii; 3. 10 grzechów śmiertelnych prowadzących do problemów strategicznych; 4. strategia na przyszłość, a nie na teraźniejszość; 5. Wizja i strategia - dwa nieodłączne pojęcia; 6. Siła napędowa: DNA strategii; 7. Od banalnego sformułowania misji do skutecznego filtra strategicznego; 8. Kto prowadzi?; 9. Nie zmienić reguł , zmieniać samą grę; 10. Proces myślenia strategicznego; 11. Strategiczne wykorzystanie informacji; 12. Strategiczna innowacja produktu prowadzi do dominacji; 13. Prezes Charles Foster i dyrektor generalny Ted Chandler - LandAmerica Financial Group z Richmond; 14. Dyrektor generalny Robert Burgess oraz prezes i dyrektor operacyjny Mark O'Brien- Pulte Corporation z Dearbor; 15. David Hoover - prezes rady nadzorczej, prezes zarządu i dyrektor generalny Ball Corporation z Denver; 16. Laurie Dippenaar - dyrektor generalny FirstRand Limited z Johannesburga; 17. Kurt Wiedenhaupt - dyrektor generalny American Precision Industries z Buffalo; 18. Neil McDonough - dyrektor generalny Flexcon ze Spencer ; 19. Pete Samoff - prezes i dyrektor operacyjny T.D. Williamson, Inc. z Tulsy; 20. Prezes rady nadzorczej Richard Stephenson oraz prezes zarządu i dyrektor generalny Steve Bonner - Cancer Treatment Centers of America z Shaumburga; 21. Walt Havenstein - prezes Information and Electronic Warfare Systems, BAE Systems z Nashua; 22. Harald Stolzenberg - prezes Juvena/La Prairie Group z Genewy; 23. Andre Heroux - prezes i dyrektor generalny MAAX, Inc. z Montrealu; 24. Thomas Chua - wiceprezes grupy i dyrektor zarządzający Teckwah Industrial Corporation Ltd. z Singapuru; 25. Ed Grodel - dyrektor generalny FNB Homeloans z Johannesburga; 26. Benjamin Salzmann - dyrektor generalny ACUITY z Sheboygan; 27. Rak Kumar - dyrektor generalny Raster Graphics z Palo Alto;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23942, 23941 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23940/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego; Rozdział 2: Model zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem; Rozdział 3: Strategie konkurencyjne przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Metody portfelowe jako narzędzie badania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Kompleksowe metody analizy strategicznej; Rozdział 8: Rola analizy finansowej w kompleksowej diagnozie strategicznej przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Przykład diagnozy i wyboru strategii przedsiębiorstwa; Rozdział 10: Pakiet "Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem" (ZSP) [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-86/3, P-86/1, 11944 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11943/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Harmonogram zapotrzebowania materiałowego; Rozdział 2: Planowanie zapotrzebowania potencjału; Rozdział 3: Planowanie zapotrzebowania dystrubucji; Rozdział 4: Harmonogram główny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20375 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20373/XXXIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again