Source
Katalog księgozbioru
(11)
Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Turzyński Mikołaj
(2)
Bera Anna
(1)
Bojar Ewa
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Huszcz Zbigniew
(1)
Lamenta Lech
(1)
Misterska-Dragan Barbara
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Sosińska-Wit Małgorzata
(1)
Stecki Leopold
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Tkaczyk-Osińska Iwona
(1)
Tobolska Danuta
(1)
Żminda Zygmunt
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Leasing
(11)
Factoring
(2)
Podatek
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Koncesja
(1)
Koncesje
(1)
Kontrola ksiąg rachunkowych
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Outsourcing
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo cywilne
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przestępstwa gospodarcze i finansowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Sponsoring
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Leasing / Leopold Stecki. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"- Toruń, 1999. - 681 [7] s. ; 24 cm.
Subject
Rozdział 1: Historyczno-prawny wymiar leasingu; Rozdział 2: Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu; Rozdział 3: Podmioty prawne występujące na płaszczyźnie leasingu; Rozdział 4: Przedmiot leasingu; Rozdział 5: Cywilnoprawna charakterystyka instytucji leasingu; Rozdział 6: Cywilnoprawna istota opcji leasingowej; Rozdział 7:Konieczność wyodrębnienia prwnego stosunku leasingu; Rozdział 8: Porównanie leasingu z wybranymi instytucjami prawnymi; Rozdział 9: Celowość wyróżnienia leasingu bezpośredniego; Rozdział 10: Istota leasingu pośredniego; Rozdział 11: Występowanie leasingu operacyjnego; Rozdział 12: Szczegółowa charakterystyka leasingu finansowanego; Rozdział 13: Leasing powiązany z całym okresem gospodarczej użyteczności jego przedmiotu; Rozdział 14: Leasing obejmujący część okresu gospodarczej użyteczności przedmiotu; Rozdział 15: Leasing krajowy i międzynarodowy; Rozdział 16: Dalsza typologia leasingu; Rozdział 17: Relacje prawne między podmiotami powiązanymi z leasingiem bezpośrednim lub pośrednim (finansowanym); Rozdział 18: Ryzyka występujące na płaszczyźnie leasingu; Rozdział 19: Opłaty leasingowe; Rozdział 20: Obowiązki i uprawnienia leasingodawcy; Rozdział 21: Obowiązki i uprawnienia leasingobiorcy; Rozdział 22:Umowa leasingu; Rozdział 23: Rozporządzanie przedmiotem leasingu lub związanym z nim prawem majątkowym; Rozdział 24: Zagadnienie zmiany podmiotu występującego na płaszczyźnie leasingu; Rozdział 25: Egzekucyjne zajęcie przedmiotu leasingu lub związanych z nim praw majątkowych; Rozdział 26: Prawna istota subleasingu; Rozdział 27: Odpowiedzialność leasingodawcy w sferze leasingu bezpośredniego; Rozdział 28: Odpowiedzialość biorcy leasingu bezpośredniego; Rozdział 29: Odpowiedzialość jednostki leasingowej na płaszczyźnie leasingu pośredniego (finansowanego); Rozdział 30: Ocena odpowiedzialności leasingobiorcy na gruncie leasingu pośredniego (finansowanego) ; Rozdział 31: Kształtowanie się odpowiedzialności wytwórcy rzeczy (wykonawcy dzieła lub kupca) w dziedzinie leasingu pośredniego (finansowanego); Rozdział 32: Ustanie prawnego stosunku leasingu; Rozdział 33: Sytuacja prawna po ustaniu stosunku leasingu; Rozdział 34: Przedawnienie roszczeń majątkowych związanych z leasingiem; Rozdział 35: Korzystanie z instytucji leasingu w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8473, 8472, 8471, 8470, 8469, 8468, 8467, 8466, 8465, 8464, 8463, 8462, 8461, 8460, 8459, 8458, 8457, 8456, 8455 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8454/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ujęcie leasingu w prawie cywilnym i podatkowym, systematyka podziału; Rozdział 2: Modyfikowanie umowy leasingowej, tworzenie nowych umów, forma umowy i inne aspekty cywilistyczne; Rozdział 3: Podatkowy podział umów leasingu; Rozdział 4: Przedmiot leasingu; Rozdział 5: Czynsz leasingowy - wysokość czynszu na podstawie przepisów prawa cywilnego i podatkowego; Rozdział 6: Czas trwania umowy leasingu - regulacje cywilnoprawne i prawnopodatkowe; Rozdział 7: Strony umowy leasingu; Rozdział 8: Kaucja i cesja w leasingu; Rozdział 9: Rozpoczęcie umowy leasingu - wydanie rzeczy, rękojmia, odstąpienie od umowy; Rozdział 10: Korzystanie z rzeczy - skutki cywilnoprawne i podatkowe; Rozdział 11: Zakończenie umowy i czynności po zakończeniu umowy - nabycie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę, inne możliwe sposoby zakończenia umowy; Rozdział 12: Leasing w rachunkowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32270, 32269, 32268, 32267, 32266 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32265/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Historyczne i społeczne przesłanki własności pracowniczej; 2. Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w świetle regulacji prawych w zakresie leasingu pracowniczego; 3. Leasing pracowniczy. Dotychczasowy stan badań; 4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw; 5. Analiza procesów restrukturyzacyjnych w spółkach pracowniczych województwa lubelskiego; 6. Analiza wyników ekonomicznych w spółkach pracowniczych województwa lubelskiego; 7. Wnioski i podsumowanie końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11835/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / Małgorzata Okręglicka. - Warszawa : Difin, 2004. - 237 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22913 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22912/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Leasing w obrocie krajowym i zagranicznym / Danuta Tobolska, Lech Lamenta. - Wyd. 2. - Koszalin : Miscellanea, 1996. - 190 s. : 3 wykr. ; 21 cm.
1. Rozwój i znaczenie leasingu w obrocie krajowym i zagranicznym; 2. Przyczyny rozwoju leasingu i jego rodzaje w praktyce międzynarodowej; 3. Regulacje leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym; 4. Leasing w prawie podatkowym krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej; 5. Leasing w obrocie z zagranicą a podatek dochodowy; 6. Leasing w obrocie z zagranicą a podatek od towarów i usług(Vat); 7. Leasing w prawie celnym i dewizowym; 8. Rozliczenia płatności leasingowych dla celów podatkowych i ewidencji księgowej; 9. Rachunkowość Leasingu i praktyka ewidencji leasingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15620, 15619, 15618, 15617, 15616, 15615, 15614, 15613, 15612 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15611/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 683)
1. Kryteria oceny poziomu stopy procentowej; 2. Rozwój rynku leasingowego w Polsce w latach 2000-2002; 3. Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach; 4. Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich; 5. Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Subject
Rozdział 1: Wprowadzenie do leasingu; Rozdział 2: Umowa leasingu; Rozdział 3: Cesja wierzytelnosci; Rozdział 4: Formy finansowania przez banki firm leasingowych; Rozdział 5: Ocena firmy leasingowej dla potrzeb kredytowych; Rozdział 6: Monitorowanie umów; Rozdział 7: Ksiegowanie związane z leasingiem; Rozdział 8: Zabezpieczenia wierzytelności; Rozdział 9: Kłopoty ze spłatą należnosci;Rozdział 10: Dochodzenie należności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14919, 14918 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14917/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Auditing; 2. Benchmarking; 3. Controlling; 4. Faktoring a Forfaiting; 5. Franchising; 6. Leasing; 7. Outsourcing; 8. Sponsoring;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26544, 26543 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26542/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw: Anna Szelągowska; Rozdział 2: Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw: Iwona Gębska-Nędzi; Rozdział 3: Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim: Anna Bera, Sławomir Zarębski; Rozdział 4: Leasing: Katarzyna Owsiak, Izabela Pruchnicka-Grabias; Rozdział 5: Faktoring-ujęcie praktyczne: Bartłomiej Cegłowski; Rozdział 6: Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa: Małgorzata Gałązka-Sobotka; Rozdział 7: Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału: Izabela Pruchnnicka-Grabias; Rozdział 8: Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych: Paweł Niedziółka; Rozdział 9: Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty: Joanna Wyrobek; Rozdział 10: Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego: Andrzej S. Krysiak; Rozdział 11: Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie: Tomasz Bernat. [AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37381/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki leasingu; Rozdział 2: Leasing w prawie cywilnym; Rozdział 3: Opodatkowanie stron umów leasingu; Rozdział 4: Rachunkowość umów leasingu; Rozdział 5: Umowy leasingu: rachunkowość a podatki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17975/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26024 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26023/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again