Form of Work
Książki
(30)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(18)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Bywalec Czesław
(2)
Bělohlávek Alexander J. (1968- )
(2)
Michałków Ireneusz
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bojar Ewa
(1)
Buckley Adrian
(1)
Czerwieniec Eugeniusz
(1)
Domański Bolesław
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Górecka Dorota
(1)
Karaszewski Włodzimierz
(1)
Kaszuba Krzysztof
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Madzinová Renata
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pilarska Czesława
(1)
Rozehnalová Naděžda (1955- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Różański Jerzy
(1)
Sadowski Zdzisław (1925- )
(1)
Salamaga Marcin
(1)
Sobala-Gwosdz Agnieszka
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Witkowska Janina
(1)
Witoń Agnieszka
(1)
Wojciechowski Liwiusz
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Łuczka Teresa
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(27)
Subject
Inwestycje zagraniczne
(26)
Polska
(7)
Handel międzynarodowy
(4)
Globalizacja
(3)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(3)
Rynek pracy
(3)
Gospodarka
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rolnictwo
(2)
Specjalne strefy ekonomiczne
(2)
Banki
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektryczność
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Handel
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kurs akcji
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Produkty mleczne
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Przemysł przetwórczy
(1)
Przepływ kapitału
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Regiony problemowe
(1)
Reorganizacja przemysłu
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Stopa życiowa
(1)
Transfer technologii
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska
(1)
Wycena środowiska przyrodniczego
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Znaki handlowe
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
2004-2013
(1)
Subject: place
Afryka Subsaharyjska
(1)
Czechy
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Preszów (Słowacja ; okręg)
(1)
Słowacja
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Cel i metody badań; Cz. 1: Wielkość i struktura inwestycji zagranicznych w przemyśle Polski; 2. Wielkość zaangażowania kapitału zagranicznego; 3. Okres rozpoczęcia inwestycji w Polsce; 4. Rodzaj inwestora, wielkość nakładów oraz kapitałochłonność i pracochłonność inwestycji; 5. Struktura branżowa inwestycji; 6. Rynki krajowe i zagraniczne oraz udział importu; 7. Kraje pochodzenia kapitału; Cz. 2: Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Polsce; 8. Ogólne rozmieszczenie kapitału zagranicznego; 9. Rozmieszczenie inwestycji a ich podstawowe cechy; 10. Rozmieszczenie inwestycji a branże; 11. Rozmieszczenie inwestycji a eksport i import; 12. Rozmieszczenie inwestycji a kraje pochodzenia kapitału; Cz. 3: Lokalizacja nowych fabryk; 13. Wybór lokalizacji; 14. Ocena warunków uruchamiania i funkcjonowania zakładu; Cz. 4: Skutki inwestycji; 15. Wpływ na polską gospodarkę; 16. Skutki lokalne i regionalne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31255, 31254 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31253/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej; Rozdział 2: Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3: Siły konkurencyjności w świetle wyników badań; Rozdział 4: Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32637, 32636, 32635, 31198, 31197 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31196/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62577 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Gospodarcze i społeczne aspekty globalizacji; 2. Zagraniczne kierunki aktywności gospodarczej Polski; 3. Proces dostosowywania polskiej gospodarki do warunków integracji z Unią Europejską; 4. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju polskiej gospodarki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19343, 19342 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19341/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 94)
1. Wstęp ; 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym ; 3. Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości ; 4. Prognozowanie zmian aktywności budowlano - montażowej na podstawie wyników badań ankietowych GUS ; 5. Metody wyceny znaku towarowego - analiza porównawcza ; 6. Konkurencja lub kooperacja w warunkach monopolu bilateralnego z elementami przywództwa cenowego. Studium eksperymentalne ; 7. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną konsumowaną przez polski przemysł ; 8. Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego ; 9. Dynamika średnich cen akcji wybranych spółek giełdowych oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego ; 10. Finansowanie kredytem wykupów zagranicznych na rynkach podwyższonego ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Związki między liberyzacją handlu a ochroną; Rozdział 2: Strategie korporacji transnarodowych w odniesieniu do ochrony środowiska; Rozdział 3: Normy i standardy ekologiczne a liberyzacja handlu międzynarodowego; Rozdział 4: Handel zagraniczny Polski towarami ,,wrażliwymi'' dla środowiska naturalnego; Rozdział 5: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm w Polsce w świetle badań ankietowych; Rozdział 6: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w świetle badań empirycznych; Rozdział 7: Społeczne aspekty handlu i działalności korporacji transnarodowych; Rozdział 8: Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20061, 20060, 20059, 18749, 18748 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18747/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wpływ kapitału zagranicznego na sektor rynkowy; Rozdział 2: Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpieczeń; Rozdział 3: Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; Rozdział 4: Zaangażowanie kapitału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powierniczych w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7954 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7953/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju nowoczesnego rynku finansowego; Cz. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna; Cz. 3. Polityka emerytalna; Cz. 4. Szara strefa w polskich realiach gospodarczych; Cz. 5. Zastosowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego; Cz. 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy; Cz. 7. Ubezpieczenia komunikacyjne; Cz. 8. Modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej- wyzwania; Cz. 9. Ekonomia a prawo. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30887/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again