Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Author
Łobocki Mieczysław
(3)
Rubacha Krzysztof
(2)
Szmidt Krzysztof J
(2)
Bauman Teresa
(1)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Korczyński Stanisław (1940- )
(1)
Kubinowski Dariusz
(1)
Michalska Iwonna
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Nowaczyk Stanisław
(1)
Nowak Marian
(1)
Palka Stanisław
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Zaczyński Władysław
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Pedagogika
(20)
Metodologia
(6)
Materiały konferencyjne
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Prace dyplomowe
(2)
Ankieta
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Historiografia polska
(1)
Kreatywność
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Psychologia uczenia się
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13947/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - 329 [1] s. : rys. ; 24 cm.
Wstęp; 1. Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych; 2. Obserwacja; 3. Metoda szacowania (skale ocen); 4. Eksperyment pedagogiczny; 5. Testy osiągnięć szkolnych; 6. Metoda socjometryczna; 7. Analiza dokumentów; 8. Metoda sondażu; 9. Metoda dialogowa (rozmowa); 10. Metoda biograficzna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15984 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15983/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - 329 [1] s. : rys. ; 24 cm.
Wstęp; 1. Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych; 2. Obserwacja; 3. Metoda szacowania (skale ocen); 4. Eksperyment pedagogiczny; 5. Testy osiągnięć szkolnych; 6. Metoda socjometryczna; 7. Analiza dokumentów; 8. Metoda sondażu; 9. Metoda dialogowa (rozmowa); 10. Metoda biograficzna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25037, 25036, 25035, 25034 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25033/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13957/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-495-2
Rozdział 1: Minimum wymagań stawianych badaniom pedagogicznym; Rozdział 2: Teoretyczne aspekty badań pedagogicznych; Rozdział 3: Badania ilościowe i pomiar w pedagogice ; Rozdział 4: Badania jakościowe w pedagogice; Rozdział 5: Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych; Rozdział 6: Zmienne, wskaźniki i typy badań pedagogicznych; Rozdział 7: Dobór próby w badaniach pedagogicznych; Rozdział 8: Etapy badań pedagogicznych; Rozdział 9: Moralne aspekty badań pedagogicznych; Rozdział 10: Przegląd metod i technik badań pedagogicznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58425, 58424, 36424 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36423/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65339, 65338 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65337/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seminaria Metodologii Pedagogiki)
ISBN: : 978-83-7308-696-8
Zbigniew Kwieciński: Słowo na otwarcie Seminariów Metodologii Pedagogiki; Tadeusz Lewowicki: Szkic do dziejów metodologii pedagogiki; Janusz Gnitecki: Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice; Stanisław Palka: Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej; Teresa Hejnicka-Bezwińska: Konsekwencje badawcze wynikające z uznania dyskursów edukacyjnych przedmiotem pedagogiki; Jacek Piekarski: O drugoplanowych warunkach poprawności praktyki badawczej w pedagogice-perspektywa biografii; Włodzimierz Prokopiuk: Wprowadzenie do rozważaniań nad humanizacją pedagogiki(edukacji) w kontekście filozoficznych aspektów przestrzeni pedagogicznej przełomu wieków; Maraian Nowak: Metodologia pedagogiki między "naukowością/teoretycznością" a "praktycznością"; Dariusz Kubinowski: Pedagogiczne myślenie humanistyczne jako kategoria metodologiczna; Krystyna Ablewicz: Miejsce badań fenomenologicznych w poznawaniu sytuacji wychowawczych; Teresa Bauman: Badacz jako krytyk; Danuta Urbaniak-Zając: W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych; Zbigniew Kwieciński: Popsocjologia młodzieży. Studium przypadku. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35295 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35294/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
ISBN: : 978-83-7489-226-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36393/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych; Rozdział 1: Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowych; Rozdział 2: Terminy i pojęcia badań pedagogicznych; Cz.2: Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych; Rozdział 3: Metody badań pedagogicznych; Rozdział 4: Techniki badań pedagogicznych; Rozdział 5: Pomiar w badaniach pedagogicznych; Rozdział 6: Skuteczność metod statystycznych i warunki ich stosowania; Rozdział 7: Narzędzia badawcze. Konstrukcja i zastosowanie; Rozdział 8: Organizacja i etapy badań naukowych; Rozdział 9: Zasady opracowania materiałów badawczych; Rozdział 10: Formalne i pozaformalne warunki poprawności badań pedagogicznych; Cz.3: Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych; Rozdział 11: Podstawowe założenia badań jakościowych; Rozdział 12: Rodzaje badań jakościowych; Rozdział 13: Metody zbierania materiałów badawczych; Rozdział 14: Opracowanie danych jakościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38146, 8256, 8255, 8253, 8252 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7211/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seminaria Metodologii Pedagogiki)
ISBN: : 978-83-7587-022-0 ; 978-83-7587-030-5
Cz. 1: Przedmiot badań -perspektywa dyscyplinarna; Janusz Gnitecki: Eksplikacja pojęcia" przedmiot badań pedagogiki"; Dariusz Kubinowski: Wychowanie i jego konteksty w perspektywie pozapedagogicznej i pedagogicznej; Teresa Bauman: Komplikacje i dylematy przy określaniu przedmiotu badań pedagogicznych; Marian Nowak: Przedmiot pedagogiki w kontekście jej wyzwań i założeń; Zbigniew Kwieciński: Edukacja -moralność-sfera publiczna; Cz. 2: Przedmiot badań- perspektywa subdyscyplin arna; Krzysztof J. Szmidt: Wśród aspektów, wymiarów, poziomów i biegunów, czyli o próbie konceptualizacji przedmiotów badań pedagogiki twórczości; Jacek Piekarski: Warunki uczestnictwa społecznego- uwagi o przedmiocie pedagogiki społecznej; Krystyna Ablewicz: Potencjał badawczy antropologii pedagogicznej - przedmioty i konteksty badań; Cz. 3: Sposoby poznawania rzeczywistości pedagogicznej; Krzysztof Rubacha: Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki; Stanisław Palka: Dziedzina i pogranicza poznania naukowego oraz badań w pedagogice; Danuta Urbaniak-Zając: Rzeczywistość pedagogiczna a sposoby jej poznawania- perspektywa interpretacyjna; Janusz Gnitecki: Obiektywistyczne, konstruktywistyczne i neoobiektywistyczne ujęcie przedmiotu badań pedagogicznych; Teresa Hejnicka-Bezwińska: Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogicznych w kontekście społecznej teorii strukturacji Anthony'ego Giddensa. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35289 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35288/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Wobec Współczesności)
ISBN: : 978-83-60501-11-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-492/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-492/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-61121-05-3
1: Struktura badań pedagogicznych na tle ogólnej istoty nauki i badań naukowych; 2: Metody, techniki i narzędzia badawcze [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36390 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36389/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-61121-42-8
1.Problemy pedagogiki w kontekście badan naukowych; 2.Struktura procesu badawczego w pedagogice; 3.Metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach pedagogicznych; 4. Metody analizy statystycznej materiału badawczego; 5.Przygotowanie tekstu pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42595, 42594 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42593/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przedmowa- próba oglądu przedpola tematyki; Cz. 1: Pedagogika między tropami kultury (problemy metodologiczne); Rozdział 1: Przesłanki metodologiczne i historyczne rozważań dla postulatu integralności badawczej w pedagogice; Rozdział 2: Zysk symboliczny w pedagogice. O odzyskiwaniu, pozyskiwaniu i wyzyskiwaniu kultury (tropy projektujące); Rozdział 3: Pedagogika wobec kultury (tropy ramowe); Rozdział 4: Postkonwecjonalna integralność (tropy fragmenty); Rozdział 5: O szczelinach istnienia kultury i poznania humanistycznego (tropy pomocnicze dla pedagogiki); Cz. 2: Próby pedagogicznego myślenia wobec oporu języka. Tekst kulturowy między oporem a twórczością (metoda versus zysk symboliczny); Rozdział 6: Metodyczny eklektyzm - awangarda (innej) integralności czy przestrzeń poznawcza pedagogiki?; Rozdział 7: Eseistyczność jako tryb próbowania poznawczego w pedagogice; Rozdział 8: Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w języku pedagogiki (i) kultury; Rozdział 9: Literatura, tekst i pedagogiczna wiaro wiedza. Dyskurs(y) kultury a pedagogika czytania. Rozdział 10: Rozumienie wobec interpretacji. Metodologia czytania między hermeneutyką a pedagogiczną heurystyką; Rozdział 11: Osobliwości pedagogicznego czytania kultury. Warianty (akty) dyskursywne i zdarzenia metodologiczne; Rozdział 12: Światłocienie na wyspach oporu, czyli kreatywny potencjał buntu w przestrzeni edukacji (z ilustracjami literackimi w tle).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35291 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35290/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pedagogika Wobec Współczesności)
Część 1: Edukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej; Rozdział 1: Wytwarzanie wiedzy pedagogicznej i studiowanie pedagogiki w społeczeństwie opartym na wiedzy; Rozdział 2: Instytucjonalizacja i dyscyplinaryzacja pedagogiki; Rozdział 3: "Uczenie się" jako centralna kategoria pojęciowa współczesnej praktyki edukacyjnej; Część 2: Pedagogika ogólna. Społeczna praktyka edukacyjna jako przedmiot badań pedagogicznych (w perspektywie poznawczej współczesnej pedagogiki ogólnej); Rozdział 4: Miejsce Edukacji w kontekście przemian cywilizacyjnych przełomu Wików; Rozdział 5: Związek teorii naukowych z praktyką edukacyjną; Rozdział 6: Język współczesnej pedagogiki; Rozdział 7: naukoznawcze i metodologiczne przesłanki konstytuujące współczesne myślenia o wytwarzaniu wiedzy pedagogicznej; Część 3: Ewolucja myślenia oraz reguł i zasad związanych z wytwarzaniem wiedzy o edukacji; Rozdział 8: Problemy, antynomie, dylematy i kontrowersje związane z wytwarzaniem wiedzy o edukacji w ramach filozofii; Rozdział 9: Ewolucja tożsamości pedagogiki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30325, 30324 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30323/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seminaria Metodologii Pedagogiki)
Cz. 1: O wiedzy pedagogicznej; Stanisław Palka: Wiedza w pedagogice i wiedza pedagogiczna; Marian Nowak: Treści i źródła badań pedagogicznych; Teresa Hejnicka-Bezwińska:Tworzenie - przekazywanie - wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej (w perspektywie poznawczej rozwoju nauk humanistycznych); Krzysztof Bucha: Prawidłowości i/lub kontekst jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej; Stanisław Dylak:Kształtowanie (się) pedagogicznej wiedzy nauczycielskiej - w procesie stawania się i bycia nauczycielem - epitafium; Cz. 2: Orientacje metodologiczne w tworzeniu wiedzy; Dariusz Kubinowski: Metodologia spod znaku x2 a humanistyczna tożsamość pedagogiki; Teresa Bauman: Poznawczy status danych jakościowych; Krystyna Ablewicz: Kilka metodologicznych problemów tworzenia i przekazu fenomenologicznej wiedzy o wychowaniu; Włodzimierz Prokopiuk: Hermeneutyka jako metodologia rozumienia i interpretacji wiedzy pedagogicznej; Mariola Chomczyńska-Rubacka: Konstruowanie wiedzy o rodzaju w edukacji; Cz. 3: Praktyka tworzenia wiedzy; Jacek Piekarski: Kryteria waloryzacji praktyki badawczej - między inhibicją metodologiczną a permisywnym tolerantyzmem; Krzysztof J. Szmidt: Geneza pytań problemowych w badaniach pedagogicznych: dziedziczenie, odkrycie, zredefiniowanie; Danuta Urbaniak-Zając: O stosowaniu hipotez w badaniach pedagogicznych; Beata Borowska-Beszta: Deskrypcje etnograficzne i konstruowanie wiedzy kulturowej w pedagogice; Cz. 4: Otwarcie dyskusji; Danuta Urbaniak-Zając : W nawiązaniu do wystąpień - dyskusja. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35575 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35574/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metodyka empirycznych badań pedagogicznych; Rozdział 2: Tworzenie tekstu - pisanie pracy [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42744, 42743 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42742/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35808 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35807/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zadania i charakter pracy magisterskiej; 2. Seminarium magisterskie; 3. Temat pracy magisterskiej; 4. Literatura przedmiotu; 5. Typy badań; 6. Etapy badań pedagogicznych; 7. Przygotowanie pracy magisterskiej; 8. Kryteria oceny prac magisterskich. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1072/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1072/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33850 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33462/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again