Form of Work
Książki
(39)
Status
only on-site
(37)
available
(36)
Branch
Wypożyczalnia
(36)
Czytelnia - Magazyn
(22)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Author
Kolupa Michał
(4)
Zeliaś Aleksander
(4)
Cieślak Maria
(3)
Gruszczyński Marek
(3)
Borkowski Bolesław
(2)
Dudek Hanna
(2)
Ostoja-Ostaszewski Adam
(2)
Pawełek Barbara
(2)
Plebaniak Joanna
(2)
Szczesny Wiesław
(2)
Wanat Stanisław
(2)
Welfe Aleksander
(2)
Witkowska Dorota
(2)
Anholcer Marcin
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Błaczkowska Anna
(1)
Błaszczuk Dariusz
(1)
Dziechciarz Józef
(1)
Garbicz Marek
(1)
Gaspars Helena
(1)
Golachowski Edward
(1)
Grabowski Ryszard J
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Kluza Stanisław
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kufel Tadeusz (1955- )
(1)
Kukuła Karol
(1)
Maddala G. S
(1)
Malawski Marcin
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Mierzejewski Piotr
(1)
Nowak Tomasz
(1)
Owczarkowski Artur
(1)
Sikora Wojciech
(1)
Snarska Agnieszka
(1)
Tomczyk Emilia
(1)
Welfe Władysław
(1)
Wieczorek Andrzej
(1)
Winek Dariusz
(1)
Witkowski Bartosz
(1)
Wolny Robert
(1)
Łapińska-Sobczak Nina
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(38)
Subject
Ekonometria
(39)
Gospodarka
(6)
Matematyka
(4)
Badania operacyjne
(3)
Polska
(3)
Statystyka
(3)
Prognozy
(2)
Symulacja
(2)
Algebra
(1)
Excel
(1)
GRETL
(1)
Klasyfikacja
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Lokata
(1)
Macierze
(1)
Makroekonomia
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rachunek różniczkowy
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Sieci neuronowe
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Stopa życiowa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43095 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43094/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13182 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13181/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Równania prostej; Rozdział 2: Układy równań linowych; Rozdział 3: Rachunek różniczkowy funkcji jednej i dwóch zmiennych; Rozdział 4: Metoda simpleks; Rozdział 5: Wielorównaniowe modele ekonometryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13465 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13183/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zagadnienia prognozowania; Rozdział 2: Zasady budowania prognoz ekonometrycznych; Rozdział 3: Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu; Rozdział 4: Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych; Rozdział 5: Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych; Rozdział 6: Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych; Rozdział 7: Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej; Rozdział 8: Prognozowanie zjawisk jakościowych; Rozdział 9: Prognozowanie przez analogię;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12002 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12001/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zagadnienia prognozowania; Rozdział 2: Zasady budowania prognoz ekonometrycznych; Rozdział 3: Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu; Rozdział 4: Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych; Rozdział 5: Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych; Rozdział 6: Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych; Rozdział 7: Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej; Rozdział 8: Prognozowanie zjawisk jakościowych; Rozdział 9: Prognozowanie przez analogię;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22324, 22323 (2 egz.)
Book
In basket
Teoria prognozy / Aleksander Zeliaś. - Wyd. 3 zmienio. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 383 s. ; 21 cm.
1. Rola prognoz w działalności gospodarczej; 2. Zasady budowy prognoz ekonometrycznych; 3. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie klasycznych modeli tendencji rozwojowej; 4. Predykcja na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego; 5. Predykcja na podstawie modelu ekonometrycznegow warunkach autokorelacji skłądnika losowego; 6. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych; 7. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie modeli autoregresyjnych; 8. Budowa prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych; 9. Niektóre problemy budowy długookresowej prognozy ekonometrycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6230 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6229/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86689-89-7
Cz. 1. Podstawy; Cz. 2. Estymacja; Cz. 3. Weryfikacja; Cz. 4. Prognoza. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3685/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7246-435-4
Rozdział 1. Analiza struktury badań rynkowych; Rozdział 2. Analiza współzależności zjawisk rynkowych; Rozdział 3. Analiza rozwoju zjawisk rynkowych; Rozdział 4. Analiza pojemności rynku; Rozdział 5. Analiza zjawisk rynkowych w przestrzeni; Rozdział 6. Prognozowanie zjawisk rynkowych. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45421 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45420/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne; Rozdział 3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 4. Wykorzystanie formuł procentu składanego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5. Metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego; Rozdział 6. Racjonowanie kapitału. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów kapitału; Rozdział 7. Koszt kapitału i jego rola w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji; Rozdział 9. Wybrane techniki oceny ryzyka w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 10. Redukcja ryzyka inwestowania poprzez dywersyfikację. Elementy teorii portfolio; Rozdział 11. Model wyceny aktywów kapitałowych i jego znaczenie dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 12. Leasing jako alternatywa zakupu lub budowy obiektów majątku trwałego; Rozdział 13. Fuzja przedsiębiorstw jako alternatywa rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 14. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych za granicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3678/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Dwusektorowy model równowagi krótkookresowej; Rozdział 2: Wielosektorowe modele równowagi krótkookresowej; Rozdział 3: Wprowadzenie do modelu IS-LM; Rozdział 4: Model IS-LM -analizy; Rozdział 5: Model równowagi w gospodarce otwartej -IS-LM-BP; Rozdział 6: Modelowe ujęcie strony podażowej; Rozdział 7: Kompleksowy model krótkookresowej równowagi makroekonomicznej; Rozdział 8: Model cyklu koniunkturalnego; Rozdział 9: Modele wzrostu gospodarczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14720 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14719/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
1. Informacje o Excelu; Cz.1: Statystyka opisowa; Rozdział 1: Prezentacja danych statystycznych; Rozdział 2: Miary statystyczne; Cz.2: Wnioskowanie statystyczne; Rozdział 3: Podstawowe pojęcia; Rozdział 4: Przedziały ufności; Rozdział 5: Hipotezy statystyczne; Rozdział 6: Porównywanie dwóch populacji; Rozdział 7: Hipotezy nieparametryczne; Rozdział 8: Analiza wariacji; Rozdział 9: Gdy cecha jest jakościowa lub dyskretna; Cz.3: Współzależność cech; Rozdział 10: Zależność korelacyjna; Rozdział 11: Model regresji liniowej; Rozdział 12: Regresja wielokrotna; Rozdział 13: Testowanie założeń metody najmniejszych kwadratów; Rozdział 14: Prognoza i błąd prognozy; Rozdział 15: Regresja nieliniowa; Rozdział 16: Metody adaptacyjne; Rozdział 17: Sezonowośc w szeregach czasowych; Rozdział 18: Przypadek skorelowanych reszt - autoregresja; Rozdział 19: Heteroskedastyczność reszt; Rozdział 20: Gdy zmienna jest jakościowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24425 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24424/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-271/3, P-271/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-271/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prognozowania i symulacji / Dariusz Błaszczuk. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 201, [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie do zastosowań metod ekonometrycznych w naukach ekonomicznych; Rozdział 2: Dobór zmiennych, zbieranie danych statystycznych, wybór postaci analitycznej poszczególnych równań; Rozdział 3: Estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 4: Wykorzystanie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do analizy zjawisk w okresie diagnozy; Rozdział 5: Analiza mnożnikowa na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 6: analiza mnożnikowa na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego; modelu ekonometrycznego; Rozdział 7: Uwagi wstępne o prognozowaniu; Rozdział 8: Prognozowanie metodami sytatystycznymi;Rozdział 9: Prognozowanie przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 10: Analiza symulacyjna na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 11: sterowanie optymalne na podstawie modelu ekonometrycznego; Rozdział 12: Prognozowanie metodami ekspertologicznymi; Rozdział 13: Wykorzystanie prognoz, analiz symulacyjnych i sterowania optymalnego w praktyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23649, 23648 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23647/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne - C. H. Beck)
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki sztucznych sieci neuronowych; Rozdział 2: Wybrane modele ekonometryczne i modele szeregów czasowych w prognozowaniu; Rozdział 3: Wybrane metody statystyczne rozwiązywania zadań klasyfikacji; Rozdział 4: Prognozowanie wybranych finansowych szeregów czasowych; Rozdział 5: Podejmowanie decyzji kredytowych jako przykład dychotomicznej klasyfikacji podmiotów gospodarczych; Rozdział 6: Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25295, 25294 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25293/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-273/3, P-273/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-273/1/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Organizacja procesu prognostycznego; 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; 4. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; 5. Prognozowanie analogowe; 6. Metody heurystyczne; 7. Scenariusze; 8. Prognozy ostrzegawcze; 9. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; 10. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; 11. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa; 12. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4353, 4352, 4351, 4350 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4349/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Organizacja procesu prognostycznego; 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; 4. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; 5. Prognozowanie analogowe; 6. Metody heurystyczne; 7. Scenariusze; 8. Prognozy ostrzegawcze; 9. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; 10. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; 11. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa; 12. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22326 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22325/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Organizacja procesu prognostycznego; 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; 4. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; 5. Prognozowanie analogowe; 6. Metody heurystyczne; 7. Scenariusze; 8. Prognozy ostrzegawcze; 9. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; 10. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; 11. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa; 12. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7964 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7963/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe oznaczenia, definicje, twierdzenia i metody; 2. Portfel składający się z dwóch akcji; 3. Portfel składający się z wielu akcji; 4. Zagadnienia specjalne; 5. Praktyczna weryfikacja założeń pozwalających na traktowanie wskaźnika giełdy jako jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5807 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5806/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Charakterystyka banku danych empirycznych; Rozdział 3: Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności; Rozdział 4: Taksonomiczna anliza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 5: Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach poziomu życia ludności; Rozdział 6: Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych; Rozdział 7: Budowa ścieżek rozowju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19592, 19591 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19590/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again