Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(20)
only on-site
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Leoński Zbigniew
(2)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Augustyniak Monika (nauki prawne)
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Blicharz Jolanta
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Boć Jan
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Czerw Jarosław (1974- )
(1)
Hauser Roman
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Kulesza Michał
(1)
Lang Jacek Marian
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Masternak Marian
(1)
Muras Zdzisław Z
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Ochendowski Eugeniusz (1925- )
(1)
Romańska Marta
(1)
Ruczkowski Piotr (1973- )
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Stelmasiak Jerzy (1956- )
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Tusiński Piotr A. (1957- )
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Edward (1930-1998)
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wojtczak Krystyna (prawo administracyjne)
(1)
Woroniecki Paweł Marek
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Zdyb Marian (1951- )
(1)
Żywicka Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Subject
Prawo administracyjne
(16)
Postępowanie administracyjne
(5)
Administracja
(4)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Prawo
(2)
Administracja gospodarcza
(1)
Administracja publiczna
(1)
Orzecznictwo
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Teoria prawa
(1)
prawo administracyjne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7333-237-5
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Prezydent i administracja rządowa; Rozdział 3:Podział terytorialny; Rozdział 4: Samorząd terytorialny; Rozdział 5: Kontrola administracji; Rozdział 6: Urzędnicy i służba cywilna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11909 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11908/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wydanie 4, stan prawny na 31 marca 2002 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. - 438 stron ; 24 cm.
ISBN: : 83-7334-099-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59096/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7285-441-6 ; 978-83-7285-441-4
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39110, 39109 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39108/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Administarcja publiczna i prawo administracyjne; Rozdział 2: Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3: Konstytucyjne podstawy działania administracji publicznej; Cz.2: Ustrojowe prawo administracyjne; Rozdział 4: Pojęcie ustrojowego prawa administrayjnego i zasady budowy organów administracji; Rozdział 5: Organy i podmioty realizujące zadania administracyji publicznej; Rozdział 6: Centralne organy administracji; Rozdział 7: Podział terytorialny; Rozdział 8: Terenowe oragnay administracji rządowej; Rozdział 9: Samorząd terytorialny; Rozdział 10: Samorząd zawodowy i gospodarczy; Rozdział 11: Kontrola administracji; Cz.3: Formy prawne działania administracji publicznej; Rozdział 13: Istota i rodzaje form prawnych działania administracji; Rozdział 14: Akty generacji organów administracji publicznej; Rozdział 15: Indywidualne akty administracyjne; Rozdział 16: Inne prawne formy działania administracji; Rozdział 17: Postępowanie administracyjne ogólne; Rozdział 18: Sądownictwo administracyjne i postepowanie sądowoadministracyjne; Rozdział 19: Postepowanie egzekucyjne w administracji; Rozdział 20: Sankcja typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego; Cz.4: Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracjyjnego; Rozdział 21: Istota i charakterystyka materialnego prawa administracyjnego; Rozdział 22: Pomoc społeczna i jej formy; Rozdział 23: Reglamentacja administracyjnoprawna działalności gospodarczej; Rozdział 24: Wywłaszczenie nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20615, 20614, 20613, 20612 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20611/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Akt administracyjny i inne formy działania administracji państwowej; Rozdział 2: Prawo procesowe administracyjne i prawo procesowe sądowo-administracyjne; Rozdział 3 Geneza i rozwój postepowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; Rozdział 4:Ogólna charakterystyka kodeksu postępowania administracyjnego; Rozdział 5: Zakres obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego; Część 2: Postępowanie administracyjne; Rozdział 1: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 2: Organy prowadzące postępowanie; Rozdział 3: Strona i inni uczestnicy postępowania, którym przysługują prawa strony; Rozdział 4: Terminy; Rozdział 5: Wezwania; Rozdział 6: Doręczenia; Rozdział 7: Protokoły i adnotacje; Rozdział 8: Przebieg postępowania; Rozdział 9: Decyzje i postanowienia. Ugoda; Rozdział 10: Odwołanie i postępowanie odwoławcze. Zażalenia; Rozdział 11: Uchylenia i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności decyzji. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji; Rozdział 12: Przepisy szczególne postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych; Rozdział 13: Udział prokuratora w postępowaniu; Rozdział 14: Opłaty i koszty postępowania; Część 3: Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o własność między organami administracji państwowej a sądami; Część 4: Postępowanie przed sądem administracyjnym; Rozdział 1: Naczelny Sąd Administracyjny i jego ośrodki zamiejscowe; Rozdział 2: Postępowanie przed sądem administracyjnym a postępowanie cywilne (procesowe); Rozdział 3: Strony; Rozdział 4:Przebieg postępowania; Rozdział 5: Orzeczenia; Rozdział 6: Wykonanie i skutki orzeczeń; Rozdział 7: Wzruszanie prawomocnych orzeczeń: wznowienie postępowania, rewizja nadzwyczajna; Rozdział 8: Instytucja sygnalizacji; Rozdział 9: Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego; Rozdział 10: Koszty postępowania; Część 5: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Część 6: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków; Rozdział 1: Charakterystyka ogólna; Rozdział 2: Właściwość organów; Rozdział 3: Składanie i przyjmowanie skarg i wniosków; Rozdział 4: Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Rozdział 5: Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2110 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10506/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48875, 48874 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48873/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1: Prawo administracyjne;.2: Administracja, funkcje i sfery prawne działania; 3. Pozycja jednostki wobec administracji; 4. Podmioty administracji; 5. Czynności administracji; 6. Postępowania w sprawach administracyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2107 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - 6. wyd. uzup. i zaktualizowane / oprac. Krystyna Wojtczak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - XII, 167 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46220, 46219 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46218/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27474, 27473 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27472/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Red. Jan Boć ; Aut. Jolanta Blicharz [et al.]. - Wyd. 12 popr., stan prawny na dzień 1 IX 2007. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - 533, [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie administracji; Rozdział 2: Prawo administracyjne; Rozdział 3: Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 4: Organizacja prawna administracji; Rozdział 5: Majątek publiczny; Rozdział 6: Prawne formy działania administracji publicznej; Rozdział 7: Sfery ingerencji administracji; Rozdział 8: Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne; Rozdział 9: Kontrola prawna administracji; Rozdział 10: Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Rozdział 11: Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Rozdział 12: Publiczne prawa podmiotowe; Rozdział 13: Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32385, 32384, 32383 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32382/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46260, 46259, 46258 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46257/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce (Zygmunt Niewiadomski); Rozdział 2. Istota administracji (Irena Lipowicz); Rozdział 3. Istota i zakres prawa administracyjnego (Zbigniew Cieślak); Rozdział 4. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego (Zbigniew Cieślak); Rozdział 5. Żródła prawa administracyjnego (Irena Lipowicz); Rozdział 6. Działy prawa administracyjnego (Zygmunt Niewiadomski); Rozdział 7. Podmioty administrujące; 1. Samorząd terytorialny (Zygmunt Niewiadomski); 2. Ustrój administracji rządowej (Irena Lipowicz); 3. Zakład administracyjny (Irena Lipowicz); Rozdział 8. Prawne normy działania administracji i ich sądowa kontrola (Zygmunt Niewiadomski); Rozdział 9. Status prawny pracowników administracji publicznej (Grażyna Szpor); Rozdział 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej (Grażyna Szpor); Rozdział 11. Kontrola administracji (Grażyna Szpor); Rozdział 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego (Irena Lipowicz); Rozdział 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich (Irena Lipowicz). [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30683, 30682 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30681/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wyd. 6, stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - 580 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Administarcja i prawo administracyjne; Rozdział 2; Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3; Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 4: Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; Rozdział 6: Podziały terytorilane państwa; Rozdział 7: Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Administarcja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; Rozdział 9: Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Kontrola administracji publicznej; Rozdział 11: Postępowanie administracyjne; Rozdział 12: Administarcja finansów i skarb państwa; Rozdział 13: Gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i łączność; Rozdział 14: Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; Rozdział 15: Administarcja spraw wewnętrznych; Rozdział 16; Administarcja obrony narodowej; Rozdział 17: Administracja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 18: Administracja spraw zagranicznych; Rozdział 19: Administracja zdrowiam pracy i zabezpieczenia społecznego; Rozdział 20: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 21: Oświata i szkolnictwo wyższe; Rozdział 22: Kultura fizyczna i turystyka; Rozdział 23: Administracja publiczna, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27338, 27337, 27336, 27335 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27334/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 7 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 600 s. ; 24 cm.
1. Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego; 2. Organizacja administracji w Polsce; 3. Funkcjonowanie administracji; 4. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27487, 27486, 27485, 27484 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27483/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 6, stan prawny na 6 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 608 s. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 2: Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 3: Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawno porównawczym; Rozdział 4: Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sadowo administracyjne w Polsce na tle prawno porównawczym; Rozdział 5: Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 6: Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje; Część 2: Instytucje procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 7: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Rozdział 8: Strona postępowania administracyjnego; Rozdział 9: Podmioty na prawach strony; Rozdział 10: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 11: Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego; Część 3: Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Rozdział 12: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 13: Dowody i postępowanie wyjaśniające; Rozdział 14: Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 15: Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych; Część 4: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Rozdział 16: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Rozdział 17: Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Rozdział 18: Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej; Część 5: Kontrola sądowa działalności administracji publicznej; Rozdział 19: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej; Część 6: Postępowanie sądowo administracyjne; Rozdział 20: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego; Rozdział 21: Podmioty postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 22: Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 23: Koszty postępowania; Rozdział 24: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Rozdział 25: Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Rozdział 26: Obalanie prawomocnych orzeczeń; Rozdział 27: Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Rozdział 28: Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; Rozdział 29: Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej; Część 7: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; Rozdział 30: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Rozdział 31: Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Rozdział 32: Podmioty u uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Rozdział 33: Środki egzekucyjne; Rozdział 34: Tok postępowania egzekucyjnego; Rozdział 35: Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Rozdział 56: Postępowanie zabezpieczające; Część 8: Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym; Rozdział 37: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Rozdział 38: Postępowanie w sprawach skargi i wniosków. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30677, 30676 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30675/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1:Prawo administracyjne i gospodarcze; Rozdział 2: Zachowania państwa wobec gospodarki; Rozdział 3: Administracja gospodarcza; Rozdział 4: Samorząd gospodarczy; Rozdział 5: Prawo działalności gospodarczej; Rozdział 6: Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców; Rozdział 7: Przedsiębiorstwa państwowe; Rozdział 8: Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw państwowych; Rozdział 9: Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom; Rozdział 10: Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków; Rozdział 11: Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej; Rozdział 12: Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 13: Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów; Rozdział 14: Propozycje nowej regulacji swobody działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13642 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13224/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - Wyd. 4 uzup. i zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002. - XII, 161 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Geneza nauki administracji i kierunki jej ujmowania; Rozdział 2: Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy; Rozdział 3: Czynniki kształtujace administrację publiczną; Rozdział 4: Struktury administracji publicznej; Rozdział 5: Kierownictwo w administracji publicznej; Rozdział 6: Zagadnienia zawodu urzędniczego w administracji publicznej; Rozdział 7: Formy aktywności administracji publicznej; Rozdział 8: Reformy i usprawnienia w administracji publicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14315, 14314 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14313/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Geneza i rozwój postepwoania administracyjnego; 2. ogólne postepowanie administracyjne; 3. Inne postępowania uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego; 4. Postępowanie w sprawach podatkowych; 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych; 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji; 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji; 8. Postępowanie przed sądami administracyjnymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28037, 28036, 28035, 28034 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28033/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie sądowo-administracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska. - Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2007 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 329 s. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Wiadomości wstępne i pojęcia ogólne; Rozdział 1: Pojęcia: "prawo do sądu" i jego realizacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "sądowa kontrola administracji", kontrola sądowoadministracyjna"; Rozdział 2: Pojęcia "postępowanie sadowoadministracyjne" i jego przedmiot -sprawa sądowoadministracyjna; Rozdział 3: Funkcje postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 4: Źródła prawa procesowego sądowoadministracyjnego -prawna regulacja postępowania sądowoadministracyjnego; Dział 2: Ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych; Rozdział 5: Organy wymiaru sprawiedliwości RP i podział zadań pomiędzy nimi; Rozdział 6: Sądy administracyjne w systemie organów państwa; Rozdział 7: Organizacja sądów administracyjnych; Rozdział 8: Organy sądów administracyjnych ich kompetencje; Rozdział 9: Sędziowie sądów administracyjnych; Dział 3: Przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 10: Podmioty działań kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 11: Regulacja kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 12: Skarga i wniosek do sądu administracyjnego -ich funkcje i charakter prawny; Rozdział 13: Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne; Rozdział 14: Inne kategorie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne; Rozdział 15: Rozstrzyganie sporów o właściwość sporów kompetencyjnych; Rozdział 16: Działania wyłączone spod kontroli sądów administracyjnych; Dział 4: Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia; Rozdział 17: Dopuszczalność zaskarżenia; Rozdział 18: Przesłanki dopuszczalności skargi w szerszym i węższym znaczeniu; Rozdział 19: Przesłanki dopuszczalności wniosku o wszczęciu postępowania; Dział 5: Zasady postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 20: Pojęcia i klasyfikacja zasad postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 21: Zasady wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 22: Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi; Dział 6: Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; A: Sąd i referendarze; Rozdział 23: Organizacja i skład sądu; Rozdział 24: Właściwość sądów w sprawach sądowoadministracyjnych; Rozdział 25: Referendarze sądowi; B: Strony i uczestnicy postępowania; Rozdział 26: Pojęcia stron i uczestników postępowania; Rozdział 27: Zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 28: Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 29: Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 30: Następstwo procesowe i inne zmiany podmiotowe w postępowaniu; Rozdział 31: Pełnomocnictwo procesowe; C: Prokurator, rzecznik praw obywatelskich i organizacje społeczne; Rozdział 32: Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 33: Udział Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 34: Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 7: Czynności procesowe; Rozdział 35: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych; Rozdział 36: Pisma procesowe; Rozdział 37: Doręczenia; Rozdział 38: Terminy; Dział 8: Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Rozdział 39: Wniesienie skargi -wniosku; Rozdział 40: Skutki zaskarżenia; Rozdział 41: Wstępny etap postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 42: Posiedzenia sądowe; Rozdział 43: Postępowanie mediacyjne; Rozdział 44: Postępowanie uproszczone; Rozdział 45: Rozprawa; Rozdział 46: Zawieszenie i umorzenie postępowania; Rozdział 47: Postępowanie dowodowe; Rozdział 48: Wszczęcie i przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji; Dział 9: Mechanizm rozpoznania skargi przez sąd administracyjny; Rozdział 49: Mechanizm postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 50: Zakres kontroli -zakres rozpoznania (kognicji) -zakres orzekania sądu administracyjnego; Rozdział 51: Elementy kształtujące zakres rozpoznania skargi; Rozdział 52: Rola podstaw zaskarżenia w określeniu granic rozpoznania skargi; Rozdział 53: Granice przedmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 54: Granice podmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 55: Nowe fakty i dowody w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 10: Mechanizm orzekania przez sąd administracyjny; Rozdział 56: Pojęcie orzekania i czynniki determinujące jego zakres; Rozdział 57: Przedmiotowe granice i podstawowe zasady orzekania w.s.a.; Rozdział 58: Niezwiązanie sądu wnioskami skarżącego co do sposobu pozbawienia mocy wiążącej zaskarżonego aktu lub czynności; Rozdział 59: Zakaz reformotionis in Pius w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 11: Orzeczenia sądowe; Rozdział 60: Zagadnienia ogólne; Rozdział 61: Rodzaj e wyrobów sądu administracyjnego; Rozdział 62: Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń; Rozdział 63: Uprawnienia sygnalizacyjne i dyscyplinujące sądu wobec organów administracji publicznej; Dział 12: Zaskarżanie orzeczeń sądowych; Rozdział 64: Ogólne uwagi o środkach zaskarżenia; Rozdział 65: Skarga kasacyjna; Rozdział 66: Zażalenie; Rozdział 67: Wznowienie postępowania; Dział 13: Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 68: Środek nadzoru judykacyjnego z art. 172 p.s.a.; Rozdział 69: Postępowanie w sprawie unieważnienia orzeczenia sądu administracyjnego; Dział 14: Działalność uchwałodawcza naczelnego sądu administracyjnego; Rozdział 70: Uchwały wyjaśniające przepisy prawne; Rozdział 71: Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne w konkretnej sprawie; Dział 15: Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 72: Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądu administracyjnego; Rozdział 73: Funkcje orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 74: Oddziaływanie orzeczenia sądu na zakończone postępowanie przed organem administracji publicznej; Rozdział 75: Związanie orzeczeniem sądu w ponownym postępowaniu w sprawie; Rozdział 76: Prawomocność jako efekt oddziaływania wyroku sądu oddalającego skargę; Dział 16: Koszty postępowania; Rozdział 77: Pojęcie i rodzaje kosztów postępowania; Rozdział 78: Zwolnienie od kosztów sądowych; Rozdział 79: Zasady odpowiedzialności za koszty postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27908 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27907/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again