Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(64)
Dostępność
tylko na miejscu
(53)
dostępne
(34)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(15)
Czytelnia Czasopism
(9)
Autor
Piper Franciszek
(5)
Strzelecka Irena
(5)
Dmochowska Halina
(4)
Giza-Poleszczuk Anna (1955- )
(2)
Konieczny Zdzisław (1930- )
(2)
Sikorska Małgorzata
(2)
Śleszyński Przemysław
(2)
Bieńkowska Dagmara
(1)
Brezdeń Paweł
(1)
Chilczuk Michał
(1)
Cierpiał-Wolan Marek
(1)
Ciołkoszowa Lidia (1902-2002)
(1)
Cisło Waldemar Józef
(1)
Djakow Władimir
(1)
Dzienkiewicz Anna
(1)
Dzwonkowski Roman
(1)
Flaga Małgorzata
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Gerhard Jan (1921-1971)
(1)
Gołata Elżbieta (1956- )
(1)
Grzelak Janusz
(1)
Gur'ânov Aleksandr E
(1)
Górecka Stanisława
(1)
Harańczyk Anna
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Jędrusiak Jan
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Kamińska Wioletta (geograf)
(1)
Kasperski Stanisław (1935- )
(1)
Kotowska Maria
(1)
Kowalski Mariusz (1968- )
(1)
Kołodziejska Ewa (historia)
(1)
Kurkiewicz Jolanta
(1)
Lebedev Vladimir Ivanovič (1884-1956)
(1)
Legutko-Kobus Paulina
(1)
Lenart Kazimierz
(1)
Mamulska Anna
(1)
Martuszewski Edward (1921-1982)
(1)
Maryański Andrzej
(1)
Miłosz Czesław (1911-2004)
(1)
Morsztynkiewiczowa Irena (1902-1986)
(1)
Nagaev Aleksej
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Ozorowski Mieczysław (1961- )
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Pater Tadeusz (1933- )
(1)
Polak Irena
(1)
Rajchel Dariusz
(1)
Raźniak Piotr
(1)
Rybarska Ewa
(1)
Różański Jarosław (1961- )
(1)
Sieńska Alicja
(1)
Simčenko Urij Borisovič
(1)
Starostin Aleksandr Stepanovič
(1)
Stochaj Justyna
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949-2016)
(1)
Szybek Leon
(1)
Szymańska Justyna
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Tomczak Przemysław (geograf)
(1)
Ulasiński Cezary
(1)
Urlanis Boris Cezarevič (1906- )
(1)
Wat Aleksander (1900-1967)
(1)
Wańkowicz Melchior (1892-1974)
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Wierzchosławski Stanisław
(1)
Wrześniewska Ewa
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Węgrzyn Jan
(1)
Zalewska Joanna Marta
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Ząbek Maciej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(64)
Język
polski
(55)
64 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
ISBN: : 83-88647-04-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13045 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17734 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17733 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 046/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Narodowości świata / Andrzej Maryański. - Wyd.3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 193 [3] s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-01-11536-X
1. Zróżnicowanie językowe świata; 2. Przegląd regionalny zróżnicowań narodowościowych w świecie; kraje środkowo- wschodnie Europy; Europa Zachodnia; kraje byłego Związku Radzieckiego; Azja Wschodnia; Azja Południowa i Południowo Wschodnia; Azja Południowo-Zachodnia i Afryka Północna; Afryka na południe od Sahary; Kraje półkuli zachodniej; Australia i Oceania
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3873/XXVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / redakcja naukowa Anna Harańczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7556-823-3
Rozdział 1 : Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast - Anna Harańczyk; Rozdział 2 : Przejawy i konsekwencje depopulacji miast - Anna Harańczyk; 2.1. Istota i pomiar procesu kurczenia się miast; 2.2. Przemiany demograficzne w polskich miastach; 2.3. Proces kurczenia się miast wojewódzkich; 2.4. Suburbanizacja a proces kurczenia się miast; 2.5. Konsekwencje depopulacji; Rozdział 3 : Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast. Wybrane problemy - Magdalena Zdun; 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Starzenie się ludności miejskiej - problem opieki nad osobami w wieku podeszłym; 3.3. Emigracja z miast - transfer kapitałów i problem opieki transmigracyjnej; 3.4. Paradoks procesu kurczenia - wzrastająca wielokulturowość; 3.5. Konsekwencje depopulacji miast - problem szkolnictwa; 3.6. (Nie)konsekwencje depopulacji miast - problem mieszkalnictwa; 3.7. Podsumowanie; Rozdział 4 : Przemiany gospodarcze w miastach Polski - Monika Musiał-Malago; 4.1. Aktywność gospodarcza w miastach; 4.2. Wpływ procesów depopulacyjnych na rynek pracy; 4.3. Budownictwo mieszkaniowe w procesie kurczenia się miast; 4.4. Aspekty finansowe miast kurczących się; 4.5. Podsumowanie; Rozdział 5: Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast - Dorota Jopek; 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Przemiany struktury miejskiej (degradacja, rewitalizacja); 5.3. Problem kurczących się miast w kontekście regionalnym; 5.4. Przestrzenne aspekty zmian zagospodarowania polskich miast - studium przypadku; 5.5. Wybrane tendencje zagospodarowania przestrzeni kurczących się miast.[K]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50416/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 813)
1. Anna Malina, Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami w Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej; 2. Artur Lipieta, Analiza i prognozowanie rozwoju społecznego Polski w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; 3. Monika Papież, Zastosowanie stochastycznego modelu Cairnsa-Blake'a-Dowda do prognozowania oczekiwanej długości trwania życia; 4. Barbara Pawełek, Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia; 5. Sławomir Śmiech, Statystyczne modele czynnikowe w modelowaniu ryzyka dotyczącego akcji notowanych na GPW; 6. Stanisław Wanat, Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna; 7. Katarzyna Frodyma, Klasyfikacja województw ze względu na stan środowiska naturalnego w Polsce; 8. Roman Huptas, Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: TiR
ISBN: : 83-01-14050-X
1.; 2. Geografia społeczna miast u jej miejsce wśród pokrewnych subdyscyplin; 3. Koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne w miastach; 4. Urbanizacja i rozwój miast w ostatnich dekadach XX w. I w pierwszej dekadzie XXI w. ; 5. Segregacja przestrzenna ludności i wykluczenie społeczne w miastach; 6. Proces urbanizacji i kształtowanie się zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach Polski; 7. Kształtowanie się miasta postsocjalistycznego w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12035 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12034/XXVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44168 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35822 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35821/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45502 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63543 D (1 egz.)
Książka
W koszyku
Na tropach Smętka / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Czytelnik, 1958. - 440, [4] strony : faksymile, fotografie, mapy, portrety, rysunki ; 24 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59267/D (1 egz.)
Książka
W koszyku
Francuzi / Jan Gerhard. - Warszawa : "Czytelnik", 1965. - 179, [4] strony ; 18 cm.
Forma i typ
Przynależność kulturowa
Dziedzina i ujęcie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63365 D (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43670 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Instytut: ZiM
1. Uwagi ogólne; 2. Ludność według płci i regionów (NTS 1) w 2005 r.; 3. Ludność według płci i województw (NTS 2) w 2005 r.; 4. Ludnośc według płci, województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) w 2005 r.; 5. Ludność według płci i wieku w 2005 r.; 6. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) w 2005 r.; 7. Ludność według płci, grup wieku i województw (NTS 2) w 2005 r.; 8. Ludność według płci i powiatów (NTS 4) w 2005 r.; 9. Ludnośc według płci, województw (NTS 2),powiatów (NTS 4) i gmin (NTS 5) w 2005 r. 10. Ludnośc w powiatach według grup wielkości powiatów oraz województw w 2005 r. ; 11. Ludnośc w miastach według grup wielkości miast w 2005 r.; 12. Ludnośc wiejska według grup wielkości gmin w 2005 r.; 13. Ludność w gminach miejsko-wiejskich według grup wielkości gmin w 2005 r.; 14. Zestawienie jednostek administracyjnych i terytorialnych w 2005 r. 15. Podstawowe dane demograficzne w 2005 r.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17997 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17996 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44078 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 245)
1. Tomasz J. Kayser, Wyzwania demograficzne w Strategii rozwoju miasta Poznania do 2030 roku; I. TRENDY DEMOGRAFICZNE MIAST EUROPEJSKICH; 1. Elżbieta Gołata, Demograficzny obraz Poznania u progu XXI wieku; 2. Jan Paradysz, Prognoza demograficzna dla Poznania i powiatu poznańskiego do 2035 roku; 3. Maja Roćak, Social aspects of demographic change in International perspective: the example of the DART Project; 4. Renata Przygodzka, Problemy migracyjne miast w regionach peryferyjnych (na przykładzie miasta Białystok); II. KIERUNKI I STRUKTURA MIGRACJI MIESZKAŃCÓW DUŻYCH MIAST; 1. Iwona Roeske-Słomka, Demograficzne i społeczno-ekonomiczne aspekty migracji w dużych miastach; 2. Monika Blaschke, Magdalena Kaiser, Migration of Hanover's Population. Spatial and Age-selective Migration Patterns and Future Migration Potentials; 3. Tomasz Klimanek, Wyniki badania zachowań migracyjnych mieszkańców Poznania; III. WPŁYW MIGRACJI NA ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW; 1. Tomasz Kaczmarek, Beata Łodyga, Sytuacja demograficzna Poznania na tle krajowych i europejskich metropolii; 2. Justyna Tanaś, Kierunki migracji w aglomeracji poznańskiej w latach 1995-2010; 3. Łukasz Mikuła, Wpływ migracji na rozwój przestrzenny aglomeracji poznańskiej [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7383-071-5
Rozdział 1: Zróżnicowanie społeczne i warunki życia mieszkańców Warszawy; Rozdział 2: Aktywność społeczna i polityczna Warszawy; Rozdział 3: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania miastem; Rozdział 4: Percepcja przestrzeni społecznej miasta; Rozdział 5: Migracje zagraniczne w Warszawie i ich konsekwencje społeczne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18621, 18620 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18619/XXVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 267)
1. Wieloaspektowa ocena procesów starzenia się ludności na obszarach wiejskich w Polsce, Wioletta Kamińska, Wojciech Ossowski; 2. Przestrzenne skutki procesu dezagraryzacji na obszarach wiejskich w Polsce, Anna Kołodziejczak; 3. Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce Roman Rudnicki, Anna Dubownik, Barbara Szyda; 4. Postrzeganie wartości przestrzeni – skutki dla retardacji tempa zawłaszczania ekosystemów przez człowieka, Joanna Kostecka, Agnieszka Podolak, Anna Mazur-Pączka; 5. System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia, Stanisław Sala; 6. Mobilność przestrzenna na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, Iwona Kiniorska; 7. Społeczne i przestrzenne aspekty procesu Odnowy Wsi (przypadek województwa łódzkiego), Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel; 8. Funkcjonowanie i zasięg oddziaływania przestrzennego klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”, Mirosław Barcicki, Grzegorz Gałuszka, Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 05/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-227-2544-2
1. Wstęp; 2. Główne uwarunkowania procesów demograficznych zachodniej części Ukrainy; 3. Tendencje ludnościowe zachodniego pogranicza Ukrainy na tle kraju w okresie socjalizmu; 4. Sytuacja ludnościowa Ukrainy po 1991 r. 5. Zmiany demograficzne w zachodnich obwodach Ukrainy w latach 90; 6. Przestrzenne żróżnicowanie procesów demograficznych w zachodnich obwodach; 7. Współczesne skutki zmian zaludnienia zachodnich obwodów Ukrainy; 8. Scenariusze przyszłego rozwoju demograficznego Ukrainy i jej zachodnich obwodów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26595, 26594 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26593/XII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej