Source
Katalog księgozbioru
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Komorowska Hanna
(1)
Komorowska Hanna (1946- )
(1)
Parczewski Piotr Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
3 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36363 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36362/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7780-330-1

Rozdział 1: Systemowe i teoretyczne aspekty oceniania szkolnego; 1.1. Ocenianie jako kluczowy element kształcenia; 1.2. Behawiorystyczne i konstruktywistyczne podstawy oceniania szkolnego; 1.3. Konceptualizacja pojęcia „nauczycielski system oceniania” i charakterystyka oceniania szkolnego; Rozdział 2: Charakterystyka typów i form oceniania biegłości językowej; 2.1. Typologia form i typów oceniania; 2.2. Cechy tradycyjnego i alternatywnego oceniania; 2.3. Glottodydaktyczne modele biegłości językowej; Rozdział 3: Trafność i rzetelność oceniania; 3.1. Ewolucja zakresu znaczeniowego idei trafności; 3.2. Rzetelność oceniania i sposoby jej szacowania; 3.3. Relacje pomiędzy trafnością a rzetelnością; Rozdział 4: Metodologia badań własnych; 4.1. Problematyka badań, zmienne i wskaźniki badawcze; 4.2. Metody, techniki i narzędzia badań; 4.3. Organizacja i przebieg badań; Rozdział 5: Spójność celów oceniania z przedmiotem oceniania; 5.1. Ocenianie kompetencji lingwistycznej; 5.2. Ocenianie kompetencji socjolingwistycznej i pragmatycznej; 5.3. Ocenianie kompetencji ogólnych; 5.4. Podsumowanie; Rozdział 6: Spójność celów oceniania z formami oceniania; 6.1. Spójność oceniania osiągnięć z formami oceniania; 6.2. Spójność oceniania postępów z formami oceniania; 6.3. Spójność oceniania w celu motywacyjnym z formami oceniania; 6.4. Spójność oceniania w celu promowania autonomii z formami oceniania; 6.5. Spójność oceniania w celu informacyjnym z formami oceniania; 6.6. Podsumowanie; Rozdział 7: Spójność form oceniania z przedmiotem oceniania; 7.1. Ocenianie przy użyciu technik oceniania autentycznego; 7.2. Integracja oceniania z uczeniem się i nauczaniem; 7.3. Ocenianie zorientowane na ucznia; 7.4. Wielowymiarowość oceniania; 7.5. Upublicznienie kryteriów oceniania; 7.6. Podsumowanie; Rozdział 8: Uwarunkowania trafności oceniania na lekcjach języka angielskiego; 8.1. Rozwój zawodowy nauczycieli a trafność nauczycielskich systemów oceniania; 8.2. Staż pracy nauczycieli a trafność nauczycielskich systemów oceniania; 8.3. Szkolne i przedmiotowe systemy oceniania a trafność nauczycielskich systemów oceniania; 8.4. Podsumowanie [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63900, 63899 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52378/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48989, 48988 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48987/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again