Source
Katalog księgozbioru
(6)
Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Author
Brown Keith C
(2)
Nowak Alojzy Z
(2)
Ostrowska Elżbieta
(2)
Reilly Frank K
(2)
Dubisz Jacek
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Papiery wartościowe
(6)
Inwestycje
(3)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Inwestycje; Rozdział 1: Określenie inwestycji; Rozdział 2: Alokacja zasobów; Rozdział 3: Wybór inwestycji na rynku globalnym; Rozdział 4: Organizacja i funkcjonowanie rynków papierów wartościowych; Rozdział 5: Indeksy rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Źródła informacji w procesie globalnego inwestowania; Cz.2: Rozwój teorii inwestowania; Rozdział 7: Efektywny rynek kapitałowy; Rozdział 8: Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycji; Rozdział 9: Modele wyceny kapitału; Rozdział 10: Rozwój i testowanie użyteczności modeli wyceny kapitału; Rozdział 11: Rynek instrumentów pochodnych; Cz. 3: Zasady i praktyka wyceny papierów wartościowych; Rozdział 12: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 13: Wprowadzenie do wyceny papierów wartościowych; Rozdział 14: Gospodarki innych krajów a rynki papierów wartościowych. Decyzje o alokacji zasobów w skali globalnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5891 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5889/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.4: Analiza i zarządzanie obligacjami; Rozdział 15: Podstawowe informacje o obligacjach; Rozdział 16: Analiza i wycena obligacji; Rozdział 17: Strategie zarządzania portfelem obligacji; Cz.5: Zastosowanie modelu wyceny; Rozdział 18: Analiza rynku akcji; Rozdział19: Analiza branży; Rozdział 20: Analiza spółek oraz wybór odpowiednich akcji; Rozdział 21: Analiza techniczna; Rozdział 22: Strategie zarządzania portfelem akcji; Cz. 6: Analiza instrumentów pochodnych; Rozdział 23: Kontrakty forward i futures; Rozdział 24: Kontrakty opcyjne; Rozdział 25: Kontrakty swapowe, zamienne papiery wartościowe oraz inne derywaty finansowe; Cz.7: Fundusze powiernicze i ocena rentowności portfela inwestycji; Rozdział 26: Fundusze powiernicze; Rozdział 27: Ocena rentowności portfela inwestycji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5892 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5890/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty rynku kapitałowego; Rozdział 2: Funkcjonowanie rynku kapitałowego; Rozdział 3: Uczestnicy rynku inwestycji finansowych; Rozdział 4: Ryzyko w zarządzaniu inwestycjami finansowymi; Rozdział 5: Stopa zwrotu i tyzyko jako kryteria oceny inwestycji finansowych; Rozdział 6: Analiza fundamentalna spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartosciowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 7: Analiza techniczna papierów wartościowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 8: Strategie w inwestycjach finansowych oraz indeksy giełdowe; Rozdział 9: Analiza portfelowa papierów wartościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14629, 14628 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14627/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16816, 16815, 16814, 16243, 16242 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16241/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej; Rozdział 2: Rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 3: Klasyfikowanie i grupowanie spółek; Rozdział 4: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównanwczej w procesie inwestowania w akcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23461, 23460 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23459/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again