Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Autor
Lenard Stanisław B
(3)
Sobańska- Bondaruk Melania
(3)
Hejda Danuta
(2)
Mazur Elżbieta
(2)
Bortnowski Stanisław (1935-2014)
(1)
Chybowski Włodzimierz
(1)
Hoszowska Mariola
(1)
Kida Jan
(1)
Maternicki Jerzy (1935- )
(1)
Puchalska-Klejment Teresa
(1)
Puszka Alicja
(1)
Sierżęga Paweł
(1)
Stachurska-Maj Teresa
(1)
Stasiewicz-Jasiukowa Irena (1934-2011)
(1)
Uberman Marta
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(11)
Temat
Historia
(5)
Język polski
(3)
Metodyka
(3)
Edukacja humanistyczna
(1)
Galicja
(1)
Geografia
(1)
Gombrowicz, Witold
(1)
Historiografia polska
(1)
Innowacje
(1)
Języki
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Literatura polska
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika
(1)
Percepcja mowy
(1)
Polska
(1)
Rysunek
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Teoria
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Zielecki, Alojzy
(1)
Śliwerska, Wiesława
(1)
Temat: dzieło
Ferdydurke
(1)
Temat: czas
1701-1800
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Historia
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Literatura polska
(2)
Biografie
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Powieść polska
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Tragizm I wojny światowej - fronty,główne bitwy , narzędzia wojny; 2. Sprawa polska w I wojnie światowej; 3. Rosja w 1917 roku.Upadek caratu i przejęcie władzy przez bolszewików; 4. Początki II Rzeczypospolitej; 5. Wersalski ład pokojowy i jego dekompozycja w latach dwudziestych XX wieku; 6. Polska w okresie demokracji parlamentalnej (1921 - 1926); 7. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926 - 1930; 8. Zasady organizacji państwa faszystowskiego. Włochy i Niemcy; 9. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym; 10. Wielki kryzys ekonomiczny na świecie (1929 - 1933); 11. Marsz ku wojnie - lata trzydzieste XX wieku w Europie; 12. Polityka zagraniczna Polski w latach trzydziestych XX wieku; 13. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku; 14. Polacy pod okupacją niemiecką; 15. Polacy pod okupacją radziecką; 16. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej; 17. Stosunki między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ZSRR do początku 1943 roku; 18. Konferencje Wielkiej Trójki; 19. Początki Polski Ludowej; 20. Od współpracy do ,,zimnej wojny''; 21. Problem niemiecki po II wojnie światowej; 22. Dekolonizacja po II wojnie światowej; 23. Rok 1956 w dziejach PRL; 24. Ku wolności - wydarzenia 1976 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10119/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Hegemonia Francji w Europie w okresie napolitańskim; 2. Księstwo Warszawskie i sprawa polska w polityce Napoleona; 3. Sprawa polska i Polacy w polityce Napoleona. Księstwo Warszawskie; 4. Kongres wiedeński - cele,zasady, decyzje; 5. doktryny polityczne XIX wieku; konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, nacjonalizm;6. Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830; 7. Narody i społeczeństwa europejskie wobec polityki reakcji w latach dwudziestych XIX wieku; 8. Jesień 1830 roku w Królestwie Polskim. Polacy i mieszkańcy Warszawy wobec polityki carskiej; 9. ,,Oto dziś dzień krwi i chwały'' - noc listopadowa w Warszawie .Organizacja władz powstańczych; 10. Wojna polsko - rosyjska. Upadek i bilans powstania listopadowego; 11. Warunki życia i działalność polityczna emigrantów po powstaniu listopadowym; 12. Polityka zaborców wobec Polaków po 1831 roku.Ograniczenia autonomi; 13. Galicja i Rzeczypospolita Krakowska w 1846 roku; 14. Początki industrializacji w Europie w pierwszej połowie XIX wieku; 15, Wiosna Ludów- geneza,cechy,bilans; 16. Ożywienie polityczne w Królestwie Polskim po 1856 roku. Podłoże wybuchu powstania 1863 roju; 17. Wybuch i przebieg powstania styczniowego; 18. Polskie powstanie narodowe w XIX wieku ( lekcja powtórzeniowa); 19. Zjednoczenie narodów - utworzenie Królestwa Włoch i Cesarstwa Niemiec; 20. Nauka dla potrzeb gospodarki i poprawy warunków życia - wynalazki i rozwój techniki w końcu XIX wieku; 21. Kultura masowa i jej rozwój na przełomie XIX i XX wieku; 22. Ekspansja kolonialna w XIX wieku - podłoże i cechy; 23. Polityka wynaradawiania na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 24. Galicja w dobie autonomii; 25. Kapitalizm na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 26. Rewolucja czy niepodległość? Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku; 27 Ruch narodowy i ruch ludowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku; 28. Powstanie i rozwój ruchu ludowego na ziemiach polskich; 29. Nowy porządek polityczny świata na przełomie XIX i XX wieku; 30. Szansa na niepodległość. Postawy i działania Polaków wobec zbliżającej się wojny; 31. ,,Gorące lato'' 1914 roku. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i jego konsekwencje;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10118 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10117/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wielkie odkrycia geograficzne; 2. Następstwa wielkich odkryć geograficznych; 3. Rozwój reformacji i jej następstwa w Europie XVI wieku; 4. Kościół katolicki wobec reformacji w XVI wieku 5. Organizacja i funkcjonowanie sejmu walnego w XVI wieku; 6. Władza królewska w Polsce w XVI wieku. 7. Polityka polska wobec Prus Zachodnich w pierwszej połowie XVI wieku. 8. Unia polsko - litewska w Lublinie; 9. Pierwsza wolna elekcja w Polsce w 1573 roku; 10. Gospodarka i społeczeństwo w Polsce XVI wieku; 11. Rozwój miast w Polsce w XVI wieku 12. W polskim mieście renesansowym; 13. Mikołaj Kopernik ( 1473 - 1543 ); -człowiek renesansu; 14. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej połowie XVII wieku; 15. Osiągnięcia i niepowodzenia w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku ( lekcja powtórzeniowa); 16. Magnateria w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVII wieku; 17. Od demokracji szlacheckiej do oligarchii magnackiej ( lekcja powtórzeniowa); 18. Sarmatyzm w kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej; 19. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki; 20. Dziedzictwo rewolucji francuskiej; 21. Rzeczypospolita pod rządami Sasów( 1697 - 1763 ); 22. Polska myśl społeczno - polityczna czasów stanisławowskich; 24. Dzieło Sejmu Wielkiego; 25. Konstytucja 3 maja szansą naprawy Rzeczypospolitej; 26. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polsko - litewskiego; 27. Upadek Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku ( lekcja powtórzeniowa );
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10116 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10115/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66502, 66501, 66500, 66499, 66498, 66497 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66496/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66568, 66567, 66566, 66565, 66564, 66563, 66562, 66561, 66560 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66559/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35099 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35098/VI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13737/XIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66558, 66557 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66556/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45834 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51527 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1. Zarys kształcenia nauczycieli rysunku w latach 1918-1939; Cz. 2. Kształcenie nauczycieli rysunku w latach 1944-1961; Cz. 3. Kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1961-1973; Cz. 4. Kształcenie nauczycieli plastyki w latach 1973-1989. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66617, 66616, 35155, 35154 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34417/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43274/X czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej