Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Autor
Gdula Kazimierz
(2)
Kozak Stanisław
(1)
Pawlak Patryk (nauki polityczne)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 36/2013)
Część 1. ASPIRACIE, WARTOŚCI, PLANY ŻYCIOWE; 1. Aspiracje i wartości w życiu człowieka; 2. Aspiracje - klasyfikacja, uwarunkowania i znaczenia; 3. Hierarchia - wartości w życiu człowieka; 4. Emigracja a Unia Europejska; 5. Przyczyny emigracji; 6. Wartości i aspiracje młodego pokolenia na emigracji; 7. Praca zawodowa, kontynuacja kształcenia i co dalej?; 8. Wyniki i wnioski z badań; Część 2. PROCES WYCHOWANIA I NAUCZANIA W POLSKIEJ SZKOLE W CORK W IRLANDII; 1. Proces wychowania i nauczania w' świetle literatury; 2. Pojęcie wychowania i nauczania; 3. Migracje Polaków na Zieloną Wyspę; 4. Funkcje polskich szkół w Irlandii; 5. Analiza materiału; 6. Szkolny Punkt Konsultacyjny Zespołu Szkół z siedzibą w Cork; 7. Funkcjonowanie i organizacja szkoły; 8. Działalność wychowawczo-dydaktyczna szkoły; 9. Współpraca z lokalnymi władzami i organizacjami; 10. Integracja rodziców z placówką oświatową; 11. Perspektywy rozwoju szkoły. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 091/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7383-466-8
1. Od polityki (dez)integracji do migrant-mainstreaming; 2. Polityka edukacyjna a integracja społeczna imigrantów; 3. Projekty integrujące imigrantów w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy; 4. Integracja polityczna i kulturowa imigrantów; 5. Chronić i służyć. Integracja cudzoziemców w kontekście polityki bezpieczeństwa państwa. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41032 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37719/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 30/2011)
Część 1. UWARUNKOWANIA EMIGRACJI WŚRÓD MŁODZIEŻY; 1. Migracje - przyczyny i skutki; 2. Rodzaje i kierunki migracji; 3. Emigracja Polaków, Unia Europejska, nowe możliwości, nowe zagrożenia; 4. Polska w Unii Europejskiej. Nowa fala emigracji; 5. Skutki emigracji; 6. Wyniki i wnioski z badań; 7. Powody wyjazdów za granicę; 8. Cele wyjazdów i ich realizacja; 9. Oczekiwania badanych a rzeczywistość zastana; 10. Ocena skutków wyjazdów za granicę; Część 2. KIE SZKOŁY SOBOTNIE W L ONDYNIE; 1. Rys historyczny; 2. Dzieje powstania Szkół Sobotnich; 3. Polska Macierz Szkolna jako organizacja oświatowa na terenach Wielkiej Brytanii; 4. Współpraca Polskiej Macierzy Szkolnej ze szkołami; 5. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Karola Chodkiewicza w Londynie; 6. Hstoria szkoły; 7. Szkoła Przedmiotów Ojczystych w latach 90-tych; 8. Funkcjonowanie szkoły i jej organizacja w 2011 roku; 9. Badania własne; 10. Teren badań; 11. Przebieg badań. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 091/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7641-194-1
Rozdział 1: Problematyka emigracji i migracji w literaturze przedmiotu w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 2: Czynniki społeczne, socjologiczne i psychologiczne wpływające na przystosowanie Polaków za granicą; Rozdział 3: Sieroctwo dzieci skutkiem zaburzeń funkcjonowania rodziny; Rozdział 4: Eurosieroctwo – negatywne skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą; Rozdział 5: Postawy studentów wobec migracji zarobkowej Polaków w Unii Europejskiej; Rozdział 6: opinie Polaków-emigrantów w USA o Polonii amerykańskiej. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 35818 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35817/XII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej