Form of Work
Książki
(52)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(52)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(28)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(9)
Author
Janasz Władysław
(3)
Stabryła Adam
(2)
Stabryła Adam (1942- )
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Adamek Irena
(1)
Antoszkiewicz Jan D
(1)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Bałachowicz Józefa
(1)
Berbeć Katarzyna
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Białasiewicz Maria (et al.)
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Buzek Jerzy
(1)
Bąkowski Aleksander
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Czyżewska Maria
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Drzewiecki Marcin
(1)
Fedan Roman
(1)
Fedor-Destrebecq Ewa
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Haffer Rafał
(1)
Janas Michał
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Janasz Włodzimierz
(1)
Jasiński Andrzej Henryk
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Kisiel Michał
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Korenik Dorota
(1)
Kozioł Katarzyna
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Kraśniewska Natalia
(1)
Krupa Jan
(1)
Kulisa Beata
(1)
Lewandowska Anna
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Mamica Łukasz
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Mizgajska Hanna
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Oelszlaeger Beata
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Przybylska Krystyna
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Reichel Marek
(1)
Rok Bolesław
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Smoleń Marek
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Snarska-Świderska Małgorzata
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Tuziak Arkadiusz
(1)
Wojciechowski Jacek (1938- )
(1)
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
(1)
Zastempowski Maciej (1974- )
(1)
Łubnicka Aleksandra
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(34)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(46)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Subject
Innowacje
(37)
Przedsiębiorstwo
(12)
Przedsiębiorstwa
(6)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Nauczanie
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(3)
Banki
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Klastry
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Podkarpackie, województwo
(2)
Polityka regionalna
(2)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rynek pracy
(2)
Usługi finansowe
(2)
Zasoby ludzkie
(2)
Agroturystyka
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Dyfuzja innowacji
(1)
Edukacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Innowacyjność przedsiębiorstw
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kreatywność
(1)
Kujawy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauka
(1)
Nauka i przemysł
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pedagodzy
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomorze
(1)
Praca
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samokontrola
(1)
Samoocena
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Stolice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transfer technologii
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś
(1)
Własność intelektualna -polska
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
konkurencyjność
(1)
Śliwerska, Wiesława
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
2001-
(7)
2001-0
(3)
1989-
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Europa
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Biografie
(1)
Informatory
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Zarządzanie i marketing
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Transport i logistyka
(1)
52 results Filter
No cover
Book
In basket
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji / Andrzej Szymoniuk, Daniel Chudzik. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 182 strony : ilustracje ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63000 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62999/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42741, 42740 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42739/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wiedza i innowacyjność we współczesnej gospodarce; 2. VII Program Ramowy jako szansa poprawy konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki; 3. Polityka innowacyjna Polski w ramach Unii Europejskiej; 4. Uwarunkowania innowacji w sektorze usług 5. Badania, rozwój, innowacyjna gospodarka. Doświadczenia fińskie; 6. Partnerstwo publiczno-prywatne - nowa formuła realizacji zadań, czy tylko powielenie dotychczasowych regulacji? Próba odpowiedzi; 7.Łączenie partnerstwa publiczno prywatnego z funduszami Unii Europejskiej jako szansa innowacyjnego podejścia do rozwoju infrastruktury; 8. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces unowocześniania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 9. Rola Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy; 10. Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki; 11. Wspieranie innowacji w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na przykładzie województwa lubuskiego; 12. Od budowania regionalnej strategii innowacji do kształtowania konkurencyjnej gospodarki regionu; 13. Projekt-narzędzie wspierające rozwój regionalny; 14. Innowacyjność w projektach współpracy trans granicznej realizowanych w Euroregionie Pro Europa Viadrina; 15. Rola inkubatora przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32180, 32179 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32178/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zagadnienia ogólne; 1. Stefan Kubów: Jakich badań potrzebują biblioteki w Polsce?; 2. Janina Przybysz, Paweł Pioterek: Czy biblioteki wyższych szkół niepaństwowych można nazwać naukowymi? Raport z badań ankietowych dotyczący działalności naukowej bibliotek; 3. Małgorzata Podgórska: Potrzeby informacyjne użytkownika – rozważania na przykładzie biblioteki naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu; Część 2: Formy i podmioty działalności naukowej i informacyjnej ; 1. Anna Sitarska: Bibliografia regionalna w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej; 2. Maria Czyżewska: Bibliografia „Regiony Polski Wschodniej”; 3. Teresa Szmigielska: Pokazy multimedialne jako jedna z form działalności informacyjno- dydaktycznej Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie; 4. Beata Antczak: Optymalizacja dostępu do informacji w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ze szczególnym uwzględnieniem zadań bibliotekarza specjalisty ds. informacji; 5. Urszula Ganakowska: Kulturotwórcza rola Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego; 6. Barbara Zieleniecka: Strony WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych – próba porównania; 7. Halina Brzezińska-Stec: Rola i zadania bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotece akademickiej; 8. Magdalena Karciarz: Autorytet, motywacja i doświadczenie w pracy naukowej bibliotekarzy; Część 3: Warsztat naukowy i jego udostępnianie; 1. Józef Szocki: Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu jako warsztat naukowo-dydaktyczny studentów i pracowników akademickich; 2. Anna Obrzut, Karina Szołtysik: Jakość usług bibliotecznych. Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotekach Wyższych Szkół Bankowych: 3. Edyta Kołodziejczyk: Porównanie udostępniania zasobów informacji naukowych na nośnikach elektronicznych w Bibliotece Chemicznej i Bibliotece Chemii Spożywczej – filiach Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej; 4. Agnieszka Kobiałka: Badanie jakości usług w budowaniu relacji czytelnik – bibliotekarz na podstawie doświadczeń Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu; Część 4: Z doświadczeń bibliotek uczelnianych; 1. Irena Augustynowska: Proces tworzenia zbiorów, bazy naukowej i informacyjnej małej biblioteki uczelnianej na przykładzie Biblioteki Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu; 2. Anna Kukawka: Realizacja zadań naukowych wynikających z ustawy o bibliotekach w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; 3. Katarzyna Gradzik: Stan obecny i plany na przyszłość w zakresie działalności naukowej i informacyjnej Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku; 4. Elżbieta Sudra: Nowe zadania i możliwości Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w świetle zmian organizacyjnych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17892/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1543/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 684)
1. Wprowadzenie: przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; 2. Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; 3. Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; 4. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; 5.Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; 6. Potencjał innowacyjny a bezrobocie; 7. Elektroniczne środowisko rynku pracy - wyzwanie dla Polski; 8. Współczesne zaburzenia na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35795 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35794/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe przedsiębiorstwo – istota i ogólna charakterystyka; 2. Innowacyjność małego przedsiębiorstwa – ramy teoretyczne; 3. Badania nad innowacyjnością polskich małych przedsiębiorstw; 4. Model innowacyjności małego przedsiębiorstwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58487 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58486/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46252, 46251 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46250/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43274/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Innowacja oraz system wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; Rozdział 2. Procesy innowacyjne w strukturach regionalnych; Rozdział 3. Analiza procesów innowacyjnych w strukturach subregionalnych; Rozdział 4. Modele empiryczne regionalnych systemów innowacyjnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30680, 30679 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30678/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 812)
1. Anna Francik, Innowacja i zmiana w organizacji - istota, relacje, implikacje; 2. Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur, Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej; 3. Rafał Morawczyński, Miejsce eksportu usług w handlu światowym; 4. Marta Najda-Janoszka, Technologie informacyjno - komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej; 5. Bogdan Rogoda, Wpływ funduszy strukturalnych na przedsiębiorczość i rozwój regionalny w Hiszpanii; 6. Marta Najda-Janoszka, Krzysztof Wach, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania; 7. Zbigniew Michalik, Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce; 8. Krzysztof wach, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania; 9. Izabela Czaja, Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii klasycznej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 127)
1. Andrzej Kłasik, Tadeusz Markowski, Wprowadzenie; 2. Anna Rogut, Bogdan Piasecki, Foresight: niekonwencjonalny instrument strategicznego zarządzania rozwojem regionu (doświadczenia woj. łódzkiego); 3. Andrzej Kłasik, Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju woj. śląskiego; 4. Łukasz Mamica, Piotr Kopyciński, Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski; 5. Jan Piwiński, Roman Szewczyk, Monitorowanie i prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju woj. mazowieckiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62574 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33504, 33503 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33502/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35385/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metropolizacja jako terytorialny wymiar gospodarki informacyjnej; Rozdział 2: Metropolizacja przestrzeni Polski; Rozdział 3: Zakres i metody badań; Rozdział 4: Powiązania przestrzenne badanych metropolii; Rozdział 5: Partnerstwo metropolia-region?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18636, 18635 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18634/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56490/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18715, 18714 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18713/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again