Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(32)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(29)
Author
Jagielski Andrzej (1946- )
(4)
Hycner Ryszard
(3)
Jagielski Andrzej
(3)
Barlik Marcin
(2)
Kwaśniak Mieczysław
(2)
Prószyński Witold
(2)
Wiśniewski Zbigniew
(2)
Czarnecki Kazimierz (1939-2006)
(1)
Czerw Agata
(1)
Dobrowolska-Wesołowska Marta
(1)
Durlik Barbara
(1)
Gocał Jan
(1)
Hryniewicz Monika
(1)
Jastrzębski Sławomir
(1)
Kietlińska Zofia
(1)
Kowalczyk Marian
(1)
Kłęk Magdalena
(1)
Malina Ryszard
(1)
Marczewska Barbara (geodeta)
(1)
Ortyl Łukasz
(1)
Owerko Tomasz
(1)
Pachuta Andrzej
(1)
Piasek Zbigniew
(1)
Przewłocki Stefan
(1)
Pękalski Marian
(1)
Rogowski Jerzy Bolesław
(1)
Szpetkowski Stanisław
(1)
Toś Cezary
(1)
Wanic Andrzej
(1)
Wolski Bogdan (1942- )
(1)
Wyczałek Ireneusz
(1)
Wójcik Marian
(1)
Ząbek Jerzy
(1)
Łyszkowicz Sabina
(1)
Świątek Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(27)
Subject
Geodezja
(24)
Miernictwo
(4)
Budownictwo
(3)
Kartografia
(3)
Macierze
(3)
Nieruchomości
(3)
Inżynieria środowiska
(2)
Język angielski
(2)
Mechanika gruntów
(2)
Metoda najmniejszych kwadratów
(2)
Rachunek wyrównawczy
(2)
Algorytmy
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Budownictwo przemysłowe
(1)
Drogi
(1)
Geodezja katastralna
(1)
Geodezja satelitarna
(1)
Grawimetria (geofizyka)
(1)
Grawitacja
(1)
Górnictwo
(1)
Lotniska
(1)
Mosty
(1)
Niwelacje geometryczne
(1)
Optyka
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Prawo geodezyjne
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Rachunek błędów
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Sieci (geodezja)
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Szkody górnicze
(1)
Teoria estymacji
(1)
Triangulacja
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(8)
Domain
Podręczniki akademickie
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
Geodezja współczesna / Kazimierz Czarnecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - XIII, [1], 496 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-01-18011-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46860, 46859 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46858/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geodezja I / Andrzej Jagielski. - Wyd. 2 zmodyfikowane. - Kraków : Wydawnictwo Geodpis Andrzej Jagielski, 2005. - 435 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: : 83-922884-0-8
Rozdział 1: Wiadomości wstępne; Rozdział 2: Przyrządy optyczne stosowane w geodezji; Rozdział 3; Tyczenie prostych i pomiary liniowe; Rozdział 4: Tyczenie kątów prostych; Rozdział 5: Utrwalanie i sygnalizacja punktów osnowy geodezyjnej; Rozdział 6: Pomiar kątów poziomych i pionowych; Rozdział 7: Pomiary azymutów; Rozdział 8: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych; Rozdział 9: Obliczanie pola powierzchni; Rozdział 10: Pomiary wysokościowe; Rozdział 11: Pomiary sytuacyjne; Rozdział 12: Sporządzenie mapy sytuacyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27757, 27756, 27755, 27754, 27753, 27752, 27751, 27750, 27749, 27748, 26738, 26737, 26736, 26735 (14 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26734/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geodezja II / Andrzej Jagielski. - Kraków : Stabil, 2003. - 452 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: : 83-918598-2-7 ; 9788392288435 [wyd 2 zm.]
Rozdział 1: Podstawy jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski; Rozdział 2: Technologie stosowane do zakąłdania osnowy geodezyjnej; Rozdział 3: Projektowanie osńów szczegółowych; Rozdział 4: Stabilizacja punktów geodezyjnych; Rozdział 5: Pomiar osnowy poziomej; Rozdział 6: Pomiar osnowy wysokościowej metodą niwelacji geometrycznej; Rozdział 7: Podstawy rachunku wyrównawczego i metod obliczeń geodezyjnych; Rozdział 8: Elementy rachunku wyznacznikowego i macierzowego; Rozdział 9: Wcięcia; Rozdział 10: Wybrane zagadnienia z dziedziny obliczeń osnów geodezyjnych; Rozdział 11: Transformacja współrzędnych na płaszczyźnie; Rozdział 12: Niwelacja trygometryczna; Rozdział 13: Tachimetria; Rozdział 14: Tachimetry; Rozdział 15: Mapy; Rozdział 16: Pomiary uzupełniające;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26743, 26742, 26741, 26740 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26739/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geodezja II / Andrzej Jagielski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo Geodpis, 2007. - 502 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: : 83-918598-2-7 ; 9788392288435 [wyd 2 zm.]
Rozdział 1: Podstawy jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski; Rozdział 2: Technologie stosowane do zakąłdania osnowy geodezyjnej; Rozdział 3: Projektowanie osńów szczegółowych; Rozdział 4: Stabilizacja punktów geodezyjnych; Rozdział 5: Pomiar osnowy poziomej; Rozdział 6: Pomiar osnowy wysokościowej metodą niwelacji geometrycznej; Rozdział 7: Podstawy rachunku wyrównawczego i metod obliczeń geodezyjnych; Rozdział 8: Elementy rachunku wyznacznikowego i macierzowego; Rozdział 9: Wcięcia; Rozdział 10: Wybrane zagadnienia z dziedziny obliczeń osnów geodezyjnych; Rozdział 11: Transformacja współrzędnych na płaszczyźnie; Rozdział 12: Niwelacja trygometryczna; Rozdział 13: Tachimetria; Rozdział 14: Tachimetry; Rozdział 15: Mapy; Rozdział 16: Pomiary uzupełniające;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27767, 27766, 27765, 27764, 27763, 27762, 27761, 27760, 27759 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27758/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geodezja I : w teorii i praktyce. Cz. 1 / Andrzej Jagielski. - Wydanie 4. - Kraków : Wydawnicwo Geodpis, 2019. - 429 s. : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-936926-0-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64299, 64298 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64297/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7207-741-7
1. Wiadomości ogólne; 2. Elementy teorii błędów; 3. Pomiary geodezyjne; 4. Obliczenia geodezyjne na płaszczyźnie; 5. Pomiary sytuacyjne; 6. Pomiary rzeźby terenu; 7. Wizualizacja wyników pomiarów geodezyjnych; 8. Planimetria; 9. Systemy informacji przestrzennej; 10. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31644, 31643, 31642, 31641 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31640/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geodezja I / Barbara Świątek. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 120 s. : fot., mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7299-287-8
1. Wiadomości ogólne; 2. Układy współrzędnych; 3. sieci i osnowy geodezyjne; 4. Elementy rachunku wyrównawczego i obliczeń geodezyjnych; 5. Pomiary liniowe; 6. Pomiary kątowe; 7. Pomiary sytuacyjne; 8. Pomiary wysokościowe; 9. Opracowanie wyników pomiaru;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26927 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26926/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geodezja / Marian Wójcik, Ireneusz Wyczałek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004. - 311 s. : il., fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7143-171-6
1. Wiadomości podstawowe; 2. Pomiary liniowe; 3. Pomiary kątów poziomych i pionowych; 4. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna; 5. Wybrane wiadomości z teorii błędów pomiarów; 6. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe; 7. Obliczenia geodezyjne na płaszczyźnie;8. Sporządzanie mapy sytuacyjno-wysokościowej; 9. Podstawy pomiarów fotogrametrycznych; 10. Elementy pomiarów realizacyjnych i pomiarów przemieszczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31547, 31546, 31545, 31544 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31543/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geodezja I / Jerzy Ząbek. - Wyd. 5. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. - 267, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-85912-75-4
1. Wiadomości ogolne z geodezji; 2. Pomiary liniowe (długość); 3. Podstawowe wiadomości z teorii błędów; 4. Zastosowanie rachunku współrzędnych prostokątnych do najprostszych obliczeń geodezyjnych; 5. Sieci poligonowe i ich wyrównywanie sposobem punktów węzłowych; 6. Sporządzanie map sytuacyjnych; 7. Obliczanie pól figur geometrycznych; 8. Niwelacja techniczna; 9. Wiadomości wsyepne z optyki instrumentalnej; 10. instrumenty geodezyjne; 11. pomiar kątów poziomuch i pionowych teodolitem; 13. Pomiar szczegółów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27747, 27746, 27745, 27744 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27743/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29848 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29846/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pomiar pionowości komina przemysłowego; 2. Tyczenie osnowy realizacyjnej; 3. Pomiar sytuacyjny stacji kolejowej; 4. Geodezyjna inwentaryzacja toru jezdni podsuwnicowej; 5. Pomiar różnicy wysokości przez przeszkody; 6. Tyczenie krzywoliniowego odcinka trasy; 7. Geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych; 8. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjno-kontrolne konstrukcji budowlanych; 9. Pomiar sytuacyjny i wykonanie mapy zasadniczej terenu ulicy; 10. Badanie geometrii obiektu przemysłowego techniką RMS; 11. Wyznaczanie przemieszczeń pionowych metodą niwelacji precyzyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27665, 27664, 27663, 26717, 26716, 26715, 26714 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26713/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geodezja I : w teorii i praktyce. Cz. 2 / Andrzej Jagielski. - Wydanie 4 - Kraków : Wydawnictwo Geodpis, 2019. - 431 s. : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-936926-1-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64302, 64301 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64300/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41256, 41255 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41254/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Miernictwo budowlane / Zofia Kietlińska. - [Wyd. 9]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 195, [1] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: : 83-02-00497-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36243/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-540/10, P-540/9, P-540/8, P-540/7, P-540/6, P-540/5, P-540/4, P-540/3, P-540/2 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-540/1/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41218 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41217/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Pojęcia ogólne; 3. Oznaczania dla zapisu podstawowego modelu zadania i estymacji jego prametrów; 4. Pojęcia związane z procesem opracowania wyników pomiarów; 5. Podbudowa teoretyczna pojęć; 6. Ilustracja pojęć na elemntarnych przykładach praktycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26821, 26820, 26819, 26818, 26817, 26816, 26815, 26814 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26812/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-541/5, P-541/4, P-541/3, P-541/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-541/1/XXXII/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27630 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27629/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Elementy teorii potencjału siły ciężkości; 2. Normalne przyspesenie ziemskie; 3. Potencjał zakłócający siły ciężkości. redukcje i anomalie grafimetryczne; 4. Pomiary grawimetryczne; 5. Badanie kształtu ziemi metodami grawimetrycznymi; 6. Wykorzystanie danych grawimetrycznych w opracowaniu pomiarów geodezyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27742, 27741, 27740, 27739, 27738, 26733, 26732, 26731, 26730 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26729/XXXII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again